Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 24.02.1956, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 24.02.1956, Blaðsíða 1
VERKHmrouRinn c*< XXXIX. árg. Akureyri, föstudaginn 24. febrúar 1956 8. tbl. Uppreisn í Framsóknarflokknum Fulltrúaráðið í Reykjavík samþykkir vítur á þingflokk Framsóknar, og krefjast vinstri stjórnar fyrir kosningar Á fundi fulltrúaráðs Framsókn- arfélaganna í Reykjavík, fyrra þriðjudag, urðu harðvítug átök milli vinstri manna og hægri manna flokksins. Vinstri menn báru fram þrjár tillögur.- Fyrsta tillagan var á þá leið aS aílir andstóðuflokkar íhaldsins í bæjarstjórn Reykjavíkur byðu íram sameiginlega við næstu bæj- arstjórnarkosningar. 1 annarri tillögunni var þess kraíizt að Framsóknarílokkurinn sliti nú þegar allri samvinnu við íhaldið og að mynduð yrði vinstri stjórn á breiðum grundvelli fyrir kosningar. Þriðja tillagan var í sambandi Sýning á bandarískum landbúnaðarvélum í Moskva Samkomulag hefir náðst um það milli hlutaðeigandi aðila, að sýn- ing verði haldin á bandarískum landbúnaðarvélum í Moskva. Munu þær sennilega verða til sýn- is á hinni miklu landbúnaðarsýn- ingu í Moskva, annaðhvort nú í sumar eða næsta sumar. við Grænmetisverzlunina, en eins og alkunnugt er leggur ríkisstjórn- in feikna áherzlu á að leggja hana niður og afhenda bröskurum í Sjálfstæðisfl. og Framsóknarfl. þær neyzluvörur, sem hún verzlar með. Tillagan var á þessa leið: „Þar sem fuUtrúaráð Framsókn- arfélaganna í Reykjavík ber fullt traust til Grænmetisverzlunar rík- isins um vöruvöndun, hófstillingu verðsáneyzluvörum og rekstur all- an, óskar það eítir, að hún verði aukin og efld með ráðum og dáð. Skorar fulltrúaráðið eindregið á þingilokk Framsóknarmanna að vinna ötullegá að því, að frumvarp það um afnám Grœnmetisverzlun- ar ríkisins, sem nú liggur fyrir Al- þingi, verði fellt eða svæft, sem allra fyrst." Eins og fyrr er sagt urðu um- ræðurnar mjög harðar og þegar hægri mennirnir sáu að þeir voru nær fylgislausir á fundinum lögðu þeir til að afgreiðslu tillagnanna yrði frestað. Þegar það var. fellt, ruku þeir af fundi og skelltu hurð- um á eftir sér í bræði. í farar- broddi þessara fóstbræðra íhalds- ins voru Ólafur Jóhannesson pró- fessor, Guttormur Sigurbjörnsson, (Framhald á 4. síðu). Fengu á aðra milljón krónur út á íisk, sem ekki var fil Sjálfstæðismenn nota Landsbankann eins og þeir eigi hann sjálfir „Timinn" ljóstaði því upp fyrir nokkru síðan, að Kveldúlfur h.f. skuldaði um 100 milljónir i Lands- bankanum. En ekki hefur enn þá heyrzt, að Vilhjálmur Þór sé farinn að skaramta Ólafi Thors. En það eru fleiri Sjálfstæðismenn en Thorsararnir, sem virðast eiga innangengt í Landsbankann á sama tíma og flest iðnfyrirtæki til dæmis eiga i vök að verjast vegna þess, að þeim er nú synjað í æ ríkara mæli um lánsfé í Landsbankanum. í Reykjavik er nú altalað, að frystihúsið i Kópavogi hafi orðið uppvíst að því að fá á aðra milljón króna Ián i Landsbankanum út á frystan fisk, sem fyrirfannst alls ekki í frystihúsinu! Dagblað Sósíalistaflokksins „Þjóð- viljinn", skýrir svo frá, að blaðið hafi sniíið sér til Landsbankans og fengið þau svör, að ekki myndi allt vera með felldu um lántökur frysti- hússins. Talning hefði m. a. farið fram á birgðum þess, en embaettis- maður sá, sem blaðið átti tal við, vildi ekki láta Þjóðviljanum í té neinar aðrar upplýsingar um þetta hneykslismál af því að hann væri eiðsvarinn, hvað snerti allar lán- veitingar bankans. Tveir af aðaleigendum frystihúss- ins í Kópavogi eru Oddur Helga- son og Sigurjón