Alþýðublaðið - 31.05.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 31.05.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 31. raiaí 1934. XV. ÁRGANGUR. 182. TÖLUBL. VA&f>8aAftSSON ÚTGEFANDI: ALS»fÐSJFLOKKt7BINl ^&®B*&SóU tassssr 6« *a «Mm ejwss M. 3~« íSfc&agte. Aafcc8ía£í«S0 to. £83 £ tseásmM — tev. 5, £8 fyrir 3 isíiBsði, «i greftt er Eyrtsírasss. ( fcaosasðfa ÉKrsítsr fetaSS® ?3 wi. VlSÍUSLMSIí) í ð fcnrsEjæsB mfBvffcutfegl. Þa8 kosfcr E-Sefeas ta. SÆS a ftrt. ! (Hrl feírtaat aiiar haísftj Es-etasf. sr tltm.nl t dagblaðinu, fréttsr e^ vötsyfiviit tUTSTJÓRM OO AFOHEIÐSLA ASJfftes. £r viA BwarfisgCta ar. #— 1«. SÍMAJS: Ott- eigTSlððiSa ©g esff.tysJj30Br. StS: ríwlifrrn ilnnieodar fréttír), 4802: fftstjdri. «3: ViíhJ&tEEfar 3. VtíSijÉtossaa, blaðeraaStir íSiáfcBai, AnseinMtHt, MaO»aaaG>v. Vmmmam<w& íí. «**• P- R- Vfeiðasaannða. rSMIAíA, jfcsSjws}, SS37: SScurður JótutBnesgaa. a%r*.asl«i- og aagiýstesaa^M ðMfcaaV 4gta&; fawnísrofSiitS. Kosningar eru byrjaðar Kosið er f göfmlu 8101381051111134 kl. 10—12 og 1—4. Þar liggur Msti frammi yör frambjóðeiwi- <ur í öllum kjördæmum. !sem kosmingarrétt eiga úti á landi, epu beðnir að kjósa strax Seadiherra Sjálfstæðismanna Laigl landi var sendur heim á rikisins kosteað í aimaö sinn með ströngum fyrirmælum um að ekk| mætti veita honum áfengi á leiðinni! Sendihema Sjálfstæðismanma, Gunnlaugur Jónssom, sem kunnur er hér undir nafninu ^Laugi landi",. var meðal farþega hingað á „Gullfosisi" síðast. Hafði sendiberra Islands í Kaupmannahöfn beðið fyrir hann á 2. farrými, þar .sem ríkissjóðiur Islands mundi verða að greiðia koistnað við beimsemdingu hams að öllu leyti. pó lét sendiberra ' (Sv. . Bj.) fylgja með honum striöng fyrijtimæli til brytans um að hann mætti ekki fá „mieiitt annað en mat" í reikning ríkis- sjóðs. Fyrsta verk Gunnlaugs Jóms- sonar eftir að hamm kom hingað heim var að ganga á fund vimar síms og velumnara, Magnúsar Guð- miundissomar, ög segja honum ferðasöguna. Veiit. Alþýðtublaðið ekki hvað þeiim hefir farið á millii, en víjst er, að imenn hafa séð Guminlaug aka í stjórnarráðisbílnum síðustu dagana og gizka menn á, að haníi sé énn á launum hjá ríkisstjóm- innix til að semja skýrslu um férðina. Þektur stórútgerðarmaður sagði Alþýðiublaðiinu í morgun, að út- gerðai'mienn biðu með eftirvænt- irigúi eftir skýrslu peirri um för Gunnlaugs, sem peim hefði verið iofáð, m. a. vegna þess, að þieir befðn frétt frá KaUpmannahöfini, a!ð Gunnlaugur hefði dvalið þar ailan tímanin, sem hann var er- lendils, og aldnei komist tíl Þýzkalands eða Póliands. Vyíirspnrn m uíanfor GQnn- laogs \wmrn fyrir næsta fond Qtanriklsmðlaaefndar Alþýðublaðið veit ekki um sönnur á þieim orðrómi, siem geng- wr um það, að sendiherrann hafi ekki komist lengra en til Kaup- mannahafniar. En hitt er víst, að ríMissjóður hefir orðið að borga , höimsiendingu haihs í annað sinn. 