Lögberg - 23.06.1910, Blaðsíða 4

Lögberg - 23.06.1910, Blaðsíða 4
4 i LÖGBKRG, FIMTUDAGINN 23. JCN'Í 1910. LÖGBERG gefið út bvern fimtudag af The Lög- BKRG PRINTING & PUBLISHING Co. Cor. William Ave. Sc Nena St. Winiíiipkg, - MaNItoba S. BJÖRNSSON, Editor. J. A. BLÖNDAL, Bus. Manager Utanáskrift: Tltf logkerg IVintiiig & Piihlisliing ('o. 1». o. Itox 3t)Hl WINNIl'KG l’tanáskrift ritstjórans: Krtitor Leghfrg 1*0. HOXItOH t SVlNNII-i:«. PHONKomai.n kirkjuþings í tleilumálinu. Nefnd- j ín koTit frarn meö all-ákveðna til- lögti tnn þetta atriöi og tirðtt um Skuldlausar kirkjtteignir eru nú l General Cottncil itefði ætlað aö; B. J. Brandson voru kosnir í $83,180, eða $20,327 minni en t senda lting-að forseta sinn, dr. T. j nefnd til aö atluoga ársskýrslu síðustu ársskýrslu. 1 E. Sehmattk á júbílþingi'ö; vegna forseta. Saíriikvæmt fyrirtnæluin laga fé- heiístfbilimar gæti hann ekki koan- Xæst lagði féhiröir, hr. Elis liana töluveröar umræður. lagsins skipaði forseti þrjá nnenn j iiL en væntanlegur í staið hans 'nilorwald.sson íram ársskýrslu Mælti lvelzt á móti henni Elis ji kjörbréfanefnd, þá séra Jóhann ! væri dr. H. E. Jacobs, foystöðu- 1 sina. á þeirri skýrslu sézt, að (Tborwaldson. Tíann vildi ekki að The DOttlNION BANh SELKIUK DTIBOIO AUs koaar bankastörf af hendi leyst Sparisjóösdeildin. TekiP við innlögum, frá $1.00 að upphaie og þar yfir Haestu vextir borgaðir tvisvar sinaum á ári. Viðsiriftum bænda og ann- gauraur gefrnt. afgreiddar. Ósk Kirkjuþingið hinn nýmyndaði söfnuður í Garð- j mættur var þá ;'t þingin arbygð. er Eúterssöfnuður heitir. ; Xorðmönnuim væri væntanlegur beicfdist inntöku i kirkjufélagi’ð. dr. H. (',. Stub, prestaskóíakenn- r«g væru þeir Joseph VValter og ari frá St. J’anl, og nokkrir fleiri Stefán Eyjólfsson komnir til mætir kirkjumenu, þings fyrir hönd þess r-afnaðar, ef I‘á nrintist forseti á úrgöngu hanti fengi inngöngtt í kirkjufé- safnaðanna' i fyrra, og hefði liann lagið. Var beiðni jvessari visað tekið úrsagnir sex þeirra til í til kjörbréfanefndar Að því greina. Úrgöngubeiðni frá Foam bún,u var fundi frestað til kl. 2 ; Eake söfnitði befði hann ekki tek- síðdegis. j i> 'i! gréina vegna ]>ess, að hún Þingið kom aftur saman kl. tvö j 1*ef«i komið i bága vi'ð gruuvall- og áttu þessir prestar þar sæti;—| arlög þes-^ safna'ðar. Séra Jón Bjarnason, séra X. Stgr. Xokkuð svipuð úrsagnarbeiðni ,vgjöld a armu .... 201.35 ----------1 ið rekinn á síðasta þingi." .Alls..............$95691 ; Klemens Jónasson svaraði ooo, OOO arasjóðr og óskiftur gróði $ 5.400,000 Innlög almennings ....... $44,000,000 Allar eignir.............