Morgunblaðið - 22.04.1951, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 22.04.1951, Blaðsíða 3
Sunnudagur 22. apríl 1951 MORGUi\BLAOIÐ 3 ■liiumrnifittiiiimrdouimmm ; aimiiiiiiiiiiimiiiiiii,i,ll„Mlll„lllllllllllllmlllMI|l S E ■ | I Marlmstin® i'ykfrakkar (Poplin). | Verð kr. 441,75, fyrirliggjamli = í mörgum litum. Geysirh.£ | Fatadeildin. (bú§!r fii scía | við Miklubráut, Bólstað.n hlíð, | | Kópavogsbraut, Kársnesbraut og | | viðar. —- | Fasfeignasöla- miðsföðÍR Sími 6530, 5599. Nvleg 3ja herbergja Ibúð ásamt bílskúr eða hentugu vinnuplássi i kjallara, óskast til kaups eða í skiptum fyrir glíesi- lcga 5 herbergja ibúðarhæð í Hlíðarhverfinu. STI IMV JÓNSSON hdl. 1 Tjaniargötu 10, III. hœfi Sími 4951. íbúðir óskast = i Hefi kaupendur að 2ja—3ja, 4:a | 5 | 5 og 6 herbergja íbúðum. Mikl- | | | ar útborganir. : I Haraldur Gufimundsaon j lögg. fastaignasaii | i Hafnarstraeti 15. Síniar 5415 og | s É 5414 heima. íbúðisr S af ýmsum stærðum til sölu á É É hitaveitusvæðinu og í úthverf- £ £ um bæjarins. Einnig einhýlis- 1 § hús og hús i smíðum fyrir utaA * : bæinn. — Höfum hús og íbúðir £ É af ýmsum stærðum í skiptum E | i'yrir minna eða stæiva, á hita- | É Vcitusvæðinu og viðar í bæíiúm. | £ Höfum kauþanda að góðri 3ja f É hérbergjá íbúð i bænum. Mik- £ | il útborgun. Nylon-sokkar Verð kr. 54,00. | Bdtur til sölu I | : ásamt 20 hrognkelsanétum ,ný j- 5 = É um. Bátúrinn er með rhótor og | j £ öllum seglftthúnaði. Til sýnis ú jj \ n t á /r • r r- É Hliðarvegi 3, Kópavogi í dag. = £ Lcrzu ^ohnion i I Electrolux-bónvjel i I Ibúð d Selfossi É ný og í umbúðum til sölu. —- £ Verðtilboð sendist afgr. MbL, É fjTÍr 25. þ.m., merkt . Bón- I É v)el 402“. £ | til sölu. 3 herbergi og eldhús, £ | með miklu kjallaráplássi. Uppl. £ É hjá Þórámi Sigmundssyní, £ = Mjólkurbúi Flóamánna, S ,ii„,iii„,„„„I,„„ii,„,ti,ti,i. Nýja fasfeignasalan Hafnarstræti 19, sími 1518 og kl. 7,30—8,30 e. h. 81546. I { Byggingarfjelagi | | i Maður, sóm liéfir fjárfestingar- £ £ £ leyfi, óskar eftir manni 1 fjelag | = | ' ið sig, sem hefir áhuga á bygg £ I | ingn á Melunum, og sem hefir | É | fjárfestingaleyfi. Uþpl. í síma £ I f 80818. — I iimtmmmi,i„iiiiiiiiii„tt„i„„iii„„i„i„„i Fiygill Vandaður flygill er til sölu ef viðeigandi verð fæst. Tilbofý séndist blaðinu sem fyrst, merkt „Flygili — 339“. . ...IIMIIIIIIlIIUIIMIIltllllllllUIIIHI : - ■■ lt11IMIIIIII IIIII■ 11Illll"M■ IJ ; £ Til sölu !! Gijá-asbest | [ 8 lampa útvarpstæki og Rocál | ritvjel. = V