Heimskringla - 23.02.1905, Blaðsíða 3

Heimskringla - 23.02.1905, Blaðsíða 3
HEIMSKRINGLA 23. FEBRÚAE 1905. íslendingar færu aö sýna sjalfum sér og öðrum meiri hreinskilni, heldur en p>eir hafa gert, bæði f trúarefnum o% öðru. Hræsni og óhreinskilni öll eru einhver hin sví- virðilegustu rotnunar-átumein p>jóð- anna,hvort heldur er í kirkjulegum málefnum eða öðru. Þeir, sem eru ánægðir f lútersku kirkjunni eins og hún er, þeir séu kyrrir. Þeir, sem eru sár-óánægðir með einhver atriði, peir leiti sannleikans. Geta hræsnarar verið vinir hins sanna kristindtfms ? Elkaði ekki Kristur hreinskilni? Aðalsteinn Kristjdnsson. íslands-fréttir. íslands blöðin ("Þjóðviljinn," "Reykjavík", "Ingólfur", "Fjall- konas" og "Hlfn") bárust oss í síð- ustu viku. Þau ná fram að 22. j'anúar, og drepum vér hér á hið merkasta af innihaldi þeirra: "Hlfn", gefin út af St. B. Jóns- syni í Reykjavík, flytur aðallega lýsingar á ýmsum Þeim Ameríku- vörum, sem útgefandinn hefir til sölvj Þar heima. Þess utan eru f blaðinu greinir um Amerfkn-ferðir, með samanburði á verði a nauð- synjavörum hér og f>ar, miðað við peninga að eins, en ekki kaupgjald fólks eða gjaldÞol, sem þó liefði rétt verið.—Mölun og mjöltollur.— Tvent ólfkt.—Skýrslur og skrftlur, m.m. Þetta hefti "Hlfnar" er ekki eins fróðlegt og sum hin fyrri,enda fátæklegra miklu að pappfr og iiðr- um ytra frágangi ekki síður en að innihaldi. "Reykj vlk" 21. jan.: Milli 40 og 50 ný hús eru f vetur bygð norðan f Skólavörðuliæðinni. TSý gata er lögðþar, samhliðaGrett- isgötu, og heitir Nj'álsgata. Flest eru þessi nýju hús sœá.—Sæmund- ar Eddu ætlar nú Sigurður Krist- jánsson bóksali að gefa 6t og sér Finnur Jónsson prófessor f Kaup- mannahöfn um útgáfuna. Bókin verður prentuð hér, en prófarkirnar sendar til Khafnar. — Bindindis- vinir f Húnavatnssýslu sneru sér síðastliðið sumar til forstöðumanns Carl Höepfners verzlunar, hr. A- Sörensens, með tilmæli um, að hann hætti áfengisverzlun á Blönduósi. Hann skrifaði peim bréflega f haust og synjaði. Meðal annars, sem hann ber fyrir sig, er það, að all- mikil áfengissala fari fram f sýsl- unni utan verziana. Þvf til sönn- unnar tilfærir hann Það, að einn bóndi f sýslunni, sem hann nefnir fullu nafni, hafi á fyrri helmingi nýliðins árs fengið með skipum 700 potta af áfengi, brennivíni og whisky. Hr. Sörensen hyggur, að hætti hann áfengisverzlun, muni þessi bóndi flytja inn ef til vill Þeim mun meira af þessari vöru> og þá sé ekki fyrir neinu að gang- ast fyrir áfengisövini. Sömuleiðis lætur hann þess getið, að sér hafi verið sagt, að á Hvammstanga séu mjög fj'örug brennivfns og whisky viðskifti (en meget livlig Virksom- hed með Br.vin og Whisky) og á- fengis sé f>ar aflað á ýmsan hátt. ("Fjk.").