Alþýðublaðið - 06.01.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 06.01.1934, Blaðsíða 1
LAUQARDAGINN 6. JAN. 1934 ÁRGANGUR. 64. TÖLUBLAÖ RITSTJÓRI: P. R. VALDEMARSSON DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN BAOBLABIÐ ítemur út alla vírisa dago !il. 3 — 4 siBdegls. Askrlftagjald kr. 2,00 á mánuðl — kr. 5,00 íyrlr 3 mamiði, ef greitt er fyrlriram. t lausasðlu Itostar blaðið 10 aura. VIKUBLABiÐ kemur út 4 iiverjnm miðvikudegi. Pað kostar aðeins kr. 3.00 a Ari. I |>vl blrtast allar helstu greinar, er birtast i dagblaöinu, fréttir og vikuyflriit. RITSTJÓRN OO AFGRSIÐSLA Aibýðu- blaBsins er við Hverfisgðtu nr. 8—10. SlMAR: 4900; afgreiBsla og auglýsingar, 4901: rltstjórn ((nnlendar fréttlr), 4902: ritstjórl, 4903: Vilb]ðlriiur S. Vilh]álmsson. blaBamaður (beima), Magnus Asgeirsson, blaðamaður. Framnesvegi 13, 4004: F. R. Valdemarsson. ritstjöri. (heima), 2937: Sigurður Jóhannesson, afgreiOslu- og auglýsingastjðri (heima),- 4903: prentsmlBjan. KNlUf EnUHIUI .Maður oo kona'. Alþýðusjónleikur í 5 þáttum eft'r skáldsðgu Jóns Thoroddsen, Verður leikinn sunnudag 7é p. m. kl. 8 siðd. Aðgönguraiðar seldir i dag frá kl. 4 -7 og á morgun eftlr kl. 1. Sími 3191. Bælarútgerð Hafnarfjarðar heflr veitt Hafnfirðinaam atvinno fyrir 800-900 jiAsond kröoor. Þeasar stérkostlegn atyinnnbœtnr hafa ekki kostad bæjarsjóð nema 60—70 piisomd. Ihaldsmenn í Hafnarfirði pora ekki að ráðast á bæjarútgerðina vegna vinsælda hennar. Hindeiiborg vill náðe vao der taöbe Akvðrðnn um náðHlna og ooi ðilðo Búlgaranna og Torg- lers verður tekin næstn daga. BæjaratiCvrmarkosmimgarmar í Hafmarfirði fara fram mæstkiom- ciiiidi fcstudcg. Kosmimgabaráttam. er þegar hafia fyrir alvöru og er óverjulega horð að þesau simni. Þau hefir vakið mikía athygli í Hafamrfirði, að íhaldsmieiran þar þoraekki að m'mmast einu prði á hæiarútgerðjlna í Hafiniarfirði, hviorki á kosniingafundum ©ða í blöðum sinum. Er það því iftiTtektarverðara fyrjr þá s.ik, að íhaldsmenm Jieggja anmiars hi& mesta kapp á að ná stjórn Uæjj.rims úr hömdum jafnaðarmaininu, og spará ekkert til þesis, hviorki fé né fyrirhöfm., og beita til ]>ess öllum ráðum, iöglegum og olögiegum. M. a. hafa þeir fengið komm- úniBta tíl þesii að hafa lista í kjörl, í von um að það geti orðið tíi þess að koiiia Kimari Þorgiis- syni útger&arii^inni að .Því að það er efcki. vaíi á því, að það eru stórútgerð.vrmer.n Hafnar- fjarðar, sem kosta þessa kosndmgu fyrjr íhaldið, og þao eru péif\ sem vilja ma völdumumj í Rafmar- firði úr höndum jafmaðaimamma. Það er heldur ekki vafi á því, að það mun verðá fyrsti vJérk þeirra, ef þeir ná völdumiím, að ieggja bæjarútgerðána mibitr, því að ekfcert af því, sem jáfnaðar- menm í Hafnarfirði hafa komið í framkvæmd þanm tíma, setn þeir hafa farið með vöidin, hata út- geröarmienm eins og bæjarútgierð- ina. Um bæ]"arútgerðima s'ieniur því kosmimgabaráttan í HafjÆtr- firði fyrst og fremst. Hún verður afnumim, ef íhaidið kemur til