Dagur - 25.03.1959, Blaðsíða 1

Dagur - 25.03.1959, Blaðsíða 1
Fylgizt með því sem gerist hér í kringum okkur. Kaupið Dag. — Sími 1166. DAGUR kemur næst næst út íimmtudagimi 2. apríl. XLII. árg. Akureyrií miðvikudaginn 25. márz 1959 16. tbl. Frá Búnaðarþingi Nýlokið Búnaðarþing stóð f rá 20. febrúar til 16. marz - Til meðferðar voru 45 mál en af þeim fengu þrjú ekki afgreiðslu Fjármálin eru enn sem fyrr erfið viðfangs, og að þessu sinni Ölli það nokkru um, að fjárlög eru enn óaf- greidd, svo sem menn vita, og því óvíst urri framlag ríkissjóðs. Stjórn Búnaðarfél. ÍSlands hafði að verijú sent ríkisstjórn áætlun um rekstur- inn á árinu og þar talið, að veita þyrfti á ijárlögum 3 millj. kr. til almennrar starisemi félagsins, eða Nýja réttlætið Blöð Alþýðuflokksins birtu nýlega greinargerð um nýju kjördæmin og væntanleg úr- slit, byggð á tölum frá kosn- ingunum 1953. Kjördæmabreytingin á að fullnægja öllu réítlæti, segja stjórnarblöðin. Berum nú saman tvö kjör- dæmi, Reykjaneskjördæmi (Gullbr., Kjós og Hafnarfj.), og Norðausturlandskjördæmi, (Þingeyjarsýslur, Eyjafjarðar- sýsla og Akureyri). í Reykja- neskjördæmi eiga að vera 7 þingmenn fyrir 8793 kjósend- ur. A bak við hvern þingmann 1256 KJÓSENDUR. í Norðausturlandskjördæmi ciga líka að vera 7 þingmenn fýrir 10969 kjósendur. Þar er óhætt að hafa 1569 KJÓS- ENDUR að baki þingmannsins éða um 300 fleiri. Ofan á þetta nýja réttlæti ríkisstjórnarinn- ar bætist svo sá óreiknanlegi aðstöðumunur þeirra, sem búa í Reykjaneskjördæmi og hins vegar þeirra, sem Norðurland hyggja. Skyldi okkur vcita af 8. þingmanninum til að jafna að- stöðumuninn. Vaskur mætti hann vera, ef hann gæíi rétt þann halla. Ríkisstjórn ráðgerði upphaf- lega að hafa aðeins 5 þing- menn fyrir Reykjancskjör- dæmi. Við nánari athugun þótti henni tryggara að fjölga þar um tvo til þess að Emil og Guðm. í. væru nokkurn veg- inn vissir. í okkar kjördæmi CNorðausturl.kjördæmi) stend úr aftur á móti þannig á, að ef þingmenn yrðu 8, hreppti Framsókn 8. sætið. Stjórnin hefur ekki áhuga fyrir þess konar réttlæti. kr. 438.000.00 hærra en á síðstl. ári. Á fjárlagafrumvarpi því, sem fyr- ir lá, voru hins vegar ekki ætlaðar nema kr. 2.828.700.00, eða 171.300 krónum lægra en stjðMS Búnaðarfé- Iagsiris taldi þörf fyrir. Eftir að fjárhagsnefnd Búnaðar- þings hafði rætt við fjárveitingar- nefnd Alj)ingis, varð það að ráði að áætla þennan lið kr. 2.950.000.00, og er áætlunin á því byggð, hvort sem þetta stenzt eða ekki. Nokkrar hækkanir urðu á sl. ári, bæði á launum og öðrum kostnaði, frá fjárhagsáætlun, eða á þriðja hundrað þús. kr., og fékkst veru- legur hluti þess greiddur úr ríkis- sjóði á síðastl. ári. Þrátt fyrir ýmis aðkallandi verk- efni Búnaðarlélags íslands, er kalla á aukna starfskrafta, var að þessu sinni næstum ekkert hjegt að ganga til rrióts við þarfir og óskir, og er það mikið áhyggju- og unihugsun- arefni, hvernig úr mcgi bæta fjár- þörf félagsins. . Skal þá drepið á nokkur mál, er Búnaðarþing afgreiddi, og líklegust eru til að hafa verulega þýðingu fvrir landbúnaðinn. Ályktun um reynslubú. Búnaðarþing telur, að reynsla ná- grannaþjóða okkar af stofnun og rekstri reynslubúa bendi til þess, að rekstur slíkra búa geti líka orðið til framfara hér á landi. Vill Búnaðarþing því fela stjórn Búnaðarfélags íslands að vinna að því á þessu ári í samvinnu við stjórnir búnaðarsambandanna, að koma upp nokkrum reynslubúum, Framhald á 5. síðu. Fundur í Framsóknar- félögunum í dag, 25. marz, kl. 8.30 e. h. í Gildaskála KEA. — Fundar- efrii: Fréttir af flokksþinginu, Bernharð Stefánsson flytur ræðu. Önnur niál. Svonefnt Ilawel-hús, sem sýnt var á byggingarsýningunni í Osló síðastliðið haust. Húsið er að mestu unnið í verksmiðju, en reist á staðnum. Það er úr spónaplötum. — Þrefalt gler í gluggum. Húsið er teiknað af arkitekt Odd Brochmann. Jón Ágústsson. Síðusfu dagar gúsfdagur í fyrra Nú er sú óvenjulega veður- blíða, að síðustu dagarnir undan- farið eru hlýrri en skárstu dagar ágústmánaðar í fyrra. — Þessir heitu dagar valda þó nokkrum áhyggjum og