Lögberg - 09.02.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 09.02.1905, Blaðsíða 1
S30.00 Kosta stál eldastór með sex brenna bæði við og kolum. Stór böltunarofn úr stáli. 1 eldholum. Ivrr Tvöfold kolarist Anderson & Thomas, 638 Main Str. Hardware. T»tephon« S3ð. Merki: ívartnr Yale-láí. ¦crit .X.T7AXXNIt7»[ *-*vx->, Við erum alveg nýbúnir að fá fyrstu sendinguna af ýmsum vörum úr alumiuium, tilbúnum I da, sem við getum selt hálfu ódýrara en ssmsk n- ar vörur áður kostuðn. Skoðið þær. Anderson & Thoma IW Main Str. Hardware. Teiepr|One >ne 339 > 18. AR. Winnipeg, Man.. Fimtudaginn, 9. Febrúar 1905. NR. 6. Fréttir. Eitt hundrað og fjörutíu þús- und innflytjendur er búist víð að koma muni til Canada á þessu ári frá Bretlandi, öðrum löndum í Norðurálfunni og Bandaríkjunum- Að fáum vikum liðnum hér frá hefst innflutningsstraumurinn með fullu fjöri. j rannsaka hvort ákærur þingmanns- I ins væru á rökum bygðar, en þær eru í því innifaldar að þingmann- inum fórust þannig orð: „að Illi- nois löggjafarþingið sé að eins nesku stjórnarinnar í Helsing- fors á Pinnlandi var skotinn til bana á heimili sínu um hádcgis- bil á mánudaginn var. Embættis- maður þessi var finskur að sett og rússneska stjórnin t aðalsmanna- citt stórt opinbcrt uppboð, þar scm uppruna, en sérstök hlunnindi séu seld hæst- hafði tekið hann bjóðendum, án þcss ncitt sc tekið (tölu og tók hann scr þá rússncskt til grcina hvorum pólitíska flokkn- nafn og ncfndist Soinincn. Um um hæstbjóðcndur hcyra til, hvað hádcgi á mánudaginn kom ungur j þí'i mcira." Rannsóknarnefndinni maður i ttndirforingja búningi hefir vcrið vcitt vald til að kalla Jrtim á heimili hans, fckk dyra- Comcrford fyrir sig, til þess að vcrðinum nafnspjakl, mcð nafni agua í Mið-Ameriku byrjaði að Ljómandi kvæði, er sungin að mynda „gæzlufélög" til þess að gjósa um síðastliðin mánaðamót. verða fyrir minnum öllum og nJa'pa til að uppræta glæpi, og Fjallið er sex þúsund feta hátt, og helztu skáld vor hafa fengin verið sterk hreymig til þess að byggja i, - - , -i » i • f • • *. . ,X4. llt Raies-laga hotelunum hehr að eins atta miiur tra rotum bess til að yrkja fynr þetta Þ.orrablot. . ., ,,,-»• J ¦ ' " *• gert vart við sig. Bloðin annars Beztu ræðumenn flytja vönduð vcgar halda því fram, að glæpir erindi fyrir helztu minnum og og íiðleysi sé ríkjandi í borginni, slendur ein aðal borgin i Nicara- gua, mcð fimtíu þúsundum íbúa, Um síðastliðin mánaðamót gerði enn á ný mesta skaðaveður með snjókyngi og frosti í Nova Skotia., Jeggja fram sannanir fyrir ákær- annars manns á, og bað um að fá A strætunum í Halifax urðu skafl-jum sinum. Svo cru hugir manna'aí) tala við Soimocn. Var honum arnir víða sex og sjö feta djúpir, \m$r ut af þeseum viðburðum, að svo öll umferð með vagna varð að þjngmenninyf þora cl<ki annað en hætta. Járnbrautirnar út um land- I ganga vopnaðir. Comerford þing- ið fóru í kaf svo lestagangur hætti, I maöur ]icnr fengtö hvert hótunar- og ekki varð hcldur komist eftir j brefið a fætur öðru, og fcr nú ekki akvegum hæja á milli fyrir ófærð- svo þvcrfet að hann ekki hafi marghleypuna sína í vasanum til þess að vcrja sig með, cf til þarf að taka. A. S. Ck>ing, landmælingamaður GrandTrunk Pacific járnbrautarfé- lagsins, scm nýkominn er úr mael- iugaíerð til \'ictoria, B. C, scgir Skamt frá bænum Hornellsville, jafnskjótt fyrgt inn í herbergi hans. En þegar þangaö kom dró konui- maðtir upp hjá sér skammbyssu og skaut fjórum skotum á Sohtinen. Hitti ein knlan Soininen í hjarta- staö og féll hann þcgar örendur. Sonur hans scytján ára að aldri, •em sat í næsta herbcrgi. l>aut inn tíl þess að hjálpa föður sinum cg íkaut fjórum skotum á morð- ingjann. Með cinu skotittu gat i New York rikinu.rann jarnbraut-1 ^^ {otbrotið ^ a ha.gri {æti að vtða i klettafjoilunum hafi hannlarlcst vfir ^ scm prcttan konur I ^. ^ ^ ^ nokkuð fund.