valda. Henmi verður haidið áfram og hún aukim, ef jafnaðarmenm halda völdunum. Um þetta aðalmál, siem kosn- ingabaráttan snýst um í raun og —;--------------------------------------------------------------------------—----------------¦---------r-- ¦¦'------------------------------- veim, þora íhald'smienm ekki að tala frammi fyrir kjósendum. Því að þeir vita, að allur al- ímenmingur í Hafniarfirði, ekM að eims verkamemn og sjómenn, held- ur menm af öllum stéttum, ektó áð eins jafmaðarmemin, h>ldur einmig siálfstæðismenm, álíta að bæjarútgerðin hafi bjargað Hafn- arfirði ftiá hfuni. 1 Hafnarfirði viil enginm leggja bæjarútigerðima miður nema stðr- útgerðarmenm leimir, og ekki einu simmi þeir þora að ráðast á hama opinberlega. Morgumblaðið hefir isíðustu daga reynt að rægja bæj- arútgerðina í mafnlauisum grein- um. Það befir fai&að tölur úr op- imberum reikningum bæjarsjóðs HafnarfjaTðar.. Það hefir logið til um töp bæjarútgerðarinmar og um þær upphæðir, siem hún hef- ;ir gneitt í vinmiulaiim á þeim þrem árum, siem húm hefir starfað. Bæjarútgerð Hafnarf jaxðar hef- ir alls grieitt 800—900 þúsund krómur í vimmulaun, þar af um 340 þúsund á síðasta ári eimu. Húm hefir beint og óbeint veit't at- vinmu mörgum húndru&um manna i Hafnarfirði og úr Reykjavílí, sem anmars hefðu gengið atvinnu- lausir. Húm hefir beimt og óbeimi veitt milljónum króma ittin í við- sikiftalífið. Hún og þau atvimmu- fyrirtæki, sem hafa orðið til í kjölfar henmar og v^gma hennar, og eru nú til og dafna í sikjóli henmar, hafa. verið svo stórkost- teg atvinmubót í Hafmarfirði, að bæjarisjóður Hafnarfjarðar og Jafmvel bæjarsjóður Reykjavíkur hefðu lekki risið undir því, að. standa straum af slíku á iniokkurn aninam hátt en með bæiarútgeTð. En þessi stórkostlega atvinnu- bót hefir ekki kostað hæjarsjóðl Hafmarfjarðar mema 60—70 þús- umd krómur alls, þótt hún hafi beinlímis -veitt bæjarfélagirau at- vinmu fyrir 800—900 þúsund. Og á síðasta ári hefir bæjarútgerð Hafmarfjarðar ekki tapað, held'- ur þvert á móti. Bæjarútgerðin Hafnarfirði hefir því sýnf það, að emgin leið ömmur er til hagkvæmari til þess að bæta úr atvinmulieysimu, eng«- in öminur leið' er til til þess að útrýma þvi algerlega, án stór- kostliegs kostnaðar fyrir bæjar- félagið eða þjóðfélagið. HINDENBURG. ; Ekikct&keyli fm p-éttftfitam Aípýð.ubla'ðsim i Kaupmajwahöfn. KAUPMANNAHÖFN í morgum- Enm hefir það ekki verið stað- fest op'inbeTÍiega, að vam der Lubbe verðd náðaður. Þýzka stjórnim mun halda fund leámhvern næstu daga, og verður þá fynst tekin ákvörðum um það, hvort van der Lubhe verði máðað- ,xtr eða ekki og eininig hvað gert skulá við Búlgarama þrjá og Tor- gler. í Beriln er það alment fullyrt, að HimdenbuTg muni vilja náða van der Lubhe, em allur almeniní- ingur sé mótfallimn máðunurmi. STAMPEN, »í Skðlholí tfe eftir Gnðmnnd Kambsn verð- nr sýnt á Konsnglega leik- húEÍun í Rðfn Námaslysið í Tjekkosiovakín BjðrgranartlErauEBir áranguffsEausar Námurnar