Heimskringla - 14.09.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 14.09.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? * ? T. THOMAS * lalenzkur kanpmaOur ? * selur Kwloz Rldivid ? * Afgreitt fljótt ok fullur mælir. J i 537 Ellice Ave. Phone 2620 * * ? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? T. THOMAS, KAUPMABUR ? nmboössali fyrir ýms verzlunarfélög : ? ? ? f Winnipetr og Austurfylkjunum, af- freiftir alskonar pantanir íslendinga r nýlendunum, peim' að kostnaoar- lausu. Skriflö eftir upplysing-um til 537 Ellice Ave. - • - Winniþeg ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA I4r. SEPTEMBER 1905 Nr. 49 Arai Egpilsson 671 ROSS AVENUE Phone 3033. Winnlpeg, Eg hefi til sölu lot a Beverly St. norðan við Sargent að vestanverðu fyrir $350.00. A Arlington St. fyrir $10 fetið. " Alverstone St. fyrir $10 fetið. " Victor St. fyrir $16 fetið. " Maryland St. fyrir $23 fetið. " Agnes St. fyrir $15 fetið. " Furby St. fyrir $24 fetið. " William Ave. $14 fetið. A Notre DameAve. 33x198 ft. til Winnipeg Ave. Grjafverð $26 fetið. Nu hefi ég nóg af ueningum að Iána út á góð hús. Eldsíibyrgð, Lífsábyrgð. Komið og hafið tal af mér. Árni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. íbúar f Dauphin bæ f Manitoba hafa með atkvæðagreiðslu samþykt að byggja telefóu kerfi á eigin reikning. Bell Telephone félagið segjist samt halda áfram að Ieggja talþræði um bæjinn eins og ekkert hefði ískorist. Má því búast við sögulegum viðburðumfrá Dauphin áður en langt lfður. — Rússakeisari heflr rekið flota- foringja Nebogatoff og aðra sjó- liðs foringja sem gáfu app skip sfn í hendur Japana, frá embætti, og talið líklegt að þeir verði einn- ig dregnir fyrir herrétt. Keisar- inn hefir og skipað að höfða her- rettar rannsókn yfir tíllum öðrum foringjum. sem nú eru 1 Japan, en sem gáfust upp í sjóbardaganum mikla. t>að ef talið Ifkleqt að margir af föngum þeim sem níi eru f Japan, iminu setjast þar að algerlega, en hætta ekki a að verða skotnir er til Rússlands kemur. — Tartarar brendu 200 hús f Ghusta bæ á Rússlandi um sfðustu helgi. Olfu brunnar hjá bænum Balakan eru í loga, því ttppreistar- menn kveiktu f þeim. Bændur hafa yfirgefið bú sfn á stórum svæðum og bardagar hafa háðir verið á ýmsum stöðum f Kákasus fjöllum. — Friðarsamningarnir f Ports- mouth voru undirritaðir og form- lega staðfestir þann 5. þ.m. Sendi- herrar Rússa og Japana tóku þ& saman höndum, til merkis um það, að nft væri full vinsemd með peim og þj'óðum þeirra. Þá var og skot- ið at kanónum í Portsmouth N. H. og /ms önnur viðhöfn þar. Svo og veizla mikil að kveldinu. — Fiskifræðingum Dominion stjómarinnar hefir loks tekist að koma humrafiskum (lobsters) úr Atlants hafi í Kyrrahafið. Mesta kynstur af humar aflast við At- lantshhafsstrendur í Austur Can- ada, en su fiskitegund hefir aldrei fengist í Kyrrahafinu. Ýmsar til- raunir hafa gerðar verið, til að koma fiskinum með járnbrattt, yfir landið í svo góðu ásigkomulagi, að óhætt væri að sleppa honum f Kyrrahagð, en það hefir ei tekist fyr en nu. 2 ára friðunartfmi settur fyrir fisk þennan f Kyrra hafinu, eftir þann tfma ma veiða hann. -----Stjörnufræðingarnir sem með ærnum kostnaði gerðu sig íit til Labrador til að athuga þaðan sólmyrkvan um s. 1. mánaðauiót, hafa sent skeyti þess efnis, að þar hafi verið þykt loft þann dag er myrkvin varð, svo að hann hafi ekki sést. Aðeins hafa peningaleg efni manna þessara, ofurlftið for- myrkvast við ferðina. — Yfir 3 þusund heimilisréttar- lönd voru tekin í Vestur Canada á sl. mánuði. Það