Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 06.03.1964, Blaðsíða 8

Verkamaðurinn - 06.03.1964, Blaðsíða 8
Pttflferð í Hývatnssveit d vegum Æskufýðsrdðs Verkamaðurinn Æskulýðsráð Akureyrar og Ferðaskrifstofan Lönd og Leiðir Akureyri, hyggjast hafa samstarf um skemmtiferð ungmenna um næstu páska. Farið verður frá Akureyri laug- ardaginn 28. marz n.k. kl. 13 og dvalið í Mývatnssveit, en til baka verður farið á mánudag og kom- ið heim um kl. 21—22 um kvöld- ið. Dagskráin er rakin hér á eftir. Eins og allir vita er nauðsyn á að ferðalög unglinga séu vel skipu lögð og undir góðri fararstjórn, en það hefur viljað brenna við, að hópferðir unglinga hafi á margan hátt mistekist. Hyggst Æskulýðsráð Akureyr- ar nú gera tilraun með aðilum, sem um ferðamál fjalla, að koma á vel skipulögðum skemmti- og kynnisferðum um landið. Komið hefur til tals, að stofn- aður verði ferðaklúbbur unglinga í samráði við ferðaskrifstofur eða ferðafélög og yrði þá vetrarstarf- semi þess klúbbs míðuð við und- irbúning og kynningu vegna fyr- irhugaðra ferða sumarsins auk vetrarferða. Ferð sú, sem farin verður um páskana, getur því orðið upphaf að frekara starfi unglinga í ferða- málunum. Upplýsingar um fyrirhugaða ferð um páskana gefur æskulýðs- fulltrúi bæjarins, sími 2722, og Ferðaskrifstofan Lönd og Leiðir, sími 2940. GOLFMÓT Á GÓU Veðrið er dósamlegt þessa dag- ana. Nú er alveg hætt að spyrja, hvort elztu menn muni annað eins. Það eru allir vissir um, að engir muna annon eins þorra eða nðra eins góu. Og það er kominn vorhugur i alla. Nú er ekki snjórinn á golfvell- inum, eins og oftast á þessum tíma, og kylfingar hafa ákveðið oð hafa golfmót á sunnudaginn fyrir hádegið. Þoð á að hefjast kl. 9 og öilum golffélögum er heimilt að vera þátttakendur. Það mun vera einsdæmi í sögu golfklúbbs- ins, að golfmót sé haldið ó þessum ríma. Þakkað verði góðri góu. Keppendur mæti ekki seinna en kl. 8.45. VÍSA VIKUNNAR Dauðinn spjótum lýstur lands- lýð, ó nótt sem degi. Lífið fast í fótspor hans fylgir, skelfumst eigi. x. Dagskrá ferðarinnar er sem hér segir: Laugardagur 28. marz.: Kl. 13.00 Lagt af stað frá L og L. Kl. 16.00 Miðdegiskaffi í Reyni- hlíð, (farangri komið fyrir). Kl. 17.00 Frjálst. Kl. 19.00 Kvöldverður. Kl. 20.00 Bað í Grjótagjám (upp lýstar með gasljósum). Kl. 21.00 Kvöldvaka, myndasýn- ingar. Kl. 24.00 Kyrrð. Páskadagur 29. marz: Fyrir hádegi: Ekið að Skútustöðum og hlýtt á messu. Kl. 12.00 Hádegisverður. Kl. 13.00 Valið um göngu á Hverfjall, útreiðartúr, dorg, skauta o. fl. Kl. 19.00 Kvöldverður. Kl. 20.00 Bað í Grjótagjám (upp lýstar með gasljósum). Kl. 21.00 Kvöldvaka (skemmti- kraftar). KI. 24.00 DansaS. Kl. 02.30 KyrrS. Annar í páskum, 30. marz: Kl. 09.00 FótaferS og morgun- verSur. Kl. 10.00 Ekið í Námaskarð. Kl. 12.00 HádegisverSur. Kl. 13.30 Brottför. A heimleið úr Mývatnssveit: ByggSasafniS á GrenjaSarstaS skoSað. — Laxárvirkjun og Reykjahverfi skoðað. Komið til Akureyrar um kl. 21.00. Bandarísh