Heimskringla - 19.11.1947, Blaðsíða 2

Heimskringla - 19.11.1947, Blaðsíða 2
2. SIÐA HEIMSKRINGLA WINNIPEG, 19. NÓV. 1947 Ræður íslenzku fulltrúanna á þingi Sameinuðu þjóðanna Þessum ræðum íslen/.ku fulltrúanna á þingi Sameinuðu þjóðanna, var útvarpað yfir íslenzka ríkisútvarpið Bæða Thor Thors flutt fyrir Kíkisútvarpið Góðir Islendingar: Allsherjarþing hinna Samein uðu Þjóða, sem var sett hinn 16. september, á í dag, hinn 30. október, í miklum önnum og fjölda mörg erfið og hættuleg vandamál eru ennþá óleyst og raunar óhreyfð. Þess er því ekki að vænta, að þinginu Ijúki fyrr en seinni hluta nóvember mán- aðar. Eins og kunnugt er, eru hér mættir 4 fulltrúar fyrir íslands hönd, það eru þrír fyrrverandi forsætisráðherrar Islands, þeir Ásgeir Asgeirsson, Hermann Jónasson og ólafur Thors, auk mín. Islenzka sendinefndin er ein hin fámennasta hér á þing- inu. Stærri þjóðirnar hafa tugi og jafnvel hundruð manna til þess að fara með mál sín. Ef tak- ast ætti að sinna öllum störfum þingsins er nauðsynlegt að hafa nokkuð fjölmennar sendinefnd- ir, því að störf þingsins fara að- allega fram í 7 nefndum, sem halda fundi alla daga þegar ekki er allsherjarþing, og eru fund- artímar hinna einsöku nefnda samtímis. Eg þykist þess full- viss, að Islendingar yfirleitt, telji það vel og viturlega ráðið, að þrír fyrrverandi forsætisráð- herrar og núverandi forystu- menn flokkanna, skuli sækja þingið fyir íslands hönd. Það munu íslendingar telja mikið mannval af okkar hendi. En við skulum ekki gleyma því, að hér á þessu mikla þjóðanna þingi erum við Islendingar smæstir þeirra smáu, og það verður ekki' til þess ætlast, né heldur yrði því hlýtt, að við tökumst á hend- ur þann vanda að frelsa heiminn og segja öðrum þjóðum fyrir verkum. Þess ber einnig að gæta að það hefir orðið ljóst — alvar- lega, ískyggilega og óbifanlega ljóst — á þessu þingi hinna Sam- einuðu þjóða, miklu ákveðn- ar og greinilegar en á fyrri þingum, að þetta er ráð- tókst svo heppilega til eftir framkvæmd ákvarðanir Sam- að eitt stórveldi hefir einræðis- nefna, að norðan og landið verði margra daga viðsjárverðar einuðu þjóðanna. En allt er þetta vald til stöðvunar, og að enn eru' gert kommúnistiskt á móti deilur og þungar atlögur milli í athugun, og leitað verður^ margar ágætar þjóðir utan vé-! meiri hluta vilja þjóðarinnar. stórveldanna, að fullt samkomu- satta milli aðila í lengstu lög. , bandanna. I Sameinuðu þjóðunum beri því lag náðist, og allar þjóðir lýstu Það er auðséð að vandamálin; Bandalag Hinna Sameinuðu að hjálpa hinni löglegu kosnu vaniþóknun sinni á því athæfi að blasa allstaðar við, og Islandi er þjóða er enn eins og Alþingi til' stjóm Grikklands. En bak við ala á tortryggni milli þjóðanna. mikill vandi á höndum með að forna; það vantar framkvæmda-, sjálft form deilunnar er þetta Ennlþá er óleyst deilumálið um gæta atkvæðis síns. valdið. íslendingar hafa sigrast talað hátt og í hljóði: Rússar það hvort nefnd allra þjóða skuli Einhverjir kunna að spyrja, á þeim veikleika, og þjóðir vilja ná tökum í Grikklandí starfa á milli allsherjarþinga. hversvegna erum við Islending- heimsins hafa möguleika til þess i vegna Austur-miðjarðarhafs, og jafnvel einnig ar að taka þátt í þessu alheims- að stofna allsherjarríki. Islend- vegna sundanna og vegna Suez- um mestu vandamál nútímans. Það er raunalega eftirtektarvert hversu ræðurnar á þinginu