Alþýðublaðið - 30.01.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 30.01.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 30. JAN. 1934 xv. '-mhmi&mmRffli , EITSTJÓRl: P. K. VALÐEHARSSON DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ BAG0LAÐ1Q kerasr M aHe vlrka daga Ul. 3 — 4 slBdegis. Askrtttagjaid kr. 2,00 a mánuðl — lir. 5.00 fyrlr 3 mftnuði, ef grettt er fyrlriram. t iausasölu kostar blafiið 10 aura. VIKUBLABÍB fcomur 4t & hverjuin miðvikudegi. t>að kostar aficlns kr. 3.00 á árl. 1 pvl blrtast allar helstu greinar, er birtast I dagblaöinu. fréttir og vlkuyflriit. RITSTJÓRN OO AFOREfSSLA AlfJýSu- fiteCsins er vio Hverfisgðtu nr. 8— 10. SlMAB: 4900- afgreiðsla og auglýsingar. 4904: rltstjóm (Innlendar fréttlr), 4902: ritstlórl. 4903: Vilhjálmur 3. Viihjaimsson. blaðamaður (heima). Magntut Asgeirsson, blaðamaður. Framnesvegi 13, 4904: F R Valdemsrsson. ritstiðrl. (heimal. 2937: Sigurður Jóbannesson. afgrelöslu- og augiýsingastjóri (helma), 4905: prentsmiðjan. Píófessoraskifti við hðskölann Magnús Jóasson lagap ð- fesFor fer frá störínm nm óákveðinn tima Þörðnr Eyjólfsson Iðgfræð' ingnr hefir verlð settar til að oe&na storfom hans RíkisStTórnin hefir nýlega veitt Magnúsi Jónssynd pró- fessor við lagadeild Háskólains frí frá störfum um óákveðiinn tíma. Mun prófessorinn hafa sótt am> slíkt frí og borið pað fram sem ástæðu, að hajnn þyrfti að fara utan í eigin er- iindum vegna. So,gsvirkiunar- iinnar, en hann á sem kunnugt er mikil vatasréttindi í Sog- iinu og befir þegar seit Reykja- vikurhæ allmikinn hluta þeirra. . Alþýðuhlaðið befir heyrt, að ákveðið sé að Magnus Jónsson láti af embætti sem prófessor fyíir fult og alt, og að brotit- för hans nú standi í sambiandi við nokkra óánægju, sem kom- ið hafi fram meðal stúdenta í iagadeild < háskólanns í vetur. Þórður Eyjólfssom lögfræð- ingur hefir þegar verið settui tií þess að gegna störfum sem prófessor í stað Magnúsar Jónssonar við miðsvetrarpróf, sem nú standa yfir í háskól- anum, og mun hann taka við kenslustörfum í hans stað framvegis. fieimatríboðiðiisi kemst i Atvarpið Frú Guðrúo Lárusdóttir ^' Ási talaði í útvarpið í gær um fá- vitahæli. Lét hún svo ummælt, að alt sem hefði verið aðhafst í því máli, væri að þakka sér og Ástvaldi mamni sínum að ó- glieymdum Magnúsi Guðmunds- syni, sem hefði gert hið eina, er af viti hefði verið gert í þeissum efnuim, er ,hann keyp'ti Hlaðgerð- arkot í fyrra. Var 611 ræða frú- arinnar svo gagnsýrð af sjálf- hælini og pólitískri hlutdrægni, að hneyksli má kálla að útvarpsráðið skuli leyfa . slíkan máláfiutning. Myndi ráðinu ekki síðui-þörf á að afsaka sig fyrir þessa framkomu frúarinnar i útvarpinu, en oft leindranær, er það hefir þózt þuría að hreinsa sig af ^mælum íhalds- blaðanna, fyrir að leyfa hiutlaus- am fréttaflutning og 'fræðslu í útr varpinu, eða það, að gera ölíum stjórnmálaflokkum jafnhátt undir höfði í stjómniálaumræðum. StióFBinflpdiEi í Frakldudl gengnr erfiðlega. Doumerone, fyrv. foiseti neitar að mpda stjórn. Daladier lofar að gera tilrann. Einkaskeyti frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KAUPMANNAHÖFN, Lmorgun. Um alla Evrópu fylgjast menn •mieð mikilli athygli með frönsku stjómarmynduninni, en hún geng- ur treglega enn aem komið er. I Til þess að fá algerlega óháðan, og strangheiðarlegan. mánn