$59,000,00» l'tgjöld................895.43 SVO, kirkjuþingið hefði engait Innieig.nar skírteini (letter oí credits) .seld, --------- tekið í fvrra. Það liefði ekkert ; sem eru greiðanleg um allan heim. Eftir i sjóði ....... $61.48 ' v'ald til að reka nokkttrn einstak- j GRISDALE Heiðingjatrúboðssjóður frá ling úr félaginu nema prestana j bankastióri fyrra...................$1,855.05 ; Söfnuði gæti það rekið í heilu |________________________ J tekjur á árimt........... ] \ ? 83 lagi. en ekkert þvílíkt ltefði átt -—<- Þá tóku enn fleiri til mals. Séra j (,l-ta\ít,s I lvoi lakssorí til Alls •...... Útgjöld á árinu. í sjóði ■llnirlaksson. séra Björn B. Jóns- Uefði <>g Ijorist frá Peiríbina-söfn. Þá var næst tekið að kjósa em Tuttugasta og sjötta ársþing' son> séra Rúnólíur .Marteinsson, j og hefði fors'eti ákveðið úr- I ættismenn. hins erangeliska lúterska kirkju- \ séra Hans B. Thorgrimsen. svra sagnaryfirlýsing þá ógilda af þvi Séra Eriðrik Hallgrímsson til- félags íslendinga i I ’csturheimi, I'riörik HaUgrímsson, séra Jóh. að hún kom í hága við gnvnd\all- nefndi séra Björn B. Jónsson til haldið i Tyrstu lútcrsku kirkju í Bjarnason. séra Kr. K. CHafsson,' arlög safnaftarins. og hcfði ti|l- forseta, <>g fór morgiwn fögnim !l innipeg. • séra Runólfur Ejeldsted., séra H.( kynt l>að forseta Pembina-safnað- j orðum um starfsemi hans i þjón- - f. Iæó. séra (uttt >rrat:r Guttorms- ar. í þeitn söfmtfti væri. nú á- ustu kirkjufélagsins. Sagfti, að Að morgni föstudagsins 17. þ. son og séra Sigurður Christopher- greiningur. Sá hluti safnaöarins, þaft heffti ekki verið vandalaust m., kl. hálf ellefu, söfnuðust íull- ,son. I sem héldi fast við þau lög, sem að gegna forsetaembættinu, er ó- Kjörbrél'anefndin haf’fti þegar léngst hefðu verið iiotuft í þeim j veftursskýin hefftu grúft sém hér var komið ranrísakað öll kjör-! s< fmtði. og undirrituð af öllvun j þykkast yfir ]>essu kitikjufélagi. bréf nema kjörbréf Jóms Hannes- | safnaðarmönnum, teldi sig hinn ! Xú vildi hann .mælást til að þing- kirkjn hér í bænum, auk presta sonar frá Pembina-söfnuði. j rétta Pembina-söfntið, og hafi sá j ið leyfði séra Birni að sjá ofur- safnaðanna, sem voru allir mættir j Xefndin lagði og til a:5 veita Lút- j liluti sent forseta skjal t»m réttar-! lítið af sólskinimi lrka og endur- að séra Pétri tljálmssyni uindan- j erssöfnuði inntöku í kirkjufélagið. j kröfur sínar, sem lagt verði fyrir j kysi lianji. Eleiri voru ekki til- skildum, sem ekki gat sótt þingið. I Samkvæmt tiHögum hennar hlittu þingið. Þrjátíu «>g sex nienu nefndir og var séra, Björn endur- I>ar var <>g enn fremttr viðstadd- | ]\essir fulltrúar sæti á þinginu, ! krefjast þar viðurkenningar sem 1 kosinn i einu hljóði. ur fjöldi líæjanna#ina og gesta, j auk prestanna, : cg lir, E. Tlior- j -öfmvftur. og semla mann á þingið'j Skrifari \<ar endurkosinn i eimx karlar og konur. waldsonar, féhirðis: Þingsetningar athöfnin liófst A. S. Joluison, \ igfus Ander- $'> 207 «SiS l'H H>KLl Cll 11 iicit 1 111 iiiciio. w’v-ia 1 . v # . . truboðsnams fyrir eitthvað if 61 so R- B. Jonsson. Gurmar Biornsson, s ., r. „} 1 d0 dt Stefán Evjólfsson. séra Jól.aim íV't *>« '«* “'*»»<»- Sé1 2s6.