Alþýðublaðið - 03.11.1933, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 03.11.1933, Blaðsíða 1
FÖSTUDAOINN 3. NóV. 1033. XV. ÁRGANgOR. 6. TÖLUBLÁÍ) RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON DAGBLAÐ OG ÍVIKUBLAÐ CTTQÉÍFIANDl: ALÞYÐUFLÓKKURINN' DAGBLAÐIÐ kemur út allu . irka daga kl. 3 — 4 slðdegis. Áskriítagjald kr. 2,00 á mánuði — kr. 5,00 fyrír 3 niánuði, ef greitt er fyrirfram. I lausasölu kostar blaðið 10 aura. VIKUBI.AÐIÐ kemur út á hverjum miðvikudegi. Það fcostar aðeins kr. 5,00 á ári. í pví birtast allar helstu greinar, er birtast í dagblaöinu, fréttir og vikuyfirlit. RITSTJÓRN OO AFOREIÐSLA Alpýðu- blaösins er við Hverfisgötu nr. 8— 10. SÍMAR:4900: afgreiðsla og auglýsingar, 4901: ritstjórn (Innlendar fréttir), 4fl02: ritstjóri, 4903: Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, blaðamaður (heima) Magniis Ásgeirsson, blaðar.iaður, Framnesvegi 13, 4904: F. R. Valdemarsson, ritstjóii, (heima), 2937: Siguiður Jóhanneason, afgreiðslu- og auglýsíngastjóri (heima), 4905: prentsmiðjan. platna-útsalan er byrjuð i Atlabúð, Langayegl 38. Komlð og láið lista yflr nt« sðlupHfturnar. GrammifónÐlðtar frá 1,50 H4FNARFJ4RÐARE0SNING1N MEÐ AÐSTOÐ í EINRÚMI Málið er til amræðn á aipingl i daf Kæra fulltrúaráðsins yfir kosn- ingunni í HafmarfiTði var rædd raokkuð á alþiragi í gær. Meiri hluti kjöTstjórnar lagði til a'ð kærunni yrði vísað til væmt- amlegrar kjörbréfaniefndarr og frestað ab úrskurða um kosning- uma þar til wefndim hefði skilað álit Að þessari tiilögu stóðu Alþýðuflokksmenn og Frairiisókn- armeran, em íhaldsimeinin viidu taka ikosniraguma gilda athugunar- laust, þar sem um flokksmann þeirra er að ræða. Málið liggur þannig fyrir: Að lokirani talnilngu atkvæða greiddra á kjörstað, hafði Kjiaiitan Ólafssom 677 atkv. eða 19 at- kvœ'&u]m flvira; m Bjarni læknir. Atkvæði greidd utan kjörstaðar voru 246, þar af 221 greidd á skrifstofu bæjarfógetans í Hafraarfirði. Af utankjörstaðaiv atkvæðunum var talið að Bjarni fengi 41 afckv. meira en Kjartaln, og úrskurðaði yfirkjörstjórn hanm kosinn mieð 22 atkv. meirihluta. Era einmitt á kosmiingarathöfm- inrai á skrifstofu bæjarfógetans í Haínarf irði, sem er ákveðinm í- haldsmaður, og fulltrúi hans eigi siður, voru margar misfellur og stórar, sem fulltrúaráðið hefir kært yfir. 1. Með öllum. atkvæðum, sem greidd voru á skrifstofu bæjar- fógetans í Hafraarfirði, voru fylgibréfin þanmig, að engir vit- umdarvottar voru að undirskrift kjóserada. Petta er tvímælalaust lagabrot, því að lögin segja: allveg skýlaust fyrir um það, að' vit- lundarvottar sfculu staðfestia und- irskriftiha. 2. Ihaldskjósendur, 6 að tölu, feragu aðstoð fulftrúams við kosn- ínguna, þ. e. hanin kaus fyrir þá. Eiramiiig þetta er skýlaust laga- brot, pví lögin taka það skýrt fmam, að kjósandi ei.gi að gneiða atkvæði „aðstoðarlaust" og rita á .kjörseðilinm með „eigin hendi" og „í leinrúmi". Era við þetta hætist svo pað, að áður en pessir 6 íhaldskjósendur voru aðstoðað.ir við atkvæðagreiðsluna af ful'l- trúa bæiarfógeta, hafði bæjairfó- 'geti meitað AlpýðuílOkkskjósanda um isömu aðstoð og talið óiög- liegt að veita hana. Alpýðuflokks- menn, semi petta vissu, hafa pvi haft fylstu ^stæðu til pess að ætla, að ekki pýddi fyrir pá, sem ekki gætu greitt atkvæði hjálpar- laust, að koma á skrifstofuna' til að kjósa. ÚRSLIT í BÆJARSTJÓRNARI^OSN- INGUNUM í ENGLANDI GlæsiiegiEr kosnlngasignr Fe klýðsflokksins 3. Undirkjörstjórn ógilti 9 . at- kvæði greidd á skrifstofu bæjar- fógeta vegna pess^ að ýmist vant- a&i undirskrift kjósanda eða undirskrift sjálfs bæjarfógetans. Þessi atkvæði hefir bæjarfógeti pvi beinlínis ónýtt fyrk kjósend- uim, pví pað er skylda hanis að sjá um að fylgibréfin séu rétt útfylt og undirskrifuð. Átti Kjartan eða Bjarni þessi atkvæði? 