ungmenni til sumar- dvðlar d Uureyri Á undaförnum 7 árum hefur menntastofnunin American Field Service veitt allmörgum íslenzk- um nemendum styrki til skóla- göngu og dvalar hjá fjölskyldum víðsvegar um Bandaríkin. I vetur dveljast 20 íslenzkir nemendur vestan hafs á vegum American Field Service, og í ágúst n. k. mun annar ekki smærri hópur halda vestur um haf. Starfsemi American Field Service byggist á nemendaskipt- um milli Bandaríkjanna og 60 annarra þjóða. Þeir, sem notið hafa styrkja á undanförnum ár- um, hafa með sér félag í heima- löndum sínum í því skyni að kynna starf American Field Ser- vice og fá fjölskyldur til að taka á móti bandarísku skólafólki á aldrinum 16—18 ára til tveggja mánaða sumardvalar. . Tilgangur þessara nemenda- skpta er í stuttu máli sá að gefa unglingum viðkomandi þjóða kost á að ferðast og kynnast lifn- aðarháttum í öðrum löndum, ekki sízt gegnum líf og starf fjölskyld- unnar, er þeir búa hjá. Af fjölskyldunum er til þess ætlazt, að þær líti ekki á hinn erlenda nemanda sem gest, held- ur sé honum veitt sama umhyggja og öðru heimilisfólki. Æskilegt er, að á heimilinu sé unglingur á aldrinum 16—20 ára; þó koma roskin hjón, er alið hafa upp unglinga, einnig til greina. Þá er það og skilyrði, að einhver tali ensku á þeim heimilum, þar sem bandarískir nemendur munu búa. I þessu sambandi má benda á það, að þarna gefst meðlimum viðkom- andi fjölskyldna gott tækifæri á að þjálfa enskukunnáttu sína. Síðastliðin þrjú sumur hafa 7 bandarískir nemendur komið til tveggja mánaða dvalar á íslenzk- um heimilum, og í ár er ráðgert að auka þann fjölda að mun. — Þetta hefur gefið mjög góða raun, og er það mál þeirra fjölskyldna, sem hér hafa átt hlut að máli, að það hafi verið þeim þroskandi og ómetanleg reynsla að hafa þessa unglinga á heimilum sínum. Enn sem komið er, hafa hin bandarísku ungmenni eingöngu dvalist á heimilum í Reykjavík eða Hafnarfirði. Það er von þeirra, sem að þessum málum starfa, aS einn eSa fleiri úr þeim hópi, sem kemur hingað til lands í sumar, muni dveljast hér norð- an lands. Þær fjölskyldur á Akur- eyri eða í nærsveitum, er kynnu að hafa áhuga á að taka á móti bandarískum unglingum til dvalar á heimilum sínum í sumar, geta IeitaS allra nánari upplýsinga hjá Geir S. Bjórnssyni, formanni ísl. ameríska félagsins á Akureyri. í undirbúningi er hjá verka- lýSsfélögunum aS efna til félags- málanámskeiSs síSari hluta þessa mánaSar, þar sem veitt verSur fræðsla í ýmsum þeim málum, sem öllum, er gefa sig að félags- málastarfi, er nauSsyn aS kunna skil á. Má þar til nefna fundar- stjórn og fundarreglur svo og mælskulist. Ennfremur er gert ráS fyrir aS veitt verSi kennsla í undirstöSuatriSum bókhalds. ForstöSumaSur námskeiSsins verður Jón Baldvin Hannibalsson hagfræðingur, en auk hans er gert ráS fyrir að fá ýmsa menn til að flytja erindi um efni, sem verkalýðshreyfinguna og starf hennar varðar. Þess er að vænta að meðlimir verkalýSsfélaganna notfæri sér