ð skorð, sem dcki sc erfitt að ^ , ^ ökumaðurinn ætlaði að • himjm cmuf Morðin^nn kggja jarnbraut yfir ttl þcss að rcvna að slcppa mcð yfi, iim-]^.^ ^ <ftir j skanirnbyS6U a Kyrrahafsstrond-, brautarsporið rctt áður en kstin'^.^ ^ ^ uu^ng{nn i kosU sjo af fjalla- kom brunandi, til ' kcmast vcstur ina. Að minsto kosU sjo at tjaitt-'kom brunandi, til þcss skörðum þeim. er hann hefir skoð- ekki að biða a mcðan *ð iwrfa I mcð ),« á hægri fæti. R. >tkH n Xn'hann siðan að komast undan og »ð og mælt, telur hann að ollu leyti. {iam nj4 Slcðinn vart fyrir lcst- i k meðfærilcgt að lcggja braut í gegn inni ^ biðu n-tu af konunum bana um. Hvar brautin vcrður lögð í en fjorar þcirra ar3 cjns hekhi Mfi, gegnum fjöllin cr tnn óráðið, en á cn meiddust mjög mikið. Konur mörgum stöðum cr nu búiö að þessar tilhcyrðu kvcnféiagt i skoða þau í j> í skym, gera halla-1 j|ornsviuc og voru mælingar og ratinsaka >-mislegt (foUgssystrum stnum viðvíkjandi hrautarlagningunni ásamt mcð cr keyrðu í tveimur sleðum i)ðrum, að koma heim úr skcmtifcrð, er kvenfélagið hafði farið út á bóndabæ nokkurn fyrir utan borgina. Hinir tveir sleðarnir komust klakklaust af, enda voru þeir báðir á undan. tmbættinu, og hcfir hann nú verið gerður að formanni járnbrauta- mála-ncfndarinnar. Crtlit er fyrir, að það fái fram gang i Washington, að malarar í Bandarikjunum fái endurborgað-! ar> toll fað undantekjnu i prócentj : at innfluttu hvthikorni sem þeir irala og scnda út úr landinu. i^ndsyfirréttardómari Killam í Huginyndin cr að bæta hveitimjöl-1 Qttawa hcfir sagt af scr dómara- ið með þ\i að blanda bczta útlendu hveiti saman við tnnlent hveiti. Verða malararnir að halda ná- kvæma reikninga yfir innflutt hveitikorn og cnn fremur yfir C. T. Beckwith, forstöðumaður blönduniría —-hvaða daga það hef- þjóðbankans i Oberlin, Ohio, er ir verið malað og að hvað miklu var einn af bönkuni þeim, sem leyti mjöiið er úr útlendu hveiti gjaldþrota varð fyrir fjársvik frú komið, og verður endurborgun Chadwick, dó af hjartasorg í vik- tnllsins á því bjgö. Innflutnings- unni sem leið. Beckwick var und- tollur á hveiti inu 1 Bandaríkin er ir akæru fyrir að hafa brotið lög 25C á hvert bush. Búist er við að bankans í sambandi við láni hveitikaup i þessu skyni verði að-, frúarinnar, og höfðu nienn von- allega gerð í Manttoba og Norð- ast eftir miklum og ariðandi upp- vtsturtandirra þar sem talið er að Ksingum frá hans hcndi þegar Ivzt hveiti spretti. í sumum norð- mál frúarinnar yrði tekið fyrir. urríkjunum mætir breyting þessi við tolllöggjöfina mcgnri mót- t Portage la Prairie, Man., varð eldsvoði allmikill um helgina sem kið, og er áætlað að skaðinn muni í-pvrnu livað scm ofan á verður. 