er nær 700 fl. en tekin voru íi sama tíma f fyrra. Mest hefir verið eftirsókn eftir löndum vestarlega í Alberta og Sa- scatchewan fylkjunum. — Yerið er að byggja 400 feta háan turn nálægt Campbelltown á Skotlandi. Þaðan á að senda og veita mótt'iku loftskeytum sem ganga beina leið milli Bretlands og Canada og Bandaríkjanna. Það er nú ekki neinum vanda buudið, að senda loftskeyti yfir Atlantshaf- ið á nóttu og degi. — Þjófar stálu 400 punda j'árn- skftp úr auðmannahúsi f New York með 20 þúsund dollars f, 13 mauns voru f húsinu og 3 varðhundar úti fyrér. En hvorki fólk né hundar urðu varir vid þjófana, sein b'iru skájmin á burt með sér, og hafa enn ekki fundist. — Þess var getið fyrir nokkruin tfma. að tilraun hefði verið gerð til að ríiða af dögum keisara ekkju Kfnaveldii, en frétt sú var þá ólj'os mjög. Nú hefir eiun af þeim, sem þá var reynt að fá í það morðsam- særi, sagt alla BÖguna á þessa leið: "Þegar ét; var í Tien Tsin í byrj- un ófriðarins, þa var eg beðin að ganga f félag með nokkrum öðr- um mönnum, til þess að gera á- hlaup á keisara-höllina og ræna þaðan keisar ekkjunni og n'iða hana af dögum. Maður sft, sem settur hafði verið til þess, að stjörna þessu áhlaupi, viðurkendi fúslega og afdráttarlaust að Paf- loftt, fyrium seadiherra Rússa í Coreu, hefði fyrst komið upp með þetta áhlaup, og boðið stór fé til þess að koina því f framkvæmd. Svo var þessu bruggi langt kom- ið, að búið var að muta vinsum mönnuin við Pekin hirðina, til þess að láta mál þetta afskiftalaust. En svo frétti Brezka stjórnardeildina f Pekin um þetta brugg, og-kom strax í veg fyrir að það fengi fram- gang." Japans keisari hefir loks sent Roosevelt forseta þakklætiskeyti fyrir starf lians í friðarsamningun- um við Rússa. — Svo er að sjá á öllum frett- um frá Japan, að þjóðin sé sár ó- ánægð með friðarsamninginn, ekki aðems veg»a þess, að ekki fékkst herkostnaður borgaður, heldur sér- staklega af þvf að sameign er orðin með Rússum og Jöpunum á Sak- halin eyjunni, sem blöðin telja vfst að verði orsök til hernaðar með þeim þjóðum, hvenær sem Rússar telja sig: nóga öfluga til þess að heri'a a Japana á ný. Það er og talið vfst að óánægja þessi verði látin koma fram f þáí, að fella nú- verandi stjórn f Japan við næstu kosningar. SOmuleiðis eru Kínversk blöð nú óttaslegin yfir því, að ekki muni þess langt að btða, að hún verði að borga Jo'pum fyrir Manehurftt svo mikla upphæð að nemi herkostnaði þeirra að fullu. 3000 kjötsalar hafa bygt .voða mikið slátrunar hús í Chicago, til að keppa við kjðteinoknnina þar. Þar má slátra 14 þfisund gripum á sólarhring. — Yoðalegt stórveður geisaði yfir Superior vatnið frá fiistttd. 1- til sunnud. 3. þ. m., ðg gorði hálfr- ar millfón dollars eignatjóu. Mörg skip ströndttðu og sum brotnuðu í spón og tugir manna drttknuðtt. xmielegur reki sem á land liefir borist, bendir og á að einhver skip hafa sokkið & vatnint, auk þess að stranda. 5 mönnuin varð bjargað orsakað Lfkin og 150 af smábat fríi einu skipinu, af ljós- hús-gœslumanni þar við vatnið. Enn ertt ónákvæmar fregnir um skaða þann sem veðnr þetta hefir gert. — Uppreist í Baku í Kákasus heraðinu íi Rusdandi heldur stöð- ttgt áfram. Yfir 100 manns féllu í bardaga þar f bænum íi laugardag inn 2. þ. m. Verkfall & strætis brautum bæjarins hefir þennan sfðasta bardaga. liggja óhirt á strætunuui hús voru brend um daginn. Á sunnudaginn þar á eftir, urðu og miklar ósþektir og meira var brent af húsutn og menn særðir. —Ibítatalan f Cauada er nú tal- in sex millfónir. Á næstaári verð- ur tekið manntal f Manitoba 2 nfju fylkjttnum — Alberta og Sascat- chewan. — Ontariostjórnin hefir ákveðið að lögsækja Afrfku hermanninn Gow, sem umdaginngerði sör ferð til þess, af ásettu ráði, að skjóta á hús sem hanu vissi að fólk bj'ó í og drap með þvf tingan tlreng og særði stúlktt barn. Fyrir líkskoð- unardóminum bar maður þessi það fyrir sig: að hann hefði ekki ætlað að drepa neinn, en það væri orðið svo ríkt f eðli sínu að skjóta, að hann gæti ekki gert að þvf.