Morgunblaðið - 24.05.1941, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 24.05.1941, Blaðsíða 3
Laugardagur 24. maí 1941. MOEGUNBLAÐIÐ Dómur í miðilssvikamál- inu uppkveöinn í gær F| érlögln: Þriðja umræða í dag Breytingartilíógur fjárveitinganefndar ÞriSja umræða fjárlaganna hefst á fundi í sameinuðu þingi kl. 2 í dag. Allmargar breytingartíllögur liggja fyrir frá fjárveitinganefnd. Breytingartillögur einstakra þing- manna lágu ekki fyrir í gær. Fjárveitinganefnd leggur til, að tekjuáætlun f járlagaf rumvarps ins verði kækkuð um 900 þús. kr. Helstu hækkanirnar eru 350 þús. á rekstrarhagnaði áfengisverslun- arinnar, 350 þiis. á rekstrarhagn- aði tóbakseinkasölunnar og 150 þvis. á tekju- og eignarskatti. Nefndin er enn með talsverðar hækkanir á vegum og emnig nokkra nýja liði þar. Stærsti lið- urinn er 20 þús. til Norðfjarðar- vegar. Þá er og 2000 kr. til bygg- ingar ferjubáts á Dýrafirði. Nefndin hækkar framlag til Vestmannaeyjahafnar um 20 þús, (í 50 þús.). Nokkrir nýir liðir til hafnargerða og lendingabóta, svq sem: Á Suðureyri 10 þús.; Hvammstanga 7 þús.; á Borgar- firði 1000, í Vogum 4000, á Skál- um 4000, Eyrarbakka 23 þús., við Staðarfell 1500, tii. bryggjugerð- ar í Keflavík 15 þús, Kenslu- og námsstyrkir (nýir liðir) : Björn Guðfinnsson, til kenslu í setningafræði og mál- fræði imtímaíslensku 2000 kr.; Ólafur Jóhannesson lögfr., til framhaldsnáms í Ameríku 2000; Bjarni Jónsson, til framhaldsnáms í stærðfræði í Ameríku 2000; Þor- björn Sigurgeirsson, til fram- haldsnáms í eðlisfræði og stærð- fræði 2000 kr. Nefndin leggur til að framlag til íþróttasjóðs hækki um 15 þús. (í 75 þiis. kr.). Hún flytur og til- lögu um 100 þús. kr. framlag til íþróttahúss á Akureyri „fyrir skólana og íþróttafjelög bæjar- ins, gegn jafn miklu framlagi annarsstaðar að". Framlagið tjl Byggingar- og landnámssjóðs er hækkað um 175 þús. (í 300 þús.); byggingarstyrk- ir í sveitum 125 þús. kr, hækkun (í 250 þús.). Byggingarsjóðir kaupstaða 130 þús. kr. hækkun (í 250 þús.). Fyrirhleðsla vatnasvæðis Þver- ár og Markarfljóts 20 þús. kr. hækkun (í 70 þús.). Ennfr. nýir liðir; Fyrii-hleðsla í Virkisós í Öræfum 3500 og í Steinsvötn við Kálfafell 2000 kr. PRAMH. Á SJÖTTU SÍÐTJ. Frú Lára fekk eins árs fangelsi, Þorbergur Gunnar§son 6 mán* aða fangelsi Aðrir skilorOsbundlnn dóm SAKADÓMARI, Jónatan Hallvarðsson kvað í gær upp dóm í Lárumálinu svonefnda, en svo hefir verið nefnt miðilssvikamál frú Láru Ágústsdóttur og þeirra, er með henni vo-ru að verki. Dómsniðurstaðan var: Frú Lára hlaut eins árs fangelsi, Þor- bergur Gunnarsson 6 mánaða fangelsi, Kristján Ingvar Kristj- ánsson og Óskar Þórir Guðmundsson hlutu 4 mánaða fangelsi hvor. Tveir hinir síðastnefndu fengu skilorðsbundinn dóm. Brot hinna ákærðu eru heimfærð undir 248. gr. hegnihgar- laganna, sem er svohljóðandi: ,,Ef maður kemur öðrum manni til að hafast eitthvað að eða láta eitt- hvað-ógert með því á ólögmætan hátt að vekja, styrkja eða hagnýta sjer ranga eða óljósa hugmynd hans van einhver atvik, og hefir þannig fje af honum eða öðrum, þá varðar það fangelsi alt að sex árum". Forsendur dómsins eru mjög langar, eða alls 19 vjelritaðar síður. Þegar dómarinn hefir rakið ítarlega öll málsatriði, sem les- endum Morgbl. eru kunn frá fyrri frásögnum, kemst hann svo að orði alment um verknað ákærðu, frú Láru: „Eins og áður segir, verður eigi talið sannað