Morgunblaðið - 23.05.1934, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 23.05.1934, Blaðsíða 4
í fc». í' }4'r í D R O T T 1 ---------\„i- •'¦¦'¦ ¦ ¦ '"1; 'j ¦ ' I varð meistari í þymgsta flokki. Svíar sendu 3 menn og varð eiim ,ÍL.i „, . .., l . j, ... I . . T peirrá*, Cederberg, ttr. 2 í Bantairi. Norðmenn sendu eirin- fg 3 riienn og varð éinn þeírra, Ole Röislaricf, nr. 3 í Ijettrj vigt. Öðrum verðlaunum náðu skand- iriaviskir httefaieikarar ekki. i H. \. K. Stjórn íf:6.í, ogK. R. R. hafa haft forgöngú uiri að bjóða hingað í sumar knattspyrnuT- flokki frá Hellerups Idrætsklub (H. I. Ki). Það má sennilega altaf. fá hingað gÖða knattspyrnuflokka, erlenda, aje nægur f yrirvtari hafður. Hitt er aftur erfiðara, hvaðan heíltrigast sje að taka slíkpi ffokk pg þá hvem velja skuli. Um sííkt má altaf 'oféila, því.margt kemur þar til greina., Hentugast fyrir okkur er að fá f lokk, sem leikur vel svo við get-i um eitthyað af honunl lært. Einnig þarf hann að taka þátt í keppni í beiinalandi sínu svo við getum vitað hve sterkur hann er knattspymulega sjeð og mælt okkur eftir því. En svo verður einnig aðvvarast að taka hingað flokk, sém er svo sterkur að við fáum ekki yíð hann ráðið, eða að minséa lcosti við okkar næfí, þannig, að ekki sje fyrirsjáan- legt um tékelokin. K. R. R. var pví í töluverðum vanda statfc#ri það, hvaða f lokk skyldi taka áð þessu sinni. Sumir Kappreiðarnar á annan í Hvítasunnu. Fvrstu ,kappreiðar ársíns. voru , í f imta flokki skiftust fyrstu qg háðar á Skeiðvellinum hjá Elliða- önnur verðlaun milli Grænlendíngs 1 ánnm á ánrian í Hvítasunriu, Veð- ' Jöns B. Jónssonar og Rauðs Arna ,ur var; kyrt og bjart og mátu- Gunnlaugssonar (25,3 sek.). léga hlýtt. VÖUurinn var ágætrir, í B. flokki (hryssuhlaupi) skift- enda liafSi. hann verið vættur. og ust fyrstu og önnur verðlaun líka margvaltaður áður en kappreið- milli Týru Kristjáns PjeturssOnar arnar hðfust. ; og Rauðku Jóns A. Pjeturssonar Þarna voru reyndir rúmlega 40 (25,6 sek.). hesiar. Voru þeir allir vel fóðraðir Samkvæmt veðreiðareglum var ! sprettnr og var þá kept um, bikar, .fyrstU verðlaun, 50 krónur. Onnur Daníels-bikar", sem „Pakur" verðlaun, 30 kr. hlaut Brúnri hefir gefið. Voru þá reyndir.fjórir MÆtúsalems Jóhannssonar (28,8 hestar. Áðeins einn þeirra, Gluggi sek-)- í öðrum flokki sigraði Reykur Ólafs Þórarinssonar á 27,3 sek. og hlaut fyrstu verðlaun og þar hjeldu þyjl fram að be^t, væri að^,,, j 'fyfa* hlaupinu var tímiUð auki 100 kr. verðlaun fyrir bestan tíma í þessu hlaupi. Önnur verðlaun fekk Háleggur Ölafs Þórarinssonar (28,1 sek.). flokkurirm væri sem allra sterk astur, því þá fengjum við mest af honum lært. Aðrir hjeldu því aftur á móti fram að flokkuriw, mætti með engu móti vera svo sterkur að Ieikurinn yrði of eúvj hliða, því við það fengju ekki allir full not af