Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 2

Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 2
62 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 6 De danske Fiskeskippere Christian Venøe og at wse ham, hvordan et Samarbejde' virker. De Knud Schrader har for Sommeren 1948 modtagetj ékaf £ise hvilke Résultatér der kan komme ud af 'den sædvanlige Tilladelse til at drive Fiskeri fna »»'gennemført Samarbejde.. Famingerhavnene med fem "større, moderne K-iSt; 2 Der er mange ihærdige Fiskere i Grønland, tere. De to Fiskere har tilbudt Grønlands Sty- mange, der er driftige og arbejdsomme. Men der relse at foretage Undersøgelser med Hensyn til findes ogsaa Fiskere, som faar for lidt ud af de- Anvendelsen af moderne Fiskerimetoder indenfor res Erhverv. De dygtige danske Fiskere kan i passende Omraader af.d^t grønlandske Søterrito- Grønland give Eksempler paa, at ganske vist tje- rium efter nærmere Bestemmelse af Styrelsen, ner de danske Fiskere Penge, men de maa ogsaa Ved disse Undersøgelser skal der tages dygtige, arbejde for at tjene dem. Man maa slide sig til grønlandske Fiskere med om Bord. De faar derved Føden og Sliddet skal være organiseret. Adgang .tikat sætte sig ind i de moderne Fiskeri- .rDeb-er i ?vidt..jDmfang Samarbejdet-ng For- metoder, og de faar i det hele taget ulighed 'Djtaaelsen af, at samlede Anstrengelser, giver større for til paa lige Fod med de danske Fiskere at vise HtøSultatDmd Enké’ferftands Arbejde, der skal danne deres Evner og lære de nye Metoder. Dé to KiaTdet Grundlag, paa hvilket de manuelle Færdighe- skere, Christian Venøe og Knud Schrøder, hører • der* skal opøves. ' Den unge Grønlænder," den til Eliten blandt de danske Fiskere. Især-Venøe vaagne grønlandske Fisker, maa gribe til og benyt- har i Danmark gjort en, fremragende Indsats for te det Tilbud, der. er gi'Vet her.. Men han maa Fiskerierhvervet, og han haDmodtaget GuldmedafHe ogs^a vide, hvorfot^'han skad gribe til, 6fr hvor for sine Ydelser. Planen bæ'rgr i sig gode Mulig- '-dræget det kan betyde forbarn selv, hans Familie, heder for at bringe Grønlændernes 'Erhvervet be- "'ffib* hdle Fiskersfanden, Befolkningen og Sumftin- tydeligt' Skridt fremad, og den bærer Muligheder dét. for at forbedre de grønlandske Fiskeres Kaar i en t * gåtteké væsentlig Grad. Derfor har Grønlands Flere Penge — større økonomisk Udvikling. Styrelse modtaget'Fiskernes Tilbud'. Men man tør Rent økonomisk*'Vil en moderne Uddannelse dbg stillet den Betingelse, at Ordningen garanteref'; selvfølgelig betyde meget for .den grønlandske atj-Grønlændernes Erhvervsinteresser ikke paa no- Fisker. Et udvidet Fiskeri med moderne RedSka- g4n Maaclé. bliver tilsidesat? Det understreges og „ber vil naturligsys bringe større FangsierVo^, dér- saa. at der kun er Tale om et Eengangsforsøg' i "med øget Fføtjeneste, f Den øgede Fdftjeneste gi- Aar. Fortsættelse i de følgende Aar kan kun ver større Købekraft Dg dermed ^Bedre og højere kørrpne i Betragtnihg, hvis Erfaringerne fra Som- Levefod. Det giver større Opsparingsevng^-kort nieren 1948 viser, at Forsøget er til GavrfTon.'de sagt flere Penge. Flere? Penge kan gTv^Dodre grønlandske-Fiskere, og hvis hele den grønlandske - Fårtøjer, idet der, hvis Planen føres igcnaeth/sjk- Iridstilling’ til Sagen er gunstig. "" kert vil kunne blive givet Laaneadgang for Gføn- — Forslåget- har- været.til -Behandling-i - Rigsda- + kendere ~til -mere—end-^flbmmerbaadejot^r mindre gens Grønlandsudvalg, som har anbefalet Gennem- Motorbaade. I det Øjeblik, den grønlandske Fi- førelsen af Planen. sker behersker de mere moderne Metoder, saa snart han har lært at slutte sig sammen med andre i Det er kun et Forsøg! fælles Fiskeri, saa. vi! ogsaa Tiden være inde til Man vil se, at der her er Tale om et helt nyt at udvide den grønlandske Fiskerfiaade med større Forsøg, som aldrig er blevet gjort af Grønlands søgaaende Kuttere og Fartøjer. Og der vil ogsaa Styrelse før. Der er taget et Initiativ, som kan være dannet en økonomisk Basis for Udviklingen føre til en afgørende Udvikling paa mange for- paa Landjorden, i Fiskehusene og i Hermetikfabrik- skellige Omraader i Grønland. Hensigten ligger kerne. Men en saadan Udvikling kræver Ydelser, klar. Der rækkes her fra dansk Side én hjæl- Arbejde og Sammenhold. Der er ingen, der tvivler pende Haand til det grønlandske Fiskerierhverv, om, at den unge Grønlænder kan følge med, at Meningen er, at Mulighederne for større Fangst han har den fornødne Dygtighed til at gaa ind og øgede Fortjenester skal udvides. Der bliver i en saa betydningsfuld Udvikling, taget alle mulige Hensyn til Grønlændernes Inter- esser. Alt lægges ind i Samarbejdets Ramme. Bedre Økonomi — fastere Samfund. De danske- Fiskeres Opgave er foruden den rent Grønlands gamle Hovederhverv, Sælfangsten, praktiske og manuelle Oplæring af Grønlænderen, er blevet til et Bierhverv. Fiskeriet og navnlig Tor-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.