— Iðnaðarmannafélag var stofnað f vetur á Akureyri til þess að efla framfaraviðleitni f iðnaði í kaupstaðnum og nágrenninu. — "Gjallarhorn" skýrir frá því, að Jón Þorlákssou mgeniör hafi rannsakað leir, sem tekinn var f landeign Syðra-Krossaness við Oddeyri, og segi um þá rannsókn f bréfi frá 4. des. sfðastl.: "Úr leirnum voru mót- aðir steinar, sumpart úr leirnum tómum, sumpart úr leirnum blönd- uðurn sandi. Steinarnir þornuðu allir án þess að springa eða rifna, og við brensluna sýndi p>að sig, að þegar hitinn var eigi minni en 1000 stig C, fékst dágóður múrsteinn. Mátulegur brensluhiti er um 1050 stig C. Samkvæmt pessu iæt <'g í ljósi Það alit mitt,að úr leir þesnam megi búa til múrstein."— Vestur- íslendingur, Hálfdán Jakobsson, sem um mörg undaufarin ár hefir verið í Ameríku og grœtt þar stór- fé, hefir keypt HOðinshöfða af Sig- urjóni dbrm. Jóhannessyni á Laxa- mýri fyrir 10 þús. kr., að sögn. ("Grjh.").— Flóvent Jóhannsson bú- fr. sleppir Hólabúi í Hjaltadal f vor, en við tekur Geirf. Tr. Frið- finnsson á Garði í Fnjóskadal. Fló- venthefir keypt Sjávarborg í Skaga- firði ("Ghj.").— Þllskipunum hefir fjölgað í sumar sem leið við Eyja- fjörð um 4 skip. Eitt fórst f vor við hákarlaveiðar, en 5 hafa verið keypt, eitt þeirra 90 tons, og er það stærsta fiskiskip Norðurl. (Stefnir). —Skarlatssótt hefir verið að stinga sér niður f Eyj'afirðinum í vetur á Svalbarðseyri, Oddeyri og inni í Hóraðinu. — Sjúkraskyli er verið að koma upp á Eskifirði fyrir for- göngu læknisins f>ar, Friðjóns Jens- sonar, en með samskotum innan- höraðs ("Nl."). "Fjallkonan", 13. des. Fiskafli er nú kominn við ísafj. djúp þegar gefur, eftir fregnum sem komu með 'Tryggva konungi.' — Taugaveiki er komin upp á Blðnduósi. Tveir menn höfðu lagst er sfðast fréttist. Húsin, sem þeir ltggja f, hofðu verið sóttkvíuð.— Eldey er leigð af lsndsstjórninni Chr Lehmann Gram, dönskum manni, til þriggja ára, fyrir 100U kr. eftirgjald á ári. Hún er, sem kunnugt er, eyðiklettur út af Reykjanesi. Lcijíjiindinn ætlar sér að flytja fugladrft paðan til útlanda til áburðar. (20. des.). Sæluhúsið við Jök- ulsá á Fjöilum hefir, að sögn, n/lega orðið 14 kindum að bana, segir Nl. Fé var rekið inn f kjallara, en hann reyndist of lítill ogvoruþa nokkur- ar kindur látnar upp & loft. Bit arnir undir gólfinu voru orðnir svo fúnir, að þeir hrundu niður undan þunga fjárins, og fór alt niður á féðf kjallnranum. Önnur hliðin á gólfinu lenti á stoðum frá hesta- stalli, og varð þeini kindunum til lffs, sem af komust. — A sunnud.- kveldið var var samþykt á safnað- arfundi fríkirkjunnar, hör f bænum að lengja kirkju þeirra um 15 álnir á næsta sumri. Kirkjan er nú 20 auk forkirkju. Eftir þennan við- auka verður hún langstærsta kirkj- an á landinu. Dómkirkj'an mun ekki vera nema 30 álna löng. Söfn- uðurinn eykst stöðugt að stórum mun, svo stækkunin var alveg óumflyjanleg, enda samþykt með öllum atkvæðum. (13. jan). Benedikt Gröndal skáld hefir verið veikur undanfarið, en er nú f bezta afturbata. (20. jan.) Skarlatssótt hefir kom- ið f 2 hús á Akureyri (Oddeyri), svo kunnugt sé. Hún hefir og komist á einn af fremstu (instu) bæjum í Eyjafirði, Villingadal. Þar sýktust 4 bö'rn.