í8 r.jarnason, séra K. K. Ólatssm, T*> 1,1,1 s<.vrki* ' 3 3 ng séra H. B Tl„rgrí,„sen. ? 'f ”*• •«» ««• «, ' I/.k: stak.k séra JÓh. Bj. npi i 1 "d- 1,1 kr,s,nJio<is ‘‘ trúar himta ýtnsiu safnaða ísl. kirkjufélagsins i Vesturheimi, all- flestir, saman i Fyrstu lútersku seni erindsreka sinn. I lil'óði séra Eriðrik Hallgrimsson. Þa var ]>ess og getift í skýrsl-! samikvæirít tillögu séra K. K. n>eft> guðsþj(>Miistulgerð eius og j san c g Gnnnar B. Björnsson, frá ] nnni, að á undan þingimt hefði j Olafssonar. venja er tií. Fyrst var sunginn St. Páls-söfn.; Jón G. Isfeld, frá borist bréf frá forseta og skrifara Séra X. Stgr. Tliörlákssi sálmurinn 617 í salmabókinni og j VesturbeimB-söfri..; Arni Árnason j Þingyalla-safn. í N.-Dak, þess | stakk upp á J. T. Vopna til féhir son rð- eiini I þetta árið,, og auk þess kom mik- ill fúsleikur í ljós hjá þingtnönn- um til að styrkja herra Q. Thor- iaksson til náms með fé úr trú- boðissjóðnum. Engin föst sain- þykt var þó gerð um það, en sjalfsagt ]>ótti að kirkjnitjélagið kostaði hann til kristniboðs er iiC ii '11111111 vui 11 oviu >»• . sagt, séra K. K. Olafsson og ha,nn Jæn buinn tif takast það a hendur. Þá var tekið fyrir annað málið á dagsikránni, heimatVúboðsmálið. I því töluðu þeir séra Jóu Bjarna- son og séra Hjörtur J. I.eo. Sið- j arnefndur skoraði fastlega á þing j ið að haida áfram missíónarstarf- j serni i Álftavatns' og Grurmavattts j bygöum og sérstaklega fela það ; þeiin manni, sein þar hefir starf- að með ágætuni árangri, herra j Carli J. Olson. Dr. G. H. Gerbvr (Mug varð þá I aís fara; af þingitní, Ávarpaði hann ; þingið áður hann fór. Forseti ! kvaddf liann með nokkrum vel- ; vóldu'in orðum og því næsí sté>ð í kveðju- af því, að visa málinu aftur til nefnd arinnar, því að þingið virtist eigi yiölmið að afgreiða ]>aft strax. og mönmun virtist mikift í húfs aft ]>etta ]>ing gengi nú sem sann- gjarnast og réttast trá þessti tnik- ilsvei;fta niáli. T nefndinni voru svo sem 1 yr dr. B. T- Brandson, og va,r b\tt .< | lian-a ]>essnm þremur möniuiri' séra JcM. Bjarnasvni, Er. Fri'riks syni og Stefáni Eyjólfssyni Nefndin haffti raftaft málum á dagskrá á þessá leift: 1. Tleiftingjatrúboftsiválift. 2. I leimatrúljoftið. 3. Skólamálið. 4. Deilumál Pembina-safn. 5. Grundvallarlagabreytirtgar. 