Alþýðublaðið - 21.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 21.08.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 21. ágfist 1934. XV. ÁRGANGUR. 251. TÖLUBL. DAÖBLAB OO VIKUBLAB ÚTQBPAJrDIt AS.>fÐUPLOrIRCJaiNÍJ — ta. SM tgtlr 3 æteaSi, «4 gmHt cr tprtgtauat. t ta—»t»» teWi MM19 S9 «B. VlltWIL*iWB i tai&rSka&sgL &¦& MM s*sSær. fes. SJS e &S9. t íw? tefeese *5Sar tjstess gaáaar, ar Mmnt i ðsgMatttmi. Ir4«vr c« vttayfirilt. *1WWÚ»W 08 AKMUCEIMSLA A§$3&> S»*r8»®S«8s B». 6— » StUÆB: <Si»: eSgfetfeSa esj"-«*«»ÍsSfflgsw. «89: rtWS*rB (tœa««B!ðsr Mttlt), mZ: cHs^M. «StB: V*a*tBaw S. WI4IHWM asKMrgreaS 8*. «®5í P. & ^feftgh'—iinvmni, sáseSífcÉ, ©Kfessst, 10: SSs»»et» MtaMiMwii. sSgpafiMB- aa «^aMamgMttft» ftifri nl öfSS: IMiMIHlft'MM ¦ '' 1 i'IOTWI.....¦IIIIIIIWIMIIII...... ¦........¦................¦illlinlBftrttfwBlllllllllllill............. II 111 ir.......... Atvínnan í bænnni verður ankin. Bæjarráðið samþykti á fmadi í gær- kweidi að verfa 100 púsi&iid krónmn meira af fé bæfarins en áætlað hafði verið , Fjölgað verður vinnunni upp BÆJARRÁÐSFUNDUR var haldinm í gær, og stóð ha'nm frá kl. 5 til kl. 81/2 eða {• isamfleytt 3V2 kliuikkusitund. AÖ eiinis eitt mál var til wti- ræðu: Atvimmubófamálið. Pulltruar Alþýðuflokfesflns, S-te- Mm Jóhanm StefániSsioM og Jóm A.. Péturssiom, héldu fram þeirri'til- llojgu', er Alþýöuflofckurimm bar fram á <slðasta bæiarstjórniar- fiuhdi, að bætt væri vijð 1 aitviramui- bó'tavSnmiuna nú pegar, log par siem séð væri, áð ailit of lágt hlefði verajð áætlað til atvihiraubóta á fjiáirhagsiáætlun bæjariiras, pá yrði variið mifclu mieita til afvinirau^ bóta en áætlað hieéði verið. Var anðheyrt á Sjálfsitæðís- mönmium, að peir fumdu.að málið var komöð í öngpveiti fyrjir glópisfeu peiirra við samníng'u fjiárhagsiáætllumar, og að peár vildu reyraa að bæta fyriir það að ein- hverjiu Leyti, em pó helzt senfc mfeiistU. Eftír langt þóf náðist sam- kiomiulag í málinu milli fu|]trúa Al'þýðiuflioklksins og Sjálfstæðis- manna uim eftiirfarandi ákvöiriðum.: „Sampykt að leggja til við bæjarstjórn að verja til at- vinnubóta á árinu samtals um 620 pús. kr., enda komi til fram- lag rikissjóðs og aðstoð við lántöku í sömu hlutfóllum, sem gert er ráð fyrir i fjárhags- áætlun bæjarsjóðs og fjárlög- um ársins 1934, og jafnframt var ákveðið að fjölga i vinn- unni upp í 125 manns næsta fimtudag, upp i 175 manns i næstu viku, og viku par á eftir upp i 200 manns, par til séð verður hvernig áætlað fé end- ist." Piesisi samþykt bæjaCTáðsins hefliir þaíðj í fiöf mieð sér, að bæí- inn líegguír fram til atvihnubótá fir leiigim isjóði rúmllega 100 þús- und toónum meira en áður hafði vieriið áætlað, og ríkið verður að Heggja fram ;siem beinian styrk 50 þus. kr. meiira cn áætlað' var. Nú ler búið að vinna fyriT um 350 þúswndiír króna. Eftir er þá að viraia, fyrir um 270 þúsiundSlr; króna. Nú vinna í atviintmubóitavi,(n|níu 50 menm. í atvinnubóta- í 200 manns Á fitotudaginn kemur verður ííætt við 75 mömmum, þá eftir viku verður bætt við 50 mönnum og að viku liðinmi verður 25 mömnum bætt viði. Verða þ)á í atvinmubótavinhíuniní 200 verkamenn. Pieiir vimna allir fuílam vinnu- tíma og fá fuit taxtakaup, en að Mkindum verður vinn:unni skift milli fleiri ma'nna. Viið iumTa3ðurnar um fjárhags1- áætiiuln