—Samt frfkendidómnefndin manninn. Nu hefir dómsmáladeild f ylkisins tekið að sér mál þetta, og mun ætla að líita manninn sæta löglegri ábyrgð fyrir verknað hans. Það vseri og nauðsynlegt, ef mögnlegt væri að koma þvf við, að gefa kviðdóniendum þeim sem frf kendu manninn, þá lexfu sem þeir mættu lengi muna, þvl engin efi er á þvf, »ð þeirra hugarfar þarf að betrast. — Kjötsölueinokun, lík þeirri (>r mí skipar h&sasti hér í Winni- peg, hefir gerð verið á Þýzkalandi. En fcilkið þar hefi sent þúsundir bænaskráa til keisarans, um að af- nctnaeinokunina. Keisarinn hefir orðið við þeim þjóðvilja, og skipað stj'órn sinni að afnema strax allan toll af innfluttn kjöti, hvaðan sem það kemur, og einnig að afnema allan innfiutningstoll á nautgripttm og sauðtim frá Rússlandi og Dan- mörku. Það er búist við að þetta lækki verð á kjöti þar, þó enn hafi það ekki orðið". — Allmikil óánægj'a er f Jaj)an yfir friðarsamningunum. Þjóðinni þykja sendimenn sfnir hafa verið linir í kröfum að gefa eftir norðttr- hluta af Sakhalin eyjunni og allan herkostnað. Á hinn bóginn er sú frétt borin út, að leynilegir samn- ingar hafi verið milli Kfna og Jap- an, um að Kfnaveldi borgi Japan fjárupphæð er jafnist við herkostn- aðar kröfu þeirra til Rússa, fyrir það að Japar hafalosað Manchúrfu úr höndum Rússa. ISLAND. eftir.— Óþurkusamt hefir verið sfð an sláttur byrj'aði, svo enn eru töð- ur úti þvf nær alstaðar. Góðan þurk gerði 1. og 2. þ. m. og menn munu þá vfða hafa náð upp miklu af töðunni, en ttðfaranótt 3. þ. m. kom áköf rigning,- svo hætt er við að sætihafivfðadregið. InnfEyja- íirði var útlit fyrir að t'Jður yrðu vel f meðallagi, ef þær hefðu ekki hrakist, en út með sj'ónum mun grasspretta ekki hafa verið f með- allagi. — I efri deild flytja 5 þing- menn frumvarp um að þingtfminn sé fluttttr, og vilja láta það hefjast 15. febrúar.—Ólafur Gruðmundsson héraðslæknir f Rangárvallasýslu hefir sótt um lausn frá embætti, víegna. heilsubrests. — Ibúðarhús Páls Briems heitins amtmanns hef- ir Guðlögur Guðmundsson keypt íisamtlóð þeirri erþvf fylgir.—Slys- farir: A Bakkafirði druknuðu 13. f. m. 2 Færeyingar. Yoru í róðri og hofðu mji'ig hlaðið bátinn. Yind- ur var á attstan, þéttingshvass og sigldu þeir til lands, en alt f einu hvarf báturinn og hefir ekkert sést til lians síðan.—(Nl. 5. ág. '05.) R i t s f m a f r u m v a r p fslenzku stjórnarinnar samþykt við 2. umræðu í neðri deild aðfaranótt 12. agúst með 17 atkv. gegn 7 atkv. Stjórnin hefir látið prenta 5 þús. eint'ik af nefndaráliti bðsígja flokka um það mál. Svo er að sjft, að af 40 þingmtinnum teljist aðeins 12 í andstæðingaflokki, en 26 ákveonir með stjðrninni í málinu og 2 óháðir en þð stjórnarmegin í þeim málum, sem onn hafa verið á dagskrá í þini;iiiu. Satuuingur 8tj()rnarinn- ar við dauska gitfuskipafelagið var samþyktur með öllttm atkvæðum f neðri deild. O P I Ð B R E F. PIANOS og ORGANS. Helntzman & Co. Pianos.