Alþýðublaðið - 20.08.1931, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 20.08.1931, Blaðsíða 4
ALÞÝÐUBLAÐIÐ reita af þér hvern eyri sem þeir geta, meðan þú ert að reyna að útvega ölium mönnum góða skó. Þú munt sjá að járnbrautiin er einstaklingseign, þú munt sjá að skipið er einstaklingseign með einn eða fleiri eigendur, og að enginn af þessum mönnum lætur sér nægja að fá að eins hæfilegt endurgjald fyrir þaö, sem hann leggur fram. Ef þú færir að rann- saka málið, myndir þú ef til vill koniast að raun um að hinir virkilegu eigendur járnbrautianna og skipanna væru. hlutaf élög og að arðurinn, sem pressaður er út úr skónum fátæka fólksins, rynni í vasa gamalia kvenna í New Yorik, slæpingja í París, ¦relklæddra manna í klúbbunum í Lundúnum, alls mögulegs „lux- us"-fólks." Síðan lýsir Wells þvi, þegar til Englands væri komið og ætti að fara að setja upp verksmiðju. En alt af og alls staðar koma einstaklingyarnir sem eiga og sem heimta arð af eign sinni. Landa- og Ióða-eígendur og húseigend- ur. Maturinn, sem verkamennirn- ir eta, fötin, sem þeir klæðast, alt verður það að f æra eigendun- um arð. (Meira.) Bethlen fer Bethlen sitnr. Budapest, 19. ágúst. U. P. FB. Bethlenstjórnin hefir beðist lausn- ar. Bethlen gerir tilraun til þess að mynda stjórn af nýju. Síðar: Stjórnin sagði af sér vegna fjárhagsvandræða. Nýtt hnattfiug. Detroit, 19. ágúst. U. P. FB. FlugmennirnÍT Preston og Col- lingtön lögðu af stað í gær í flugferðalag í rannsóknaskyni fyrir Transcontinental Airlines Oorporation. Fara þeir sömu leið og Cramer og Paquette. Þeir leggja enga áherzlu á að hraða fluginu. Síðar: Flugmennirnir komu til Sudbuy kl. 6,40 í gærkveldi. Dýrtíðarnppbótin. Lagaákvæðin um, að starfs- mönnum ríkisins skuli gœidd Idýrtíðaruppbót, falla úr gildi um næstu áramót, ef lögin verða ekki framlengd. Þar eð engin ný skip- !un á Jaunalögunum hefir verið gerð né mun yerða gerð á þessu þingi, þá er sjálfsagt að dýrtíð- aruppbót verði greidd áfram. Fyrir því flytur Jón Bai'dvins- son fíumvaTp á alþingi ium, að dýrtíðaruppbótar-ákvæðin verði framlengd til ársloka 1933. Verkamannabústaðir. Frumvarpið um endurbætur á verkamannabústaðalögunum, eins og það var samþykt við 2. um- ræðu í neðri deild alþingis, er nú komið til efri deildar. Við 3. umræfðjui í n. d. fluttu fulltrúar Alþýðuf lokksins þá viðbótartil- lögu við það, að lán úr veðdeild Landsbankans til verkamannabú- ,-taoa sKvtóu eanga iynr &ðrum lánum úr veðdeildinni, án tillits jtil þess, í hvaða röð lánbeiðnirn- ar bærust bankanum. — Tillagan var feld. Greiddu íhaldsflokks- menn allir atkv. á móti henni og fleiri „Framsóknar"flokksmenn móiti henni en með. Tóbakseinkasalan, til ágóða fyrir byggingarsjóði verkamanna- bústaða og Byggingar- og land- náms-sjóð, liefir verið saimþykt við 2. umræðu í neðri deild, og á hún þá ekki að eiga nema eina umræðu eftir til þess að verða lögtekin. Lög frá alþingi. I gær afgreiddi alþingi þessi lög: Um lend'mgarbœtar á Eyrar- bakka. Ríkið kosti þær að h'álfu og sé varið til þess alt að> 80 þús. kr. úr ríkissjóði þegar fé verður veitt þar til í fjárlög- um. Jafnframt er stjórninni heim- ilað að ábyrgjast lán fyrir Ár- nessýslu, er nemi jafnhárri upp- hæð, til þeirra framkvæmda. Til byrjunar á varnargarði, til þess að bægja sandburði úr Ölfusá inn á skipaleguna, er ríkisstjórn- inni heimilað að verja alt að 20 þús. kr. gegn jafnmiklu fram- lagi annars staðar að. — Mál þetta sætti nokkurri andstöðu bæði á síðasta þingi og á þessu þingi. Hafa fulltrúar Alþýðu- flokksins lagt sitt lið á báðum þingunum til að greiða götii málsins, þar eð nauðsyn mikil er á því, að umbæturnar verði gerð- ar áður en skipalegan' fyllist af sandburði úr ámri; Og nú er análið komið gegn um þingið. Heimild fyrir ueddeild Lands- bankans til ad gefa út mjjan ved- bréfaflokk, að upphæð 6 millj, kr. Heimild fyrir stjórnina til ad ábijrgjast nekstmrlán fyrir eitt ár í senn fyrir Otvegsbmkann, alt að 150 þús. stierlingspundum eða tilsvarandi fjárhæð í annari erlendri mynt. Um fasteignamat. (Viðbót við þau lög.) Stjórnin skipi þriggja manna yfirmatsnefnd fasteigna, til að endurskoða og samræma nýja matið. Að þeirri endurskoð- un lokinni láti stjórnin semja fasteignamatsbók fyrir alt land- ið. Gildi hið nýja mat frá 