4. Fylgibréfin með atkvæðum .þeirra, sem aðstoðabir voru við kosninguma, eru útfylt pan)nig af bæjarfógeta eða fulltrúa ham;s, að bersýnálega er sagt ósatt um pað, hvernig kosniingarathöfinin"' hafi faiið fram. Þar stendur, að kjósandinin hafi kosið „með aðstoð, þving- unarlaust og í eiinrúm!i", og vottorð þessi eru undixrituð af fulltrúanum eða bæjarfógeta og með imnsiglii hans, en ám vituindar- votta. Liggulr í augum uppi, að vott- orð pessi hljóta að vera röng og ósönn. Hwrnig getur kjósandi greitt atkvæði í einrúmii'" og pó „jneð aöstoð", p. e. látið annám rita nafn pingmammsefndis á seðiMnn? 5. Loks má geta pess, að yfir- kjörstjóm hefir bnotið lög með pvi að gera opinbert hvern fram- brjóðamdainm peir 6 kjósemdur, sem fengu aðstoð, hafa kosið. I stað pess að úrskurða um gildi peirra atkvæða eftir fylgibréfunum og láta pau svo, sem gild voru tekin, í atkvæðakassiamm með öðruim at- kvæðum, hefir yfirkjörstjórn tek- ið þessii atkvæði frá og opnað pau isérstaklega. Kom pá í Ijós, ao allir pessiT 6 kiósend'ur höfðu kosið Bjarna, og er par mleð af sjálfri yfirkjöTstjórn brotim sú leynd, sem kosmingalögiln eiga að tryggja hverium kiósanda. í>ví var fram haldið, að neituin bæjarfógetans um aðstoð tjl handa Alpýðufliokkskiósianda hafi eigi komi:ð að sök, pví að skoð- lanaskifti hans hafi í tæka tíð verið gerð nægilega kumm. En reynslam er ólygnust og hún tekur af öll tvímiæli um petta. Sá kjósandi, sem fyrir nieitumiinmi varð, kaus ekki, og ©nginm ammiaT Alþýðufliokkskjósandi, sem að- stoðar purfti utan kjörsitaðar. Skrifstofa bæiarfógetans í Hafn- larfirði hefir með pessu athæfi, sínu sýnt, að hún hefir verið v 11 - höll Ihaldsflok knum í FASISMI YFIRVOFANDI í AMERÍEU Verða ráðin tekin af Roosevelt? Stiómioni ð Malta vikið frá Normiandie, kl. 23,10, 2./11. FÚ. StjóTnimini á Malta heför verið vikið frá völdum af landsstj'óran- um, Sir David Campbell, og hann hefir siálfur tekið vi'ð stjórni eyj- umnar, til bráðabirgðar, sam- kvæmt tilkynmingu í kvöld frá nýliendiumálaskTifstbfu'nmii brezku. I stjóOTarskrá eyj'arinmaT er mælt svo fyriT, að landsstiórjmn getí tekið völdin í sínar henduT, ef hann telji brýna nauðsyn hsra: til, og fái til pess sampykki nýlendu- •málaTáðherrans í Engiandi. BALEO REKtNN Rómaborg, 3. nóv. UP.FB. Enidurskipul'- gnimg rikfestiórmar- inmaT er nú fyrir hömdium. Balbo, Sorianmio, Aoerbo, Eroole og Dic-' rollanze^ biðiast lauisnar, að pvi er fuilvíst er talið. ---------------------------------------------------------------------------------------------i kosninigumná. enda er fulltrú'mn ai- pektur og haTðsnúinn íhalds- agitator, enda mun íhaldið eiga honum að þakka pessa tillátssemi. Er pví fylsta ástæða til að ætla, að vinsemd skrifstofunnar við í-. haldið geti eimraig að öðru leyti haf ahaft áhrif á utankiörstiaðar- atkvæðagraiðsluma, Bjarna lækni í vil, pammig, að úrslitum hafj getað ráðið, — því ekki þurfti miklu að muna, einum f]'óru'mi aatkvæðum.*) HVERNIG STENDUR Á ÞEIM GÍFURLEGA MUN, SEM VAR BJARNA I VIL Á UTANKJÖRSTAÐA- AT- KV ÆÐUM ÞVERÖFUGT VIÐ ATKVÆÐAGREIÐSLUNA Á KJÖRSTAÐ ? Um það er til engra vitundary votta að leita. Stimpill bæiarfögetans þegir. *) Bjarna talin 22 atkv. mieiri- hluti. ÞaT frá má draga: Ölögleg atkv. kosin með aðstoð utan kjörstaðar 6 Einum Alþfl.'