Alþýðublaðið - 28.09.1932, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 28.09.1932, Blaðsíða 2
e &LÞTOUBLAÐIÐ Magnús verður aH víkja úr domsmála'* ráðherrasætinu. Magnús Guðmundsson hefir engú' sváfáð mSlaléitúiri-min'ntt^íSin' mð fá aðgang að'skjörum máls þesis, sem hann er riðinn við. fln" riieð því að'svára éngU"héfir hann látið í ljós, að hann viilji ekki, áð aimienninguri 'kyniifet jsMlinn. Ég hefi beðið Hermanri lögréglustjóra:' ráð -segja- mér, Wvort nokkuð væri þess eðlis í iiálsskjöiuriúm, að það væri: eÉnkamáL-þvísef svo værá, mundi' ég skuldbinda mig til þess aðí tórta ekki 'rieitt af því:! Érii Her- wann 'hefiir i sdgt að ¦ það-1 værj ekkert þess eðlis í þeim. Orsökin til þéss að Magnús G'uðfoiuridssoh' ekkf vill leyfa að- bifta almennrági málið, getur því ekki verið örinur en sú að hann viti, að þegar það verðii gert, sjáist -hvílik ÖhæfáÞ þaiðfl sé, að' fcainn ' sitji í dóm&málaráðheiTa-' sætinu. Með öðrumi Qrðum'að þá vefði ékki 'lérigurhægt'Uð teljkf atonenningi trú um, að hér sé um áötæðiulausa ofsókn að ræðaV Með 'því aðvilja ekkiJ lfiyfa að > birta sfcjölin, hefir Magnús Guð- iri/uhdjsson því kveðið upp ájpllis- llém yfir\ sjálfum sér, og er auð- seði áð hanri hugsaf séf á' eh> kvern hátí að reyniá að stöðvá »iaíið, svq aldrei fáliM'dómur í; PW og skjölin verðii aldriéi birt. En hvað ætlar Magnús að gera ef hann getur' ekki stöðvað máiið á-?'Íyfþey '(sérri varla éf hugsan- liegt að takist úr þessu) og dóm- aaíitín finnur hann sekan? Ætlar faafhri samt að sitja áfram í emb- ætti æðsta varðar laga og rétt- lajifi landinu, og bíða eftir því, að itöestiœttur sýkni sig? Hvernig sem á mál þetta er litið, eríhér um stórhriéyksii að æáöa, óg eiria' leiðin tíl þess að bjarga þvi, að • þe'ttri verði; þjóð- iriha/ til stór-vansa og hnekkis er- lendis, er að Mágnús verði kom- , inn úr 'aómsmáiaráðherraemibætt- inn áðuæ en; dóraur feilur. Ætlið |)Sð að gerast samsekiir íhaldinu «ttm þetta, áð Magnte sitji áfrám, piðt- Ásgeir Ásgeirsson, Þorstefen Br,iem, Tryggvi ÞóThaÍlsson og ¦ítóö* Framisóknarmenih ? ólaf,m\ Fripriksspn.! Norðmeiin og ÞJóðverjar. Sild og nýr fiskur. VerzTunamálaráðlherrann norski •g fótstjórí þefrrar skriistofu norsku ríkisjárnbrautanna, sem itefir umsjón með flutningi á fejcskum matvælumi, eru farnir til Beriínar. Blaðið „Sjöfartstidende" telur, áð erjndi þeirra sé samn- ingatilráunir'" um síidartoiliriri þýzká oé fíutning á feiiskum fiski fe-á Noœgi til Þýzkalandis. (NRÍ^.' PÖ.) ; '";" Skipshöfnln á „Loia Tal- bot" gerir verkfall og krefst björgunaríauna en fær ekki. Hún mnn pó hafa lagt sig mest «í hættu. Aberdeen, 27. sept. U. P. FB. Skipshöfnin ' á „Lord Taibot", brezfea' botnvörpunignum,' í:sem bjarga'ðá HUtchinsóri' og sariiferða- fólki hans, gerði veitkfall, þar eð kröfur hennar um björgunarláuh. voru ekkii teknar ti.l greiniav íjnn- ig krafðíist skipshöfnin lengra landleyfis. — Ný skipshöfn hefir veiið ráðin á „Lord' TaÍbot'V'Ög' er hann laigður af •átað' tiii'Græri- landis át-'ný." ': ¦ ¦ 'I ''¦ I uggar í öliu. Hvað eiga verka- j meriri ög áíömeririv síem vantai- • rinib'ætúf'r aði''gera' 'við svdleiðás menn? Ekkert. Peir eru eins ög .; vííf í skrúfunni, og þennan vír 'þurifum "'vi'ð 'áð sl!;ta burtu-; það . er ekki von að sikipið ofckár gengi vel, þegar þannig er ástatt Slítum víririn' úr skrúfunni og ifylkjum okkur um Sigurjón, þá miunum við afla vel, þrátt fyrir • andbýr og; illan íhaldisisjó. S. B'.'