Morgunblaðið - 19.04.1929, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 19.04.1929, Blaðsíða 6
6 MORGUNBLAPIÐ viðurkenna að þessi ráðstöfun hafi verið liappadrjúg. Annars er það háli' broslegt, að ¦draga byggingu stórstöðvarinnar um að minsta kosti eitt ár, aðeins vegna óvissunnar með öldulengd, en samtímis byggja aðrar þjóðir fjölda stöðva, í sömu óvissupni, og eftir því sem stöðvunum fjölg- ar, fœkkar öldunum sem lausar eru. En sennilega er þetta aðeins fyr- irsláttur, til þess að friða útvarps- uotendur (kjósendur) og er ekki •ómögulegt að hægt verði síðar meir að benda á hina rjettu og *iginlegu ástæðu. Það er ekki langt síðan þing- menn rjettu upp hendurnar til sam þykkis áskorunar til stjórnarinnar iam að hraða þessu máli. Þeir hafa gert það fyr, en án nokkurs ár- angurs. Mjer finst að stjórnm sje húin að sýna svo mikið áhugaleysi í því, að henni sje ekki treyst- andi til að hafa það með höndum áfram. Þingið á að kjósa nefnd raanna til þess að hrinda málinu í framkvæmd, og að velja menn- ina í hana • eftir hæfileikum,» en ekki eftif kuuningsskap eða stjórn análaskoðunum. O. B. Arnar. Tennis. Eins og kunnugt er, byrjaði íþróttafjelag Reykjavíkur tennis- starfsemi sína vorið 1926, éftir að Tennisfjelagið hætti og sameinað- ist í. R. Pjelagið fjekk útmætt mseti í suðausturhorni íþrótta- vallarins fyrir tvo tennisvelli, og hefir starfrækt þá síðan. Þau sum- ur, sem tennis heí'ir verið iðkað, hafa veiiimir veing notaðir alla daga vikunnar frá kl. 7 f. h. til 'kl. 10 e. h., en þó hafa tennisiðk- endur orðið að leíta á náðir ann- ara fjelaga, sem á eftir komu. — Sjest best á þessu, hve tennis- íþrótt'm hefir gripið um sig á stuttum tíma, enda er hún einhver besta utiíþrótt sem þekkist. En það besta við hana er kannske það, að hún er við allra hæfi. Tennisvellirnir hafa undanfarið ekki verið eins góðir og skyldi. Þess vegna hefir í. R. nú hafist handa og ráðist í dýrt en þarft verk. — Undanfama daga hafa nokkrir menn unnið að grefti (dýpt 1,25 m.) alt í kringum vell- Astin sigrar. en hitt, að hann bæri sjerstaka umhyggju fyrir Richard sjálfum. Þegar hann kom þangað, varð honum litið yfir skíðgarðinn, og sá þá, að þær Ruth og Diana voru -úti í garðinum. Hann kom að litlu hliði, sem var opið. Þar steig hann af hesti sínum og batt hann. Gekk hann síðan inn í garðinn og kom þeim frænkunum alveg á óvart. Það lá vel á þeim og sá hann á því, að þær höfðu ekki hugmynd nm það, sem í vændum var. Þeim brá báðum er Sir Rowland kom svo óvænt; Ruth roðnaði •en Diana fölnaði. y Hann tók ofan og laut þeim svo djúpt að hárkollulokkarnir fóru fram fyrir andlit hans. Ruth bauð honum glaðlega góð- •an dag. — Þið Lundúnabúar eruð fyr á ferli heldur en við ætlum, mælti hún svo brosandi. ina, o. fl. Þegar því er lokið, cr sett 30 cm. lag neðst í skurðina af grjóti, og síðan mokað þar of'- an á möl o. fl. Þetta er gert ti! þess að vatnið renni jafnharðan undan völlunum, og fyrirbyggi þar með að það lag, sem sett verð- ur ofan á sjálfa vellina, springi í frostum. Eftir að búið er að valta vell- ina eins þjetta og hægt er, verður sett 10 cm. lag þar ofan á af „Spatram", en það er einskonar malbikun. Síðan er það valtað þar til það er orðið rennisljett og hart. Vellirnir verða þá svartir xítlits. Síðan verða strykin máluð á vell- ina hvít. Ef veður leyfir, ætti verkinu að vera lokið 1. maí, og þá geta tennisiðkendur í. R, byrjað á hin- um góðu, nýju völlum fjelagsins. Þetta ættu að verða bestu tennis- vellir á landinu, og þó víðar væri leitað. Tennisiðkendur f. R,! Munið að biðja um tíma á völlunum hið fyrsta. Snúið yður til hr. Hallgr. F. Hallgrímsson, c/o Shell. 