1 -----------------I Mr. Bole þhtgmáður Winnipeg- nema nálægt fimtíu þúsundum manna hefir ekki látið dragast að dollara. líta eftir umbótum St. Andrew's • ---------------~ strengjanna. Samningarnir við' J Montreal varð um helgina sem Kellv & Co. hafa verið rofmr og ldð eldsvoði, sem sagt cr að nem. verkið virt. Eí bnist við að þess eitt hu,ldrað l»'>™ndum dollara. verði ekki Iangt að bíða, að tekið ,Frost vilr mikið °S ko1 suma v<.rði til óspiítra málanna og ekki við verkið hætí \\ r en þvi er lokið. slökkviliðsmennina allmikið. l'ppreistin Argcntina i Suður- Frank í). Comciford þingmað-' Amcriku er nú brotin á bak aftur, ur Chicagomanna á Illinois-þing- og hefir stjórninni tekist að koma inu helt nvlega r.e.ðu fyrir stúdent- j í"ði á að nýju. Sökum þess hve um á Illinois háskólanum, sem rosklega gekk að bæla uppreistina ,..,..., . .mður er stjornm nu fastan 1 sesst getur orðið ttlefn, ul þcss að þ.ng- en nokkuru sinni -ður ið verði leyst ttpp. Sjö manna I _______- ncfnd hefir upp. vcrið sett til þess aðj Dómsmála - umboðsmaður rúss- onasi fram í fordyrið en féll þar niður meðvitundarlaus og var tek- inn þar hotKiurn. Var hann siðan fKittur ú sjúkrahús og bundið um sár hans. Enn scm kómið cr vcit enginn ncin deih á honurn. Sunnan til í Bandarikjunum, baði i Arkansas, (ie-orgia, Ala- bama og viðar var snk'»veður og frost um siðastliðin mánaðamot, sem miklar skemdir urðu af. t Arkansas skemdist uppskera af ýmsum ávöxtum mjög mikið. í Texas kvað jafnvel svo mikið að illviðrinu. að fjöldi gripa fórst ]ar- Sósialistar í París a Frakklandi héldu fjölmennan fund um siðast- liðin mánaðamót, tíl þess að mót- mala aðfcrð Rússakeisara gagn- vart þegnum síntim, er þcir fóru á fuiul hans til að hiðjast endurbóta á stjórnarfarinu, og skotið var á þá, i stað þcss að veita þeim á heyrn. Mesti fjöldi lögrcglu manna var viðstaddur fundinn til þess að gæta þess að alt færi frið Siimlega fram, enda bar ekki á netnum óspektum á meðan fundur- inn stóð yfir. En er lögreglumenn- irnir gengu burtu, i einum hóp, var kastað á eftir þeim sprengi- kúlu og særðust tvcir logreglu- mannanna til ólífis. Ungur l<ig~ nemi li«.tir verið tekinn fasttir, grunaður tim að hafa hent sprengi- kúlunni. Knl úr námunum á Spitsbergen hafa nýlcga verið reynd á járn- brautum i Noregi og reynst allvel. Hefir nú verið myndað hlutafélag, mcð fjögur hundruð og fimtíu ))ús- und króna höfuðstól, til þess að nota sér kolanámurnar, og á að flytja sjötíti verkamenn til Spits- bergen riú með vorinu til þess að vinna þar að kolatekju. Er svo til ætlast að fimtíu af Jieiin skuli hafa þar vetursetu næsta vetur. Eldfjatlið Mometombo i Nkar- auk annara sináþ<;rpa, sem eru í snerta þá strengi, s«m viðkvaem- og það er haft eftir Mr. Jerome, grcnd við íjallið. Kólkið úr bæj-'astir eru, í brjostum Vestur-Is- að hann hafi sa&-: „Aldrei svo umogþorpum alls staðar um-' kndinga, og haía sumir ^eirra eS, v,ti hcfir 'ögregludeildin verið „;.... . ',,-. .... J«fn gagnsyrð at vanrækt og orað- hverfis fjallið var alt komið a flótta aldrei aður talað a optnberum sam- vcndnj ^ og einmitt nu.. þegar siðast komu sögur af, enda komum í Winnipeg. j ;Ekki siðan seinustu mánuðina þá talið sjálfsagt að ból og bygðir [ Hljóðfærasláttur agætur og at' stjómartíð Van Vyck", segir mundu hrynja til grunna og leggj- ekki færri en fimm hljóðfseri, sem blaðið New York Timcs, „hefir al- ast í eyði af öskufalli og hrauni lcikin verða. mcnningsálitið snúist jafn ein- Rímur kveðnar af helztu lisU- ***** °S ákveðið á *** siðsP.ilU"g; tuint sem viðgengst 1 borgmni a monnum 1 þe.rn gretn. vitun<1 logrcgluliðsins". og blaði6 Þulur einn flytur þuhi ,— hvort New York Globc scgir: „Eigum sem meun þá gæta þess vandlega, vér að þola ástand þetta í það ó- áður langt um hði. Vegna óvenjulegra kulda hefir nýlega allar hafnir mcðfram Ný- Englandsríkjunum lagt. Hjá Baltimore eru til dæmis, eða voru þegar þetta er skrifað, yfir fimtíu skip frosin inni og komast hvergi. endanlega? I>að eitt getur maður er í Ecklu segir: „At hárura þul j reitt siS a' að nieðan baðir P°H" h1> K' W " " tísku flokkarnir fá að ráða þá helzt 1 &' það við, því þeir hjálpast að þvi Ræður má búast við að fluttar að hafa logregluliðið eins og það! ' ' verði af mörgum hinna helztu er." Blaðið New York World Boðskapiir sklltilsveina. gesta. Og skulu menn eftir því heldur því fram, að McAdoo com- -------------- niuna, að þarna verður mannval «'w«'omr sé „verkfæri eða þræU Hvaö stendur til? Um hvað Vestur-íslendinga saman komið, .íyi*omulags, sern sé honum yf- eru alHr að tala? ' teði karla op f^ irsterkara - fyr.rkomulags, sem P borrabWrfið 1 I g hcfir Poht«skar rætur, er stutt og ~I P I, Sungnir verða þjóðkgir söngv- Varið af lcvnilegum samtökum Ætlar þú að vera a I>orrabIot- ar alla nottina inn á ^jti^ ^^ irnan Jögregluliðsins og úrskurð- inu? spyrja menn hver annan, er uppihakl verður. þeir hittast. Faestir eru kngi að hugsa sig um. Sjalfsagt! Hvað heldurðu? En sé órand í einhverjum og hann snói upp á sig og segi: Eg hefi skömm á Helga magra og þangað 9tíg eg tkki fæti mínum, rekur hinn óðara upp skellihlátur og segir: Ekki batnar þér í lundinni fyrir það, laxi. Sá sem annars súrmúl- ar alla ársins daga, atti vissulcga fyrir það að þakka, að honum er færi gefið á að vera glaður með glöðum J»orrabk>tsdaginn. Og það skal eg segja þer fyrir' ^ Alunið l^að! Allar konur, sem ísknzka bún- uni dómstólanna, sem hafa veitt ó- hæfum embættismönnum en<Kir- reisn — sem cr hiálpað með óvit- mga e.ga, eða geta fepgtð ser þa, ur]egum Qg WmeAmVl lögu,m ^ eru beðnar að koma fram í þeim, ^i^ vjð hði af sameinuðu fjár- ungar sem gamlar. dráttarvaldi." Vestur-lslendingar! j Mr. Jeromc segir, að Raines Utið nú ckki sæti autt verða. tolllögin scu rót alls ills í Ncw j ¦ ., . ._ , . \ork. . New York dagblöðin Uatið sanikværnið verða vina- , •-,.--. vuc kanna.st nu við það.að log þau han fognuð svo mikinn, að lengi verði algerk.ga mishcpnast og af þeim i minnum hafður. Kaupið sæti kiði miklu meira ilt en gott. New nú þegar. Talan en takmörkuð York Times fer um þau svolátandi Kngum selt nema þeim, sem setið r,r"l]ni: geta við fvrsta borð. ' "^8 vínskattslögin letða ti? ' margskonar þjofnaðar. vfirskins^ Hófiö stendur: sjalfsblekkingar, svika, stórglæpa þreni náttum fyrir Þorraþræl, og spillingar. Það cru vafalaust lag Fástínuss hins jiau langverstu lög sem samin hafa nokkurn tíma verið í New York ríkinu. Kkki einasta hefir mis- hcpnast að láta þau bæta úr hvi Alhr eru gestir beðmr að koma, sem aðallega var til ætlast> helduT Ivgar stundaklukkan í borgar- hafa þau leitt til margs svo ills of höllinni slær átta að kveldi. skaðlcgs, að. þo þeir, sem þau Verða metin þá til sætis leiddir, sömdu og mcð þeim héldu, lifðu þegar þeir koma. en snæðingur að oðru. k-ui syndlausu lifi, og. ,,..„. ... , . gerðu eittltvað á hverium einasta ekki liahnn tvr en alhr cru komnir ,...,, ,,,.