1 6. Sunniiöagsskólamálið. 7. Tímaritin. 8 Endursk. safnaðarlaga. q. Enurslk. .gruncjvallarlaga 10 Útgá-fa gerðabókar. XæSt var vmsum nefndarskvrsl- ajlur ]>inglieimur upp ujn veitt móttaka. M. • skym súnS arrlra» Paulíjórí’i versrð lagfti fram‘skvrsln skólanefndar- ^öminuni \ or guft et ,boig á innar. Skólasjóftur hefir lítið j b-'^r traustú bækkað á árimi sérstaklega vegna , . Xæst var tekrö f-vrir skólanúl- þess, aft samþvkt haföi verið íj.lð' Raft yar l.tift rætt að þessn sinm en visa5 til fimm manna saimurinn 617 þvi næst flutti séra N. Stgr. Thor- j pg (i.Einarrson, frá Vídalíns-s.;' efnis. að á ftindi i þeitn söfntvöi 5.! is og var hann kosinrt láksson þingsetningaTprédikun ög Th.Stone og S. ísfeld frá Linooln-j þ m. hafi verið samþykt úrsögn H'lió'ðí. lagði út af Jóh. 12, 33*34- Ræð- söín.: Hermann Bjarnason, írá j þess safnaðar úr kirkjufélaginu. Varaforseti var enidurkosinn una nefndi hann “Sókn og sigtir”. Fjalia-sofn.; Jórí J. Hannesson, En þeirri úrsögn hefði svo ver- Uéfa X. Stgr. Tliorláksson. vara- Guðs ríki sagði hann að væri allra j ft-á Pembina-sofn.; Friðjón Frift-; 'ft mótmælt af stórrnn hópi safn- ! skrifari séra K. K. Olafsson og ríkja mest, fagrast og læzt, og riksson, M. Paulson, Dr. B. J. aBarmanna i réttarkröfíiskjali. sem varafébirftir Fr. Friðriksson. fyrir því ættu allir að kappkosta! Brandson <>g Jón J. Vopni, frá nú yrfti lagt fyrir ]>irigið. j f>á skýrfti forseti frá fagnaðar- að öðlast borgararéttindi í því . Fyrsta lút. söfn. í W.peg: Klem-j Þá mintist forseti á misskiln- j skeýtuin, sem ]>inginu liefðu 1x>r- riki. En enginn gæti öðlast þann j ens Jóna»on, B. Byron og B. Ben- "Vg. sem komáð hefði fram hjá j ist frá General Coitncil og for- rétt nema sá. er skipafti sér fús- ! Son frá Selkir’k-söfn.; Th. Sveins-'] ýni-uirí út af yfirlýsingu síðaeta j stÖSumgnni missáónar nefndarinn- lega un.lir hermerki þess ríkis, en ] ,0n. frá \ iftiues-söfn.; A. G. P«>1- kirkjuþings í ágreiningsmálimi. j ar atistur frá og benti á að tilhlýöi það merki væri krossinn Krists. Krossinn væri bæði ofsóknar og söknar. Merki sóknar liefði hann verið frá liafi því að á öllum tímum í kristninnar hefftu Verrð uppí j son, t'rá Árdals-söfn.: Helgi Ás- ] arinnar og gert ræka úr Virkjufé- að undirbúa ]>etta samkvæmi. út menn. sem risið hefðu gegn kross- íijarnarson, frá Mikleyjar-s<>fn.; lagimi |>a. scm fvlgja skoðunum j vega lnisnæði o. s. frv., og i þá merkimi og reynt að hertaka þa5 lijörn Walterson og ’ C. I*. Jóns- j þeim. seip minnihluti á síðasta' refntl skipaðir séra K. K. Olafs- og eyða þvM, þó að eigi hefði það ; soii, frá Eríkirkjui-söfn.; Olgeir ] kirkjuþingi liélt íram. Ekkert af -011. séra G. Guttórmsson og