bæjarins s. 1. vetur lögðu fuliltrúar Alþýðufllokksilns ti(l, áð áætlaðar væru til atvinnubóta 640 pfisiulnd krónur, og auk pess, að milklu fé yrði varið til verklegrja framkvæmda. Með sampyktimni í bæjaTiráði hefir íhaldið pví séð, áð tiillögur Alpýðufliokksins í pesisiu máli voru réttar. Hefði ver|Lð heppi'Iegra, að í- haldsíbæjarfulltrúarnir hefðu séð petta fyr. Fyrjir sameiginleg átök bæiar- fuMtrúa Alpýðufliofeksiins og íestu Haraldsi Guðmundssionar atvimmu- miálaráðherjia verður nú atvinnan í bænium aukiin fram, yfir pað, sem íhaldið ætlaðist til. Drengjamótið hélt iájfram í gær mieð fullum krafti. Kept vair í 1500 m. hlaupi, kriniglukasti, laingstökki og 1000 m. boiðhlaiupi. Orslit urð'u pesisi. 1500 m. hlmtp: 1. Stefám Gíuðmiumdisison K. R. 4.54.3. 2. Siigurjóin Hallbjörnisisiom, .Á. 53.9, 3. Gunnar Sigurðsison, í. R. 5.6.3. /íílííififefcasí: 1. Kriiísitján V. Jónssion, K. R. 38.47 m. 2. Sigurður Staiimsssiori, 1 R. 32.73 m. 3. Þórður Bjöirnisison, Á. 31.49 m. I aufcakasti kasitaðá Kriistjián V. Jónsson 38.55 m. Lapg\stökk: 1. Siijgurður Steinlsision, I. R. 5.19 m. 2. Einar G. Guðmundsisioin, K. R. 5,14 m. 3. Sigurjón Hallbjörns- sion, Á.. 5.00 m. 1000 m. bodhldup: 1. isveiit K. R. 2 mín. 23 sefc, 2, sveit Ármanns 2 mí|n. 31,8 siek. EMr er að keppa; í hástökki og istangiarsitökki og muti verða fcjept í þieim hsestu viku. Grierson för bl. 11,15 í dag. ' Griiersiom fór héðan í morguin kl. 11,15 áleiðis til Angmagsalik á Grænrandi, Þaðian ætlaði hanm til Kamiada, New York og sönuu leið til baka, ef , mögiullegit verður, Síldarútserð Breto sklpolðgð. LONDON í dag. FB. Fiiskimiálíanefndin befir ákveðið!. að lieiggja tM, að sitofnað verði átta manma síldarútvegsráð, siem hafi eftöriiiit mteb alri sfldarútgerið á Biietiiíamdiii. (United Press.) Schaschalgg ræðir við MussoliM. LONDON í gærkvieildi. (FO.) Schiuschnigg, kauzlari Austurríkis, saigðp.1 i viðtafi við blaðamann frá Jourjnal d'Italia, að engra stór- tíðilnda væii að vænta út af við tall pieirria Muissiolijnii í Ftorenoe á morgum. Sqgiiir kahzlarinh, að þieir ætli að ejlns að ræða sameiginlieg miáil Auisturríkiis og Italíu, en þau lúti, sem viitað' sé, að írAði í SuðuT^ ,Evrópu og samvimmu í viðsfeifta- máJium. UmM \ EnglanðL LONDON í gæikveldii. (FO.) Því mær alls staðar í Engilandii hafe í dag geáisað stormar. Tvær fíllugvélar fóru frá Gias- gow kl. 9,15 í morgum og áttu að filjúga þaðam tid Belfast, pá tii Manchestjer og Biirminglraini, og llolks tiil Croydon. Þær voru var- aðar við lOifsastormi á íriandshafij, en fllugmiennirnir héldu áíram, með pví að pieir bjuggust lekki við að veðrið væri eins mikið og af var !liátið. Samt sem áður komusí peir til Belfast iog hafði ekki iseinkað nema um 20 min., og héldu þaðan skömmu síðar austur á 'líeiði. Sú för varð miklu erfiðari haldur iem sú fyrri., þar sem vél- arnar urðu nú að halda beimt í sitiormlinm. Farþegarnir hentust til Frh. á 4. síðu. Fylgi Hiflers hefir hrakað mest í bæjam og borgmn. Flðldi kaþélskra manna hefir greitt atkvæði gegn honum* EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morguta,. ÞEGAR nánar eru athugaðar atkvæðatölarnar i Þýzka" landi kemur pað i ljós, að andstaðan gegn Hitler er öfl- ugust í borgunum. Sérstaklega hefir fylgi hans minkað í peim borgum, par sem kapólskir