Sigurðsson, báðir kunnir Sjálfstæðismenn, og kom sá fyrrnefndi við sögu í hinu fræga Blöndalsmáli i sambandi við Brand Brynjólfsson. Hefur mörgum Sjálf- stæðismanninum verið tamt að fá ié í Landsbankanum og lána það svo út með okurvöxtum. Athyglisvert er það, að bæði „Dagur" og „íslendingur" stein- þegja í fyrradag um þetta mál. „Dagur" kaus heldur að fá sér þrifabað fjórum sinnum á dag í bjánalegri klausu um Búlgaríu. En hæpið er, að þau böð nægi til að þvo af Framsóknarflokknum allan þann óþverra, sem hlaðizt hefur utan á hann í hjónasænginni hjá Sjáifstacðisflokknuin, Þessi mynd er af skdkmeistaranum Friðrik Ólafssyni og Júliusi Boga- syni, skákmeistara Norðurlands. Þeir gerðu jafntefli. — Ljósm. Edv. Sig. Júlíus Bogason varð skákmeistari Norðlendinga Friðrik Olafsson tefldi sem gestur og varð efstur Skák þeirra Friðriks og Júlíusar varð jafntefli Skákþingi Norðlendinga, er staðið hefur yfir undanfarið, lauk í gær. Urðu úrslitin í meistaraflokki og I. flokki sem hér segir: Meistaraflokkur: Friðrik ólafsson 8'/2 vinn. Júlíus Bogason 6 - Kristinn Jónsson 4i/2 _ Unnsteinn Stefánsson 4i/2 _ Þráinn Sigurðsson 41/2 - Haraldur ólafsson 4 _ Jón Ingimarsson 4 Guðmundur Eiðsson 3/2 - Margeir Steingrímsson 3 Randver Karlessson 2>/2 - /. flokkur: Tryggvi Kristjánsson 5 vinn. Hörður Einarsson 41/2 - Anton Magnússon 3 Guðmundur Svavarsson 2/2 - Steinþór Kristjiinsson 2!/2 - Jón Guðmundsson 2 Róbert Þórðarson 1/2 - Stjórn Dagsbrúnar ín Sl. föstudag var útrunninn fram- boðsfrestur i Verkamannafélaginu Dagsbrún í Reykjavík til stjórnar- kosninga, sem fram áttu að fara 25. og 26. þ. m. Aðeins einn listi kom fram, bor- inn fram af stjórn og trúnaðar mannaráði, og var hann því sjálf- kjörinn. I fyrra voru sameiningarmenn einnig sjálfkjörnir í Dagsbrún. Treystir afturhaldið sér nú ekki lengur til að reyna að ná aftur völdunum í þessu stærsta og öfl- ugasta verkalýðsfélagi Iandsins. Fer hann fil föðurhúsanna? Sú saga gengur í Rvík að Vil- hjálmur Þór hafi hótað því að ganga í Sjálfstæðisflokkinn ef vinstri mennirnir í Framsókn hafi sig ekki hœga. Fimm efstu i II. flokki: Gunnlaugur Guðmundsson 6 vinn. Halldór Elíasson 6 — Ari Friðfinnsson 514 — Friðfinnur Friðfinnsson 5VS — Snorri Sigfússon 5 — í drengjaflokki urðu þessir efstir: Magnús Ingólfsson, með 8 vinninga af 9 mögulegum. Atli Benediktsson 714 vinning, og Þóroddur Hjaltalín 6 vinninga. Fjöldi áhorfenda sótti Skákþingið og samtímaskákina í Alþýðuhúsinu, og mun ekkert skákþing hér áður hafa vakið jafn mikla athygli. Tveir menn f arast í bruna á Melrakkasléttu S. 1. sunnudag varð sá hörmu- legi atburður að tveir gamlir menn fórust í eldi, er íbúðarhúsið að Blikalóni á Melrakkasléttu brann. Húsfreyjan, sem var ásamt eins árs barni, í eldhúsi í kjallara húss- ins, komst með naumindum út með barnið. Gömlu mennirnir höfðu báðir lagt sig fyrir uppi eftir hádegið. Orðsending til meðlima verkalýðsfélaganna Fundarst j órnarnámskeið það, sem Fulltrúaráð verka- lýðsfélaganna gengst fyrir, hefst n. k. mánudag kl. 21,30 í Verkalýðshúsinu. —. Eru allir, sem boðað hafa þátt- töku sína, og aðrir, sem kynnu að vilja taka þátt í námskeiði þessu, eru beðnir að mæta þá. Námskeiðið stendur ca. 4 kvöld og verður ákveðið fyrsta kvöldið, hvaða daga aðra það verður. - Þáttöku- gjald cr ekkert. Svarið við drápsklyfj- j ij um Gregorystjórnar' innar !