Grønlandsposten - 01.06.1942, Blaðsíða 6

Grønlandsposten - 01.06.1942, Blaðsíða 6
66 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 6 — Maaske kan jeg ogsaa faa lejlighed dertil, — slutter ingeniør Hebo. Paa tilbagerejsen til USA vil ingeniør Hebo igen passere Godthaab og bar da venligst lovet os at fortælle lidt om de opnaaede resul- tater. Vi baaber, de maa svare til hr. Hebo's optimistiske forventninger — da vilde der plud- seligt aabne sig nye store muligbeder for det grønlandske erhvervsliv, muligheder der i bojere grad end kryolithen direkte vil komme til at berøre en større del af den grønlandske befolk- ning. Christmas Møller i London. Til stor overraskelse for de radiolyttere, der paa Kristi Himmelfartsdag den 14. maj havde aab- net for Londons danske udsendelse, blev det herfra fortalt, at forhenværende handelsminister Christmas Moller var ankommet til London sam- men med hustru og søn. Kort efter denne med- delelse hørtes virkelig Christmas Møllers stem- me i radioen, og ingen kunde tvivle længere. Christmas Møller udtalte intet om, hvordan han var kommet til England, men han var rejst ganske paa eget ansvar uden at raadføre sig med nogen og uden at modtage hjælp eller støtte fra nogen i Danmark — han var rejst direkte til England. Denne beslutning var blevet taget, fordi han havde følt, at det var den maade, hvorpaa han bedst kunde tjene sit land. Fra Eng- land vilde han sende oplysninger hjem om, hvor- dan forholdene var udenfor de tysk besatte lande, og han mente, det kun vilde være til gavn for Danmark, om England fik kendskab til forholdene hjemme, der især for kongen og regeringen var meget vanskelige. Maaske vilde man da ude omkring lettere forstaa Danmarks stilling. Sorgen i Danmark var større end nogensin- de. Det danske folk, der vidste, hvad frihed var, savnede friheden frem for alt andet, men det danske folks sejge kamp i dag var den sam- me kamp, som sønderjyderne havde ført fra 1864 til 1920. Hvorsomhelst tyskerne stillede krav, der krævede en del af den danske sjæl, blev de afvist med blankt nej; de var ikke naaet et skridt videre i Danmark end 9. April 1940. Der findes i Danmark kun ca. 100.000 men- nesker, der har raad til at spise sig mætte til daglig. Hele den øvrige del af den danske be- folkning har maattet nedsætte levefoden til det mindst mulige. Smørproduktionen er gaaet ned med en trediedel, svineproduktionen med det hal- ve, ost findes overhovedet ikke mere, et sæt tøj koster indtil 500 kr. Danmark har vel en hær, men den bestaar i øjeblikket kun af ca. 3000 mand, der tilmed aldrig faar lov til at lave skydeøvelser. Christmas Møller vil for fremtiden nu og da lade sin stemme høre over Londons radio. Straks ved meddelelsen om hans ankomst til London har landsfoged Brun sendt ham en hil- sen og anmodet ham om her i Grønlandsposten at fortælle os lidt om de virkelige forhold hjem- me i Danmark. Vi haaber derfor snart at kun- ne bringe saa faktiske førstehaandsoplysninger derhjemmefra, som det overhovedet er muligt at faa. For Havebrugere. Jeg ved ikke, om andre kender denne Plante, ellers synes jeg, den fortjener at kendes af dem, der endnu ikke gør det. Det drejer sig om en Slags Spinat, som jeg i flere Aar har dyrket her i min Have, den saakaldte engelske Spinat (Rumex patientia). Den har den Fordel frem for den almindelig dyrkede Spinat, at den er lleraarig og overvintrer udmærket, i hvert Fald her ved Godthaab. Den giver et stort, og hvad der er bedre, et tidligt Udbytte. Allerede før Sneen er helt smeltet, har den begyndt at gro, man ser den saaledes staa med to, tre Tommer lange Skud, naar Jorden bliver bar. Det er den hurtigste Maade at faa Spisegrønt paa, som jeg kender; derfor vil jeg hermed lade min Viden gaa videre til andre interesserede. Smagen er maaske ikke paa Højde med den alm. Spinats, lidt mere syrlig; men jeg tror alli- gevel, at mange vil synes om den. Saatiden er, saasnart Jorden er bekvem, og den giver alle- rede første Sommer et godt Udbytte. Rækkesaaning er at foretrække for Bred- saaning, da man saa kan holde Jorden løs mel- lem Rækkerne og fri for Ukrudt. Nogen Ud-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.