í stjónnarforsiætið, hefir Lébruni foi»- seti snúið sér til Gáston Daur mergues fyrverandi forseta og farið þess á Mt við hann, að hann tæki að sér að mynda ráðu- neytið. En hinn brosandi Gaston, eiinis og hann er niefndur, neitáða þvi og. bar við eili. Hamn er nú sjötíu og eins árs að aldri. Mennirnir, seni björgnð- nst af „Sabiku liggja enn rúmfastir , 'i - • Skipshöfnin af ttCape Sable" er með D^ttifossi Einkaskeyti frá fréttaritara . Alþýðublaðsins. PINGEYRI í morgun. Dettifoss fór héðan kl. 21/2 í mott. Með honum fóru 13 menn af „Cape Sable" og einn maður af sjúkrahíisinu, sem var af skip- inu „Gotswold". Öllunr þessum mcnnum leið vel. Eftir urðu loft- skeytamaðurinin og vélstjórinn, sem björguðust af „Sabik", en þeir liggja vegna slappleika, og skipstjórinn af „Gape Sable", er dvelur að öllu leyti um borð í Ægi. „Cape Sable" brotnaði sund- ur um forllestina í stórviðiinu í fyrii nótt. Bráðabirgðaviðgerð á „Euthamia" með aðistoð kafara frá Ægi er enn 'ekki lökið. Verkaljðssambandið spásski sameinast jafn- aðarmannaflokknnm. MADRID, 30. jan. UP.-FB. Verkamannasambandið hefir koslð Gracia fyrir: forseta í stað Basteiro, sem sagði af sér for- lætastörfum. Var hann mótfall- iinn öllu ofbeldi a verkfallsmál,- um og iagði til, að höfð væri samviMna við jatoaðiarmanna- ilókkinn. Mikilvægt er talið, að skrifari sambandsins var kosinn Caballero forseti iafnaðarmanna- flokksinis, og gegnir hann báðum störfunum. 1 gær voru þeir Herriot og Da- ladier einkum nefndir til þess að mynda stjórni, og virtist Herriiot þó hafa öllu rheira fylgi, þrátt fyrir það, *að hann hefði verið lit- ilsháttar bendlaður við Stavisky- málin. En einmitt vegna þess, 'að Herriot er ekki talinn algerlega flekklaus í þeim málum, þykir líklegra að Daladier verði að lok- um falin st]ornarmyndunin. Stórblaðið „Le Populaire" gef- 'ur í skyn að verið geti, að Le- bruin segi, af sér forsetatign. Á hann að hafa látið þau orð falla, að hann hefði ekki þá heilsu 'og krafta, aeni stiórnmálalffið í Ely- sóehöllin'ni útheimtir. Pó er þetta enn þá óstaðfestur orðrómur, sem hvfelað er manna á miili í París. SIÐUSTU FREGNIR. Hraðskeyti frá París hermir,' að Daladier hafi lofað forsetainum að gera tilraun til stiórnarmynd- unar. " . STAMPEN. 'H9.T Umræðiir f brezka þiiiginu í gœr LONDON í gærkveldi. FO. Báðar deildir brezka þingsins komu saman aftur í d^g, og eins og venja er tii skýrðu ráðherr- arnir frá því helzta, sem gerst hafði í stjórnmálum heima og erlendis síðan þingfundi var frestað. Sir John Simon skýrdi Dómar nm prentf relsi i Daninörkn. KALUNDBORG í gærkveldi. FO. , í dag féll í Kaupmannahöfn idómur í máii, sem Zahie dðms- málaráðheTra lét höfða gegn Blœ- del rMstjóm. „Dagier® Nyheder'' fyrir það, að hann hafði birt frá- sögn um fund eða ráðstefnu, sem fram hafði farið í Kristiámsborg- arhöJ'l milii Staunings og Zahle annars vegar og leiðtoga stærstu flokkanna hins vegar. Ráðherrann heldur því fram, að ráðstefnan hafi verið þess eðlis, að lögum samkvæmt sé óheimilt að segja frá henni, þar sem opinberar um- ræður um hana hefðu getað vald- ið ríkinu tjóni. Ritstjórahn held- ur því hins vegar fram, að það sé skerðíing á því ritfrielsi, sem biöðin nj'óta lögum samkvæmt, að banna . birtingu frásagnarinnar, lenda hafi hún engu tjóni valdið. Rétturiinin komst i dag að þeirri