Alþýðublaðið - 11.01.1934, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 11.01.1934, Blaðsíða 3
FIMTUDAGINN 11. JAN. 1934. ALPÝÐUBLAÐIÐ Kosningarnar á morpn larka tímamót í sög Hafnarfjarðar. Verðnr bælarntgerð HalnarQarðar Iðgð nlðnr — e)a aukiD? I „ALÞÝÐUBLAÐI HAFNAR- FJARÐAR^ sem kemur út í dag, er birt fyriTspurm frá fulltrúa- ráði verkiýðisfélaganma í Hafnajv firða til fraimbjóðenda Sjálfstæð- isfiokksins við bæjarstjórparkosn- iingarniar, sem fara þar fram á morguln. FuMtrúaráð verklýðsféliaganma skorar þar á 5 efstu frambjóð- Emíl Jónss-on bœjamtjórl. e,ndur Sjálfstæðisflokksins að lýsa yfir pví opinberlega frammi fyrir öllum kjósendum i Hafinarfirði, hvort þe,ir muni, 'ef þeir mái allir kosmimgu og verði þar með meirii hluti bæjarstjómar mæsta kjör- tímabil, LEGGJA BÆJAROT- GERÐ HAFNARFJARÐAR NIÐ- UR, EÐA KALDA HENNI Á- FRAM OG AUKA HANA, eins og núverandi meirihluti bæjar- stjórmar, fuMtrúar Alþýðuflokks- ins, hafa lýst yfir að þejr muraii gera, ef þeir halda völdunum og verða í meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar mæstu 4 ár, eins. og þeir hafa verið umdainfarjm tvö kjörtíSmabil. FuMtrúaráð verklýðsfélagamBia álítur, að það skifti svo miklu imáli fyrir verkalýðimin í Hafnar- firði og fyrir Hafnfiirðiinga í heild sinni, hvort' bæjarútgerðinnsi verð- ur haldið áfram og hún aukln* eins og víst er að gert verður, ief Alþýðuftokkurinin ræður áfram, eða hún verður lögð miður, eins og líkliegt má telja að gert verði ef íhaldismienin fá völdin, að þeir heimta skýr svör FYRIR kosn- ingarmiar um fyrirætiamir íh&lds- í'mannla í þessu efni EFTIR'kosm- ingar, ejn þau svör hafa, eins og kuninugt er, ekki fengist afhálfu fTambjóðenda-Sjálfstæðis.flokksins hingað tii. Þieir hafa mú tíma tiil umhugsumar og ákvörðumaT þang- að til á hádegi á morgum. Svari þeir ekki, mun það verða skiliði svo, sem þeir ÞORI ekki að svara þessari spurningu, að þeir pori, ekki að segja Hafnfirðiingum op- inberlega hwem hug þeir beri til bæ]'aTútgerðarininaT af ótta við að almeniningsálitið og allur þorni kjósenda í HafmaTfirði sinúist gegn þeim við kosnimgarniar á morguin og svari þá á þann hátt, að Einar PoTgilsison og aðrir íhaldsframi- bjöðenduT útgerðanmajninia í 'HBifn- aTfirði mum eftir þvi, aþ< Hafin- fjiri&toigar vUja, ekkl rýmjm, atvtjw- 'i&nnsar' I biœnum, ad pad, er< peim aðf^(Orj^>iK ad; ^hún verðf a^ukin, enii ekki mtnka\ o® peir álíj\a, bœjar]útgi&r& Ha'fnarfjafö^, s,vo wéjcgamikío atrldi í pvit aS\ peif v$ja ekkt p8 hún verdi lögo\ mðr urf helúur ad hen<%i wrðl haldid áfyiam og ,hún AUKIN. Um petiftjaunvL kosningamaT í Hufnarfirði á ,morgun snúast. Hvort vUja Hafnfir'ðÁngar, held- mA aukna þávinm meZ aukinni bœjariiítger% EÐA ATVINNU- LEYSI umW, yfirrádum og, ein- veldi Etncmp Þorgllss.Oimp, og amt,3ff\öí, útger$avm&nwi í Hafmf- firph í ,NÆSTU 4 ÁR? Mai, iogari bœjarútgerðarimar. Stjðrn fhaldsin á Hafnar* flarðarbœ. í 17 , ár réðu íhaldsrAenin (út- gerðarmenin o^ kaupmenn) 'öMu í Hafnarfirði. Pe^r höfðu meirihluta i bæjar- stjóm og iniðurjöfinunarnefrid. Fiármálastjórn