'Er því fylsta ástæða til, að sendiför hans verði öll athuguð nokkru nénar, og að rílkisstjórnin gefi skýringu á því, hvers vegna slíkur maður héfir verið sendur utain í erindum ríkisins. Mun koma fram fyrirspurn um þetta til stjórnarinnar á fundi utanrikis- málanefindar ininan skamms. Bjðrn Gislason settnr á leti- garðinn Vegna uppljóstrana Alþýðu- blaðsins -um samband þeirra Gunnlaugs og Björns Gíslasonar neyddist Magnús- Guðmuindsson fyrir nokkru til þess iað setja Björn Gísiason á letigarðinii til aö taka út refsingu ájna, þviert bfan í vottoirð Eiríks Kjerúlfs og PórðaT á Kleppi um „stóra hjart- að". Fyrjir nokkru, baTst bæjarráði unísókn um hjálp frá Bjarnfríði Benjamáinsdóttiir til að halda hús- leigninini Bergstaðastrætí 53, aem hún á á móti Gunnlaugi Jóns- isyni. En eins og kunnugt er orð- ið sviku þeir Gunnlaugur og Bjöm belming húseignar þes-sar- ar út úr konu, og hefir Björn jbúi'ð í húsinu síðan sem leigjandi Gunnlaugs. Bjamfríiðiur Benjamín&dóttir tjáði bæjarráði að Gunnlaugur skifti sér ekkert af húseigniin|n|Í! og borgaði ekki af henni lög- boðin gjöld, og stæði því til að isetja alt húsið á uppboð vegna þessara vanskila. Sótti hún um hjálp bæjarráðs til að komið væri. í veg fyrir þetta. Petta atriði mun m. a. hafa orðið til þess, að Magnús Guð- Imundsisoin tók það örþrifaráð að láta Björn Gíslason byrja á að taka út "refsingu sína. pó mun vera ákveðið að Björn verði náð- aður eftir kosningar, ei fhaldið á þá dómsmáilaráðherra í stjórn- inni. Bjórn gefnr iíí níðrit nm fiæstaréit með aðstoð Eggerts Claessen, Eiiíks KjeiAIf og Gsnniaags Jónssonar Áður en Björn var sendur á ietigarðinin, hafði hann samið bækling um málaferlli sin og mun í bonum vera s-érstaklega veizt að Hiæstarétti. Bækling þennan hefar Björn samið með aðstoð Eggerts Claessen, en Eiríkur Kjerúlf les prófarkir. Siðan Guninlaugur Jóns- son kom heim, hefir hann verið notaður til þess að bera prófark- irnar á milli Eiríks Kjerúlfs og pnentsimiðjunnar. Dollfoss lætnr Jafn- aðarmenn laosa BERLIN í morgun. (FÚ.) Mikill " hluti þeirra jafn- aðarmanna, sem siettir voru í fangaherbúðirnar eftir óeirðirniar í Austurriki í vetur, hefir nú verið látín-n laus, og hefir stjórnin til- kynt fliestum þeirra, að sakir á hendur þeim muni verða látnar falla niður. Flestir þeir jafnaðar- miannaforingjar, sem setið hafa í fangelsi í Wien og víðar, hafa einnig verið látnir lausir, og mum stjórnim hafa í hyggju almenna sakaruppgjöf til handa upptreist- aimönnunum. Sogsvegurinn. Viniftn ev að heffasf^ Vegamálastfóri gengur nð aasikÍM Seyti !ram hjá bæjarmönnuna. Vinna er iun það bil að befj- ^ast í Sogsveginum og verður unn- ið í .ákvæðisvinniu, en sama kaup borigað og í fyrra, en þá höfðu verkamenn að mieðaltali fullaln Diagsbrúnartaxta. . 1 dag fer fyrsti vinnuflokkur- inn austur, 10 menn, þar af eru þó að eius 5 héðan ur bænum. T^e&si flokkur fer til þess áð tengja veginn saman og leggja af- leggjara að fossunum. Um belgina stendur til að tveir flokkar fari austur, í þdm ver'ða 6 í hvorum flokki, eða 12, þeir eiga að aka ofan í veginm. Auk þeirira verða 5—6 drlengir í hvor- um flokki, sem eiga að sjá um flutninginn á mölinini. Af þessum 12 mö-nnum eru að eiíns- 6 úr Reykjavíjk, en ekki er vitanlegt að nieinn bæjardrengur fari aust- ur. Samkv. ummælum bæjarverk- fræðings eiga að yinna í Sogs- veginum miklu fleiri menn og þieir allir eða langflestir héðan úr bænum. Virðist þessa atriðis alls ekki hafa verið gætt sem skyldi, hvað snertir þá mienn, sem eru þegar ráðnir. Naiæisíar fjandskapast gegn Rússum. Þeir telja tillögur Litvinoffs móðgun við Þjóðverja. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgiun. Samningatilraununum um af- vopnun í Genéve er fylgt mieð mikilli athygli um víða veröld. • Iiivinoff, utanrikiárhálafulltrúi Rúsisa, hélt í gær ræðu, sem vakti mikla eftirtekt. Hann benti á örðugleikana við almenina afvopnun og sagði, að einasta leiðin út úr ógöingunum: væiá eins og stæði sú, að ríkiin gerðiu samninga sín á milli um það, að hjálpa hvert öðru, ef til árásiarstríðs kæmi. Jafnframt lagði Litvinoff það ti! ^ð afvopnunarráðstefnian yrði gerð að fastri mefnd, sem héldi 'fundi á ákveðnum tímum og vœri því hliðstæð þjóðabandalaginu. „Móðgan við Þjóðverja". Blöðjijn í Þýzkalandi hafa tekið tillögum Litvinoffs mjög fálega og telja þær hreint og beint móðigun við Pjóðverja. Þó s-egir aðalmáigagn Hitliers, „Völkiscber Beobachter", að þær séu „athug- unarverðar". LITVINOFF. Annars skrifa þýzku blöðin þessa dagana yfirleitt mjög fjatid- samlega um Rússland og stefnu þess í heims-stjómmálum, og komast flest þeirra svo að orði, að Mosikva sé bakteríuverksmiðja, sem sýki allan beiminm". Horfur um árangur af hinmi ný- ¦ s-amankommu afvop,nunarráðstefnu geta því ekki talist ^góðar, _ sér-staklega vegma afstöðu pýzka- lamds. ^ - STAMPEN. Spánska stjórniní npplausn? Utanríkisráðherrann og samgöngumálaráðherrann hafa sagt af sér. Kauphöllin •op^nar á m'orgun, en ekki; i dag. "MADRID í morgun. (FB.) Cid samgöingumálaEáðherra hef- ir beðist lausnar vegna ágreinings um iöldulengd spánverskra út- varpsistöðva. Forsætisráðherrann hefir neitað.að taka læasnarbeiðm- ina til greina og gera menn s-ér vonir um, að hamn afturkalli bana. LanðbAnaðarverbfðll hefst 5. innf. P]'óðþingið hefir með 145 at- kvæðum gegn 45 fallist á ráðstaf- anir, sem gerðar hafa verið, vegna hins fyrirhugaða landbúmaðar- verkfalls, sem ráðgert er að heif j- ist 5. júní. Framanmefnd atkvæða- gneiðsla var í ráuninini traustsyf- irlýsing til stjórnarimmar. Páfinn neitar að tala við sendiherra Spánar. Samikvæmt árieiðanlegum fregm- um hefir Romero ekki gengið að óskum en sem komið er í samm- ingaumleitunum símium við páfa. Fullyrt ier, að páfi vilji ekki befja umræður áð svo stðddu, vegna þess, að Romero fór á fumd hans bæði aem sendiherra og utanríkis- imiálaráðherra. Nýtt fjðrmðlanneyksli í Frakkiantii. BERLIN í moilgum. (FO.) Nýtt fjármáláhnieyksli er á döf- fará í Frakklamdi. pað hefir kom- ist upp um forstjóra vétrygging- arfélags, siem eitthvað smávegis var riðinn við Staviskymálið, að banm hefir leimmig haft önnur járn í eldimum., og hefir hamm svikið 'félagiö um 50 milljómir framka. Fénu hefi'r hanm spiláð burt í kaUphöllum og ýmis komar svimd- ilfyrirrtækjum. Kosningaskrifstofa A-listans er í Mjólkurfélagshúsr inu, berbergi nr. 15, sími 3980. Þar liggur kjörskrá trammi. At- hugið, hvort þið emð á kjör- skrá. Kærufrestur er útrunninm 3. iúní. ^ ....._-~*

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.