Morgunblaðið - 09.04.1954, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 09.04.1954, Blaðsíða 16
Veðurúllif í dag: SV hvassviðri og rigning. úvgmMtáifo Géðar hmkw Sjá grein á blaðsíðn 9. 83. tbl. — Föstudagur 9. apríl 1954. Kópavogskosnfingiii ógild vxigna þess að Minneapolis-atkvæðin gátu ráðið úrslitum í heniL;i rrá sýningu jéhannesar Mhannessonar Somu lisfarnir óbreyttir í kjöri í endurkosningu HREPPSNEFNDARKOSNINGARNAR í Kópavogshreppi, sem fram fóru hinn 14. febrúar s.l. hafa verið ógiltar. Ástæða til þess er að við utankjörstaða atkvæðagreiðslu í Minneapolis eyði- lagði ræðismaður íslands þar í borg með mistökum tvo atkvæða- •seðla, sem gátu haft áhrif á úrslit kosningarinnar, um það hvort Alþýðuflokkurinn eða Framsókn fengi hreppsnefndarfulltrúa kjör- inn. Samkvæmt þessu er Kópavogshreppur nú stjórnlaus og allar aðgerðir „hreppsnefndar" síðan 14. febrúar lögleysur, sem ekkert gildi hafa. Ætla vandræðin seint af hreppsbúum að ganga. Fyrst var kosningaundirbúningur ógiltur fyrir lögleysur og einstreng- Smgshátt hreppsnefndaroddvitans og síðan kosning ógild fyrir mis- tök ræðismanns fslands í 9000 km fjarlægð frá Kópavogshreppi. Það er aðeins kosningin sjálf sem er ógilt. Framboð hefur ekki verið ógilt. Er litið svo á að framboðsfrestur sé útrunninn og gerir það að verkum að t. d. Alþýðuflokkurinn getur ekki borið frara tvo lista í væntanlegri endurkosningu. Niðurstaða kosninganna varð sú að A-listi — Alþýðuflokksins hlaut 130 atkvæði og engan mann kjörinn. B-listi — Framsóknar- flokksins hlaut 131 atkvæði og 1 mann kjörinn, D-listi — Sjálf- stæðisflokksins hlaut 238 atkv. eg 1 mann kjörinn og G-listi kommúnista hlaut 475 atkv. og 3 menn kjörna. FYLGIBRÉF URÐU VIÐSKILA Ágreiningur varð um nokkur atkvæði. Hér verður þeirra ekki getið nema tveggja atkvæðaseðla, er borizt höfðu frá Minneapolis í Bandaríkjunum en fylgibréf seðlartna höfðu orðið viðskila við íjálfa kjörseðlana, að því er í kæru var talið fyrir vangá stjórn- valda. Yfirkjörstjórn Kópavogs- hrepps úrskurðaði atkvæðaseðla þessa ógilda vegna þess að fylgi- bréfin höfðu verið rifin írá. Sá úrskurður yfirkjörstjórnar var kærður áfram til hrepps- nefndar sem haggaði honum þó ckki, að atkvæðin tvö skyldu teljast ógild. ÁFRÝJAÐ TIL ODDVITA SÝSLUNEFNDAR Þann 19. marz s. 1. %ax úr- skurði hreppsnefndar enn áfryj- að til oddvita sýslunefndar Kjós-' arsýslu og var þess krafizt að hreppsnefndarkjörið í heild yrði metið ógilt vegna mistaka opin- berra aðilja. Hinn reglulegi oddviti sýslu- nefndar Guðmundur I. Guð- mundsson vék sæti í máh þessu, bæði vegna afskipta sinna af undirbúningi hinna umdeildu kosninga, svo og af kosningunni .sjálfri vegna stuðnings við A- listann. Var Sigurgeir Jónsson lögfræðingur settur til þess sem sýslumaður Kjósarsýslu að taka sæti sem oddviti sýslunefndar Kjósarsýslu. RÆÐISMAÐURINN REIF FfLGIBRÉF AF í úrskurði Sigurgeirs, sem kveðinn var upp í gær segii m. a. frá því að atkvæðaseðlarnir tveir frá Minneapolis voru frá tveimur kjósendum í hreppnum, þeim Sigríði Lútersdíttur og Sveini Þórðarsyni. Hefur það upplýstst, að þau greiddu atkvæði hjá kjórræðis | manni íslands í Minneapolis. Eftir að þau greiddu atkvæði og eftir að fylgibréfin voru j undirrituð reif ræðismaðurinn ; sjálfur atkvæðin frá fylgi- bréfunum. Hann setti 'itkvæð- in í umslag, en fylgibréfin ! lentu utan umslagauna og ,l nöfn kjósenda voru ekki rituð [ á umslögin. Samkvæmt þessum upplýsing- um er það ljóst að ræðismaður- inn í Minneapolis hefur sjálfur eyilagt atkvæðin með íraman- greindum athöfnum