1. apríl n. k. Úm gjald af innlendum toll- vönitegandum. Samkvæmt þeim lögum fæf ö!gerðin „Pór" sömu mlnanir um gjaldið eins og „Eg- ill Skallagrímsson" hefir nú. — En þau ákvæði gilda til ársloka 1935. Um daplnis ®% wejfinum* & VUHDÍR\S/Tií3fYÍÍí,íM£ÍB ST. DRÖFN 55 og unglingast. Bylgja nr. 87 efna til berja- farar að Selfellsskála næst- komandi sunnudag 23. þ. m. ef næg þátttaka verður og veð- ur leyfir. Farið verður af stað kl. 10 árd. frá Góðtemplara- húsinu í Bröttugötu. — Ætlast er til að börn og fullorðnir hafi með sér matarnesti, ien mjólk, kaffi og gosdrykkir fást á staðnum. Farið verður í góð- um bílium. Meðlimir stúknanna, er vilja taka þátt í för þessari, verða að hafa gefið sig fram fyrir kl. 6 síðd. á föstudag, við Hjört Hansson, Austur- stræti 17, símar 1361 og 679, eða Sigríði Árnadóttur, Sokka- búðinni, sími 662. Félagar mega bjóða með sér vinum og vandamönnum. Nefndirnar. Skölastjóri FlensborgaT'Skólans er settur Lárus Bjarnason kennari í Hafnarfirði. Árni Pálsson verður piófessor. Ákveðið er nú, að Árna Páls- syni verði veitt prófessorsemb> 'ættið í sögu. Er veitingin að eins ókomin. Pétur Jónsson óperusöngvari syngur í kvöld kl. 7y2 í Gamla Bíó,. Þerta er síðasta tækifærið til að heyra þenna ágæta söngvara okkar, því að hann er á förum til útlanda. Jarðarfðr Jóhönnu M. Eyjölfsdóttur, konu Óskars Guðnasonar prentara, fer fram í dag kl. 3 og hefst frá heimili hennar, Tjarnargötu 47. Bæjarstjórnarfundur )er í dag. Jón Þorláksson var orðinn efnaður maður þeg- ar bann hætti að vera landsverk- fræðingur, og tók þó aldrei um- boðslaun af vörum, sem lands- sjóður keypti. En hvernig stendur á því, að Jón Þorláksson vill ekki að öllum starfsmönnum hins.op- inbera sé bannað að taka um- boðslaun af viðskiftum við ríkið? Heimsendir? Morgunblaðiö kvartar í dag uridan því, hvað „mannréttinda- og réttlætis-málin" gangi treg- lega fram á þinginu. Það er önn- ur öldin nú en þegar Morgiun- blaðið vaTði Hnífsdalssvikin forð- um. íhaldsmenn bera sig mjög illa undan því, að hejldsalaágóðann af tóbaki eigi að taka handa verkamanna- bústöðum og Byggingar- og landnáms-sjóði. Kveina þeir og gnísta tönnum bæði á þingi og í „Mgbl." V Bókmentaáhugi á Bretlaadi. Á undan förnum árum hefir mikið verið unnið að því að auka áhuga manna á Bretlandi fyrir þVí að nota bðkasöfnin, sem nú iNeru í hverjum bæ og hverju hér- aði landsins og mörg í sumum. Góðu skipulagi hefir verið komið á starfsemi bókasafnannía. Geta menn fengið þar lánaðar bækur til fræði- og , skemti-lesturs sér að kostnaðarlausu. Skýrslur um rekstur bókasiafnanna koma út við og við, og af skýrslum þess1- um má fá ýmsar mikilvægar upp-, lýsingar um bókmentaáhuga al- þýðumanna, hvernig bókmenta- smekkurinn er 0. s. frv. í hinum ýmsu héruðum og borgum. Þann- ig er nýlega útkomin skýrsla um bókasafnið í Croydon, sem er ein af útjaðraborgum Lund- úna. Bókaútlán þár gefa því góða hugmynd um bókmentahugia brezkra börgarbúa, þyí Croydon- búar eru eins og gengur og gerist um íbúa annara brezkra borga. Croydonbúar lána árlega eina milljón bóka úr Alþýðubókasafn- inu og skýrslurnar sýna, að fólk þar er að verða vandara í vali, er það lánar bækur til lesturs. Glæpa- og leynilögreglu-sögur eru í langtum minni eftirspurn en áður og eftirspurnin eftir „styrjaldaT"-bó.kmentnn,um mink- ar einnig stöðugt. Hins /Vegar eykst eftirspurnin eftir Verkum sígildu (klassiisku) höfundainna. Einnig eru þær bækur mikið lesnar, sem fræða menn um vandamál þau, sem mest er uim deilt nú á tímum. Þar sem skýrslur annara bókasafna benda 'ótvírætt í sömu átt, er talið víst, að bókaútgefendur taki til greina þær bendingar, sem í iskýrslunium feíast, og leggi aðaláherzluna á útgáfu vandaðra bóka. Þá er þetta og mikils vert að því leyti, að ýmsir góðir höfundar njóta góðs af því á marga vegu, að verk' þeirra eru meira metin en áður var, er ruslbókmentirnar vo.ru yfirgnæfandi. (Or blaðatilk. Bretast].) Mvað ©p að frétta? Nceturtœknir er í nött Sveinn Gunnarsson, óðinsgötu 1, sími 2263. j Brœdrafélag Fríkirkjusafnaðiar- ins hér í bænum fer í skemtiferð til Bessastaða á sunnudaginn kemur. Lagt verður af stað kl. 2 e.'m. Ritstjórl ©g ábyrg&armaður: Ólafur Friðrikssoin.. AlþýðuprentstHiðjan.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.