%'ömicfSpr., . Allir eitt um okkar mann. Pó að ég hafi aldrei fylgt kommúnástunum að málum í verlialýðssiamtö&iinum, þá heff' ég þö alt'af viljað afsaka læ'ti þeirra með því að þéir HefðU' þð' áhuga og viidu okkur vel, en nú finst mér, að ég geti það ekki lenigur. Fiilltrúarálð ' vérkalýðsfélaganiria hérhá'hefir nú ákivéðið, a'ð bjÖða Sigunjón ÓJafsson fram til þitigs á móti Pétri Halldórssyni, sem ait af hefir reynst verkamönn- uni hér ög sjómönnum einhver vensti maður. Varð ég mjög ánægður með iþessBt I akvörðutí frilltrúaráðsins af mörgum ástæðum. Sigurjón hef- ir nú verið formaður okkar sjó- mannianna' í fjölöa mðrg ár, ag honum áfeanit ö'ð'rum ' fuiltrúum Alþýðiuflokksins eigum við áð þafeka hvað samtök okkair erti ,komin langt, og að við höfuto 'fehgið ýrrisár bætur á' kjörum okkar. Á ég þar við togaravöku- lögín, s]'öm,annalögin, slysatrygg- inguna, verkamannabústaðina og fleianaa Ég segi nú fyrir mág, aið þ.ó dð þesisir öskrandi strákar og i- haldsfífl baknagi starf alþýðrinn- '"ash og foririgja nennar, þá ér ég' búinn áð læra þá reynslu, sem sannar mér gildi þess. Ég slas- tiðísít í vor á skiþi og hefi ekk- ert getað gert um langan tima, tenda hefir líka verið lítið tiil að geria. Ég veit'það bezt sjálfuf, hvað mitt heiniiii hefir iriiunáð iim þá" périinga; sem ég hefi fengið úr siysatryggingunni. Og því segi ég það, aðþegar.'einhver stráka- flokkur býður stúdents-strák, sem aidijei héfir dífið heridi'í kált vatn og ekkert þekkir til lífsbaráttu okfear, fram til þings á móti Sig- urjóni, þái er það méira én sví- virðilegt. Það er líka kunnugt um „strák: íana", eins og 'þeir eki kalilaðií' Urii borð bg 'a eyrinni; "að' þeir1 álíta allar umbætur á kjorum okkar einakis vifðl og efu öfug- f Teikn og undur í Vestmarjnaeyjiim. i Þau teikn og undur hafa gerst á Vestmannaeyjum, að ínalds- flokkurinn hefir þriklofnað. Páll Kolka hefir gerist kommúnisti eða isvartliði (hanri'Veít sjiáifur ekki Ihvort hann er, en vill að einis hafa einræði), Krjstján Linnet er a'ð ístofna nýjan1 flokk,; seril á að heita „Sjálfstæðisflokkuránni, eins og ég vil að hann sé", en Jóhann þingmaður er með þriðja brotið iog heitir það: „Sjáitf&tæðisflokk- ^ufinn; 'eifts og Linnet vili 'ekki að hárin sé". Ófagraf'efu lýsing- arnar á fiokksbrotunum, og er lýsing Kólka .á' SjáifstæðJsfiliokkn- fUlft einna ljótust. Hann ægir að fliqkkurinn sé þannig, að þar ráði að eins fá- menn, klíka, „sem hefir á símu yaildi blö'ð flokksíns ög fjármagri' þiáð, isem 'þarf til kosningabar- áttli". Hann segir; að þar' ráði „eigin hagsmíuniir nokkurra vold- ugra márina eða þröri#ir stéttk- hagsmuriir".." Og' eriití' fremur': „Þessi kííka befir á sínuVáldi þingmenn flokksáns, séni' fyrst og fremst nota atkvæði sín í hénnar. þarfir.'