—Nl. segir frá því, að f sum- ar hafi héraðslæknir Guðm. Hann- esson.a Akureyri vakið máls a þvf við 17 lækna, sem allir voru í N. og Austuramtinu, að einum fra- töldum, hvortþeim væri fjarri skapi að gerast bindindismenn og styðja bindindis-hreyfinguna f héruðum sínum. Málaleitun þessi fékk þær undirtektir, að 12 af þessum 17 læknum tjáðu sig hlynta bindindis- málinu og albuna til þess, að einum frátðldum, að gerast sjálfir bind- innismenn. Af þessum 12 læknum voru að eins þrir bindindismenn áður. Bindindisfólag með þessum læknum er í þann veginn að fá fast skipulag, og telur blaðið ekki ólík- legt, að þetta sé byrjun til íslenzks læknabindindis. Það er ekki lftill ávinningur fyrir bindindismíilið, að fá til forgön^u mann, sem nýtur að verðugu jafn-mikils trausts og álits eins og Guðm. Hannesson. Og sæmd er það fyrir læknana, hve margir þeirra haía tekið málaleitun hans vel. — 50 norkir sjómenn eru væntanlegir f næsta mánuðj. Þoir eiga allir skipsrúm hér f vændutn á þilskipum, og eru ráðnir upp á mikið lægri laun, að sfign, en há- setar þar hafa nú. — Á Akureyri andaðist f ársbynan cand. phil. Bernhard Laxdal, einkasonur Egfj- erts Laxdals kaupmanns, eftir langa legu. Hann var um tfma annar ritstjóri "Gjallarhorns."— Blöndu- ósskólinn; þar er ný forstððukona f vetur, frk. Guðrún Sigurðardóttir fríí Lækjamóti. Námsmeyjar voru þar í haust rúmlega 20, en 10 vænt- anlegar f viðbót um áramótin.— A Hólaskóla eru 50 lærisveinar í vetur, 20 úr Skagafirði; 14 úrEyja- firði; 8 úr Þingeyjarsýslu; 1 úr Ár- ness/slu og 1 úr Norðurmulasýslu. Óneitanlega virðist það stórkost- lega gengi, sem skólinn er f, frem- ur benda í f>4 átt, að þjóðinni gefist ekki illa að þeirri ráðabreytni, sem svo mikið hefir verið um deilt, að greina bðklega námið frá verk- lega nátninu. — Maður varð úti f Olfusi fyrra sunnudag f blindbyl, nnglingsþiltur frá Kotstrðnd, Páll að nafni; hafði verið sendur með böðunarflát þar um sveitina. Sagt er, að hestar, sem hann var með, hafi fundist daiiðar í ársprænu, en hundur hans verið með lífi, en kal inná lðppum. "Þ jóðviljinn" (5. des.) Cand. phil. Evald Möller frá Eski- firði ætlar að hafa sáx^ugerðarverk- smiðju i Reykj'avfk, svo að Islend- ingar þurfi eigi að sækj'a alla sápu sína til útlanda. Þser eru þó að sináfj'ðlga iðnaðargreinarnar hér á landi, sem betur fer. — Rjómabúin eru 24 hér í landi nú f árslokin,og eru 20 þeirra í Saðuramtinu, nfl.: 11 í Arness/slu, 4 í Rangárvalla- sýslu, 2 f Kjósars., 2 í Borgarfj.s. og eitt í V. Skaptafellss. í Norður- amtinu eru rjómabúin þrjú, sitt í hverri sfslunni Húnavatns, Skaga- fjarðar og S.