að ákærða hafi beitt vísvitandi brögðum í sambandi við sum fyrirbærin, sem gerðust á fundum ákærðu og kunna á þeim hafa lýst sjer einhverskonar svonefndir mið- ilshæfileikar. Var eigi saknæmt að selja aðgang að fundunum, ef einungis þessi f yrirbæri hefðu gerst þar. Hinsvegar hef- ir ákærða með svikum þeim, er lýst hefir verið, vakið eða styrkt rangar eðá óljósar hug- myndir' fundargesta um hæfi- íeika ákærðu og þar með stuðl- að að því, að menfr sætu fundi hennar og greiddu aðgangseyr- inn, sem, þó eigi næmi miklu á mann í hvert skifti, hefir num- ið verulegri fjárupphæð á svika fundunum samanlagt. Þó að sum fyrirbærin kunni að hafa verið ákærðu ósjálfráð og það jafnvel á sömu fundunum og svikafyrirbærin gerðusti, voru hin sýnilegu fyrirbæri svo veru- legt atriði í starfsemi ákærðu, að telja verður að fundarsókn- in hafi oltið mjög á að þau gerðust, enda áleit ákærða og a. m. k. ákærður Þorbergur, að svo væri. Ber sjerstaklega að átelja það framferði ákærðu á svika- fundunum, I að telja fundar- mönnum trú um, að framliðnir menn, jafnvel ástvinir fundar- manna, birtust þar og töluðu við fundarmenn". Dómsniðurstaðan er svohljóð andi: Því dæmist rjett vera: Ákærða, Ingibjörg Lára Ágústsdóttir, sæti fangelsi í 1 ár, en tíminn frá 31. október til 22. desember 1940, skal með fullri dagatölu koma til frá- dráttar refsingunni. Ákærði, Þorbergur Gunnars- son, sæti fangelsi í 6 mánuði. Ákærðir, Kristján Ingvar Kristánsson, og Óskar Þórir FEAMH. Á SJÖTTU SÍÐU. Bílslys Þrír varð- haídsdómar Sakadómari hefir nýlega kveS- ið upp þrjá dóma, tvo í sambandi við bílslys og einn vegna þjófnaðs á bíl. Á nýársdag varð piltur frá Hellissandi fyrir bíl á Fríkirkju- veginum og hlaut bana af. Bíl- stjórhm, Jón Asgeir Ouðmunds- son, Reykjavíkurveg 31 var dæmd ur í 30 daga varðhald og sviftur ökurjettindum í eitt ár. Hinn 9. febr. s.l. varð bílslys fyrir ofan Baldurshaga, er Svif- flugsfjelagarnir voru á leið ' til bæjarins. Beið einn bana í því slysi og aðrir slösitðust stórlega. Bílstjórinn, Leifur Grímsson bankamaður, Freyjugötu 44 var dæmdur í, 20 daga varðhald, en skilorðsbundið og sviftur öku- rjettindum í 5 ár. Hinn 28. apríl s.l. stal Guðmann Alfreð Jónsson, Bræðraborgarstíg 49 bíl frá Steindórsstöð, ók bíln- um út úr bænum og stórskemdi- hann. Hann var dæmdur í 30 daga varðhald, skilorðsbundið og til að greiða 500 kr. í skaðabæt- ur, til eiganda bílsins. Mínnísí mæðranna á morgtín! l-j að er ekki vitað, hver fyrst ** kom með þá ágætu hug- mynd að velja einn dag á ári hverju mæðrunum til heiðurs, einn dag, til þess að sýna mæðr- unum lítinn þakklætisvott og virðingu fyrir hið óeigingjarna starf, sem þær vinna í þágu ein- staklinga, heimila og þjóðfje- lagsins í heild. En þessi venja, að hafa Mæðradag einu sinni á ári, hef- ir tíðkast í nágrannalöndum okkar Iengi. Hjer á landi um nokkurra ára skeið, og er Mæðradagurinn venjulega 4. sunnudag í maí. Mæðrastyrksnefndin, sem í földa mörg ár hefir unnið öt- ullega að því að hjálpa bág- stöddum mæðrum, hefir jafn- an notað daginn til fjársöfnun- ar, til styrktar starfsemi sinni. En á heimilunum hefir dagur- inn verið haldinn hátíðlegur á þann hátt, að gefa mæðrunum sem allra mest frí frá daglegum störfum og gera þeim daginn sem ánægjulegastan. Bændurnir eða börnin færa þeim blóm í tilefni dagsins, dæturnar taka að sjer húsverk- in og þar fram eftir