J. J. tekist. Það gnæfði enn dýrðar- Friðriksson og Sigairjón Sigmar, bessu beffti átt sér stað, en til- Vópni. fagurt yfir hersveitum kristinnar, frá Frelsis-söfn.; Mrs. Thora ''lýðilegt væri að þetta kirkjuþing Forseti tilkvnti ' þinginu l;oð kirkju. , . Ámlerson, 'írá Iniimanúels-.söfn.; gæfi út skíra yfirlýsingu. er kæmi! fvrsja lúterska safnaðar um að En í annan stað væri merki Kr. ATirahamsson, frá Jóhanrres- í veg fyrir ]>ann miskilning ef fara skemtiferð niður Rauðána á j st<ipuft til að atluiga þetta deilu- krossins merki sóknar af hálfu! ar-söfn; J. A. Vopni, frá Swan . mögulegt væri. ! skipi er söfnuðurinn lieffti leigt n,<ti Trekar. Fyrri tillagan. um kristimia ntanna. Það göfuga ! River-söfn.; Ilalldór Halklórsson,1 TIeiinatrúl>oðift kvaft hann hafa j lianda kirlkj'uþingsmönnum og 1 þingréttindi J. Hannessonar. var hlutverk væri að verða æ ríkara í ! frá Eundar-söfn.; Amii Árnason verið rekið með góðum árangri, j,géstnm. \ ar ]>að böð þakksam- sam]>ykt. en forseta og skrifara liugum allra sannkristinna manna j og Sveinbj. Loftsson, frá Kon-|,.ff lagði það til. að kirkjufélagið Hega þegift af þinginu. , faldar atlmgamr deilumálsms 1 g^öu bændafólki út á landi aft halda uppi heilagri sókn urídir . kordia-söín.: Gísli Egilsso*!. frá réfti maim til aft takast á hemkir j Milliþinganefndir i heiftingja- I Stab nefndar' j í skólafríinu og þyrfti sú nefnd að merki krossins i nafni drottins j Þingv.-nýl.-söfn.; P. X. Joimson. trúþbðsstarf vestur vift Kyrrahaf ] trui>ofls OSr heimatrúlx>ðs málumun 'Séra Jóhann BÍarnason ' óskaðl j hafa töluvert fé milli handa til vors Jesú Kfists, — að útbreiða trá Kristnes-sófn.; J. G. Stetans- nieftal íslendinga þar. í lögðu þá' fram ársafevrslur sínar. eftir' aS E,nkl Jobannssyni og' ])ess starfs Dr P> j Brandson og efla guðsríki á jörðu. í þeirri son, frá Ágústmusaa-söfn.; Jos- j Viðvikjaudi heiðingjatrúljoðinu ! og var .s.kvrsli,num veitt viðtalka. sókn yrðu menn að hafa þaö hug- eph Walter og Stefan EyjÓlfsson,: k-vá5 forseti sér j)a>ð niikig á. pá ^ forseti -Ö1 nokkur fast, að það væri ekki maimlegir frá Lúters-söfn. ' naee'iuefni að nú loksins væri aft >■ * 1 , - , , , . W«-|U ,u. 1111 1,,KblIls værl ao tra Pembina-monmtm og var þvi ....................... . hæuleikar, sem reðu goðuni a- Auk þess attu sætt a þmgjnu rætast sú von kirkjufél. að eignast næst skjuog - nianna netnd til að • ' -E Vopm '-vstl >'tir ÞV1 fyr!r arlaus íslenzk börn ætti athvarf. rangri Jæirrar sóknar, heldur að- tveir þrestaskólastúdentar, þeir! isj trúfx>ða. Ungur maftur ' ‘ 3 1 3 stoð* lieilags anda, er hann likti j Haraldur Sigmar og Caal J. efnilegur. hr. réttilega við áhrif segulaflsins.; Olsón. j laksson, sonur