standa í bjðrfu báli &anniangur Blðndal málar leiktjðidin Elnkasheyil frá frétUtrikma Alpý'öubldðslns l Kaupnmnnahöfn, KAUPMANNAHÖFN í miorgum. Gummlaugi Blömdal listmálara hefir verið falið það veglega hlut- wrk, áð myndiskreyfca leiksvið Konumglega leikhússins fyrir híma miklu leiksýningu á Skálholti Guðmundar Kambams, sem fram á að fara á mæstummi. STAMPEN. EFTIR NAMUSPRENGINGU. Frakkar takmarka stórkostlega innflutn- ing á norskri síid OSLO í gærkveldi. FO. Frakfcar hafa nú ákveðið, að takmarfca mjög inmflutming á norskri saltsíld, og mega Norð- miiemrn mú ekki flytja imn niema 1/4 þiess, siem þ'eir hafa áður flutt inin. Þegar ákvæ&i þes;si voru lát- in gamga. í gildi, var stór farmi- íur á leið til Frakklands, og er mú verið að reyna að semja um það við frönsk stiórnarvöld, að hanln fái að sleppa inn, og jafn- framt ætla Norðmenm að reyna að fá tekmía upp mýja sa'mnimga um málið í heild sinini, því ,að ininflutnimgshömJunum hefir verið teMð með mikilli gremju af norskum síldanitflytjemdum. KALUNDBORG í gærkveldl Fú. Það er mú álitið, að 130 memm, ,sem teptuist í fcolam'ámumum, siem ispnemgiingin varð í í fyrra* dag í Tékkóslóvakíu,: hafi mú farist, og aö CTgim vom sé til þess, að má lífcum þeirra upp. Eldur geys- ar enm þá miðri í mámumum og mý]ar sprengingar hafa orðið í dag, og af völdum þieirra hefir mikill eldur gosið upp um þau nám.ugömg, sem björgumarsíarf- semin fór fram um. Þess vegma hefir orðið að hætta björgunar- tirraunumum, og öilum námugömg- umum hefir verið lokað til þess að reyma að hefta frekari út- breiðslu eldsitis í mámunuim. All- mikiil hervör&ur hefir verið Sett- iir kririg um mámurnar, því að al1- memmiimgur er mjög æstur út af slysdmu. SPANSKA STJÓRNIN ÓTTAST BYLT- INGU NAÐDN PÓLITISKRA FANGA FRESTAÐ 1 MADRJD í morgun. UP. FB, Vegna þess að rikisstjórmin og Mðtogar hægriflokkamma óttast, að mý byltimgartilra'um sé yfiiv vofamdi á Spámi, hefir verið fr,est- að að framkvæma um mámaðar- tíma fyrirhuguðum máðumum pólitískra famga. — Eigi er fcumn-- ugt hvoit Leraouxstjórmimni er kummugt hverjir eru aðalleiðtogar uppreistarsinma mú, em hann lét svp um mælt, að það mumdi verða til þess að valda mýjum æsimgtrm, ef byltingarsinmar þieir, sem mú eru í famgelsi, væri látnir lausir, því að víst væri, að þeir; myndi halda áfram simmi fyrrj iðju, Lofcs kymmi að verða litið svo á, að rifcisstjórnin léri ,þá liauw af þvl að aðstaíða benmar væri veifc, em svo væri ekki — Imimamrfkisráðherranm hefir tíl>- kynit, að hamn muni segja af sér inman skamms, þar eð hams hlmt- werfci hafi veríð lokið, er búi;& var að framkvæma varúðarráð- stafamirnar á dögumum, með þeim áramgri, að byltimgartílraumim mis- heppmaðist If SILFURMTNT t BANDA- úmmm PSLO í gærkveldi FO. í ördungadeild Bamdarífcjamma er komim, fram tillaga um lögfest- ingu m-ýrrar silfurmymtar, og á hlutfallið á milli gull- og silfur- verðs að vera 1 á móti 16;

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.