götunum. Stálpuðu börnin geta líka unn- ið þarft verk þenna dag, með því að selja merki Mæðradags- ins, en þau eiga auðvitað sem allra flestir að kaupa. Börn, sem vilja selja merkin á morgun, g^eta vitjað þeirra í skrifstofu ¦ Ma&ðrastyrJksnefnd- ar, Þingholtsstræti 18, niðri, í Miðbæjarbarnaskólanum eða Austurbæjarbarnaskólanum frá kl. 10 árd. Blóm mun verða hægt að fá í blómabúðum á morgun, þó sje sunnudagur, því að þær verða opnar fyrri hluta dagsins og selja lifandi, ný og falleg blóm. Á morgun bera allir merki Mæðradagsins, muna Mæðra- daginn, minnast mæðranna! Þjóðverji hefir íarið hjer huidu hðfði í eitt ár Var handtekinn, á Patreksfirði Reykt síld er ódýr og góð fæða "'^J iðursuðuverksmiðja Boco á "^ Akranesi 'er nú byrjuð að framleiða reykta síld (Kippers). Yerður hún bæði lögð niður í dós- ir og seld laus í nokkrum búð- um í Reykjavík og Hafnarfirði. Síldina má matreiða á marga vegu: Sjóða hana, leggja á pönnu eða sem ofanálegg á brauð. A hvern, máta sem er, er hún góð, ódýr og ljúffeng. xx. t-"*jóðverji nokkur, August Leh- *"^ mann að nafni, sem farið hefir huldu höfði hjer á landi síð- an landið var hernumið í fyrra- vor, var tekin höndum á Pat- reksfirði s.l. miðvikudag og flutt- ur hingað til bæjarins. ~ Lehmann var hjer áður en Bret- ar h^rtóku laiulið, en se.gir sjálf- Ur svo frá, að er Bretar komu hafi hann verið staddur í Borg- arfirði. Símaði hann þá til Reykja víkur og frjetti, að verið væri að handtaka Þjóðverja í bænum og ákvað hann ])á að fara huldu höfði. Blaðimi er ekki kummgt, hvert Lehnmnn hjelt frá Borgarfirði, e.n hann hefir farið víða \im land, en aðallega þó um Vestfirði. Hann var með 600 krónur í pen- ingum í maí í fyrra, er hann var í Borgarfirðinum og átti enn um 260 krónur, er hann var tekinn s.I. miðvikudag. Lehmani) l>essi kom hingað til að vinna hjá Seheiter kaftpmanni og átti að vinna þar kauplaust, sem „lærlingur", eða eitthvað þess háttar, ðii hvað hann var að gera í Borgarfirði iim það, leyti, sem hernámið fór fram, er ekki vitað. Bretar miinu hafa vitað, að þessi maður var einhversstaðar hjer á landi, því hans mun hafa verið getið í skjölum hjá þýska konsvilnum eins og annara Þjóð- verja, sem hjer voru búsettir. Við og við í vetur hafaverið að'her- ast fregnir af Lehmann víðsveg- ar á Vestf jörðum, en það var ekki fyr en nú, að ákyeðið var að hand- taka hann. Það voru tveir.piltar, sem urðu varir við Lehmann .1. sunnudag uppi á fjalli nálægt Patreksfirði. Var hann þar í tjaldi og er pilt- arnir hittu hann, vildi hann ekk- ert við þá tala, nema hvað hann sagði „góðan daginn" á íslensku Piltarnir, sögðu frá þessum ein- kennilega manni ,og síðan barst fregnin til eyrna Bretum, sem sendu flugvjel eftir honum , ^it Patreksfjarðar. * ,i( Skömmu eftir' að landið var hermrmið var útvarpað tilkynn- ingu í íslenska útvarpinu frá bresku herstjórninni, þar sem all- ir Þjóðverjar, sem kynni að vera staddir hjer, vóru hvattir til að gefa sig fram við hreska i setulið- ið. Lehmann gerði það ekki. ! Samkvæmt alþjóðalögum í hern aði er hægt að skoða mann frá óvinaþjóð, sem fer huldu höfði og óeinkennisklæddur í landi, sem er á valdi ófriðaraðilja, sem njósn ara. Eftir því sem blaðið hefir frjett mun hreska herstjórnin hjer þó ekki fara með Lehmann sem slíkan, heldur skoða hana sem hvern annan herfanga.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.