nú| Bandaríkin í ár eru sneyddar venjulegrij Bretland og Frakkland eru þvi starfi? Því er til að svara að eg ingum er skylt að" leggja sitt lið skurðarins. Bandaríkin vilja ná diplómatiskri kurteisi. Beinarj fylgjandi) en Ráðstjórnarríkin hygg, að innganga Islands í hin- til þess, að samstarf þjóðanna aðstóðunni og halda henni í anir! eru því andvíg, og telja að slík ar Sameinuðu þjóðir hafi verið þróirt í rétta átt, og vanda sitt skjóli löglega kosinnar stjórnar. starfsemi komi í bága við hlut- óhjákvæmileg og æskileg sem' atkvæðil svo að því skapist Átökin um Kóreu eru sviþuð verk Öryggisráðsins. Af öðrum siðasta sporið í sjálfstæðisbar-j virðing. Um það hefir smáþjóð- Grikklandsmálinu. Bak við þá stór deilumálum, sem óhreyfð áttu þjóðarinnar. Vegna þátt-. in f miðju Atlantshafi góða að-' deilu eru sömu römmu átökin eða áafgreidd eru, má nefna tökunnar í Sameinuðu þjóðun-' stöðu. I raunverulega um það, hvort friðarsamninganna við Itali, á- um er Island nú viðurkennt af \ Ætt okkar og uppruni, arfur Rússland eða Bandaríkin eigi að standið í Koreu, afstöðuna til alheimi sem fullvalda, sjálfstætt þjóðarinnar og hugarfar, lega, hafa sterkari aðstöðu í þessu fjúka milli borða og oft virðist sem bilið milli aðal stórveldanna tveggja, Bandaríkj anna og Rúss- lands, sé óbrúanlegt. Á slíku þingi er erfitt fyrir minnstu þjóð heimsins að kunna fótum sínum -----------. I tiduunj i rvuieu, aiíiuuuna 111 oiiu.imi ^m iu^.muu, SJu.x^.^.. pjuuduiuiar og nugariar, íega iiaia sieritari aostoou í pessu forráð, en við Islendingarnir ( Franco-Spánar og kjör Indverj- lýðveldi, og atkvæði þess gildir landsins og nágrenni við hinar málm og auðlindaríka landi- reynum, þegar þess er nokkur'anna j Suður-Afríku. Öll þessi hér á allsherjarþinginu jafnt og þroskamestu lýðræðisþjóðir, —' Þaðan er stutt tilJapan og Kína kostur, að fara bil beggja, en mal eru hja politisku nefndlnni, atkvæði mestu stórvelda heims- gera okkur kleift að greiða at-; og sérstaklega stutt til aðalflota- látum þó sannfæringu og mál-| og er þess pví langt að bíða að ins Hvað sem framtíðin kann kvæði eftir málavöxtum og í; hafnar Rússlands. Það er ekki hægt að verjast þessum áhrifuin. stað ráða hverju sinni, hvernig fer um atkvæði okkar. Oft höf- um við átt samleið með Vestur- veldunum, stundum með Rúss- landi; öðru hvoru, en ekki alltaf, höfum við verið í samfylgd með hinum Norðurlandaþjóðunum. Við höfum gætt þess að varast það, að Island yrði dregið í dilk með nokkru öðru ríki eða ríkja- samtökum. Störfum þingsins hefir verið á þann veg háttað, að fyrstu 10 dagarnir fóru í almennar um- ræður á allsherjarþinginu, síðan tóku hinar 7 nefndir þingsins til starfa, og ganga nefndarstörf- in greiðlega í ýmsum nefndum, en lengst munu þau dragast, — enda erfiðust, í pólitísku nefnd- inni. Af 13 málum, sem þar eru hún geti lokið störfum. að bera í skauti sínu um örlög anda friðsamlegs samstarfs. Mér Eitt mesta vandamál þingsins Islands °§ annara smáþjóða, þá er ijúft og skylt að geta þess, að er lausn Palestínu málsins. Sér- er Það óhagganleg staðreynd, að eg hefi orðið þess var, að Island stök nefnd allra þjóða starfar að í dag njótum við viðurkenningar^ hefir þegar unnið sér nokkurt því á þinginu, en eins og kunn- alheims sem sjalfstæð þjoð. — j traust og virðingu. ugt er, hafði aukaþing Samein- Stæðum við utan samtaka hinna, Nú þegar við hverfum heim, uðu þjóðanna