-Þingeyj'ar sýslum. Loks er eitt rjómabúið í Vestur- amtinu, nefnilega f Dalasýslu. — Hugvitsmaðurinn Ólafur Hj'alte- sted hefir búið til nýja sláttuvél, er hann nefnir 'Tyrfing', og tj'áir hann hana geta slegið grasið svo snðgt, að eigi verði eftir nema \ þumlungs frá rótinni, og gengur einn hestur fyrir vélinni. Gert er ráð fyrir, að vél þessi fáist f verziunum hér á landi á vori komanda og kosti 210 kr. Reynist sláttuvél þessi svo sem henni er iýst, þá er hér stigið afar- þýðlngarmikið framfaraspor, sem fremur flestu öðru getur orðið til þess, að reisa íslenzkan landbúnað og gera hann arðvænlegri en nú er. — Frá ísafirði er "Þjóðv." ritað 1. des. des. sfðastl.; "Héðan er að frétta dágóðan afla í Bolungarvfk, og einnig reitingsafla f verstöðun- um innan Arnarness, þegar gæftir leyfa. Innbrotsþj'ófnaður varfram- inn f Bolungarvfk um síðustu helgi; hafði þjófurinn brotið glugga f verzlunrrbúð Peturs kaupmanns Oddssonar, og nældi sér rúmar 100 krónnr. (15. des.) Hvalveiðastöðin að Suðureyri í Tálknafirði, bæði fbúð- arhús og verkmanna skúrar, brann til kaldra kola 4. des. sfðastl., og er gizkað á, að skaðinn muni nema nær ltO þús. kr. Mælt er, að hnsin hafi verið í eldsvoða ábyrgð, en að lfkindum fæst ábyrgðarféð þó eigi greitt, neaia hvalveiðistððin se reist aftur að Suðureyri í Tálknafirði. Ófrétt er enn, hvernig eldurinn hefir kviknað. — Fólksfjóldi f Reykjavík er talinn hafa verið um 8,300 hinn 1. okt. síðastl., eða 8^ þús., ef talið er, að um 200 bæjarbúa hafi þá verið fjarverandi, svo sem blaðið "Reykj'avík" gizkar ft. (22. des.). "Beskytteren", land- varnarskip Dana við Færeyj'ar, sem dvalið hefir h^r við land um hrfð, tók nýskeð botnverping, er var að landhelgiveiðum, og fór með hann tíl Vestmannaeyja. Það kostaði botnverpinginn 2700 kr. sekt. að orðið geti til mikilla nota sjó- mðnnum hér ekki sfður en annars- staðar, ef hann reynist svo vel, sem fra er sagt. Þessi ðngull er með þeiin hætti, að á legnum er smokk- fiskur úr rauðu "guttaperka" og sn/r hðfuðið niður. Gætir öngul- bugsins lítið meðal gripamanna. Fiskurinn er holur innan og á að setj'a innan í hann baðmull vætta í smokkfiskableki; fæst þaðhjáþeim, er ðngulinn selja. Talið er að draga megi altað tveim hundruðum fiska á hvern ðngul, áður en smokkfisk- urinn verður ónýtur. Hver ðngull kostar í Noregi kr, 0.65—1.40 eftir stærð. Sá heitir B. Jacobsen, sj'ó- maður gamall, er gert hefir ðngul þenna í fyrstu, en hlutafélagið, sem býr hann til, heitir "Patent Fiske- agn" og formaður þess Karl Sund. Miklu lofsorði hefir verið lokið á öngulinn í blððum erlendis og hefir hann meðal annars íengið meðmæli frá Arthur Feddersen f Khöfn og ritstjóra Fiskitfðindanna dönsku. Ongull þessi hefir verið sendur nokkrum verzlunum hfer á landi, en hefir ekki verið reyndur enn, sfst til nokkurrar hlítar. En þess verð- ur nö kostur með vorinu að vita, hversu þorskurinn verður ginkept- ur við honum. (22. jan.) Giiturnar f Isafjarðar- kaupstað hafa nú hlotið ákveðin heiti. Atján gðtum er nafn gefið og heita þær svo: Aðalstræti, Hafn- arstr., Fjarðarstr., Sundstr., Skipa- gata, Silfurg., Tangag., Smiðjug., Brunng., Þverg., Vonarstr.. Mj'óg., Pólg., Pístg., Bankag., Templarag., Steypuhúsg. (betra væri Steinhús- gata) og Hlfðarvegur. Húsin verða einnig tðlusett. — Eimskútu hafa f j'órir Isfirðingar keypt til sfldveiða með reknetum. Skútan er nýbygð f Dvergsteinshvalveiðistöð f Álfta- firði. Vélin hefir 10 hesta afl, og kostaði skútan 6000 kr. með vél.