| Þegar yerkamenn niynduðu hin !; I! fyrstu stéttarsamtök sín og báru !! ;! fram lyrstu kröfur sinar um bætt !! * lífskjör, voru svör atvinnurekenda ; '• á þann veg, að hækkað kaupgjald,; ;; styttri vinnutími og annað þess i; !;háttar kæmi ekki til greina af I !; þeirri einföldu ástæðu, að atvinnu- ! \ !! vegirnir þyldu alls ekki slíkar ó-!! * sanngjarnar kröfur. !! I hvert skipti, sem verkalýðssam- !; tökin hafa borið fram kröfur um ;; !;kjarabætur eða til að rétta viS ]; ! hlut sinn eftir árásir stjórnarvald- !; !! anna á lífskjör þeirra, þá hef ur !! ;!svar atvinnurekenda og ríkisvalds >! * ætíð verið: atvinnuvegirnir þöia' ekki, að orðið sé við þessum kröf-; um. EI einhver sannindi kynnu að ;; hafa leynzt í þessari margendur-! | teknu staðhæfingu, þá ættu öll at- !! vinnufyrirtæki íyrir liíandi löngu !! að vera í rústum og þá eðlilega ! allt mannlíf þurrkað út jafnframt. ;! í skjóli þessarar rótlausu stað- ;; hæfingar um að atvinnuvegirnir!; þoli ekki, að verkamenn og verka- !! konur íái mannsæmandi laun fyrir !! vinnu sína, hefur ríkisvaldið nú '! gert ráðstafanir, með lagasetningu ' á Alþingi, til þess að ieggja nýjar! og stórar álögur á almenning, al- 1 veg án tillits til þess, hvort menn 1 hafa atvinnu, eða hvort menn eru snauðir eða auðugir. Ríkisstjórn Bretlands hef ur einn- ! ig valið þá leið að skerða lffskjör ! alirar alþýðu en hlífa stórgróða- ! iyrirtækjum. Stjórn brezka Alþýðu- ! sambandsins hefur tilkynnt, að ; verkamenn hljóti að krefjast kaup ; hækkana til að vega upp á móli kjaraskerðingunni. Kjaraskerðingar brezku ríkisstjórnarinnar eru þó stórum minni en kjaraskerðing sú, sem íslenzka ríkisstjórnin hefur nú framkvæmt með lagasetningu sinni um stórfelldar neiskattahækkanir. Stjórn Eysteins og óiafs Thors, stjórn gróðabrallsmannanna, stjórn fjárplógsmannanna, sem Rannveig, valkyrja Framsóknar, sagði stríð á heuuur i garula daga, átti völ á annarri leið. Hún gat m. a. láu'ð: bankana, olíuféiögin, skipafélögiái, heildsöiufyrirtækin, okrarana og aðra þess háttar aðila skiia aftur té því, sem þessir aðilar hafa rænt !af almenningi, svo skiptir tugum ;! milljóna á hverju ári. Við snertum ;; ekki eitt hár á höfði þessara aðila, ;sagði ríkisstjórnin, almenningi á ;; að blæðal Og nú fær almenningur !! daglega kveðjur frá Gregory-stjórn- *inni. svarið við kveðjunum hlýtur að ;!verúa á pá leið að losa sig við ;; giæpamennina, gera þá algerlega ;; hættulausa, einangra þá. Allir and- !; stæðingar Gregory-skattanna verða !! að sameinast, í verkalýðsfélögunum ;!og utan þeirra. Verkalýðsfélögin ; 1 verða ekki einungis að svara hin- um nýju drápsklyfjum Gregorys með verkfalli til að knýja fram hærra kaup, þaú verða jafnframt að sameina krafta sina póiitiskt við næstu kosningar til Alþingis. Til helvítis með Autherine___I Oísóknirnar gegn negrastúlkunni Autherine _ucy, er hefur stundað nám við háskólann í Alabama í ;; Bandaríkjunum, sýna greinilega, á !; hve traustum fótum lýðræði og ;; mannúð og mannréttindi standa i !;pvl landi, sem telur sig til þess !! kjörið að hafa forustuna fyrir „lýð- ræðisþjóðum heimsins". Tólf hundruð „hvítir" stúdentar brenna hinn illræmda Ku-Klux- !; A„n-kross í garðinum fyrir framan :;háskólann, 1 ógnunarskyni við ; uegrastúlkuna, og heirnta, að hún ;! verði rekin úr háskólanum. Og Ul ;! þess að undirstrika þessar hótanir, ;;lóru stúdenurnir í fylkingum og ;; hrópuðu: .^ilabama handa hinum !; hvítu! Til helvitis með Autheriner !; Og meðan kynþáttaofsóknirnw ; eru í algleymingi 1 Bandaríkjun- ;! um, lætur hin hjartagoða Breta- ijdrottning, verndari lýðræðisins i ;Evrópu, hýða og skjóta konur, * unglinga og skólabörn á Kýpur. Það hallast svo sem ekki á. !

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.