Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 7

Grønlandsposten - 16.03.1948, Blaðsíða 7
Nr. 6 GRØNLANDSPOSTEN 67 Hvad Aviserne hjemme skrev om Grønland og grønlandske Spørgsmaal i Aarets første to Maaneder. Medens Skibsfarten har været indstillet har der kun været faa og korte Meddelelser om, hvad de danske Dagblade og den danske Offentlighed har ytret om Grønland. Der har imidlertid været skre- vet og sagt forskelligt, meget forskelligt, om Grøn- land, Grønlænderne og Administrationen. »Grøn- landsposten« giver her et kort Uddrag af Omtalen. 9 amerikanske Kongresmedlemmer om Grønland. 31. December 1947 bringer Ekstrabladet en trespaltet Kæmpeoverskrift der hedder »De fleste af dem ved intet om Problemet«. Artiklen er ledsaget af 9 Portrætter. For at undersøge de forskellige Anskuelser i Amerika vedrørende Grøn- lands fremtidige Stilling har United Press paa Ekstrabladets Foranledning spurgt en Række amerikanske Kongresmedlemmer om deres Syn paa Problemet Grønland. Det hedder i Artiklen: Det er karakteristisk for alle de adspurgte Kongres- medlemmer, at de i Øjeblikket er stærkt optaget af Pro- blemer, der forekommer dem at være af væsentligt større Betydning, end Grønlands fremtidige Stilling. Nogle mener desuden, at Tilrettelæggelsen af USAs Politik i Grønlands- Spørgsmaalet er en Opgave for Udenrigsministeriets særlige Sagkyndige. Det synes som om Kongresmedlemmerne er til- bøjelige til at betragte selve den Politik, som De forenede Stater anlægger med Hensyn til Grønlands Stilling, som en Detaille, som det amerikanske Udenrigsministerium maatte raade for. Robert Clipperfield, der er Formand for det udenrigs- politiske Nævns Underudvalg for det nationale Forsvar, er ikke underrettet om Grønlands-Problemets nærmere Enkelt- heder, men han stoler paa Udenrigsministeriets Afgørelse i Sagen. Dog anser han det ikke for udelukket, at Spørgs- maalet om et amerikansk Køb af Grønland eventuelt vil blive drøftet i Forbindelse med Marshallplanen. Marion Bennett, republikansk Medlem af Repræsentan- ternes Hus giver Udtryk for den Opfattelse, at USA burde gøre Erhvervelsen af Grønland fra Danmark til en Betingelse for, at der kunde ydes Danmark økonomisk Bistand i Forbindelse med Marshallplanen. Han tilføjer, at USA uden Tvivl vilde være villig til at betale en rimelig Pris for Grøn- land, men at Drøftelserne om dette Spørgsmaal burde tages op hurtigst muligt. Thomas Lane, demokratisk Medlem af Repræsentanter- nes Hus, erklærer, at det efter hans Opfattelse er absolut nødvendigt for USA at have Kontrol over Grønland, hvad enten Sagen saa bliver ordnet ved Køb eller ved en Overens- komst. Han motiverer denne Opfattelse med Grønlands Be- tydning for de amerikanske Forsvarsplaner for den vestlige Halvkugle. Mike Monroney, Helen Douglas og Pete Jarman der er demokratiske Medlemmer af Repræsentanternes Hus, giver sammen med de republikanske Medlemmer Karl Mundt, Chester Merrow og James Fulton Udtryk for deres Interesse for Grønlands-Spørgsmaalets Løsning. Fælles for dem er, at de opfatter Grønlands-Problemet som en Sag der varetages af Udenrigsministeriet. Grønlandskommissionen. 1. Januar bragte Politiken Artiklen »En Grøn- landskommission maa nedsættes i Aar«, som er blevet citeret i Grønlandsposten i Uddrag. Udover hvad vi tidligere har bragt, kan vi her citere et Afsnit af Handelsinspektør Malmquists Udta- lelse, som ikke før har været nævnt. Malmquist slutter: Det, der skal til i Grønland i Dag for at skabe de bedste Betingelser for Befolkningens Erhverv, er nye Veje. De kan kun skabes i Samraad med Sagkyndige fra Grøn- land og nye Impulser udefra. Dette gælder i fuldt Maal ogsaa Handelen i Grønland. Under den bestaaende, af Rigsdagen fastlagte Styreform, er privat Handel tilladt mellem Grønlænderne, men der forefindes kun Mulighed for Indkøb udefra gennem Monopolhandelen, til dennes særlig fastlagte Priser. At lære den grønlandske Bofolkning Del- tagelse i det økonomiske Liv maa blive en Fremtidsopgave, som vi ikke for tidligt kan begynde at arbejde hen imod. Maalet maa foreløbig være, at Befolkningen efterhaanden kommer til at gøre en Indsats og vinder Erfaring ved at overtage de bestaaende Handelsanlæg som kooperative Fore- tagender. Men før de nævnte og mange andre Spørgsmaal, herunder en ændret Styreform i Grønland, kan bringes ud i Livet, maa der paa Rigsdagens Bord foreligge en Betænk- ning afgivet af Sagkyndige fra Grønland og det øvrige Danmark. De meteorologiske Stationer og de øvrige store Opgaver. Berlingske Tidende bragte 18. Januar en stor Artikel under Overskriften »Kæmpemæssig Opgave for Grønlands Styrelse«. Det hedder i Artiklen: Grønlands Styrelse er blevet styrtet ud i sin hidtil

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.