— Fiskafli var góður við Isafj'irð f desember^.ánuði.—Maður varð úti 8. þ. m. austur í Ölfusi. Hann hét Páll Pálsson, fctti heima á Kot- strönd. Hafði hann mist hesta sína tvo niður um fs í Ölfusá og fanst sjálfur ðrendur á fsnum daginn eftir. Harðneskj uveður með kaf- aldi var um daginn og nóttina. — Maður druknaði 12. þ.m., Guðm. Jónsson frá Úlfljótsvatni í Grafn- ingi. Hann rak fjárhðp yfir fs & vatninu, en fsinn brast og týndist margt af fénu ásamt fjármanni. ¦-^»— Sakir þess, að við undirritaðir höfum fengið nokkur nafnlaus bréf, er snerta ýms almenn mál, sem vert væri að ræða frekar en bréfaritar- inn gj'örir, óskum við eftir að hann vildi veita okkur þann heiður, að ræða mál þessi við okkur munn- lega, svo að við getum nánar kynst tilgangi hans með bréfum þessum. Vinsamlegast, STTRKÁRR V. HELOASON WM. ANDERSON. VANTAR "Ingólfur" (8. jan.) Jarðskj'álftakippur snðggur fanst aðfaranótt 27. f.m. um klukkan 5 árdi'gis og annar minni siðar um morguninn.— "Verði ljoV', er [>eir hafa gefið út séra Jón Helgason prestaskólakennari og Haraldur Nf- elsson cand. theol., er hætt að kotna út nú frá nýftri. Eru nfu ár sfðan það var stofnað. (16. jan.). I Kristjaníu hefir ný- legaverið keypt einkaleyfi að merki- legum öngli, sem gera má ráð fyrir KENNARA Til Laufas School Dist. No. 1211., frá 1. ap- rfl til 30. júnf (3 mánuði). Skrif- leg tilboð sendist til nndirritaðs fyrir 15. Marz næstkomandi, og að þau tiltaki menta stig og hvaða kaup óskað er eftir. Geysir Man., 1). febr. 1905. Bjarni Jóhannsson. Herra Bergur Jónsson,frá Bald- ur, sem hér var í borginni f vik unni sem leið, óskar að fá vitneskj'u um hvar Bergur Benediktsson frá Einholti í Mýrarsveit í Hornafirði á íslandi er niðurkominn. Þeir, sem kynnu að vita um þetta, geri svo vel að senda Bergi skeyti um það á pöstspj'aldi. bréf á skrifstofu Þessir eiga Heimskringlu: Tho'steinn Johnson. Kristín Magnúsdóttir. Elisabet Felixdóttir. S. Eymundson. Miss Marj'a Jósepsdóttir. Miss Emma Halvorson. Eggert Jrthannsson. Sigurjón Andersson. W. Thompson. 4T. L.' Cigar er laugt á undan, menn ættu ekki að reykja aðra vindla en þá beztu. Búnir til hjá : í WESTERN CIGAR FACTORY S Thos. L*e, eigandl. "WHSTlSriPEG-. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND IMMIGRATION MANITOBA með j'árnbrautakerfi sfnu, sem veitir bændum létt að koma landafurðum sínum til markaðar, b/ður öviðjafnanlega hagn- aðarkosti ðllum þeim sem verja fé sfnu í fylkinu. Fylkisstjórnarlönd eru ennþá fáanleg fyrir $3.00 til $6,00 hver ekra. Ræktuð búlönd í öllum hlutum fylkisins fást keypt fyrir $10.00 til $40.00 hver ekra. Þessi lönd fara árlega hækkandi f verði. NOKKRAR RÁÐLEGGINGAR Byggilegasta aðferðin fyrir þá, sem koma til Manitoba með þeim ásetningi að fá sér búlönd, er