sc o ....................... Sá, er á segulstálinu liéldi, drægi {>á skrifnðui ]>restar og fulltrú- Tlorlakssonar. liefði lýst vfir |>vi, teinsson \ Arnason frá Vídalíns- 1 bér 1 bænlmi 11111 kirkjuþingið, að fremur um þetta efni Gunnar hjna'-safn. lagði fram álit sitt. \ ar það á;þá leið. aft hún vildi engan dóm leggja á ]>aft mál að svo stöddu', því aft hana skorti næg láksson. Var fuodi nú frestað til kl. 8 síðdegis. Þá hóifst umræðufttnd- nr. IJmræðuefnið var “Kristileg M'knarstarfsenii”, cg var séra Fr. siktlrikt til þess. en lagði þaö til að TT .. , ö T T7 1 . . 1, . » Hallgrnnsson malshetiandl Hann I. Hannessvm vterl veitt þmgrett- Jr ... ‘ , * * , Sílíml 1 lik'niir«f!írUpruimnr j incli, og að serstök nefn'd væri sagði sögu líknarstarfsetninnar frá.upphafi og lagði til svona til bráöabirgða, að kirkjufélagið sæi um að skipa nefnd nianna, er ann- aðist um að útvöga íslenzkum börmtrn, er þess þyrftu tneð, lieitn J „ ’ . ]'V33 .■'IHI 13. LSl . J. HtailUftUll Jóni, Hoonfjörð fra ArdaJssöfnuði . taIdi þess nwsta ,„)rf uú. að ikirkju í Xýja Tslandi væii veitt malfielsi félag-íö gengist fyrir að koma á á þinginu, og \ar ]>að samþykt. fót barnalieimili, þar sem munað- rvi.<vjuivi. u.u cigin.\i 1 næst skmoð 5 manna netnd til að ■ i i . J 'W. w,u ‘clL1 Ungur maður oF ! rarmsaka deilumál ]æss safnaðar'hond nffndarmnar er skipuð hafði það værj nauðsynlegasta liiknar- S. Octavius Thor-|osíi l1ana kvaddir Gunnar Björns- j v,eri® trI að un<ilrbna kr,stl1' lla', starfsemi sein kirkjufélagið gæti séra X. Steingrrr i! son (|r \\ | l»rands«n, B. Mar- tífiarsamk-víeini Uitesrkra manna | geng-ist fyrir. Til máls tóku enn ekki að sér járnið er bann snerti ar uudir hina venjulegu játningu aft hann ætlaði að verja æfi sinni mieð segnlitálimi, heldtir segul- ]>jUgsi,ns. til truboðsstarfs meðal heiðingja. stalift 1 bendi hans. Aðstoð guðs Ag .>vi bdnu las forseti upp árs- NTú væri liann kennari við alþýðu- amla væri segul-talið 1 hendi sk<.rslu sína var |um alll'>ng og ! skóla einn hér i Manitoba og hefði þjona drnttms er berðust fyrir út- itar, TTann nliutist [>ess j upl- ! i byggju aft stunda bæöi guð- bre.ðslu rikis hans, og fyr.r þa hafj sk<rslunnar. ats niðgert he^ði ' fnaði og læknisfræði til að búa aðstoft eti engan mannlegan kraft wrjJS / kirkm,,lnTT] j fyrra, aft sig undir starf þetta„ og vildi kva.ðst hann trúa ]>vn og v< na að sóknin undir merki krossins yröi sókn til sigurs. t>ar næst voru prestar kirkjuþingsmenn til altaris. söfn. og l>. Benson. Málfrelsi á þinginu var veitt ]>essum gestum: Tómasi Halldórs- j gefa út á þessu ári skrautlegt. 