-• ¦> • degi til þess að bæta tvnr þa. . sæt. sm og samkvæmið hefir sctt synd sin;u ,,., ,nun(li sli'k( ekki ver,ð. nægja til þess vinir þeirra og Skyldu allir gera sér ant um að vandamenn yrðu óhræddir uni |j.'; hegða sér eins liæversklega og * e^stn degi- sætti þeir til borðs með konungi. Augnamiðif ™* R»5nes-Iögun- . . „ , . . . .... l'm v;lr að takmarka vmsolu, eink- torðast alla háreisti, en tala hlioð- ,,,£,, , ^u x»o iíijw urn a sunnudogUm, þau henr ekki kga hver við sinn sessunaut, sýna að þvi orðið. Samkvæmt lögum ræðumönnttm hið bezta athygh og þessum má selja vín á sunnudög- skrölta ekki með knífum og fork- unl ' hótelum með vissu ákveðnu um, né skrika mcð stólum. fyrirkomulagi, en hvergi annars- CI...Í.H— • u 1 staðar; herbergjafjöldi var ákveð- ^tiitusvcinar Hclea. • » , , • mii og matur atti að fylgjast með ¦----------------- vininu. Hótelin voru því útbúin til þess að fullnægja ákvæði laganna. Undan J)\í er i sjálfu sér ekkert að kvarta. En þessi Raines-Iaga hótel eru 1 rauninni alls ekki hót- el. I>au eru pútnahús. Kostnað- við byggingar þessar og fvrir að taka a vissum tímabilum, hinn hái skattur, sem á hótel- satt, að aldrei verður þú eins skap- illur og daginn eftir, þcgar þú heyrir alla ljúka tipp einum munni og segja: Dæmalaust skenttí eg mér vel! Jafn-vel hefir aldrci á mér legið síðan í æsku. Og jafn-mikið yndi hefi eg aldr- ci af því haft að vera íslendtngur. Þá dauðiðrast þú eftir öllu sam- an og segir við sjálfaii Jiig: Mikið flón var eg að láta vera ólund í mér og fýlu. en fara ekki. Svona töluðu menn i fyrra bæði fyrir og eftir Þorrablót. Og svona tala menn og hugsa núna. Aðrir spyrja: Fyrir hverju er að gangast? Hvaö er á boðstol- um? Prýðilegasta hollin, sem til er i borginni. Hundruðum ilala hefir verið til kostað að skreyta hana siðan í fyrra. Dýrindis skuggsjár hafa hengdar verið rneð veggjum öllum frá lofti niðtir að gólfi. Agætur danssalur annar, >xtr & * stendur nu sem allra hæst undir mennma var lagður leiddi til þess sem séð veröur um. að ot marg.r, stjoru „g K,u,sóg.u jeromes Dist- að menn, sem áður höfðu latið sér er eigi taka þátt 1 dansinum, rtíi Attorncy og McAdoos Policr ])að nægja að selja áfenga drvkki. þrengi sér ekki inn, svo nóg verði <- omnnssioncr. Það er nú ekki tóku upp a því að halda pútnahús rúm fyrir alla, er spretta vilja úr cítir- fult ar tU aacstu borgarkosn- til þtss að létta undir meö kostn- inga. og er það gritnur sumra, að aðinn, \ ínsölumcnn, sem ekki tiugnaður nianna þessara í embætt- höfðu hóteialeyfi og þvi engan pryðilega ist-ærsIu j)drra stafi a{ ^ »« rétt til að selja vin á sunnudögum, framreiddur og ollum krasum oðr- JKirra (kosningttmtj er nú ekki byrjuðu þá á því að hafa opnar um betri á bragðið. sérlega langt að bWa. Mr. Jerome híiðar og bakdyr á vmsöluholum Tólf matseljur, forkunnar fagr- <-'r að ,ata ,ok>» <>ðum spilahúsum sinttm og gáfu kjgreglaþjónunum ar, í rauöum upphlutum og drif- °S brenna spilaáhöíd, og McAdoo fé til þess að halda yfir sér hlifi- hvitum skvrtum I spæjaraflokk til þess að skildi. Mútugjafir handa logregru- „.,.,'. , , , llta eftir SÍ°rðlirn logregiuþjón- þjónum og viðtæk siðspilling er Tvetr skuttlsvemar , knebrok- anna og annarra efrirrksmanna. beinn ávöxtnr af lögúm þessum. um og fornum höfðingjabúningi. |Ýms borgarféJqg cru *ð tala um 1 —Litcrarv Digest. Vundla:tingascmi lOgrcglu- istjórnarinttar i Ncw York. I'.inn af vandlætingakippum þcim, sem N'ew York borg er þekt urinn spon. íslenzkur matur

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.