* „Þeir og hún í samein- ingii hindra efti'r mætti aið' nýtt og hreint blóð geti fnyndast og streymt um flokkslíkamann . . . þanwig heldur svikamylian áfram; ... Fyrir ílokksmennina er ekki annað dðgera en að stoftía tíl uppreisnar gegn flokknum eða að laMai með með atkvæði sitt, jafn- vel þótt frambjóðlandinin hafi ab þeirra áliti hegðiað sér þanniig, áð hann ætti að vera póiitísikt dauiður, ef.um heilbrigða flokks- stairfsemi og' hugsuniarhátt væri aið ræða." Þessi lýsing á „Sjálfstæðis- flokknum" birtisit í blaði' Kolfca, sem heitir „Gestur", en Liranet gefuE út annað blað, sem heitír „Ingialdut". Leiran angap af Is~ lending! Á bænum Bakkaikbti í Leiru var Jóel Jóhannssori 'bórídi þa;r. hánd- tekinn í fyrra dág og' kærður fyrir, bruggun "áfengis. Var hús- rahnísókn gefði;hjá honum, en hún varið árangurslaus. Degi seinna van öriniir ráririsókri' gerð, óg fáriét þá korn, er notað hafði verið við> gerjiin, og; vár það í þakrenwu1. VairJ tekið'sýriiishorn úr vatnsþró,. er var við húsið, en það er ó- rannsakað enn. 10 flöskur af al- brugguðu áfengi fundust úti und- ir Bergvík, og er talið að maður- inn, sem kærður er, hafi ko'miiði því þar fyrir áðuí'én'fannsókn; fór fram. MáðUr þessi hefir áð^- ur verið kærðuir fyrir bruggun^ eh: sá dómiUf ef "nú' fyfif hæstá- xétti. Alt húsið í Bakkakoti ang- aði af brugg^lykt, 'og riiikii bruíggf- lýkt koni úr bænum. DQðsjóiiir ibaldísmanna^ 1 JLCÍfl! 'ii ': I CTrOj 8 I iTr.'i! Ui Nokkru eftir að ég reit hér íí blaðið gfeiri urir 'eirikasölu á bif-' réiðum', þarit '" ei'nri"' 'af! þekfuisW'i br&sicrirum'' Reykjávikur uþp til'1' þöss a'ð' andmælia í „Mgbl." ^koð-1' uri minni á tiihögriri bifreiðaverzl- uriarinnar í landinu. Andmælí- þessa bifreiðasala voru að engu' leytí rökstæö og gáfu því ekkprt'i tíefni tii andsvars af mimni háilfui en þiáu vökfu'hiiis vegár hjá riier hugleiðingar um hugsjónJr íhalds- manna yfirieitt. Þessi umræddai Morgunbiaðsgrein, sem vel hefði máít héiitá Þyéráruridur, vegná • heimskulegs ofðbra'gðs, lýsti svö" dáisamlega skýrt ást höfundarins á' þeirri" hugsjón sihjni að. míéga" óáreittur reka verzlun í gróða- skyni fyiir sjáifari sig, þótt aninað verzlunarfyrirkomiulag á þesstt sviðí væri ' þjóðfélagínu' hoilaira.. Horitifn stendur auðsýnilega be^- . ,ur af þeirif rökuriiV siem mæia niéð bifreiðaeínka'söluJ Hanri skiif- ar því andmæli sín með hrærð- um hniga og sannar þannig á sig, spakmælið forria: „Þar sem fjár- isjóður yðaf er, þar er og yðár- hjarta." Milliliðagróðintí er sýni- lega orðinn hlutí af sál höfundari,!. átí þess gæti hanri ekki skfifað i jafn innilega hrærður á möti þvi,, áð bifreiðaverzlunin sé gerð að.. þjóðnýttrí starfsemi í stað þessi sem húri er öú tæki braskaranrilfe tii alð mergsjága þjóðina."' Þverárundrið í „Mgbl." , stað-, festir Tíka þessa ályktiiri ög sýnir. oss entí fiemuf ffam á það, þo-, óbeint sé, hyersu fráleitit er aðj ætlast tíi samúðar af hendí brask- arahriá' með "þéiiri má'luihi; sems horfa til almenrixar velféfðaf. Þelf- halda i ^rðránsskipulagið at því,, aið það skýiir því ömurlega hlut- skiftí,;' seni'' Þeir nneríii1: hafa'' valið séf, er braska með' lífsgæði fá-:' tækrar þjóðar og loka augunium; fyriK skyldunS. síwuni við 'samfé- lagi'Ö. Úridfuiíairefxu þáff því 'éng-- |um þa'ð að vera, þótt braskararnir- ýfist við umbótamennina, sem; viija méð breyttum verzlunarhátt- um láta þjoðina sjálfa'tíjöta þessi fjár, sem. íéþ. éinstakl'ingaf gína nú yfir. Fyrir almenniug er þetta efnj álv^g sérstaklega'umhugsun- arveft nú, Jþvi að aldríif er braiskið, trieð nytjaf5 þjoðartíinar jafn--

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.