kepni við hannj Alt lenti í vöm ef mótstöðumenn irnir væra okkur ofurefli, en við það fengju framherjar okkar ekki tækifæri til að sýna leikni sína. Nú vildi svo heppilega til, að Valur haf«i boðið hingað flokki frá K. F. U. M. í fyrra. Fór hann ósigraður hjeðan, en eftir heim- komu sína til Danmerkur hefir flokkurinn unnið hvem kapp- leikinn af ötírum þar til hann er nú orðinn nr. 2 í A-flokki Ogj vaníar aöeiiís 2 stig til að verða fafn þeim efata þar. Það yarð! þyí að samkomulagi að fá hing- að flokk, sem &terkari væri e^i, K. F. U. M. flokkurinn, en "þÓ ekki beati fíokkurinn. Næsti flokkur fyrir ofan A. flokkana donsku er meistaraflokkurinn. Þar keppa 8 flokkar. Varð þá: samkomulag um að taka nr. 6 í meistaraflakkí, en það er H. I. K. Vinnum við þann flokk, get- um við fært okkur upp á skaftið og þoðíð næst, hvenær sem það verður besta. meistaraflokki Dariá, Svía eða Norðmanna. Eftir að fuiíráðið var að bjóða H. I. K. írefí jeg því fylgst með því með athygli hvernig þeim flokki hefir gengið i meistara- ke'pni Kaupmannahafnai;. Leidd ist mjér |iví heídur en ekki er jeg sá, að hann hafði tapað fyrir og vel ntlítandi. Skeiðhestar voru fimm. Af þeim hlupu þrír upp. Af þeim tveimur sem lágu skeiðið, náði aðeins annar tilskild- um hraða og fekk 1. verðláun (50 kr.). Var það Þokki, eigandi Priðrík Hannesson. Á eftir var sjerstakur skeið- varpað hlutkesti um það í þeSsum tveimur flokkum hver skyldi hljóta veðfjeð, og fell það á Rauð í fimta flokki, en Týru í 6. flokki. 350 metra stökk. . Þar var kept í tveimur flokkum. J fyrya flokki sigraði Stjarni ]Páís Páíssonar (sá sami er sigraði ,í 1. fl. 300 m.) á 28.7 sek. og fekk eiig. Jón B. Jónsson, lá skeiðið, en náði ekki tilskiídum hraða, 25 sek. Hann rann skeiðið nú á 25,9 sek., Þokka 27,9 sek. 300 metra stökk. . Þar yar kept í 5 flokkum og 6. fl^kkurinn hryssur. 1 fyrsta Su nýbreytni er nú tekin upp, flókki sigraði Stjarni Páls Páls- aS sn hlaupin érri úrslitahlaup og sonar á 24,3 sek. og fekk 1. verð- veitj. tyenn verðlaun í hverijum laun, 40 kr. Önnur verðíaun, 25 fi0kki. En fljótasta nesti í hverjh l^p,, Krummi Björns Hjaltested, j klmyi, sem nær tilskildum lá^- 24,5 sek. 'markshraða, eru auk pess veitt sjer í öðrum flokki sigraði Hrollur stgk verðíarin fýrir fl^ti. En þau einn Sigurg. Guðvarðssonar, 24,8 sek og fekk 1. verðlaun. Önnur verð- laun hlaut Ljettfeti Jöns Þor- steinssonar, 25 sek. , í þriðja flokki sigraði Neisti Sigurbj. Jakobssonar á 24,5 sek. ,og fekk 1. verðlaun. Önnur verð- I ¦¦•- '..¦'.:¦ . ' i . l• r: rJ ; laun hlaut Jar'pur Ola M. Isaks sonar (24,5 sek.). 