ÖRUVELTAN ásamt samskeytalistum. £ £ £ ,,,„iitii„„„iiiB,iiiii„„tiiitii„ti„ii„t„iitv„ti,vtiii, z Z ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*,*,*tmimmii„i„ii„„„n« Sendiferðabíll ; eða fólksbíll óskast til kaups. | Greiðsla út i hönd. — Tilboð ; merkt: „Útgáfustarfsemi — 406‘ ; sendist afgreiðslu blaðsins fyrir plötur I IDívanteppi Hverfisgötu 59. Siíni 6922. É É J- Þorláksson & Normann h.f. £ | Nokkur stykki til sölu. BóIsltifgefSin, : n„„„i,ii„„iiii„iii„l|l|„„l|„„l||l„|llll||||||||||||| g jj Bankastræti 11. — Sími .1280. S z 5 S E iiliiiii,jHUHUMi... Brautarholti 22. — Sími 80388. £ £ £ £ hádegi n.h. þriðjúdag. | li! bífpa | : 3—5 herbergja íbúð eða litið | ibuðarhus innan Hringbrautar. £ ; Tdboð er greini stað og verð, | i sendist á afgreiðslu blaðsirts fyr £ j ir 28. þ.m.. merkt: „öldin okk- | tr — 393“. Skólafólki Stúdent getur lesið með gagti- fræðaskólanemendum, undir próf. Upplýsingar í síma 7475, milli kl. 6—7 á kvöldin. fyrir stórriflað þakasbest. J. Þorláksson & Nórtnann li.f. Bankastræti 11. — Simi 1280. Hafnaríjöröur | £ Mæðgur með 10 ára telpu, óska £ É É eftir 1—2 herbergjunt og eld- | | £ liúsi, stráx eða 1. maí H'tshjálp £ = i kemur til greina. UppÍýsingar í 1 £ £ síma 9773. £ z - ,i,,|*,*,,'***,i,,ii,,in,,M*,,m,„,t(ti„,í„,mii,„t„i« ; i,ri„iiii„i„„„„miim„ii„iiii„ii„i„„„*,„m„i„< - - 5 E l„ll•»llln,íl„,,,,,,,„l»,,,,,,,,,,,l,,,,,,,,,,,,,,,l,,,,,m Z ; imii„i„iiii„iiii„tiiiitiiiiiiiiiiifumt«i,„„ii,,ti,mi S 2ja tll 3ja herbergja Ibúð óskast sem fyrst. Aðeins tvennt £ í heimili. Góð umgengni. Upþl. | í síma 81837 í dag. | iíensla Tek að mjer kennslu í tungu- málum. Uppl. í sima 80392 til kl. 7 e. h. ; |MM,t,l,IIIM|||llni!i(lll,,lll|l||nullll,,,1|,,|t||1|(||||> £ = llllllltrMIMIIMIIIIMIIIIIMMMMIMMIIllllttlMllllllllllM £ £ Gúr Gólfdilkuij Handlaug og Jeppa-Vatnskassi | I til sölu, Uppl. í sima 80958. | l««ll„l„„,,||,||,l|„,„„||„„„„|||m|m||>mnn||||ji | | Víravirkis- ( brjóstnál | (gjit) tapaðist sunnudaginn 15. þ. m. | Upplýsingar í síma 1619. £ lmmm„■„lll„„llll„lmml■mll^l■nnllm„„llll>, £ £ ullllllllllllllllllillllllllllll■ltðl,ltlllll"•,■,,',,',11,111 Bíleigendur £ Vil kaupa góðan fólksbíl. Tilboð | er greini gerð, aidur og verv. É leggist inn á afgreiðslu blaðsins i fyrir n. k. miðvikudagskvöld. É mefkt: „Góður bílí — 396“. N Y | ADA-Þvottavjel i til sölu. Einnig ný Olsen-olíu- £ fýring ( 3 ferm. ketill). ásamt £ tilhevrandi oliukyhdingarætæki. i Tækifærisvc rð. — Sími G568. £ iiiiiiiiiiiii„i„iiiiiiiiiiiHiiii'iiiiminmiiiiHimimi “ Herbergl Reglusamur maður i góðri at- vinnu óskar eftir forstofuher- bergi nieð innbyggðum skáp, helst i híiðbænum. TiIboS merkt: „777 — 409“, scndist j. afgr. Mbl. •••••••••ói„i,„iii„ii„iiiii(iiiif i„iiii((iiiiii, imnMi Alig vantar 2 herb. og eldhús helst sem fyrst. Til greina kámii standsetning. t.cl. trjeverk og málning. Tilboðum sje skilað á afgreiðslu Morgunblaðsins fyr- ir þiiðjudagskvöld, merkt: — : „Málari— 401“. Chevrolet 11 HaSlé | = Vörubíll með drifi á öllum hjól | £ = 1 um, til sölu, Skipholti 27. : lmlllll^ll^lllllll»ll•ll••••ll•lMl»»",,""",",',,",,,, : iiiHiiimmimmmimmmmimmmmmmmmii - Pjetur Jakohsson, ! löggiltur fasteignasali, Kírastíg \ i 12. — Sími 4492. j i»„i,,,m,,„„„„l„l„,|„|l|l|I||||||nnf<|nf|||(i|i||^ - | Vatnsdælur I B 0 Ð | É Togarasjómaður óskar *ftir £ £ 2—3 herbergi Við Breiðholtsveg er til sölu. -_ É Húsið er 3 stofur og oldhús, f með viðbótarbyggíngu, sem er f geymsla og þvottahús. Ennfrem- | ur jarðhús. Verð kr. 60 þúsunc). f Útborgun kr. 40—45 þúsund, Nánari upplýsingar gefur J. Þorláksson & Normann h.f. £ Bankastræti 11. — Sími 1280. | £ óskast nú jjegar eða 14. mai. — £ 5 Tilboð sendist afgr. Mhl., fyrir ; £ miðvikudag, merkt: „Tvö syst- g I kini — 397“. Herbergi I i Mið- eða Vesturbænum 14. S raa í. Tilboð sendist afgr. Mbl., | fyrir 25. þ.m., merkt: „Togara- £ sjómáður — 395“. É Spila á harmonikku i fenning- = arveislum. — Uppl. i sima £ 3785 frá kl. 2—-5 í dag. » •Mnintiimiitt,iiiiii„iiiii,u>,ii,i,i"ii,ii'"i*Hi»nM j Vorúðuit = tJðum trje og runna mcð „Over- É side“. Klippum og vinnarn <>11 £ almenn störf i skruðgörðum. — | Vanir . menn. Pantið i sima- = = 80930. : : • WIIIMII<III<IIIIIMIIIIIIIM<IMIMMMIMM<MMIIIIIIHIIII Z Z ,,,,.llMMMMIMMMIMIMMMMMMMMMMIIIIMKM = Z MIIIIIIH ,1,1 lll j = = É n l| 3ja herbergja íbúð mcð | | i1 sr* . ■ i i Stór stoið 11 h’,s6öí!nuni 1 * Efdhúsvaskar J. Þorláksson & Normann h.f. £ | g Bankastræti 11. — Simi 1280. = I É eða tvö samliggjandi horbergi | £ óskast nú jjegar eða 14. mai. — £ I Tilboð sendist afgr. Mbl.. fyrir g | miðvikudag, merkt: „Skrrfstofu- g s... 300*1 Brúðarkjóll Notaður amerískur brúðarkjóll til sölu, verð kr. 800,00. Enn- freVnur kápa á ungling, verð kr. 400.00. Til sýnis mánu Iag kl. 2—7 e. h., Grettisgötu 82, III. ha:ð. s = s = maðúr — 398“ ti! lei$ui { í Hlíðarhvcrfi frá maí-hyijun £ til ágústloka. Tilboð metkt: — | „Ódýrt — 399“, séndist afgr. £ I veir I trillubátar £ til sölu. 3—4 og 1—5 tonn, i É góðu stálidi, með góðum vjel- £ £ Mbl„ 25. þ. m. £ = ..HHIHIIIIMIIIHMIHII.IIIHHIIIIHIIIHIHIII = iMMMHMIMMIMMMIM."1111111111.'"11111111 ; ; ..MMMMMIIII.. ; = 11 Vegg- og | *-**“■* . J ]brir J?