4jarnan vera í skjóli kirkjufé- em Walker leikhúsið og kostaði , , ,T . í það $75 eitt kveld. Samþytkt af syn. fra Mounta.n, Sigt.rb.rn, þin inu aö leig- Walker kikhus Guðmundssyni fra Þingvalla-sofn. ^ þessu veii5i Og J. HaBdórssvni frá Pembina. jjú voru eigi til skýrslur fleiri \ ar fundi frestað til kl. 8 um j ncfndh og- var því byrjað á dag- nefndin læfði okki getað fengið BjömFon, ^Bjarni Marteinsson, annaft heppilegra húsnæði til þess séra Rúnólfur Marteinssctn, sétra uunmngarrit. -tocna með frjálstmi 'ags íslendinga hér i Vesturheimi, kveldlb °S . fUlttl sera J,,lvinn skrá og fyrst tekið fyrir heið- ■Úlx>ð4rióð flytja * mundi ]>að vel þegið aft sjálf- 1’J™111 'a l,mbkl,n..11111 belma- ingjatrúboösmilið. tt ðlmuðsbióLrn 'sögftu. truboðið. Það var skorulegt er- Þingið lét í Ijós fögduð sinn K. K. Olafsson, séra Jón Bjama- son o. fl. fFramh.J Hátíðarguðsþjónusta í Fyrstu lút. kirkju. Siðaíitliðinn sunnudag voru lagsins. Þingstörf hófust með þvi, að skrifari las upp skýrslu yfir ein- Iwettismenn og söfnuði kirkjufé- lagsijns. Söt'nuðir kirkjutélags- ins eru nú taidir 39 Á síftaqKi smn L. | indi <>g vel flutt. Aðra ræftu flutti j vfjr því, að Octavnw Thorlaksson 1 I þar dr. Gerberding tra Chicago. j ætlaði að gerast trúboði meöal. Þrjár hátíftar-guðsþjónustur lialdn Annan þingd'agimi á laugardag I heiðingja. Nefndin í þvá máli!ar 1 I'yrstu lútersku kirkju, tíl ára afmæli Kirkjan var fagurlega srtcreytt anr>kotuim trúboðás oet | þessu þingi hátíðarguðsþjónustiu ] sögðu. . , ] cg bjó<ða á þingið nokkrum; Við skólamólið kvað forseti <u>,tti setti siðan ])tng,ð sain kirkjunnar niönnUtn ískríizkunt og ekkert liaifa verið átt á ]>essu ári. 'v.eiiit \enji. e^um te': hérletnhmr Aðal vfirsjónina í þvi ináli hvgði, . . . ... . . .. . . , hann ' h- ...* kirkil.r-ia(riJS , ,f,' 1 var fundur settur kl. 9 ardegis. hatði lagt það til. að annað hvo<rt 1 ‘mnnmgar mi a Miimir. 'arritrft væri uu til, vand nana pa, að Kirkjutelagið lietði , - . .. . , ” , ,„ . . , - , . . kirkiníéiftp-sins • , - *■ , Þa skvrði forseti fra þVi. að dr. skvldi verw ur þessum sjoði - aft ettir fongum, g skyUli ]>að el1í' tyrtr longu raðist-i að k<>ma » . . . .. , , . . . , » ' , , . ...1 . 1 , • f -.-J1 UT)n mpntasfefniin í cvimXan Jacobs fra Philadelphia væri kom- i $500 a næsta ari til að koata tru-; Kirkjan var la <t rvrir ]>ugið asanvt reikmngs- UPP nienjastotnun a svipaoa.11- natt : - , . . . _. . _ L... , , _ .