sínum, sem eru gagnstætt lögum. GAT RÁÐIÐ ÚRSLITUM Nú liggur það fyrir í mál- inu, að B-listi var úrskurðað- ur hafa fengið einn mann kjör inn með eins atkvæðis mun fram yfir A-Iista. Utankjör- fundaratkvæðin sem ræðis- maðurinn í Minneapolis eyði- lagði, gáta þ.rí rááað árslitum um það, fiwwt BÆstt eða A- listi feBgi maiM kj';.srinn í hreppsnefmt K3p»v<8gshrepps í kosningnniJimu Fullupplýsli «e; SKgrrjr I úrskurð- inum, að þaffi WSK feimra ©pinberi trúnaðarmaðkii,, aara eyðilagði atkvæði þestal, wt£&, verður sú krafa ekkí jgeM 6i3 ltjÓ5enda í slíku tilfellr„ atð þeir gac-ii þess, að kjörstjóEaar rrfH-Bsp eidsi lög- leysur við feœníiægaatfaöin. At- kvæði þessii ^öu hafa verið greidd A-listaaxiiiiarQ «sg hef3i hann, ef svo hefðí VBffSS hlotlð mann kjörinn í hregfssiæfnd í ftað B- lista. KOSNING ÓGILÐ Gallar þeæsr rer'ða því að teljast þess eSfiís, a9 þeir geti ráðið úrslitum ttm bvor list-J anna A eða B næði kosningu og þykir því verSa að ógilda hreppsnefndarkosmngarnar í Kópavogshreppi og ber að! endurtaka kosningarnar. SÖMU LISTAR f FRAMBOÐI Það skal að lokum tekið tekið fram að ekki var kraf- izt ógildingar á framboðum. Þess vegna eru sömu listar og óbreyttir menn í framboði í væntanlegri endurkosningu og er ekki heimilt að bera fram nýja lista, þar sem og fram- boðsfrestur er fyrir löngu út- runninn. GÓÐ aðsókn hefur verið að málverkasýningu Jóhannesar Jóhann- essonar í Listvinasalnum, sem opnuð var um síðustu helgi. Vegg- skálarnar hafa vakið mikla athygli og hafa þegar 8 þeirra selzt af 18, sem á sýningunni eru, — auk þess eitt olíumálverk. Sýningin er opin daglega frá kl. 14—22. ? íkipstjórínn á Uraensi dæmdiir í 74 biis, kr. sekt ¦' Bolabregð á Alþingi Framsóknarmenn sýna iiug úm til þétibýlisins IGÆRDAG kom hið alræmda frumvarp Framsóknarflokksins um húsaleigulög enn til umræðu í Efri deild Alþingis. Kvöldfundi var svo skotið á í gærkvöldi til að ræða málið, og er það annað kvöldið sem þetta frumvarp er til umræðu í deildinni. Leggja Framsóknarmenn undarlegt kapp á að þetta „ófrelsisfrumvarp' náí fram að ganga og það svo, að Eysteinn Jónsson og Steingrímur Steinþórsson lýstu því yfir að Efri deild væri ábyrg fyrir því að þingi yrði ekki slitið fyrir páska ef mál þetta kæmi ekki til um- ræðu þann dag (fimmtudag). SEINT í gærkvöldi féll dómur í máli Helga Kristjánssonar, skip- stjóra á togaranum Úranusi, sem tekinn var fastur á mánudag fyrir meint landhelgisbrot. Sakadómur taldi skipstjórann sekan og dæmdi hann í 74 þús. kr. sekt. til Landhelgissjóðs. Afli og veiðarfæri skipsins voru gerð upptæk. VID SNÆFELLSJÖKUL helgisgæzlunnar greinargerð um Málsatvik voru í stuttu máH það á blaðsíðu 2. þau, að flugvél frá Landhelgis- gæzlunni var á flugi við Snæ- fellsjökul skömmu eftir hádegi á mánudag, þegar tveir gæzlumenn í henni þóttust sjá að togari nokkur væri að togi grunsamlega nærri landi út af Svörtuloftum. MÆTTU EKKI En þó þessi krafa haíi fram komið, lét hvorki félagpmála- ráðherra né flutningsmaöur svo lítið að mæta á kvöldfundinum, svo að svara varð ræðum þeirra að þeim fjarstöddum. Aðrir þing- menn mættu og gerðu þannig sitt til þess að ríkissjóður bæri ekki aukin útgjöld sem leiða mundu af því að þing stæði fram yfir páska. * HÚSALEIGUMIDSTÖÐ Frumvarp þetta er mikill lagabálkur. Það mælir m. a. svo fyrir að heimilt skuli að stofna „húsaleigumiðstöð" er fái .til ráð- stöfunar allt leiguhúsnæði ér til fellur — og fá húseigendur litlu um það ráðið hver leigjandi þeirra verður eða hve ha leigan er. % * BOLABRÖGÐ Tveir þingmenn Sjálfstæðis- flokksins