13. ? > I Knattspyrna stúdenta og nemenda mentaskólans fyrra sunnudag mun síðarmeir verða talin merkisatburður í sögu Háskólans og Mentaskólans. Þá keptu nemendur þessara tveggja mentastofnana í fyrsta sinn opin- berlega í íþróttum, þannig að hvor skólinn fyrir sig tefldi fram Iiðí, er einungis var skipað aem- endum úr skólunum sjálfum. Áð- ur hafa þessir skólar að vísu átt ýmsa góða iþróttamenn, en þeir hafa til þessa starfað dreifðir meðal annara fjelaga hjer í bæn- um. En í báðum skólunum hefir þó til þessa verið sorglega lítíll áhugi fyrir íþróttum, svo skól- arnir sjálfir hafa eigi getað starf- að sjálfstætt að íþróttum, enda hefir lítið verið unnið að því af þingi og stjórn að bæta aðstöðu skólanna til íþrótta, t. d. með því að sjá þeim fyrir leikvöllum til íþróttaiðkana. Knattspyrnunnar á sunnudaginn hefir verið getið í Vísi. Úrslitin urðu þau, að mentaskólanemeudur sigruðu stúdenta þrem mörkum á móti tveimur. Yfirleitt var heldur — Það getur vel verið að það sje loftbreytingin, sem á svona vel við Sir Rowland, mælti Diana. — Og jeg mundi hafa farið fyr á fætur hefði jeg vitað að jeg mundi hitta ykkur, mælti Sir Row- iand. En jeg á þó annað erindi. Hann var svo alvarlegur í máli og látbragði, að þær fundu það báðar að hann mundi hafa slæm tíðindi að færa. — Viljið þjer ganga ofurlítið með mjer? mælti Blake og benti niður að ánni. Og svo gengu þau öll í þá átt og gengu þær frænk- urnar sín til hvorrar handar hon- um og spurðu óg spurðu. Hann ljet sem hann fengi ofbirtu í aug- un af glampa sólarinnar á ánni, og bar því hönd fyrir þau, og því næst tók hann til máls. — Erindi mitt er viðvíkjand? þeim Richard og — Mr. Wilding. Þær litu báðar á hann og Ruth hleypti brúnum. En svo spurði hann alt í einu: Er Richard ekki kominn á fætur? — alveg eins og vel leikið í báðum flokkum, og iu'jflegt og heilbrigt kapp hjá báð- i:m, einkum í síðari hálfleiknum, | á var drengilega leikið af' hvorum tveggja. Öllu meira fjör var í leik Mentaskólanemenda, og var oftar sókn af þeirra hendi. Samstarfi var nokkuð áfátt í leik stúdenta, mun það stafa af því, að þeir sem ljeku hafa eigi verið nægilega sam- æfðir, og er það eðlilegt þar sem stíidentar hafa eigi undanfarið haldið saman knattspyrnuflokki, er skipaður væri þeirra eigin mönnum. 'Það mun mega fulíyrða'að ]>essi kappleikiir stúdenta og Menta- skólapilta spái góðu. Hann er vott- ur um vaxandi áhuga til íþrótta í skólunum báðum og þessi fyrsti kappleikur hinna ungu náms- manna mun veita þeim byr undir báða vængi. Urslit kappleiksins virðast benda á það, að hjer sje áhugaalda að rísa, er hafi upptök sín á rjettum stað, meðal hinna yngri námsmanna. .Ef svo er, sem vjer vonum, spáir það góðu um framtíð íþróttanna meðal íslenskra háskólanemenda. Það eitt er víst, að allmikill íþróttaáhugi er að vakna í Menta- skólanum, og er hann eigi hvað minstur í neðri bekkjum skólans. Hefir Ieikfímiskennari skólans, Valdimar Sveinbjörnsson, blásið þar öfluglega að kolunum. Stunda nemendur nú knattleiki af kappi og æfa síg við róður, þegar tími og tækifæri er til. Einnig mun leik fimiskennarinn bráðlega leggja áherslu á sundæfingar meðal nem- enda skólans. Væntum vjer að stjórnin, þing- ið og Reykjavíkurbær taki hönd- um saman .um það að hlynna að íþróttalífi nemenda. Það þarf að koma skipulagi á íþróttaiðkanir nemenda, og samræma þær við bók námið. Það þarf að útvega þeim leikvöll til æfinga, sem næst skól- anum og leikfimiskennari skólans þarf að vera svo vel launaður, að hann geti helgað skólanum óskifta krafta sína.Hjer er um að ræða með al til eflingar heilbrigði og líkams- þroska æskulýðsins í skólanum. Og sjeu sannindi falin í forna máltæk- inu „heilbrigð sál í heilbrigðum líkama", sem fáir menn efa, þá er hjer einnig um að ræða andlegt velferðarmál nemendanna. Ahorfandi. Til Rökning av Sild & Fisk etc. bör De forsöke