á s. 1. vori verið Sameinuðu þjoða, er ekki að efa skiljum við því óleyst mál og at- kallað saman vegna þessa máls Það. að einhverjir yrðu til þess kvæði íslands og öryggið eftir í eins, og var þá skipuð sérstök að vefengja þá aðstöðu okkar. , höndum hins skipaða fulltrúa rannsóknarnefnd af hendi hinna E§ vil að lokum §eta Þess'. að. Islands hJa Hinum Sameinuðu Sameinuðu þjóða. Tillögur mér virðist sem stjornmala-j þjóðum, Thor Thors, sendiherra þeirrar nefndar liggja nú fyr- mennirnir í íslenzku sendinefnd-( 0g þökkum honum ágæta for- ir og ganga þær annarsvegar inni fari óðum að ókyrrast, og ystu nefndarinnar og gott sam- út á það, að Palestínu skuli huSsa ^11 heimferðar, og V1l eg starf. skift í tvö ríki milli Gyð- Því nota tækifærið til þess að- inga og Araba, en hinsvegar er bakka þeim ágætt samstarf i lagt til, að sambandsríki Gyð- hvívetna. Það hefir sýnt sig, að inga og Araba verði stofnsett í Þ°tt íslenzkir stjórnmalamenn Palestínu. Gyðingar heimta sitt s»klst á og deili hart hetma a Is- sérstaka ríki Ræða Hermanns Jónassonar Islendingar: Það er ekki unnt að segja 'rá| Arabar hóta landi, þá bera þeir giftu til þess þinghaldi og starfi Sameinuðu þjóðir fara að ræða og hvísla u«i að standa saman þegar okkar þjóðanna á fáum mínútum. — málin. Þær eru ekki sameinaðar I hverju máli mætti rekja sama þráðinn. Stórveldin eru að leita að tökum hvert á öðru, eða varna því að annað stórveldi nái þeim með því að reyna að ná, ef ekki aðstöðu í þjóðlöndunurfl sjálfum, þá sál og sannfæringU veraldarinnar, því um hana er nú ekki sízt glímt á þessu þingi- Engu skal eg um það spá hvar þessi leikur endar. Oft hefir horft ófriðlega áður og ekki komið til styrjaldar. Það serfl mér virðist ískyggilegast er von leysi þjóðanna nú þegar urfl milliveg eða sáttaleið. Svona eru nú áhrifin, eða lauslega riss af þeim, þegar hinar Sameinuðu m. ^xxou^xu^, -«"*-" ~-iófrið ef skiptaeigi landi þeirra. ™ stanaa samau p^ «™ dagskrá, hafa aðeins 4 komiði ^^ ^ vandamiki8> ekki htla land er í vanda og verður að til umræðu, og tvö þeirra þegar, taka afstöðu og þola dóm sam- , ," « "^.t ITm'*! sízt þegar þess er gætt, að um veriðafgreidd. Grikklandsmalið|25000() Gyðinga eru heimilis. kvæmt framkomu þeirra a þjoð- svokallaða var rætt l| lausir , fangabuðum Evrópu, og anna þingi. Verið þið sæl: Thor Thors nefnd og síðan 3 daga á allsherj- arþinginu unz endanlega var samþykkt að senda nýja rann- sóknarnefnd til Grikklands. Is- lenzka sendinefndin var því ein eiga sér hvergi athvarf. Það er rætt um það, að flóttafólki heimsins, sem alls mun vera um 1,300,000, verði skipt niður á öli lönd veraldar, og er ekki ólík- róma hlynnt, að slík rannsokn-j ^ að það ^^. &ð ráði Fram arnefnd yrði send a vegum, tíð Palestínu verður samt sem hinna Sameinuðu þjóða til þessi aður að ákveðast> og enda pótt> að í því máli séu Bandaríkin og Rússland sammála í aðalatrið Ræða Ásg. Asgeirssonar Eg vel því þá leið að draga upp( heldur sundraðar. Á lauslega rissaða m; um þingsins á mig þingin11 lauslega rissaða mynd af áhrif-j hefir ekki tekist samstarf heldur Það er mjög áhrifamikið augnablik að koma inn í hinn átök. Átök um aðstöðu í þjóð- löndum klædd í ýmsan búnin? — átök um að ná sannfæringti sóra fundarsal og horfa yfir: þjóðanna, til þess að hafa sterk- að fullskýrt yrði fyrir alheimi hversvegna órói ríkir í Grikk- landi, og hvernig má stöðva hann án