Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 11

Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 11
Nr. 6 GRØNLANDSPOSTEN 71 sættelse af forsømmelige familieforsørgere og lig- nende. I de kommunale vedtægter findes flere lig- nende og forhold hvori en kommuneraad, helst uden skelen til, om folk kan lide at høre hans mening og kan lide at skulle rette sig efter den, skal have mod og myndighed til at gøre, som ret er, og som det er hans opgave. Endnu et felt kan det være vanskeligt for kommuneraadet at tage sig af, nemlig forvalt- ningen af kommunens midler paa en maade, saa de kommer alle til gode. Mange er endnu saa kortsynede, at de helst ser saa meget som muligt uddelt som repartition, men det bør ikke være saadan. Kommunens midler bør anvendes til bedste for samfundet, til de mange kommunale fællesanliggender, der nu mere eller mindre for- sømmes, afgrøftning, renholdelse, vejarbejde, vandforsyningsanlæg og meget andet. Var det derfor ikke et forslag om man tog kommuneraads- ordningen op til diskussion? Lad mig fremsætte et forslag. Kommuneraadene kan forsat være folkevalgte, men der skal til kommeraadet være knyttet en mand, der er ansat eller valgt paa langt sigt og som ikke kan sættes fra bestillingen uden i til- fælde af forsømmelser eller grovere misbrug af sin stillings magt ved at begaa handlinger der er strafbare eller »vanærende i den offentlige me- ning." Altsaa en slags politimand med fast ansæt- telse, . og under ham skal saa alle de mere politi- mæssige opgaver sortere. Om hvem der skal ansætte ham eller approbere hans ansættelse kan man diskutere, men man kan tillægge kommuneraadet en vis kontrollerende og regulerende indflydelse paa hans gerning, altsaa saaledes, at kommuneraadet paa en maade er hans overordnede. Han skal være lønnet for sit arbejde, men samtidig overtage en masse af et kommuneraads »rutinearbejde" regnskab, forhør, protokollering af forhandlinger, den daglige justits, og over- vaage orden paa bopladsen og medvirke til op- sporing af forseelser og forbrydelser, eventuelt mere. Det er ofte disse opgaver, der for kommune- raadene er mest tidsrøvende og besværlige. Ved at have en fast mand, der ikke skifter fra aar til aar, vil man kunne opnaa, at han efter- haanden af erfaring og praksis ikke alene erhver- ver en dybere indsigt i gældende bestemmelser og ved, hvordan de skal anvendes, men for kom- ttninefaadene kan han ’ ogsaa være en støtte ved bedre at være inde i forretningsgangen og derved skabe mere kontinuitet i kommuneraadenes ar- bejde og langt mere sikkerhed og effektivitet. Afskaffer man endelig repartitionen, bør kommune- raadet som saadant fortsat forvalte kommunekas- sens midler, idet man derved har afskaffet en af de almindeligste hindringer for, at man kan gøre det til alles tilfredshed, hvis dispositionerne iøv- rigt er forsvarlige. Man kunde endelig foreslaa, at kommuneraadene hvert aar offentliggør regn- skaberne, saa folk kan se, hvad de har faaet for pengene. En saadan deling af kommuneraadenes arbejde, eller om man vil, forøgelse af det almindelige kommuneraad med en fast ansat politimand er maaske ikke paakrævet alle steder, maaske spe- cielt ikke ved de mindre, hvor der ikke er saa meget arbejde for kommuneraadet, men man kan jo i de enkelte tilfælde lade kommuneraadet selv afgøre, om de vil supplere sig med en saadan mand. Ved de store steder er der i hvert fald arbejde nok til at beskæftige en regulær fast kommunal embedsmand, hvis samtlige opgaver skal røgtes forsvarligt. H. Bisgaard-Frantzev, Kredslæge for Sydgrønland. Grønlandsnyt. Nye Regler for Færdslen til og fra Ivigtut. Fra 1. April gælder et nyt Reglement for Samkvemmet i Ivigtut og for Ivigtut-Beboernes Færdsel i det øvrige Grønland. De nye Regler bliver indført efter Forhandlinger mellem Repræ- sentanter for Fagforeningen i Ivigtut og Grøn- lands Styrelse. Reglementet lyder: S 1. Al Adgang til Ivigtutfjorden fra det øvrige Grønland er forbudt. Undtaget er Personer, der kommer i tjenstligt Anlig- gende. Folk fra Arsuk har Adgang til Fjorden undtagen dens østlige Side fra Kamigtalik til EKaluits Nordpynt. Al Ad- gang til K’ajartalik er forbudt. § 2. Folk fra Ivigtut har fri Adgang til Grøn- land, dog er Ophold i Arsuk og Fortu- nahavnen kun tilladt fra Klokken 6 til Midnat.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.