hövelspon (kutterspon). Prisen er 20 Öre pr. sæk f. o. b. Bergen exclusive sæk. A/S TRÆEMBALLAGEN, BERGEN. Málmyarvömr allskonar. Aböld iyrir málaraiðn. V/ald. Poulsen. Simi 24. Klapparsiig 29. hann saknaði hans fyrst þá. — Nei, ekki enn, svaraði Ruth og beið svo eftir því, að hann segði tíðindin. —> Það sýnir hugrekki hans að hann skuli geta sofið fram eftir í dag, mælti Blake og þóttist hafa komið vel fyrir sig orði. Þeim Wilding varð sundurorða í gær- kvöldi. Ruth greip höndinni að hjarta- stað. Hún fölnaði og ótta mátti lesa í augunum hennar bláu. — Deildi hann við Mr. Wilding 1 hrópaði hún. Slíkan mann! Og þó hún segði ekki meira sá Sir Rowland að hún ætlaðist til þess að hann heldi áfram sögunni. Hann gerði það og sparaði Wild- ing hvergi. Og þegar hann kom að því, er Richard skvetti úr vínglasi sínu framan í Wilding, þá er hann ætlaði að drekka minni Ruth, varð hún kafrjóð og mælti: — Það var rjett gert af Richard. Jeg er montin af honum. Þetta þótti Sir Rowland gott að Nýkomið s Lægsta verð bæjarins í heilum sekkjum. Hveiti, Kartöflur, Haframjöl og blóðrauð Epli, kassinn á 23.50. Vcrslunin Merkjasteinn, Vesturgötu 12. Sími 2088. FRIMÆRKER. Samler som et specielt intere- sert for Islandske frimærker, ön- sker bytteforbindelser paa Island. Taknemlig for utvalgsending. Kan avgi norske og gode europæiske mærker. — Eí ogsaa kjöper til kilovare. Löitnant Johan B. Stang, SANDVIKEN. NORGE. Driessen kðkó, oy súkku- laði er best. JUstPerpooiL Þvottapottar með eldstó, svartir, hvítemailleraðir, inoxideraðir, eru altaf fyrirliggjandi hjá G. Behrens. Sími 21. heyra, en hann hafði alveg gleymt Diönu og því, sem hvin kjmni að leggja til málanna. Diana sá þeg- ar hvernig í öllu lá, og hún sá, að þarná varð hún að vera vel á verði, ef hún átti ekki að missa Sir Rowland alveg. — Mjer finst þú dæma Mr. Wild- ing nokkuð hart, frænka, sagði hún. Þú segir þetta eins og hann sje fyrsti maðurinn sem drekkur minni stúlkunnar sinnar. — Jeg er ekki stúlkan hans, mælti Ruth og byrsfi sig. Diana ypti öxlum. — Það getur vel verið að þú elskir hann ekki, en hinu fær þú ekki við spornað að hann elskar þig. Og mjer finst Richard hafa hagað sjer eins og fífl. — Nei, ungfrú, hrópaði Itow- land í fáti, það er alt undir því komið hvernig annað eins og þetta er sagt. — Auðvitað svaraði Diana, og jeg er viss um það, þótt jeg þekki Wilding lítið, að hann hefir með Sokkar fyrir karla og konnr stðrt og ödýrt nrval. IihJdisM 50 aura gjaldmælis bifreiðar alt»f til leigu hjá B. S. R. — Hvergi ódýrari bæjarkeyrsla, en hj& B. S. R. — — StndebakM ern bfla bestir. PeríJir til Vífilsstaða og Hafnar- fjarðar alla daga á hverjum kl.- tíma. Best að ferðast með Stude- baker drossínm. Perðir austur í Fljótshlíð þegar veður og færð leyfir. Afgreiðslusímar 715 og 716. Bifrelðastðð fleykjavíkur Austurstræti 24. Svea eldspýtnr i heildsölu hjá Tóbaksverslnn íslanðs hJ. J)essu ætlað að sýna Ruth hina fylstu kurteisi. — En jeg álít, svaraði Sir Row- land, að maður eigi aldrei að nefna nafn heiðvirðrar stúlku í hópi fyllirafta og æfintýramanna. — Munið þó eftir því, sem þjer sögðuð áðan, að alt er undir því komið, á. hvaða hátt það er gert, mælti Diana. Sir Rowland ypti öxlum og sneri sjer frá henni. En Diana var ekki af baki dottin. — Jeg held að það væri best að þjer segðuð okkur frá því blátt áfram, hvernig Wilding fórust orð, 'mælti hún, og getum við þá sjálfar dæmt um, hvort hann hefir gert Ruth nokkra óvirðing. — Mjer dettur það ekki í hug'. hrópaði Sir Rowland. Og svo voru það ekki orðin sjálf, heldur hitt, hvernig þau voru sögð, sem alt valt á, — Jæja,xjæja, látum það þá gott heita, madti Diana gremjulega. Ricbai'd sketti svo lir vínglasi sínu

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.