Alþýðublaðið - 06.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 06.04.1934, Blaðsíða 1
PÖSTUDAGINN 6. aprfl. 1934. *"'i ! r"!TJ ¦ "i-gt -ym fsps m^m w-ím* i'si XV, ÁRGANGUR. 139. TÖLUBL. SITSTÍÓRI: . ft. VfeLDBHABSSON DAGBLAÐ 00 VIKUBLAÐ ÚTOEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN ©AOBUUBI© ketnar ðt aKa «trka datjB *>• 3 — 4 stððagts. AskitK&siala kr. 2,00 í. ctAnaOt — kr. 5,01) ryrir 3 mamiðt. ef greStt er fyrirSram. ! !»usasiílu kostar biaðið 10 anra. VIKlrCLASJf) fesmur « & Isvcíjnin miðvikttdegl. Þaö kostar eðetas kr. 5.03 a arl. í pví blrtast allar hcistu greirtRr, or trfrtaM t dagr&laöinu. trétfir og vlkuyrtrtit. RITSTJÖRN OO AFQREfDSLA Albýða- hjMtrtWP or við Kverfisgötu or. 8— tÐ SÍMAB: «906- afsjrelðsla og acgifsiagar, 4991: ritstjðrn (innteodar fréttir). 4902: ritstjóri. 4003: Vilb]alinur 3. VilhJAImsson. blað&maður (heima), tSaaafi* Áígetrtgoa. blsCan-.aðut. Pnmneavagi 13. «90*- F R Vsddsnansoa. rltstfaai. th«ima). 2837: Sifturður lóhannesson. afgreíöslu- og augiýslngastjorl (beimai, 4905: prentsmiðlan. 160 púsnndir kréna hefir þjóðin borgað Jakob Möller fyrir að svikjast utn að líta eftir bönktmum, — Hann fær 1000 kr. i vlðbót á hverjum niánuði sent líður Hvenær verðnr sníkjudýrið rekið ? Bankaráð Landsbankans wlssi ekki um ávísanasvikin fyrri en lögreglurantv söknln leiddi þau I Ijés Formaðnr bankaráðsins hrekur « staðhælingar .bankaeftirlitsmanns- ins' Jakobs Mðilers Blaö bankaieftirlitsnMnnsins, Ja- kobs Mölliers, hefir frá ..því að fyrst koffist upp um seðlaþiófnað- jihn og svikin í LandsbanfcanuiHi) neynt að gera sem minst úr 'þeinUi Það hefir ekki að eins þagað um rannsókn málsins og það, sem faam hefir komilð í sambajndi við haha, heldur hefir þáð í löngum griéinum, sem allir vita að eru eftií bankaeftirfitsffianninu sjálf- att, Jakob Möller, reynt að draga athyglina frá þjófnáðinum og á- visanasvikum gjaldkeranna og Mjólkurfélagsins með því að ráð- ást á Alþýðublaðið fyrir að hafa Ijóstrað upp svikunum. Bankaeftíriitsmaðiurinn sjálfur hefir varið *svikin og svikarana og kórónað með þvi þá svívirðu, sem hann hefir gert sjálfum sér ög flóikki sinum með þvi að taka- 'við rumum 160 þúsundum króna fyrir hð svíkjast um/ao hafa eftir- ; látt inieð bönkunum. Barikaeftírlitsmáðurinn Jakob Möller, sem finnur nú að kröfurn- ai* um að hann verði tafariaust nekinn frá bankaeftirlitsstarfin'u og þihgimenskii verða æ háværlari, • jafnvél' innan hans eigin fiokks, gxípw í gær tiil þes:s örþrifaráðiS, til þess að draga athyglina frá sjálifuni sér og sinni hneyksian- iegu frammistöðu, að náðasit á Héðihn Vaidimarssion fyrir þáð, ab hdfrp hafi hylmað "yfir svitón ásaimt bankaráði Landsbankalns! Ot af- þessu atriði hefir Al- þýðiubláðið átt viðtal við fornlanin bankaráðs Landsbankans, J^n Árnason, og spurt hann, hvort sú staðhæfing , hankaieftiriits- mannsins sé rétt, að ávísainasvik- in séu „KJð teipp gamtw sakfc, sem hafá, v>erid[ láfmr f\alkt< níðm af banfmstjórn og baníWú'ðl" „Nei, það er algeriega rangt,"" svarar Jón Arnason. „Ég ,giet Mlyrt, að hvorki bahkastjórar Landsbankanis né bankaráð haSfði nokkra hugmynd (um það í nóvemher í hausty að þau svik, siem lögreglurannsóknin hefir lieitt í ljós í sambandi við ávísanaútgáfu og kaup á ávísun- uim frá Mjólkurfélaginu ættu sér stað.'' Pað var ekkí fyr en farið var að rannsafca hjá gjaidkeranum, ¦ * / leftiír að seðlaþjófnaðurinn kom fyrir, að það komst upp að um sviksíemi væri að ræða, En í nóvember í haust fcomst að eins upp um það, að ein ávis- un, að upphæð 15 þús. kr., hafði