þeirra var hin sama og aranara íhaldsmannia í öðrum bæjum ,hér á landi. Hiin isama og jhaldsins í bæjaTstiórn ReykjavífcuT nú, sem hefir tek- ist að ;koma fjárhag bæiarins í kaldakol. Sú, að gœta\ péss, a,ð, há^eJtjumÁ bœjarins greiðl ekki hœrm útsvar en peim Ifkar, sjálf- mia að láta þá skamta sér það sjálfa, taika síðan lám á íén ofan til þiess að stahdast nauðsyraleg- ustu útgjöld bæiarins og berða á útsvömm verkamanina, siómanína og lágtekjumanina yfirleitt til þess að standast , vaxtagreiðslur af skuldunum. Petta er sú „glæsi- lega" fjáwnálapólitík, sem Jón Porláksson er svo ósvífinn að hæla sér af nú. Þetta var fjár- málapólitík íbaldsmanha í Hafn- aríirði þahgað til Hafnfirðángair ráku óstjórn þeirra af hömdum sér og fengu iafnaðarmönnum stiórn bæiarilns 1926. 1 þau 17 ár, sem íhaldsmienin fóru með bæiarstiórn Hafnarfiarðar, tókst þeim aðtaka lan, sem nema samtals meiru en 1 milljón króina. Á sama tíma námu útsvör í Hafinarfirði sam- tals rúmri ,háliri milljón kTónia:. Almeninilngur borgaði þau að mestu leyti, stórgróðamennimir istunigu gróða síimun í leigin vasa. Bæiarfélagið hafðist ekki að, nema að ; safna skuldum. Arið, 1922 tóku íhaldsmmn t. d. lán, ííem nárnu nœrri fiórfaldri út- 'wctrmpphœðipni p<a® ár. ir. Þeir gátu ekki gert út, því að pek\ treystu sér ekki til að græða. Þeir bientu á iafnaðarm.. Þeir héldu að jafnaðarmenn gætu ekki gert út. Þeir mundu ekki geta veitt möninium atvininu, þegar „máttaT- stoðimar" hrumdu hver áf anini- art En jafnpharmenn réðttst í að, gem útf þótt þeir vissu, að tap- Alpýðaflokkurlnn tekur vlð stjðrn Hafnarfjarðar. Árið 1926 tóku iafnaðarmanin. við stjórn HafnarfjaBðar. Þeir iréðust þegar í frpmkvæmdir. Þeir bygðu þegar hinn prýðitega bamaskóla Hafniarfjarðar, sem Hafnfirðingar em nú með réttu hreyknir af að eiga. Þeir tóku að vísu lán til þesg, því að ekk- ert fé var fyrir bendi er íhalds- mienin skildu við bæiarsióð. EN ÁRIN 1928 OG 1929 KOM ÞAÐ FYRIR, SEM ÁÐUR VAR ÓÞEKT I FJÁRMÁLASÖGU HAFNAR- FJARÐAR. ÞÁ VORU ENGIN LÁN TEKIN, en úfsvörin sjálf láfip, ná fyrir gjöldum með öðr- um tekjum bœjarsfóðg,. Fiárhag bæiarins var borgið. Hanln tók að rétta við. Hamn lifði ekki iengur á lanum. Bærinn gat TiáðiiSt í framkvæmdir. Hann gat smátt og smátt farið að gera eitt- ^hvað fyrir íbúa sína, iafnvel þá fátækustu. EN RIKUSTU MENN BÆJAR- INS SKÖMTUÐU SÉR EKKl LENGUR OTSVÖR SIN SJÁLFIR EINS OG ÁÐUR. . Stofnnn bœjarútgerðarinnar Arin 1928 og 1929 voru góðæri. Kreppan kom 1930 og 1931. Fisk- verðið féll. Útgerðarmenn hættu að- græða OG HÆTTU AÐ GERA ÚT, pvi dð peír gerðm ekki út úegna ibúa Hafnarfjafðc^,- Þék genðu. ekki út til pess að veifa peim atvimu. Þeif gsrðu út .0 p&SiS eins að græða. Hellyer- útjgerðin hætti. Skipshöfmum af 6 togurum var víisiað í l'and. Tvö öininur útgerðarfélög hættu að starfa. Atvininuleysið "blasti við hundruðum maininia í Hafnarfirði. ihaldismenin stóðu uppi ráðaiaus- und, sem bæjarsjóður hefir lagt fram, hafa Hafnfirðingari fengið unu 1 m$lj&n[í.sin;a v\am á 3 ár- tíffl? vegm bæiarútgerð\arin,nftf" eiww., Á morgun kjósa