að vera nokkra daga í Winnipeg og kynna sér legu og gæði landa þeirra, sem fáan- leg eru, hvort heldur til kaups eða sem heimilisréttarlönd. Til eru héruð, sem hafa verið bygð um margra ára tíma, þar sem enn má fá heimilisrettarlönd og lönd til kaups. Sum af löndum þessum eru sléttur, sem hægt er að rækta með litl- um tilkostnaði, og sem hafa eins mikla frjósemi til.að bera og þau lönd, sem bezt eru þeirra er áður eru tekin. Önnur lönd hafa góðar byggingar og eru yrkt að parti, svo auðvelt er að setja sig niður á þau. Til eru fylkisstjórnarlönd og ríkisstjórnarlðnd og járn- brautarlönd, sem enn eru fáanleg. Verðið er mismunandi. Frá $3.00 til $40.00 ekran. Verð- ið fer eftir afstððu landanna og f tilliti til timburs, vatns, járn- brauta og kauptúna, er á þeim eru eða í grend við þau. Allar upplýsingar um heimilisréttarlðnd fást é. Dominion Land skrifstofunni. Upplýsingar um fylkisstjórnarlönd fást á Þinghúsinu. Upplýsingar um CP.R. og C.N.R. járnbrautalönd fást á sknfstofum þessara brautafélaga. Landagentar gefa upplýsingar um landeignir einstakra manna. Upplýsingar um atvinnu gefur Provincial Immigration Bureau, 617 Main St., Winnipeg BOYDS "MACHINE- MADE" BRAUD eru altaf eins, bæði holl og gómsæt Ef þú vilt fá brauð, þá er hægast að láta þá vita það p;egnumtele- fóninn, núra- erið er 1030 Giftingaleyfisbrjef selur Kr. Ásg. Benediktsson, 372 Toronto Street KJORKAUP Bezta gróðafyrirtæki viðvíkj'andi bæjarlóða kaupum í Winnipegborg getið þið fundið út hjá G. J. GOODMUNDSSON 618 Langside St., Winnipeg, Man. DOMINION HOTEL 523 M^inST ST. E. F. CARROLL, Eigandi. Æskir viöskipta íslendinpra, gisting ódyr, 40 svefnherbergi,—-áKietar máltíðar. E>etta Hotel or gengt City Hall, hefir bestu vlförjg og Vindla —beir sem lcaupa rúm. purfa ekki nauðsynlega aö kaupa málttoar, sem eru seldar sérstakar. 8onnar& Hartley Lögfræðingar og landskjalasemjarai 49 151ainSt, -- - Wlnnipeg Qrocery búð. 668 WellÍHRton Avenue, rerzlar raeð alskyns matfæli, aldini, tílervöru, fattjað og íata- efni, selur eins ódýrt einsog ó- dýrustu búðir bæjarins og gefur fagra mynd í agsetumrarama. með g'eri yf- ir. með hverju $5.00 virði sem keypter. íslendineum er bent a að kynna sér vörumar og verðið í þessari bú'i. J. Medenek, 66S Wellington Ave Woodbine Restaurant Stærsta Billiard Hall 1 Norfivesturlandin Tlu Pool-boro.—Alskonar vín ogvindlar. liennon & llobb, Rieendur. MARKET H0TEL 146 PRINCESS ST. á móti markaonum P. O'CONNELL, eigandi, WINNIPEQ Beztu teRundir af vírifönKnm og vindl- um, aðhlynning eóð or húsií^ endur- bætt og uppbúið að nýju R. A. BONNKR. T. L. HARTLBY. Heimskringla er kærkom- inn o;estur á Islandi Skrifið eftir Verðlista Islenzkir verslunarnicnu í Canada ættu að selja seal cdjp js/E^-jsrxrro^^- vmdia SEAL OF MANITOBA CIGAR CO. 230 KING ST., WINNIPEG i*^^^^^^^^^^^^i^^*^^*^^+^j*0*0^^^4*^^^0*^4*0*0^^^^^^^^^^^^^^^^^+^^^^^^^0^^^^^^^^^^^^^S

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.