-kjósamda neitað um að greiða atkv. (þurfti aðstoð 1 Atkvæði 9 kjósenda ógild fyrir handvömm skrifstofunmar, sem gætu öll hafa fallið á Kiartan 9 Mismunur 6 atkv. Einkaskeyti frá fréttaritaria Alþýoublaðsins í London. London í morgum. Verkalýðsflokkurinn hefir uminið gliæsilegan sigur í bæiarstiórmaT- kosningumum;. HéfSr hamm ummið meiri hluta í 24 kjördæmum og 250 sæti. Ihaldsmemn töpuðu 208 sætum, em Frjálslyndir 34. Helirm- ingur framb]'óðenda Verkalýðs- flokksims náði kosnimgu. MacBride. DAILY HERALD Einkaskeyti frá fréttaritara Alþýðublaðsins í Lomdion. Lomdon í morgun, MMU ágreinimgur kom fraan immam Ameríska verkalýðssam- bamdstas á íujntdji í gærkveldi. Vex fylgi verikiýðsmamma við þ'á Míllögu. Geralds: Swopes forstióra „Gen- eral Elietric Gompany", að Roose- velt leggj'i alla framkvæmd við- TeisnaTáætlunarinmar í hendur nefndar, sem skipuð sé stórat- vinnurekendum og fiármálamömn- umt Johnsom hershöfðingi, formaður viðreiisnaTnefmdariiramar, styður tillöguma. Afstaða Roosevelts sjálfs, ier ekki kumn enn þá. NoTrmam Thoimas, foTingi jafn- aðarmiannaflokksims í Baindaríki- unum telur þessaT tillögur stað- festa þanm ótta verkalýðsims, að fasismámn vofi yfir í Ameríku og skorar á allíam verkailýð, að sam- leimast gegn tillögu þessari og ganga af herani dauðri. SKULDA^ÍL BRET4 OG BMM- BtKJIMUIMI ÓLEYSANLE6 Einkaskeyti frá fréttaritaiia Aliþýðubliaðsins í Lomdom. Loridon í morguím. Breska siéndiinefndiin um stri&s- skuldirmar sat á fumdi með Rcose- velt í Whasinjgton í gærkveldi. Hafa Bandaríkiamemn gert tilboð til bráðabixigðarsamkom'ulags um greiðslu afborgunarimmar, sem Mlur í •gjalddaga 15. 'dez. 20 miljón'iii'T .sterlingspumda. jEr það isíðasta tiilboðið aí hálfu Banda- ríkiamma. En göngissveiflur dol'l- ars og punds hafa gert endamíega lausn óframkvæmanliega, ef tf. vill í nokkur ár. MacBride. PANTER VÍSIÐ ÖR LANDI Bietar heimta syringa. Ejnkaskeytii frá fréttaritara Alþýðubliaðsins í Londori- Londion í moirgum, Breski blaðamiaðuTinm Planter, sem Nazistar handtóku í Mún- cben og sökuðu um landráð og njósmir, heftr nú verið látiimm iaujs, þar aem þýzka stj'órnin famn enga átyliu til opimberrar ákæru á hendur homumk Þrátt fyrir þetta hefir þó Parater verið vísað úr landi, vegna frétta þeirra, sem hann hefir sent blöð- juni í Londiom frá Þýzkalamdi. Brezka stjórrain er staðráðih í að ranmsaka rækilega aMar á- stæður fyrir burtrekstrinium, með því að svo þykir sem engiran brezkur blaðamaður sé óhultur í Þýzkalamdi, ef hamn skrifar öðru vísi en Hitlier þykir við eiga meðan þetta mál er ekki fulkomr teega upplýst. MacBride. ísland i erlendum blöðum í Svenska dagbladet 26. okt. vai* birt grein með fyriísögnirani „Is- lamdssilil exporteras via Göteborg; Emormt uppsving i exportem av míatjessill. — Stort kapitalbehov". Eru i gMeim piessiri gerð að um- taísefni viðtöl Ingvars Guðióms- sonar við dörask blöð, m. a. uml aukningu á framleiðslU matjes- sáildar hér á landi og líkurnair fyriT pví, að síldin verði aðaliegja fiutt lii Gautaborgar í frarnit'ðinirai, í stað Kaupmianmahafmar. IJt af umimælusm KaupmaramahafmaT- blaðamna hefir svo Sven'ska Dag- bladet leitað álits síldarkaup- ímiamna i Gautlaborg, sem líta svo á, að iíkurnar fyrir því, a'ð um, mikla aukningu matjeslíldiaiiminiaT geti verið að ræða. OrsaktilniaT til ieftirspurniari.ranar að umidiamförnu hafi m. a. verið þær, að síldveið- ar Skota hafi brugðist, en þegar það breytist megi búast við of mikilld framleibslu og verðfalii á matjessííd. (FB.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.