1 fjorða flokki sigraði Éldur Magnúsar Andrjessonar á 24,4 eek. og fekk 1. verðlaun. Öðrum verðlaunum var skift milli Faxa Kjartans Ólafssonar . og Glóa Þorgeirs Jónssonar (24,5 sek.). verðlaun fekk ekki nema hestur (ReykurX að þesjgu sinni. Má af pvi marká, að nestarnir náðu yfirleitt ekki góðum tíma. AIls voru veíttar 700 krónur í verðlaun á þessum kappreiÖum. Tajsvert var.um, ye^anir, eftir hætti, enda aliínargt fó'ík inum. vell- Dómnefnd s^ipuðu Ludvíg C. Magriösson, endursk., Þorgrímur Guðmundsson kaupm. og Guðjón Teitsson ftr. stundum. En svo gladdist jeg aft einn hinn besta o. s. frv. ur er jeg sá að H. I. K. hafði Höfum við þá nokkra von um unnið það afrek að vinna besta að sigra H. I. K. í sumar? Svo flokkinn í Danmerkurmeistara- spyr margur knattspj^rnumaðui*- kepninni „1903". Og þó ekki sje inn nú. Jeg álít að knattspyrnu- of mikið gerandi úr einum unn- menn okkar sjeu það góðir nú, um kappleik, virðist H. I. K. að jeg tel vafalaust að við get- hafa farið mjög mikið fram,' um unnið 1—2 kappleiki að haldi þeír sínu besta liði. En það minsta kosti, og fleíri, ef knatt- er í samningum K. R. R. og spyrnumenn okkar æfa sig vél þeirra í milli, að þeir komi með og reglulega. Vil jeg í því.sam- sitt sterkasta lið. j bandi benda á, að úrvalsflokk- Ennfremur hafa þeir skrifað ur okkar bestu manna æfir nú mjer, að mjög mikill áhugi sje ! undir stjórn besta knattspyrnu- riö meðal fjelagsmanna um að þjálfaratts hjer, Guðm. Ólafsson koma hírigað og að þeir æfi ar, óg að æfíngar munu halda A. B. rrie§ 4 morkum gegn 1, kappsamlega undir stj'Örn þ"ýsks[ósKtið áframþar tíl H. I. K. kem m I Ámerikutrifiðuririn Wa|ter Marty setti h^tt heimsmet í hár stökki fyrir nokkru. — Stökk haljh, ^.0^ stíktír. — Þí& ér'óhætt aé fuiiyrða, a? petta( frækiiega iriet kériiur fiestúm á óvart. Ny mét í hástökki eru mjðg sjaldgæf, því einmitt þar virðist það éirina mesturii erfið- Íeikrim briridið að hækka metiri, þau eru svo frábær. En það ei" eins og mönnunum sjeu lítil tak- mör sett með frábær afrek, þeg- ar sjerstakir hæfiíeikar, fúll- 'kömiri þjálfun og stíll hjálpást að. Fyrsti maðurinn sem stökk yfir 2 stikur var Ameríkumaður- inn Horine. Harai stökk 2.Ö04 stikur fyrir 22 árum síðan (1912). Beeson hækkaði þetta met 1914 .uppí 2.014 stikur. — Það riiet stoð alt til ársins lð^'i þá stÖkk eiríhver frægasti há- stökksriieistarinn, sem uppi hef- ir verið, Osborn (Amerík|íiinað- ur), 2.03 stikur. Þetta mél ^jtoð í mörg ár, eða þar til Mártý hækkaði það upp í 2.04 og svó riú aftur upp í 2.075 stikur.Það, sem gerir hástokkið enn erfjð- ára, en menn alment gera sjer ^rein fýrir, er það, að í raun og véru þurfa menn að stökkya hærra en stökkafrekið bér vott urir, !því sí8an 1925 íiefir y'erið notuð h'in svonefnda „íausa þver störig",, se'm stokkið er yfir, en hún feilur niður við allra minstu hreyfingu. Því jþarf að stökkva yfir þverstöngina án þess að koma við hana hið minsta. — Til samanburðiar set je'g hjer afrek þeirra þriggja manna er hæst stukku á síðustu Ölympsleikum 1932: 1. verðlaun hlaut R. W. King, stökk 1.94 stikur. 