-----Bell Orgel. Vér seljam med mánaðarafborgunarskilmá.lum. J, J. H- McLEAN & CO. LTD. 830 MAIN St. WINNIPF.G. tuggu, af eigin reynslu, heldur hef- ir hann alt það safn eftir ýmsum slúðurberum, en þorir ekki að nefna nöfn þeirra. Við S.B.B. vorum f samhliða híisum hér f Selkirk í 4 ár og þvf nánir nágrannar. Eg gæti því, ef nauðsyn bæri til, ritað sanna, en þá að sjálfsögðu afar-sauruga s'igu ttm siðgæðisframkomu Imns ii þvf tfmabili. En ótilneyddur vil óg ekki beita penna mínttm til þess eða vanvirða blöð vor með þvf, að biðja þatt að birta lýsingu á þeim ófagra æfiferli Sigfúsar. West Selkirk, 4. sept. 190) . Olafuv Torfason. Smásao-a. Nefnk f n. d. leggur til að lög ttm bann gegn innflutninai á út- lendu kvikfé séu ítrekuð og bætt við banni gegn því að flytja inn svín og geitur. Þó má landsstjórn- in veita undanþágu moð ríði dýra- læknis.— Siglufjarðarpóstur, sem kom að vestan 2. þ. m. segir bezta fiskiafla á Siglttfirði, Ólafsfirði og Svarvaðardal.—Lttngnabólga ákíif hefir gengið uin alt þetta hérað í vor og sumar og mttntt vfst fáir aðra eins lungnabrtlgu tfð. Alstað- ar hefir nokkuð dáið úr henni en skýrslur ttm það er ekki hægt að gefa og sfzt nð_svo stöddu, I Svar- vaðardal hefir veikin orðið skæð og er sagt að dáið hafi þar stðan f vor uut 30 manns, flest úr lungna- bólgu.—í sfðasta hretinu kom svo mikill snjór í siglufjarðarskarði, aB menn ttrðtt að bera klyfjar af hestum, er farið var yfir það rétt á Heiðruðu landar og lesendur blaðanna Heimskringlu og Lög- bergs! Eg er bara stoltur af þvf, að skáldið, rithöfundurinn og anark- istinn S. B. Benedictsson telur mig einn af þreinur, er "þríhöfða" rit- smíði skíildsins minnist á f Lögb. Það mun láta nærri, að hr. B. L, Baldwinson sé talinn af flestum Is- lendingum au&tan og vestan hafs með beztu hæfileika mönnum fs- lenzktt þj'óðarinnar. Og af hér- lendum enskumælaudi mönnum sem mikilmenni og sómi þjóðflokks vors hér vestra. Einnig mun Lárus Guðmunds- son vera alment álitinn f betra flokki mannfélagsinB, svo það er ekki vansæmd fyrir gamla Olaf Torfason að vera settur f sömtt röð, sem þeir fyrr töldu. En þ(5 rithöfundurinn hafi fylgt eðlishvöt sinni, að kasta stærri hnútttm að kallinum, er ekki tak- andi til groiua. Því hann S, B. B, stendur afhjúpaður allri göfugri mannflð og sannleiksást síðan 24. des. UI04. Einnig hefir kona skáldsins svo snildarlega 1/st honum sem 6- m e n n i, þar sem hún viðurkennir, að geta ekki svarað "ósvífnum" spurningum viðvfkj'andi manni sfn- ttm "frá gamla Olafi öðruvlsi en játandi vopni á mann sinn" (sbr. "Sfðbúin svör" f Hkr.). Það er svo skýrt framsett fyrir alla að skilja. að það er sterkasta persóntthatur, sem knýr skáldið og rithöf, til að hrópa ósönnu lasti um karl tötrið. Enda ntun enginn of- ast um það, að S B. B. er á miklu lægra mannúðar og volsærnisstigi, on gamli (Jlafttr. Þvf manngreyið, anarkistinn getur ekki framsett svo mikið sotn eitt atriði í allri sinni lastmælgis[>v;elu og kjafta-. Það var komið undir miðnætti. Læknirinn hafði haft mikið að gera um daginn og gengið þreyttur til hvflu Hann var nýlega sofnaður, er hann hriikk ttpp við það, að bjöllunni á híisdyrum hans var hringt f sffellu og með ntesta ákafa. Hann fór íit að glugganum og spurði um erindi komttmanns. Veð- ttr var dimt og kalt, þvf beði var vindur talsverður ogslidduriguing. Það hafði verið votviðrasamt um haustið. svo að vegir voru illir yfir- ferðar og sumstaðar sem næ3t þvf að vera alveg ófærir. Komum.i5«r kvað3t bua f næsta þorpi, sem var f fi mílna f jarlægð frá bústað lækn- isins. Maðurinn kvað konu sína liggja fyrir dauðanuoi og hefði hann þvf fluið á náðir læknisins til þess að leita henni hj'álx^ar, því hann tryði lækni þessutn manna bezt til