iegið í kassa hjá Steingrími Björnssyni gjaldfcera alllangan tfma. Það er enn fremur alrangt, siem siegir í Vísi í gær, að það mái hafi ekki verið rann'sakað, og að sökin hafi verið látin niður falla. Bankastjómin rannsakaði það mál rækiega Hún yfirheyrði alla gjaldkerána, og þar sem hún á- leit, að hér væri um vftaverða vanrækslu að ræða hjá gjaldfcer- anium,- þá var hann látíwn fara frá gjaldberastarfinu. En hvernig stendur á því, að rannsðknin í nóviember leiddi ekki öW svikin í ljós þá þegar? „Það var vegna þess, .að allar aðrar ávísanir, sem lfögið hafa í sjóði hjá gjaldkernnum á ýms- um timum, vom endumýidðar si*o öri, að það gat ekki vakið grunsemd, þótt þær findust í kasisanum, þar sem - þær voru þá alt af nýút- gefnar. Það var ekki fyr en við lögneglurannsöknina, a'ð það toomst upp og var játað, að hér væri um berfisbundna sviksemi að ræða. StaðhæfÍngar um það, að banfcaráð Landsbankans eða nokfcur maður; i Iþví hafi ekki gert skyldu sJína í sambandi við þetta ávísanamál, ieru þvi ekki á rök- ulm bygðar, segir Jón Árnason. Póstnienn í Frakklandi hóta verkfalli. BERLIN í morgun. (FO.) Mötmælium 'embættísmanna í Frakklandi gegn sparnaðarráð- stöfunum stjórnarinnar fjölgar stöðugt. Póstmerm hafa hótoð ailsherjarverkfalli, ef ráðstafan- irnar nái fram að ganga, og ýms- ar aðrar greinar embættismanna boða nú til mótmælafunda um alt landið. Jafnaðarímannablaðið „Popu- lai'ne'' deilir á stjórnina og kveð^ ur hana vaða blint í sjóinn, því áð sparnaðarstiefna hennar geti ekkileirt til annars en ^kaðlegr- ar gengislækfcunar. Bálfðr Finns Jónssonar prófessors fór fram i Kaop- mannahðfn sfðdegis í gær EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. ' KAUPMANNAHÖFN í mórgun Síðdegis í gær var lík Finns Jónssionar prófessors brent. MikiKl fjöldi manna vottaði hin- um látna virðingu sína með því að vera viðstaddur. Blómsveigar báíust frá fconungi og drotningu, háskólanum, víSindafélaginu, dansk-íislíenzku nefndinni, Forn- ritafélaginu, íslendingafélaginu, ííslenzku sendiherraskrif stof unni og flieirum. Ásgeir Átegeirsson forstæisráð- herra og Erik Aarup prófessor fiuttu ræður við bálförina. STAMPEN. Friðarsamning ar mílli Rússlands 00 Eystrasalts- rikjanna framienodir til 1945. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLABSINS KÁUPMANNAHúFN í möitgun. Fri'ðarsamningar milli Rúss- lands og Eystrasaltslandanna, Eistlands, Lettlands og Litauien, var framilengdiur í Moskvjaf í gær og gildir sú framlenging íl árs- ins 194ð. Samningurinn var uWdirskrifað- |ur í rúsBneska utanr^usráðuneyt- inu af Litvinoff utanrikisrá&heira og siendihenium Eystrasaitsrikj- 'anna i Moskva Enn hafa ekki tekist sata® fcon- ar samningar milli Rús^slands og Póilands. STAMPEN. Utvarpsrái sammála nm að það hafi orð^ ið sér til skammar Harðsnúinn shipstjóri. KALUNDBORG í gærkveldi. (FO.) Otliendur togaraskipstjóri, sem bom tií hafnar leinnar í dag og var undir eftirliti og ákæru toll- stjórnariinnar, bjósit að sigla burtu' með 3 tollpjóna, er þeir voru við rannsókn í skipi hans. Tveir tol'l- þjónar aðrir voru þá sendir í skipið, en skipstjóri sigldi burtu méð þá aHla fimm. Sex menn voru þá enn sendir út í skipið, og varð skipstjðri þá að láta undan þess- um 11 mönnum og snéri aftur til hafnar. Hanu var drukkinn og bitetur nú dóms. Hinni afkáraliegu „talmynd" út- varpsráðs af menningarástandi Magga Magnúss og Magnúsar Jðnssonar og Gunnans Bach- manns hélt áfram, í gærkveldi. Kom margt fram' í þessuin um- ræðum, sem almienninigi er gott að vita. EftírtektaTvert er það, að