2. og 3. verðlaun hlutu Hedges.. (U. S. A.) og Ménard (Frakkiand), stuícku báðir 1.91 stiku. Nýlega er lokið kepni um Eyrópurrieistaratignina í hnefa- leikum, fyrir áhugámenri. Um 60 keppendur tóku þátt í þessari kepni, sem fer. fnam í 8 þyngd,- arflokkum. Finninn Barlund jafnvel þó hann hefo"i vantað eitt hvað af sínum bestu mönnum. En það vakti einnig athygli mína að A. B. vinnur nú hvern kapp- leikina af öðrum og hefir því far ið mjög ííiikið fram frá því í fyrra, þó mistækir sjeu þeir þjálfkennara, svo allar líkur^ ur. Um tveír mánuðir eru enri eru fyrir því að flokkurínn verðij til stefnu, og'því aríðvitað ekkí mjög sterkur er hingað kem-; enn útsjeð um það, hver.jír verða ur. Má nefna, að sumir telja í hinum endanlega úrvalsflokki, framverði flokksins næst sterk- þar er því mark fyrir knatt- ustu framvarðaröð í Kaup-j spyrnuménn okkar að keppa að. mannahöfn, markvörð þeirra!Þeir, sem hæfileikana hafa og stunda æfingar samviskusam- lega óg reglubundið komast fram úr þeim lötu og óþjálfuðu, þó hinir síðár töldu hafi hæfi- leika til að bera ekki síður en hinir. Keppið því af dugnaðí að því, að komast í úrvalsliðið, því slíkur sómí hlýst aðeins þeim bestu. Mun jeg síðar skrifa nánar um komu H. I. K. hingað, kapp- leika þeirra, kynna Reýkvíking- um menriifta, æfirígar okkar manna og um flókka þá sem keppa við H. I. K. Reykvískir kriattspyrnumenn. Munið þaðj að flókkur K. F. U. M. fór hjeð- an ósigraður í fyrra og að við megutti ekki tapa í suínar fyrir þessum danska flokki, sem hing- að kemur, þó góður sje. k. þ. Tommy Loughran, hnefaleikarinn, sem barðist við Carnera síðast um heimsmeist- aratitilinn og Carnera sagði UBi að væri besti hnefaleikari heims ins, æfir sig alt öðru vís-i en aðrir hnefaleikarar. Hann æfir þol- hlaup á hverjum degi*— Qg hann mjólkar, kýr á hverjum degi, eins og sjest hjer á mynd- inni. • Walter Neusel þýskuv hnefaleilíari, sem hefir si.Línið Tommy LoUghran. 'Mak Baer hefir lofað • því, : að þi'eyta hnefaleik við hann, eftir að haUH- ht-fir barist við 'Cárnéra um heims- , meistaratitilinn, en .sá bardagi^fer1 fram 14- júní. ¦ . Boðsundsflokkur frá Rotter- dam hefir sett nýtt heimsniet í boðsundi fyrir konur 4 X10O stikur, tími 4.33.3. , ¦ Eleanor Holm, sigurvegarihn frá Olympsleikunum síðustuj hefir sett nýtt heirnsmet í bak- sundi. Vegalengd 100 yards, tími 1.09.4. ¦ ; Norðmenn hafa ávalt verið allra manna bestir í skíðastökki, Á síðustu Olympsleikum vann Norðmaðurinn Birger Ruuc| skíðastö'kkið. Nu hefir 'hann sett nýtt heimsmet, stökk í nýju risa- stökkbrekkunni í Planica ,í Jugo- slavíu 92 stikur. ' Bróðir haris, Sigmund Ruud, sem eijmig er frægur stökkmaður, stökk 95 stikur, en f jell. Segir hinn síðar nefndi að vel megi stökkva þarna 100 stikur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.