þess að til ófriðar Sameinuðu þjóða. Atkvæði ís- lenzku þjóðarinnar er jafnþungt um, þar sem þessi tvö stórveldi á metunum og atkvæði stórþjóð- vilja skipta landinu í tvö ríki, þá anna þennan sundurleita hóp, fuli- trúa frá flestum þjóðum ver- aldar. Góðir áheyrendur: Við þetta þing eru tengdar Okkar fámenna íslenzka þjóð; vonir alls mannkynsins um fram er að sjálfsögðu í félagi Hinna|húðar frið og Mfshamingju. Hug- myndin um starf og stefnu hinna Sameinuðu þjóða er glæsi- þegar neitunarvaldi er þurfi að koma. Hið annað mál.j érsamkomuiagið milli Gyðinga ekki beitt, og jafn léttvægt og sem nú hefir verið leyst, er það' að fordæma stríðsæsingar í öll- leg. En þegar umræðurnar um ari aðstöðu ef dregur til tíðinda. En þrátt fyrir alla galla þessar- ar stofnunar er hún þó kannsk^ eina vonin, sem veröldin hefir til að byggja á framtíðarfrið -' heill og hamingju alls manfl' kyns. Það hefir verið lærdómsrík' að vera hér á þessu þingi, og þa" er mikið vafamál hvort nokkur málin hefjast er eins og dimmi þjóð hefir efni á að missa af þesS' um löndum og reyna að reisa stefna stórveldanna, þar sem skorður við þeim. Vorum við Is- þau tefla fram skoðunum sínum lendingarnir frá öndverðu — og deila hiklaust og vægðarlaust| hlynntir slíkri ákvörðun og og Araba hvergi nærri sjáanlegt atkvæði allra hinna þegar eitt|yfir i fundarsalnum. Eg ætla aðj ari kennslustund. stórveldi í Öryggisráðinu krepp- nefna táknræn dæmi úr þessum' Milli okkar íslenzku nefndar- ir hnefann og segir: Nei! Þegar( umræðum — og deilumálumj manna hefir verið full einio.? svo ber undir, leysist bandalag Hér eru málin og sá tilgangur,l um afstöðu til málanna. ennþá, og loks er allt óráðið um það hver vilji bera ábyrgð á lög- gæstlu í landinu á meðan verið er að koma á friði og knýta í Ættir þú að hafa gengið frá þessu korti og komið því í póstinn? EF EF þú átt inni íyrir "Refundable Savings Portion" úr tekjuskatti þínum frá árinu 1942, OG— þú hefir nú annað hehnilisfang eða berð annað nafn sökum gift- ingar en þú hafðir árið 1942. / Þá ættir þú að senda leiðrétting me8 þessu korti Ef þú hefir ekki nú gert svo, þá gerið svo vel og gerið það strax . . . öll kort ættu að vera komin til deildarinnar um 30. nóvember. Munið! Það er fullkomin skýring á hverju korti, sem sent hefir verið undaníarnar vikur inn á hvert Canada heimili, hvernig ganga skal frá hverju korti. Ef, fyrir einhverja ástæðu, að þú hefir ekki fengið þitt kort eða eigi fengið nóg af þeim á þitt heimili, þá snúið til næstu "Income Tax" skriístofu eða á pósthúsið, þar eru kortin fáanleg. Ef þú hefir skift um nafn eða áritun þá segið til þess strax. Það flýtir fyrir sendingu bankaávísun yðar! Hinna Sameinuðu þjóða upp í frumefni, neitunarvaldið verk- ar eins pg atómsprengja. Að öðru leyti er þing Hinna Sameinuðu þjóða eins og hvert annað þing, lýðræðisþing með sem liggur á bak við þau ekki j Að lokum þakka eg hlýleg o^> oft klæddum diplómatiskum formanns íslenzku nefndarinnar búningi. Sú breyting hefir orðið og þakka honum fyrir samstarfi á þingi Sameinuðu þjóðanna síð an í fyrra. Fulltrúar Rússlands ásaka Bandaríkin með næsta ó- málfrelsi, atkvæðagreiðslum og'völdum orðum um að halda uppi framkvæmdastjórum, sem svara! í blöðum og tímaritum stríðs- til ráðherra. Eins og nú er kom- æsinga skrifum beinlínis í þeim ið eru spóruð stóru orðin — svo tilgangi að búa Bandaríkin und- að því leyti