þess að verða henni að liði. En hann kvað lff liggj'a við, að læknirinn brygði við sem skjótast, og kæmi til þorpsins hvað sem þal kostaði. Lækninttm þótti ilt, að þttrfa að fara upp úr voigu rúmina og þola vosbftð og kulda á illum vegi og það um hánótt þegar dimmast var. En hann kunni þó ekki við að láta það spyrjast. að konan hefði dáið fyrir vanrækslu sína, ef svo skyldi ff ra, að konan dæi. Hann bj'ó sig þvf f snatri og spenti hest fyrir vagn sinn, tók með sör venjuleg læknis&höld og meðttl, sagði mann- inum að stfga upp í vagninn hj'á sér, og svo lögðu þeir af stað. Ferðin gekk seinlega, þvf veg- urinn var afarillttr yfirferðar, svo að við sjalft lág, að hestttrimt eatl- aði ekki að orka þvf, að hafa vagn- inu áfrain yfir suma versttt kaflana. Samt koutust þeir um sfðir til þorpsins og keyrðu eftir aðalgöt- unni. Þegar þeir vortt komnir nokkttð inn f þorpið, biður maðurinn lækn- irinn að lofa ser að fara út úr vagn- inttni, kvaðst hann þurfa að vokj'a tongdamóður sfna upp og taka hana heim með ser, en segir lækn- intim að keyra eins og leið liggi áfram þangað til hami komi að 6, húsi til vinstri handar, þar séheim- ili sitt. Segir hann að vinnukona vaki þar yfir konu sinni. Hann biður nú iæknirinn f öllttm bænum að flýta sér og kveðst sjálfur koma að vo'rmtt spori með tengdamóður sfna. liæknirinn kevrði eins og hon- um var sagt þangað til hann kom að sjötta húsi til vinstri handar. Þegar hann kom að húsinu, mundi hann fyrst eftir þvf, að hann hafði gleymt að spyrja manninnað heiti. Hann hringdi bj'öllunni við fram- dyr hússins með ákafa, unz fólkið vaknaði við vondan draum. Eng- inn var veikttr f húsinu, húsbóndinn var f bóli sfnu og hafði ekki farið út fyrir dyr ttm nóttina. Ekki heldur væri neinn sjúkur í þorpinu svo ha,nn til vissi, sagði sa er til dyranna koat, Læknirinn vakti upp f 10—12 húsum þar umhveríis, en allir voru við beztu heilsu og enginn hafði heyrt getið um nein veikindi í þorpinu. Það var kontið undir morgun, þegar læknirinn loksins hélt heim- leiðis aftur án þess að hafa fundið nokkurn sjftkling. Hann var f illu skapi eins og nærri m& geta, [>ví hann var lúinn og svangur. kaldur og blautur. Tveimur dögum sfðar fökk læ'cn- irinn nafnlaust brif. Höf. bréfsins bað velvirðingar á dyrfsku sinni um leið og hann þakkaði mj'ig innilega fyrir keyrsluna. Hann kvaðst oiga kærustu f þorpi því, er þeir hofðu keyrt til og hefði hann verið búinn að lofa að finua stúlk- ttna þessa nótt, en af þvf veður hefði verið ilt og vegir lftt færir, þi hefði sér komið það ráð f hug, að fá sig fiuttan á þann hátt, sem hann hefði gert. — Rannsóknarnefnd sú sem átti að athuga tollmálin, og byrj'aði að halda fundi sfna héi f Mani- toba, hélt aðeins 2 fundi og frest- aði rannsókn þar til f nóvember n. k.. af því að bændur ertt ttm þenn- an tíma svo önnnni kafnir við ttpp- skeruna, að þeir gáfu sér engan tíma til að sinna tollmála rannsókn Ottawa ráðgjafanna. Steingrimur K. Hall PIANO KENNAUI 701 V'ictor St, Winnipeg ROCAN & CO. Elztu Kjötsalar Bæjarins Við erum nýfluttir í okkar eigin byggingu á suðvestur horninu. á King St. og Pacific Ave., og erttm reiðubunir til að gera bettir við okkar gö'mlu skifta- vini en nokkru sinni áðttr. SW.COR.KING STREET k PACIFIC AVEME H i:iHsiiHix;i.r og tvær skemtilegar sögur f& nýir kaup endur fvrir að eins S2.ÖO. Til Sölu Alþekt gistihús til sölu í West Selkirk fyrir aðeins $1100.00. — Yægir skilmálar. MARKUSSON &. BENEDIKTSSON 205 Slclntyre Blk., Winnipeg Telefén 4V>';>

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.