þeir Bjarni Benedikts- son, dómsmálaráðherra og Gísli Jónsson, hafa mjög deilt á þessi fyrirmæli í lögunum, aðra agnúa á lögunum svo og á þau bola- brögð sem Framsóknarmenn hafa beitt til þess að koma málinu fram. Hefur Framsókn neitað að ræ5a við Fasteignaeigendafélag- ið, og neitað að Iáta sveitarstjórn ir, sem búa eiga við lögin, segja álit sitt á þeim og svo framvegis. • VERZLUN Gísli Jónsson Iýsti þvi einnig yfir, að nú fyrst í lok þingtím- ans legðu Framsóknarmenn áherzlu á að málið yrði afgreitt. Sér hefði þó sem forseta deildar- innar skilist á Framsóknarmönn- um að það væri engum vand- kvæðum bundið að fá þessu máli algjörlega frestað — EF UM LEID VÆRI SÆZT 4 ANNAÐ MÁL, SEM ER RÉTTLÆTIS- MÁL OG KEMUR EKKI ÞESSU MÁLI VIÐ. Kvaðst Gísli að sjálf- sögðu ekki hafa orðið við þessari beiðni um slík hrossakaup. • HVER ER MEININGIN? Þannig er Ijóst, að Fram- sóknarmenn telja þetta mál ekki eins mikið þjóðhagsmál eins og þeir nú við lok þingtímans vilja vera láta, og þeir Vilja nota þetta mál til „verzlunar" í sambandi við annað frumvarp, sem enn hef ur ekki verið upplýst hvert er — en ætla má að það se frum- varpið um brunatryggíngar í Reykjavík, sem þeir vilja láta Sambandið annast. TVÆF. MÆLINGAR Flugu þeir að togaranum, sem reyndist vera Uranus frá Reykja- vík og tóku tvær hornamælingar. Þá fyrri tóku þeir kl. 12.40 og reyndist togarinn samkvæmt henni vera % sjómílu innan tak- markalínu. Síðari mælingu tóku þeir ellefu mínútum síðar eða kl 12.51 og reyndist togarinn ssm kvæmt henni rétt um takmarka- línuna. En á tímanum milli mæl- inga hafði skipið togað frá landi og því f jarlægzt það nokkuð, eins og mælingarnar og báru með sér, SKIPSTJÓRI NEITAR Helgi skipstjóri neitaði alger- lega sekt. Hann taldi sig hafa verið 4,2 sjómílur frá landi, eð-j 0,2 sjómílur utan takmarkalínu. Kvaðst hann hafa mælt þetta á ratsjá og staðfesti loftskeytamað ur skipsins þann framburð. Þá komu þrír aðrir togaraskip- stjórar af Ingólfi Arnarsyni, Þor steini Ingólfssyni og Gylfa fyrh rétt. Höfðu þeir verið að veiðurr þar skamrnt frá. Kváðust þeii hafa litið á ratsjár skipa sinna um þetta leyti. Hafði þeim sýnzt. að Úranus hefði verið utan land helgi, en ekki höfðu þeir þó fram- kvæmt neinar mælingar. NIDURSTAÐA DÓMS Þetta var ekki talið hnekkjí framburði og mælingum land- helgisvarðanna og taldi dómu: skipstjórann sekan. I sakadómj áttu sæti auk Valdimars Stefáns- sonar sakadómara, meðdóms- mennirnir Jónas Jónasson os Pétur Björnsson skipstjórar. Skipstjóri ákvað þegar að áfrýja málinu til Hæstaréttar. Vegna skrifa sem birzt hafa urr þetta mál ritar forstjóri land- reffini i logum um KfeyrissJoS ríkis- \ sfarfsmanna í GÆR var afgreitt sem lög frá Alþingi frumvarp um breyting á lögum um lífeyrissjóð starfs- manna rikisins. Var frumvarp þetta samið af stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og flutt aiS tilmælum hennar. I lögum þessum eru sett ótví- ræð ákvæði um að sjóðfélagi sem greitt hefur iðgjöld í 30 ár og öðlast þannig hámarksrétt- indi, skuli hætta greiðslum til sjóðsins. En þessari iðgjalda- greiðslú getur sjóðfélagi hafa lokið þó nokkrum árum áður en hann, samkvæmt lögum, hættir starfi og fer á eftirlaun. Þá eru og ákvaeði um að eng» inn komist á eftirlaun fyrr en hann hefur náð 65 ára aldri —. þrátt fyrir 95 ára ákvæði lag- anna (sarhanlagður aldur og starfsaldur starfsmanns). Skákeinvígið KBISTNES Wí'." %m m §!* ji ¦ ¦ .....Lfi"- &má wá m&m mMm^wxm VÍFILSSTAÐIR 6. leikur Kristness: Bc5—blf

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.