“léí?L,r8i j I Gólfflísar i Í um. Uppl. í sima 5718. £ llll„ll„llllll„„ll„ll'«,iei,t,l«„l„„„lll„„l,lllliraB íbúð S = l„„„l„„„l„|„„„|„|||||||||,l|l||ll„„l|l|||,||||, m Z E J. f>or)ákjsson & iVoréiann ti.f. = Bankústræti 11. — Sími 1280. 5 = Sauæavje! | í hnotuskáp til sölu, Fréýjugötu g | 1, III. hæð, t.v. Vatnskranar, ýmsar gerðir ; Blöndúnartæki fyrir: baðker steypuböð cldhús Botnventlar Vatnslásar Tappar í vaska Kranastútar Blývatnslásar Sætisboltar Gúmmídoppur ; J. Þorláksson & Normann h.f. BankaStrætj II. — Simi 1280. Fynrliggjandi £ = £ = E ~ i = Ofnkranar Loftskrúfur Loftskrúflyklar Ventilhanar Rennilokur Kontraventlar GólfvatnSlásar Loftventlar Hárflóki Rörkitti J ámkitti — • i . 3 S i""i"ni»mmii>i""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii„imi„iiiii„i 3 z |»•„tll„„„l„„„„■i„,l,,,m,,i»»,,»>»,'5',,,,,,,,,,,,,l - Fyrirliggjandi: f | ... . f | 11 Mjóikiirkffiiur 11 || 3 stærðir. = 3 S S 2 s | 9 Matardiskar i | djúpir óg gmnnir. 2- gerðir. | | Bollapör { I £ £ 3 gei-ðir, nýkomin. É I I - É É \ ersl. Iiigolíur | Grettísgötu 86. — Sírni 3212. g I fyrir ung hjón, 1—2 herbergi | ; og eldhús eða eldunarpláss. — | Standsetning á gömlu, málun o. I | fl. i boði. Tilhoð óskast send af- £ I. greiðslu Mbl., merkt: „Múrari | ; — 400“. | : cs I i(iiiiiiiiiiiiiiiiiiii»mi»iii»iiiiii»mimmmim»i» z 5 = = £ J- Þorláksson & Normann h.f. £ = Jarðeigendur Hjón, vön allri algengri sveita = vinnu og skepnuhirðingu, vilja £ taka að sjer stjórn á búi. Gott = húshæði fyrir fólk og fjeúað, = vjeltækt Iand og algengar hjálp É arvjelar við búskap, eru skilyrði. £ RáðnlngarStofa landbúnaðarins É gefur upþlýsingar og kemur £ yður i samband við hlntaðeig- É énclur. Tilboð veroa að borast £ fyrir 10. maí. | g Bankastræti 11. S II Sími 1280. | | Vil kaupa milliliðalaust 4- 5 | herbergia ibúð í nýju eð.i nýleguj i og vönduðu húsi. Hús í bygg- £ ingu kemur einnig til greina. —- I Tilboð merkt: „Mikil útborgún £ — 403". sendist afgreiðslu blaðs | ins eigi siðar en 25. þ.m. = (ui„iiiii„t„„„i„i„siiimt»iiiii„i»ii»»»im(lillu| ; Ilattatýsk- ( an 1951 [Vtir- og sumar- | hattarnir | eru komnir. Ratta og SkinnabúSin Ingibjörg Bjitrnadóttir. Uiiimiimiiiiiiiiii„iii„iii»ttiiiiiiu„»m«iiuimmittiit« S

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.