Grønlandsposten - 16.06.1942, Blaðsíða 12

Grønlandsposten - 16.06.1942, Blaðsíða 12
84 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 7 saa kunde det gaa, men det er de ikke. Vi maa da hver maaned gøre et indhug i opsparing, hvis man da ikke foretrækker at forsage, men det er jo lidt svaM't at give afkald paa haade det ene og det andet, men før eller senere kommer vel det tidspunkt, hvor man er nødsaget dertil. Fin af de ting, der har optaget sindene stærkt herhjemme, er saneringen af Adelgade og Bor- gergade-kvarteret. Det er jo ogsaa et meget stort omraade, der nu staar for fald, og som ganske uden tvivl barde have været saneret for længe si- den. Men maaske er det kun godt, det ikke el- sket tidligere, da det nu kan komme til at be- tyde noget som en hjælp mod den store arbejds- løshed, der har varet hænge. Vi var jo efter- haanden kommet op paa ca. 200.000 arbejdslø- se ved vinterens slutning. Nu gaar det betyde- ligt bedre. Dengang var vi oppe paa ca. 34% arbejdsledige, medens vi i dag er nede paa under 8 u/o- D. v. s., at der i realiteten kun er ea. 25— 30.000 arbejdsløse i højsommeren, takket være ca. 80—90.000 mand, der har faaet heskæftigelse i tørvemoserne. Det var helt forbløffende at se, hvorledes der hver uge skaffedes arbejde til en halv snes tusind mand i foraaret, saa man paa ca. 2 maaneder kom ned fra 200.000 til 100.000 ledige. Nu er man stærkt optaget af, hvorledes d'et skal gaa alle disse tørvearbejdere, naar tør- vesæsonen er slut i løbet af august maaned, men der gøres de allerstørste anstrengelser for at fremskaffe nye arbejdsmuligheder for folk af al- le slags, og staten bruger store penge til igang- sættelse af nye arbejder ved hjælp af store til- skud. Disse penge kommer naturligvis ikke af sig selv, men bliver paalignet skatteyderne, og dette er der i og for sig ikke noget at sige til, selvom den forhøjede skat for mange er en tung hyrde at bære. Men ikke alene de direkte skaller ram- mer os, ogsaa de indirekte skatter mærkes, som for eks. omsætningsskatlen paa 10 (l/o af alle ma- nufakturvarer, der alene giver statskassen en indtægt paa 7—8 millioner hver maaned, ja vist mere endda, for den er, saa vidt jeg ved, bereg net til at skulle skaffe ca. 100 millioner paa et enkelt aar. Men det var Borgergade, jeg kom fra. Der er blevet en hel del halløj om sagen, fordi man har kondemneret en hel mængde af husene som værende uegnet til menneskeboliger, og disse huse vil der ikke blive betalt erstatning for ved deres nedrivning, og det er husejerne naturligvis ikke tilfredse- med, saa nu ligger de og skændes om denne side af sagen, og det ser ud til, at der vil hlive en række store retssager ud af det. Krigen har mange udløbere — nu gadder det ogsaa brevduerne. Alle saadanne duer skal nu anmeldes og være ringmærket, og kun de folk, der tidligere har haft duer af denne slags faar tilladelse til at fortsætte dermed. (Her er følgen- de linie strøgel af censuren, (red.)) Sæberationeringen fik vi jo allerede ved ju- letid, og dengang blev fedtindholdet af sæben nedsat fra ca. 80 til ca. 60 %, og nu er den yderligere nedsat til ca. 40 %, saa det bliver ef- lerhaanden ikke nogen særlig god sæbe, vi faar at vaske os med, men det er der jo intet at gøre ved. Skillemønten er det ogsaa helt galt med. Alle slags kobberpenge er efterhaanden forsvun- det. Bygterne gik, at det var, fordi tyskerne opsamlede dem paa grund af kobbermangel i Tyskland. Jeg tror, det skyldes den propaganda, der blev udfoldet i den saakaldte »frihedssender«, hvor der blev sagt, at hvis bare hver enkelt dansk lagde et eksemplar tilside af hver slags kobbermønt, saa vilde tyskerne ikke faa fat i vort kobber, og der var virkelig mange, der gjorde detle. (Næste linie strøget af censuren, (red.)) Nogle gjorde endda en mode ud af at samle en femøre, en toøre og 2 enører sammen og stikke et rødt eller hvidt baand, sommetider et dannebrogsfarvet baand gennem hullerne og bære det som en knaphulsdekoration, hvad jeg saa en hel del bære i foraaret. (fortsættes) 200 aars jubilæum. I juli i aar vil kolonien Frederikshaab kun- ne fejre 200 aars jubilæum som koloni. Abonnement tegnes paa kolonikontorerne og lober til det atter opsiges. Pris 20 ore pr. eksemplar. Annon- cer 25 ore pr. linie. Hedaktion og adresse: »Grønlandsposten«, Godthaab Ansvarshavende redaktør: Magister Chr. Vibe. Godthaab — Sydgrønlands Bogtrykkeri. s Statsbiblioteket

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.