Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 6

Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 6
66 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 6 Kontorassistent Hendrik Lennert, Holsteins- borg, mener, at en Kommission er paakrævet nu. Lennert anfører i sit Svar, at Kommissionen skal sammensættes af sagkyndige fra alle Etater og Erhverv og af udenforstaaende Fagmænd. Stationsleder Leo Christiansen, Holsteinsborg: Jeg gaar absolut ind for Tanken om Nedsættelsen af en Kommission. Den bør efter min Mening be- staa af sagkyndige Folk hjemmefra og af initia- tivrige Folk fra Grønland, Folk, der er inde i Ar- bejdet, og som har høstet praktiske Erfaringer heroppe. En Kommission er paa sin Plads, for- udsat at den kommer til at bestaa af Folk, der virkelig vil arbejde paa at sætte Sving i Sagerne og ikke blot, som saa ofte set, virker for en per- sonlig Tilfredsstillelse. Det skal ikke være saa- dan, at der dannes en lang Række Underkommis- sioner, der sidder og sylter Sagerne, og det vil ikke være godt, hvis Kommissionen faar samme Indstilling, som man i Styrelsens Kontorer gen- nemgaaende har haft i en Række Aar. Der skal sidde Folk fra selve Grønland i Kommissio- nen. Det er jo nemlig saadan, at gamle Grøn- landsfarere glemmer deres egne aarelange Besvær- ligheder, naar de først er kommet hjem. Det er en rent menneskelig Foreteelse. Den Sløvhed, der saa mange Steder kan ses i Grønland, skyl- des en Følelse af, at man ikke interesserer sig for Problemerne hjemme. Pastor Jokum Knudsen, Thule: Med de om- fattende Problemer og de for Grønland specielle Opgaver skulde Nedsættelsen af en Grønlands- kommission være en Selvfølge. Det er Stedet for en samlet, alsidig og grundig Drøftelse af Spørgs- maalene. Jeg forudsætter, at Kommissionen ogsaa bliver sammensat af låndsraadsvalgte Med- lemmer og af Sagkyndige fra Grønlands forskel- lige Tjenestegrene. I næste Nummer af »Grønlandsposten« følger endnu en Række Svar. Blandt andet foreligger der en Del fyldige Svar fra Julianehaab. Skønt det vel endnu er for tidligt at afgive noget ende- ligt Skøn over hvor Tjenestemænd og Embeds- mænd i Grønland staar, saa kan det dog siges, at alt tyder paa en stor Majoritet for Oprettelsen af Grønlandskommissionen snarest. Indtil nu viser Svarene, at 79 pCt. stemmer for, 11 pCt. imod og 10 pCt. har intet fast Standpunkt eller ingen In- teresse for Spørgsmaalet. Th. Sukkertoppens Kamikhunde forsvinder. Befolkningen i Sukkertoppen har taget en fast Beslutning. Hundene skal slaas ned. I Februar blev der holdt et Møde, hvor man opnaaede en frivillig Ordning. Nu er alle voksne Hunde slaaet ned, og der er kun nogle faa Hvalpe tilbage. De faar kun Lov til at leve til Pelsen er anvendelig. Kolonibestyrer Brandt skriver i et Brev: »De- mokratiets Principper har sejret her. Jeg er fuld af Beundring for den tabende Del, der ganske givet mister ikke saa lidt ved Hundeholdets Ophør. Mod- standerne kæmpede bravt for Hundeholdets Be- staaen, men den har sportsmandsmæssigt bøjet sig for Nederlaget. Hundene er slaaet ned overalt i de sydgrønlandske Kolonisteder, men ved Juliane- haab, Frederikshaab og Godthaab har Faarehol- det foranlediget det. Ved Sukkertoppen er der intet Faarehold, men det har været muligt at faa Be- folkningen til at indse, at Fordelene ved at have Hunde er færre end Fordelene ved ikke at have dem. Det, der maaske er mest værd at lægge Mærke til, er, at ikke en eneste har forsøgt at gennemtrumfe sit Hundehold mod Flertallets Øn- ske. Det har ikke været nødvendigt at udfærdige nogen kommunal Vedtægt, men det har været muligt at tale sig tilrette om Sagen. Der maa være Fremtid i en Befolkning, hvis Medlemmer sætter Samfundets Interesser over deres egne mere begrænsede. I hvert Fald har dette Resultat gi- vet Opmuntring. Man kan altsaa naa noget her- oppe ad Forhandlingens Vej«. Paa Mødet blev det slaaet fast, at Hundehol- det i Sukkertoppen medførte en Forringelse af de hygiejniske Forhold. Det gik baade ud over Be- boelsen og Varerne, Tønderne, Saltet og Saltfisken som til Stadighed var udsat for Hundenes Ben- løftning. Der. blev ogsaa peget paa, at Hundene utvivlsomt ofte har været Smittebærere af alskens Sygdomme, at de ikke altid er blevet fodret paa tilstrækkelig Maade og at de derfor har virket som Spredere af Affaldsdyngerne. Nu forsvinder Hundene helt fra Sukkertoppen. Renovationen vil maaske lide ved det, og der kom- mer ikke flere Kamikstrømper af Hundeskind fra Sukkertoppen. Men Befolkningen har altsaa set, at et Hundehold i Kolonien ikke længere er mo- tiveret. Der er naaet et Skridt fremad paa den lange Hygiejnens Vej, der endnu maa tilbagelæg- ges i Grønland.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.