getur Islendingurinn I ir styrjöld við Rússland. Nöfn verið eins og heima hjá sér. —\ margra þekktra Bandaríkja Kurteisi er minni en var hjá Guðmundi á Glæsivöllum sem hefir verið hið ánægjuleg' asta. Verið þið sæl! Ræða Ólafs Thors 'I Eg hefi nú setið á þingi San1' eint*ðu þjóðanna í nokkrar vi»' ur. Sú þingseta hefir orðið me* DEPARTMENT OF Taxation Division NATIONAL REVENUE Ottawa HON. JAMES J. McCANN Minister of Nationol Revenue manna eru nefnd. Rússland telur lærdómsrík um margt. Eg VW þá menn þeirrar tegundar, að t. d. betur nú e'n fyrr, að fleí*' þá þyrsti í nýja styrjöld til þess hafa gaman af að hlusta á sjálf3 að græða fjármuni að nýju. —' sig en íslenzkir alþingismeni1' Stórgróði þeirra í síðustu styrj-! ag við erum hvorki einir né e"1' öld sýni og sanni, að það borgi stakir um blendinn málflutnin^ sig fyrir kapitaliskt þjóðfélag að og ennfremur, að við erum bör^ koma af stað styrjöldum, og x refjum og klækjum ef miðað þetta er sagt með orðbragði, sem er vjg SUma þá, sem okkur et^ að það getur borið góðan árang-l við íslenzkir stjórnmálamenn' stærri og þekktari. Mætti marg1 ur að sitja við sama borð og mundum naumast nota okkar í segja þeSsu til sönnunar, en b^r munnhöggvast til sátta — ef svo milli í illdeilum. i hvorki staður né stund til þ685' má segja — í stað þess að kall- Bandaríkin, og ýmsar aðrarj Að bessu smni ætla eg að leiöa ast á eins og tröllskessur í þús- þjóðir, hafa sínar ákærur á nja mer að ræga hverjar líkur und mílna fjarlægð. Það alþjóðai Rússa á reiðum höndum. Stríðs-. muni ^ að gameinuðu þjóðirnar álit, sem skapast við umræður æsinga skrif í rússneskum blöð-|eigi iangt iff fyrir höndum. ^ og álýktanir á þingi Hinna Sam- um eru miklu hættulegri. Þeimi læt nægja ag segja, að m»^' °g kraftarnir að því skapi meiri. En hver veit nema þetta geri gagn. Það fróar að ausa úr skál- um reiðinnar og láta hana ekki úldna í hjartanu, eins og meist- ari Jón segir. Við höfum þrátt fyrir allt séð þess glöggan vott einuðu þjóða, mun þungt á metunum. reynast svarar enginn gagnvart rúss- ,bendir til að öll sú von, &*0 þar er mannkynið á sér um að korni5" verði hjá þriðju og hræðilegus* heimsstyrjöldinni búi nú inr1^' neskum lesendum Bandalag Hinna Sameinuðu! hugsun fólksins einokuð. Áform þjóða er tilraun — von mann- Rússlands séu auðsæ. kynsins um afl atkvæðanna í Rista þessar gagnkvæmu á- stað vopnanna. Við skulum ekki sakanir djúpt? Því miður. Þær t láta kvíðann yfirbuga okkur. virðast standa djúpt. Einkenni^ ingar á sér hér stað, út um Þu' Það er einasta öryggið að vonin ] þess koma víða fram. Grikk- Ur — og vel má vera að svr landsdeilan; Um hvað er húnj hörmulega takist til — þá & veggja S. þ. Fari sú friðarvn leitni, sem þrátt fyrir allar > raunverulega? — Allur erlendur Rússar segja: her burt úr sé sterkari en kvíðinn. Þing Hinna Sameinuðu þjóða og ör- yggisráð er starfhæft þegar stórveldin eru sammála og meiri' Grikklandi. Bandaríkin og aðrir hluti tryggur að öðru leyti — þá segja, að þá komi uppreisnar- er heimurinn eitt lýðræðisríki. < mönnum hjálp frá þremur lepp II |----o" - ------------- ' Við skulum þó ekki gleyma því, ríkjum Rússa, sem þeir svo( ari orstuttu orðsendingu. er TO> friðarvonin sömu leiðina. Um gang málanna á þeSS þingi vísa eg til þess, sem f° maður íslenzku nefndarini113 sagði í frumræðunni, en í ^^

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.