menn eru f jölmennir. Mest hefir fylgi Hitlers hrakað i Köln, en í Hamborg og Berlín hefir fylgi hans einmig stórum minkað. NazÍBitablöðin láta í ljós mifcla ámægju yfir úrslitum atkvæða- greiðislUninar á sunmudaginm, og dr. Goebbel's útjbreiðsiumáliaráð-. herra hefir gefið stranga skipum um, að hvarvetna sfculi flagga fyrir sigrinum. Ummæli erlendra blaða. Fröinsfcu blöðin gera yfirleitt mifcið úr ósigri Hitiers. „LE JOURNAL" siegir: „Sfðuatu atburðir í Þýzfcalandi hafa dregið mjög mifci'ð úr því áliti, sem Hitler hefÍT niotið meðal þýzku pjóðarinmar." „FIGARO" segir: „Þrátí fyrir pað, fflð Hit'Ier hef- ir fengið 89 0/0 atkvæðai, pá hef- ír hanm beðið stórfcostliegiam ósíg- ur." Ensklu blöðin sfcrifa f öðrum tón og gera möirg þeirra: gys að hinni; svonefnidiu atkvæðagreiðslU. Deilurnar harðna i Saar-héraðÍQU LONDON; í gæiikveldi. (FO.) Stjórnarnefnd Saar-héraðsiims hefir enn gert raðstafanir til pess að stöðva og komaf í veg fyrir ó- liögmætan undirróður undir hina fyrirhuguðiu* pjóðaratkvæða- graiðsliu. HetfBr* stjórnarniefndim banmað hvers toomar féliagsskap að senda rmann/út úr lamdi í sjáifboðavj;nnu. Nýliega var gerð húsraninsófcn á höfuðstöðvum pýzfca sambandsöns í Saar, og kom það þiá í Ijós, að 10 pús. ungiir mienn höfðu verið sendir fitiá Saar tiil sjálfboðavi'nhu- stöðva \ . Þýzfcalandi, þar sem þeiir áttií að njóta sérstaferar fræðsiíu og undirbúnimgis undfr , útbrqiiðsilustörf í Saar. „DAILY HERALD" segir með kaldhæðni: „Nazisminn er daUður, en Hitl- erisrránn lifir enri.<' „NEWS CHRONICLE' segir: „Orsldit atkvæðagreiðslunnar eru milkil hvatning fyrir pau öf 1 i Þýzkaliandi, sem opinberlega og í Leynii vinna að falli einræðiisi- stjórnarinnar og nazismanis." „DAILY EXPRESS" segir: „Blóðbaðið 30. júní er enn ekfci gleymt." Óp ob óh'jóð l Wilhelmstrasse. Frá Beriiin er símað, að í gær hafi mammfjöldimn haldið áfram að istreyma. í Wilhelimstrasisie til, að hylla HitLer með ópum og ó- hijóðum. STAMPEN. Hitler likt við Jesú Krist. LONDONj í gœifcveldi. (FO.) I ávarpi, sem Muller rjfcisbiiskup birti pýz'ku pjóðírani í gær, dreg- ur hanm hliðstæða likimgu mSTli Jesú. Krilstis og Hitliers. Farast honum- orð á pessa leið: „Þegar Jesfis Kristur, frelsará vor, predikaði fagnaðarerindið, pá hvatti hann lýðiimm til trúháðar- trausts; pannig gerir og Adolf Hitler, leiðtogi vor, þegar hanm leggur fyrir yður hima m|klu spurnilngu og biður yður að svara játandi. Sem .sanmkrisitniír mienlni hljótum vér að gefa homum jáyrði vort, þar sem að eiras #sampykki vort miegnar að veita honum valdið til pess að berjast fyrj|r kriistiradómlnumi. Bará'tta HWiers er barátta gieg^n Gyðilngunum, hinum giimmúðug- uistu óviinum kristindómisiins, Þýzka pjóðin kann enm að eiga prengingar í væmdum, en hún mun sjá kriistimdóminn sagra, ja'fmvali pótt Gyðiingar hafi áfcveð- ið að leyðileggja Pióðilna." Nazistar hefja n^ja harátta 6egn andstæðinnnnam. BERLIN, 20. ágúst. FB. Hitlier f laug í gær tiil Berchtasi- gaden, par sem hanm hefir dvál- iist sér til hresisingar umdamfarmari. vifcur. 1 Hitler hefir tilkynt, að' þegar í kvöid verði hafin sókn til pess" "að vinma panm hluta þjóðarinpar, siem lefcki hefir enn aðhylst naz- ! iismann, á band hans. Þessi bar- ! ' Frh. á 4. síðu,,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.