þetta tækifæri til frekari mennt- unar í félagsmálum, en þátttöku þarf aS tilkynna til Skrifstofu ISju, sími 1544 eSa Skrifstofu verkalýSsfélaganna, sími 1503. SíSar verSur gerS nánari grein fyrir tilhögun námskeiSsins. Hætton er til stdöor - m hægt að bægja henni frá ÞaS verSur tæpast annað sagt, en StóriSjunefnd hafi dálítiS ein- kennileg vinnubrögS, þegar hún kynnir mál þau, sem hún hefur til meSferSar. Nýjast er þaS, að nefndin mætti á fundi Ihalds- manna í Reykjavík og sagði mik- iS frá því, sem hún hefSi á prjón- unum. Svo sem í framhj áhlaupi var þess getið, að Alþingi yrði látið fjalla um mál þessi, þegar nefndin hefði gengið frá samn- ingum við útlendinga. Samkvæmt frásögnum íhalds- blaðanna af fundi þessum, hefur margt athyglisvert komið þar fram í dagsljósiS. MeSal annars viku nú margir ræSumanna aS Náttúrugripasafnið, Hafnarstræti 81,4. hæð. — (Gengið inn að aust- an) . — I vetur verður safnið opið al- menningi á sunnudögum kl. 14—16. Þeir, sem vilja skoða safnið á öðrum tímum, hafi samband við safnvörð, Helga Hallgrímsson, í slma 2983. T R I L L A til sölu. 2Y2 tonn, meS sem nýrri Lister diesel vél. Mjög ódýr. Uppl. í síma 1516. ATHUGID oð bókovikon er í Vcrzluninni Snóf-, Skipagötu 4. Bókaverzlunin EDDA. ORLOFSHEIMILI ASÍ Undir Reykjafjalli í Ölfusi er fyrsta orlofsheimili Alþýðusam- bands Islands í byggingu. UnniS er aS byggingu 22 húsa, sem öll eiga að vera tilbúin í júní nk. Fyrir hálfum mánuði síðan nófst vinna við borun eftir heitu vatni í nánd við orlofsheimilið, og í gærmorgun var vatnið kom- ið 92 stiga heitt. Það er grunnt á velgjuna þar í Olfusinu. Fyrstu framkvæmdir við bygg- ingu sumarhúsanna hófust í vor sem leið og hefur miðað vel á- fram. Sá draumur er að rætast, að ASÍ geti gefið verkafólki kost á orlofsdvöl í eigin húsum. því, sem margsinnis hefur verið bent á hér í blaðinu, að eitrunar- hætta gæti stafað af útblæstri aluminíumverksmiðju. Hins vegar sögðu þeir, að þetta væri ekkert til að óttsat, því að fundnar hefðu verið upp aðferðir til að eyða þessum skaðlegu efnum. Reyndar kostaði marga tugi milljóna að setja upp útbúnað til þeirrar hreinsunar, og formaður Stóriðju nefndar, Jóhannes Nordal, lét í ljósi þá skoðun, að ef setja ætti upp slíkan útbúnað við verk- smiðju, sem hér yrði byggð, þá væri sennilegt, að útlendingarnir myndu vilja láta Islendinga bera þann kostnað, eða a. m. k. hluta hans. En eitt af því, sem talið er mæla með því, að aluminíumverksmiðja yrði fremur reist í nágrenni Reykjavíkur en við Eyjafjörð, er að syðra þyrfti minni útbúnað til hreinsunar útblástursins en hér þyrfti í þröngum firði. Kemur þetta heim við það, sem Verka- maSurinn hefur bent á, aS ekkert vit væri aS setja slíka verksmiðju niður í þéttbýlu landbúnaðarhér- aði. Og vonandi kemur hér engin aluminíumverksmiðja. PERUTZ ) litfilmur Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur Brekkugötu 5 — Sími 1524

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.