wðurstöðu ,að tjón hefði að vísu ekki hlotist af birtingunnii, en þó hefði hún verið óheimii, og dæmdi ritstiórawn í 500 kr. sekt og greiðslu málskostnnaðar, eða 30 daga fangelsi til, vara. Blædel ritstjóri" átrýjar málinu af því að hann telur, að um gruindvallaratriði sé að ræðia fyr- ir frásagnarfrelsi blaðamna. mtisraðherm spurður hvort stjórniiin ætlaði sér ekki að duka íoftflotónn, og svaraði hann því 'eiinu, að Bretar hefðu gert sér far um það hingað til, að halda flotanum til jafns við loftfiota annara þjóða, án þess þó'aö bæta við hann fleiri flugvélum en brýn nauðsyn krefði. Pieirri stefnu yrði fylgt áfram. mmm SkJohm Slmon. frá uidrœdium s'mum við_ uimHk- knmálara&herm Frakka og iMla étn afpopnumrmálff), og hélt því fram, áð málið befði nokkuð skýrst við umræðumar og ýms ágreiningsatriði verið jöfnuð. Pá hefði líka verið send fyrirspurn til þýzku stjórnarinnar um þýð- ingu þeirra yfirfýsinga, er hún; hefir gert um afvopnunarmálið sfóan P]óðverjar sögðu sig út Þjóðabandalaginu, og væri svar við þeirri fyrirspur|n komið. Brezka stjómin hefði ,.rætt ;þetta svar, og út af því og umræðum þeim, sem áður er getið, 'hefði hún samið nákvæma skýrslu um afstöðu Breta bg sent afrit af þeirri skýrsiu til siendiherra sinna í löndum þeim, sem hlut ættu að máii, og myndi ^henni framvísað tii hlutaðéigandi stjórna, Þá var Sir John spurður um af- stöðu brezku stiómarinnar til endwííkipulagMngar Pj'éA^bcyidar lag&jns. Hann svaraði því, að hanin. tel'di afvopnunarmálið þurfa að sitja fyrir því máii,,og Frakk- ar væru á sömu skoðun. Hann sagði tillögur Mussolinis stefna að því, að auka vaid og áhrif Pjóðabandalagsins, en að brezka stjórniin myndi ekki gera neinar ráðistafanir til þess fyrst um sinn að hrrinda af stað umræðum um þetta máleða hvetja til þeirra. Þá var Rammy Macdvmld for- Ársafmælis Hitlersstjórn- arinnat verðnr rækilega minst í Alpýðublaðinu á morgnn Rams&y Macdamld. Þá var vikið að víðskifmerim- um m$# Breia og Fmkkar og Runoknan verzlunarmálaráðhérra. spurður að því, hvort stjómán ætlaði að gera sig ánægða með þá lausn málsins, er þegar hefði fengist. Runciman sagði aðstjóm- 'm gerði sig ehgan veginn ánægða með það, að.Frakkar hefðu veitt aftur iinnfiutningsleyfi á nokkrum brezkum vörum, en ekki afnumið síðustu innflutningshöftin á ððr- um, svo sem baðmuillarvörurrl. Enn fremur sagði hann, að franska stjórnin hefði uþp á síð- kastið veitt bæði Bandaríkjunum o.g Belgíú ýmsar íyilnanir, sem þeir neituðu Bretum um. Sagði hann, að stjómin téldi þetta mjög óréttmætt, þar sem Bretar hefðu veiið í tölu helztú yiðskiftavipa Frakklands, og hefði þessu athæfi frönsku stjórnarinnar yerið harð- lega mótmælt. Bnn fremur hefða stjórnainini verið tilkynt, að ef hún ekki vildi innan, 10 daga afnemia innflutningshöftin á öllum þeim vörum, er Bretar krefðust að inn- fluteingur yrði aftur leyfður á, að sama skapi og áður var, myndi brezka sfiómin leggja aukatolla á vörur frá Frakklanidi. PólfiBrinn Bjtú i nanðnin staddnr. Suðurhafsleiðangur Byrds að- mfrfáls er nú fastur í ís og að sumu leyti illa staddur. Fjórir 'menn hafa orðið viðiskila við að- alléiðangurinn, og hefir ekki tek- ist enn, að konia þeim til hjálp- ar. Nokkuð af matvælabirgðum léiðangursmanna hefir einnig skemst eða týnst. FO.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.