___,__________ v m . skvrslu m, kStnaðinn og kárkjufélagi'ð hefði haft i huga I 'nn a var Uann ‘bof5,nU U>®SStulkl’ danska aC ** n^ níarghtum ehægKum.miyndutn ' ; '.........' ., fvrir ' ánim ]. . sk-i„ h velk< irnnn. Wgfrw Esbtirn heitir. til a« starfa og bkwnutn. Fyra|ta gu»sþjonust- [ Htbilsjoðimi væri |*gar koomð - ekki ,>rði« * ’■* 4 • Þvi búnm var haldið áfram að kristniboði tueOal kventta á an hóíst kl. 10y2 árdegis, og roru líirkjnjíingi bætl«st við 2 söfnuð- alliTMÍdft ik, tiokkru minn<* lik- j, - Hisrh Sch <a, að veita móttöku ymsum safnaða- rtKllaftidi — eða að gefa trúboðs- þá sungin liátíðferljóð þau, swni ir. Foam T,ake söfnuOur og Au- ,n,tarl1 e“ '^"st herð< verið *ft*r í a kirkiufélaíriis ertxúi T DU j skýttalum. neind Genaral Comneil* mikinn séra Vaídeinar Briem, vigslubisk- guslintts-söfniíður. Síðan a síö- fyrra. en ]>egar tekið v«ri tillit ... - .. . . Meðal aunars koin þá fram hluta sjóðsius eða jafnvei hann up, liaffli ort í úlefni af afmæB a.-ta þingi hafa sex söftttftir sagt nt breytittgar peirrar, Mtn orð#, , . * aa a * ‘>VI a. skýrsla frá þingtH*fn<finni, sem allati. 1 kirkjiuféiagsi'ua, en *éra Jón >ig i.r kirkjufélaginu og fcttgK '• Iwéði 1 kirkjufebgwu. |>á ,U •V, T j skipuð hafði verið til að íhtiga ] Úi» ]>etta atriiji í 'neivdaráiitinu ; Bjamason flutti ræðuna, og haftSf úrisögn stna yJðurlceuda af forseta ' npphartin mjfg ánaegjuleg og júb- ^ ^ v***u 1 0 a skýrslu forseta, og raða niálum á v ru n: <kicrð -tkiftanakoðanir. hann einnig prédika!ð þegar kirkju fckiafsins. keir söfmirtir eru: —> ílsjóðs«*fadiu retci hfartsnlogt < llagsicrá Var forseti lofaðnr Forsati þingsins og Gunnar fálagið var stofnað fyrir 25 ánm*. \ ikrír-sófn , Garðar-söfn., TjafiK P’^^Viacti sk; /í fyrir ]>a<5 hve frá- B mintist lufea nij*jg; fyrir farsæla og; byggilega q$n- Björnsaon ritstjóri Sóttu það all Han« lagði út af þessum orðumi 1 I flðar-sofn.. Vatna-sófn -Ottfll flém *wfn’ ^7** 11 ?. OauncU og haetisfærshi á siðastl. ári og skr>r- fast a)ð fá sjóðinn í hencNr On-1 Postuhmna f^örningum /23, 11- I.ake söfti. «g Alberta-söfa. bendi. PóWi <;) ,a^ að á Jxir^g^rtS aö það giefi nýja! eral Cuiincil suimatv e*a aliau «> Js)’: “fStt rióttina eftir ijtóö drott- Tala fólks í kinkjuféiagiuu H^öursgestirttr hHsu^n af ts- I * Á’ 1.' 'I naJlari j yfirlysingu, er kietni í v«g fyrir að séra K. K. Olafsson, KJ Jótiasson ! irín hjá honum og sagðf: vertu ná 5xi97. ef5a 1.917 Irrri en i landi be|(Hi ekid getað sotl |>nig 1 5 viC þetta atora atnenska | mfls.sftdlrfin^ur *á 4jéldist vitS, er J aéra Runólfur Marteirwitt*Ti cxr 1 hugTrraustur, því að ei»s og jíú frrra. Meðlinrtir Wjxkuhaganna <6. er afftir á mót> riokknr hér- ! 'aflWel , to> eru nú taéfidir 764. Jendir ^ol%Trienii kirlrjmuw.r'. »mist liefði inn Kjá rrastua, ýmðfr fleiri m»itu á roóti þrí ' hefir vitnaö rnn mjg í Jarúsalem, Þeir séiu K. K. Olafwsoíi og dr. tnönmrin út af yfirlýsingu síðasta Sóra H. B. Thorgrúneeri vildi láta «n* ber píék einulim afS vittm í

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.