Guðim. Friðjónsson, sem til- kyntur hafði verið siem þátttak- andi, mætti nú ekki, endtí mvm hfwn ekki vera í netnuí úfvasps- npi\endafél\ag&- Samband útvarps- notenda afneitaði honnim alveg, og hefir hann því. að þessu sinni brunnið inn(i,meðbakstur sitt og þvæliu. Fonmaður útvarpsráðs, Helgi Hjörvar, mun hafa fengið að- benningu af því í gær, að hin sfcipulagða árás útvarpsráðs á vissa stjórnmálaflokka og starfs- menn útvarpsins mæltist ekki sem bezt fyrir. Neyddist hann til' að lýsa því yfir, að mótmæli befðiu borist að - hvaðanæfa af landinu. Þá bar hann sig einnig að víta jgestina" og sagði að þeir hefðu borið vopn undir klæðum og rofið grið". Af þús- undum marina væri Maggi Magn- úss fáfróðastur allra um útvarþs- irnál1, og ræða Gunnars Bach- nianns hafi verið unglings'Iegt rugl. • Helgi Hjörvar lét í það skína, að hann væri að halda uppi vörnum fyrir Sigurð Einarsson, gegn hinum svívirðilegu árásum, ien fórst það svo klaufallega, «ð hann íoíoíí pá& Utíð siofea, pó tíð' jafn aikannug ákœra eins og það að Sigurður væri hliitdrægur kæmi fram í útvarpinu. Hve al- kunmiff >er sá ákcem? Hverjir halda henni uþpi? Hvað hefir verið sannað ^af slíkum hlut- drægnisrogi Morgunblaðsins ? — Einnig var hann að dylgja með aðkast, sem Sigurður ætti við að búa. En hitt kom greiniliega fram, a!ð alílur þessi herfilegi skripaf- líeifcur er settur á laggimar tdl þess að undirbúa steoðanakúgun og annars brottvikningu Sigurðar og ef tii vill fleiri starfsmanna, Lýstí Aiexarider Jóhannesson því Jyfir, að síurfsm\ensi útvarpsins mcettu, ekki hafa pólitísk afskiftfr utftn útvarpsins, Hefði hcinm flutt tittiöga, sem konut, myndi í veg fyi}i\r, slíftt., Otvarpsstjóri lýsti þvi þá yfir, að þetta væri gert til þess að komot frá einum eða fleir- um stiarfsmömium, enda munu aiilir hliustendur hafa sannfærst um það, að þessd fundur vár tdlstofnaður til þess að gefa í- haildiniu fcost á að vega að vam- arlausum * andstæðinigum.. Alþýðublaðáð mun síðar upp- lýsa um tilllögu, sem Helgi Hför- vw hefir, fengið sampyk^ i út- "varpsráði og sem enn er falin fyrir alriiienningi; enn fremur | uppiysa bréfaviðskifti útvarps- ! ráðs og Sigurðar Einarsisonar í gærdag o. fl., sem almenningur S á heimtingiu á að vita. I Annars var útvarpsráð sam- • mála um eitt í gærkveidi, að 1 fundarhaM þetta alt hefði orðið Alíjöðaíiag visinda- stendnr yfir i HaðriA LONDGN í gærkveldi. (FO.) í Madrid erjs¦ nH nokkur hundr- uð vísindamánna úr flestuni l&nd- um heims saman komnir á átt- unda þingi Alþjóðasajmbands vfs- indamanna. Zaimora, for&ætisráðheiTa Spán- ar, sagði í ræðu, er hann hélt á þinginu, í dag, að visindaBneön brdgðust köllun, sinni, éf þeir beindu kröftum sínum að þvi, að iáta stjómum í té fullkomnari morðvopn til notkunar í hern»ði, í stað þess að leggja aila stund á . það, sem mætti verða til þess að auka veili'ðan og velmegun mannkynsins. 10 þfisnnd hnndar drepnir. BERLIN í morgiuá. (1^0.) í OklialKima í Bandaríkjunum hefir fcomið upp hættulegur far- aidur af hundaæði. Til þess að stemma stigu fyrir útbreiðslu þess, hefir verfð íjefcið það ráð, að lóga 10 þúsund hundúm *í rikinu. Nýtízku matsala verður opnuð á morgun að Viesturigötu 16. Þar fæst matur miikl'u ódýdar, en áður hefir þekst. Nánar auigi'ýst á morgun. ' ' il < I. INI I .......¦ | ! . til skammaT, og muri'ierigirin and« mæla því. En eftir er að fá það afgert fyrir dómstóli aimennings- álitsins, hvori tilganffurinn með pessiwn sknípaieik verðiirrétt-, lœítíW m&ði inncmtómum afsökttn- um.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.