Hafnfirðingar. Þeir kjóisa í raiun og veru um það, hvort þeir vilja halda bæj- aTútgerðirunini áfram. Þeir kjósa um það, hvort þeii vilji gefa Bemdikt ögmundss\on, skipstióri á Mai. ið væri víst hverjum sem byrjaði með tvær hendur tómar og fyrir lánsfé eitt í þvílíku árferði Bæjarútgerð Hafnarffarðar tók til starfa.: Ekki til þess að græða, ekki til þess að sýna ágæti nýs skipur lags, ekki til þess að marka timamót í sögu útgerðarinniaT á Islandi, heldur til pess einp aið bjarga. hmidruðum bœjarmWW M sulti og seyru, frá atvinnu- leysi og vonleysi um framtíð HafnaTfjarðarK • Og íhaldsmenin í Hafnarfirði og í Reykjavík, sem á sama tíma! stóðu aðgerðalausir ^eða drógu samam sieglin í atvinmirkstri sín- um, eða í þriðja lagi sóttu um Btyrk úr ríkissjóði til þess að bjarga sér frá gjaldþmti, þótt þeir hefðiu eða hefðu átt að hafa gróða góðu áranina upp á að hlaupa, þeir gerðu og gera eran, I, hTóp að bæjarútgerð HafnarfjaTð- ar og benda á töp hiennar. Peir tvöfaldia þau, tífalda þau. Pau eiga að sanma, að öM bæjarútgerð sé dauðiadæmd. BÆJAROTGERÐ HAFNAR- FJARÐAR- HEFIR TAPAÐ. Hún kostáði, 'bœfarsjöð Hafnwffarðhar, \um, 60 púsund krónur á tveimm versiu árunum, sem hafa komiþ', ufm útgterð* pessa Itands. Hún tap- aði þegar aUir töpuðu. EN HÚN TAPAR EKKI LENGUR. Hún hefir lekki tapað á þessu ári. Og hún mpn gnœða á pví nœsfiav ÞVI AÐ HENNI VERÐUR HALD- IÐ ÁFRAM, HVAÐ SEM I- HALDSMENN SEGJA. Hún hefir tapað 60 þúsuindum í 2 ár. EN HAFNARFJÖRÐUR HEFIR GRÆTT. Fyrir 60 þús- Asgeii' G. Stefánsson, framjív.,$f\j. bœjmútgerfyartimir. henini kost á að sýna að hún get-. ur halidið áfram án þess að tapa, nokkrum eyri, ám þess að kosta.. bæiarsjóð hið aMra minsta, eims; og hún hefir gert á síðasta ári, sem þó hefir að eins verið með- (alár í liakana lagi, fyrir alia .út- gerð, og að HON GETUR GRÆTT STÓRFÉ INN 1 ÉæK; ARSJÖÐ OG LÉTT ÞANNIQ %, OTSVÖRUM ALMENNINGS^,,^ ef hún fær _að halda áfraim.l í sæmiliegu ári. Þetta er það, sem útgeTðarmenin; í Hafniariirði ojg Reykjavik óttr ast mú. Þeip, ófiast pað> að bœjarúf^rð Hainarfjarðap fari^að gmða. Þeir 'vita að hinmi djörfu og karlmiaminlegu tilraun Hafnfirð- inga hefir verið fylgt með atu hygh aj verkamönmum og sj'ó- mömmum um lamd alt. Þeir vita, að vomir þeirra og ármaðaróiskir hafa fylgt bæiarútgerð Hafniarr fjarðar. Þeir, vita, að siómenin-og verkamenln í Reykiiavík, frá skip- stjóruinum á togurum Kveldúlfs til atviwn'ulausra siámanna og verkamamina í liandi em nú orðm- ir suminfærðir um, að bæfarútg&rið íj R&ykjavík er sjálfsögð lausm. á mestu vandamálum Reykvíkinga. hnignum togaraflotams og aukn- ingu atvinmuleysisi'ns. HAFNFIRÐINGAR MEGA í DAG VITA, AÐ REYKVIKINGAR BÚAST NÚ TIL AÐ FYLGJA FORDÆMI ÞEIRRA. Bæiarútgerð Reykjavíkur kemur fyr eða síðar. Stiðrnendnr [bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. íhaldismienin haía haldið þvi fram, að bæjar- eða ríkiS;-rékstu|r; atvinin'ufyrirtækia, þ. á. m. og al- veg sérstaklega útgerðar, geti iekki att sér stað þegar af-þeirri Frh. á 4. síðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.