mjög mót vonum, sérstaklega skógræktarmönnum. Runnar eru að því komnir að springa út og litlar birki- og lerkiplöntur halda líka að það sé komið vor og eru byrjaðar að vaxa. Tæplega er hægt að búast við því, að vorið sé komið fyrir alvöru, þótt þessi göðviðriskafli hafi komið. Japanskar myndir Japanskar myndir og teikning- ar hafa verið til sýnis fyrir nem- endur í Barnaskóla Akureyrar undanfarna daga. Myndir þessar eru unnar með nokkuð öðrum hætti en hér er venja og eru all- girnilegar til fróðleiks. Myndirn- ar eru eftir 5—16 ára böm og eru enn til sýnis. Gras er farið að spretta á lóð- um og nýgræðingurinn fylgir snjóröndinni, sem hopar ört þessa mildu marzdaga. Rafvæðingin stöðvuð Alþýðumaðurinn er mjög arg- ur yfir því í gær, að Dagur skyldi segja frá því, að ríkisstjórnin stöðvaði rafvæðingarframkvæmd ir um síðustu áramót — ALVEG GJÖRSAMLEGA. — Um síðusíu áramót var 10 ára rafvæðingar- áætluuin hálfnuð og hafði STADIZT FULLKOMLEGA. — Þetta eru staðreyndir, sem Al- þýðumaífurinh getur ekki hnekkt. Hins vegar urðu lítils háttar breytingar á einstökum stöðum. Ef ríkisstjórniri framlengir bann sitt á áður ákveðnar rafvæðing- arframkvæmdir, eru það hrein svik við fólkið í landinu og um leið enn ein sönnun á „um- hyggju" íhalds og krata fyrir dreifbýlinu. Byggðin á Akureyri færist norður - Mikið byggt í vor - Byggingaráðstefnan í Oslo Viðtal við Jón Ágástsson, byggingaf ulltrúa Allt frá landnámstíð og fram að þremur síðustu áratugum varð tiltölulega lítil breyting á híbýlum manna hér á landi. Fyrst pg fremst var notað það efni, sem landið sjálft gat látið í- té. En það var torf, grjót, reka- viður og að einhverju leyti skóg- viður. Ending torfbæjanna var ekki meiri en svo, að hver kyn- kynslóð þurfti að byggja yfir fólk og fénað. En á síðustu áratugum hafa orðið þau þáttaskil í þessu efni, að nú eru torfbæirnir svo gjörsamlega úr sögunni, bæði í bæ og sveit, að farið er, með ær- inni fyrirhöfn, að varðveita nokkra slíka, sem forngripi. En því fer fjarri að húsnæðismáiin séu leyst fyrir framtíðina, þótt flestar byggingar í landinu 'séu úr steinsteypu. Árlega þarf að mæta húsnæðisþörf hinnar öru fólksfjölgunar og ennfremur taka kröfur almennings svo skjótum breytingum, að nú þegar er það nokkurt áhyggjuefni, hve húsin eru varanleg og óhagganleg. Og þrátt fyrir alla tæknina, áratuga reynslu, góðan efnahag einstakl- inga miðað við það sem áður var og hin nýju byggingarefni, er svo ástatt, að venjulegu fólki er það hin mesta þrekraun að eignást sæmilegt þak yfir höfuðið. í þessu efni rikir hið hraklegasta ástand og ber margt til. Sá, sem vill eignast nýtt hús, verður að byggja það sjálfur. ¦— Flesta aðra hluti er hægt að kaupa, tilbúna til notkunar. Bæj- armaðurinn þarf fyrst að fá lóð, láta gera teikningar og semja kostnaðaráætlun, útvega smiði, mýrara, pípulagningamenn, raf- virkja, málara o. s. frv. Hinn verðandi húseigandi ætlar svo oftast að spara sér stórar fjár fúlgur með ei^;r! vin^u og fiöl skyldu sinnar við byggingu fram- tíðarheimilsins. Sú árátta fylgir mönnum, að vilja hafa húsið sitt öðruvísi en önnur hús og fyrstu vonbrigðin með teikninguna gera .vart við sig áður en húsið rís af grunni. Fagmennirnir koma nú hver af öðrum, væntanlega í réttri röð, en verk þeirra falla ekki saman. Eitt rekur sig á ann- ars horn. Það tekur tímann sinn að byggja hús. Sex mánuði fram yfir áætlun þykir vel að verið. Húsa- meistarinn hefur afsakanir á reiðum höndum. Fyrst vantar uppslátt, svo steypujárn, þá nagla, síðan hreinlætistæki, gólf- dúk o. fl. Þegar kemur að kostn- aðarhliðinni stenzt áætlunin hvergi. Enginn er ábyrgur fyrir því nema húsbyggjandinn og engin lánastofnun er skyldug til að lána peninga út á nýtt íbúðar- hús. Sparifé hins bjartsýna manns er löngu þrotið og vinir og ættingjar og venzlafólk eru nauðugir viljugir orðnir þátttak- endur í fyrirtækinu. Þegar flutt er í nýja húsið, er það fullt af raka, veggir springa, hurðir og gluggar opnast ekkieða lokast nema með átökum, og húsið er að flestu leyti öðruvísi én það átti að vera. Sem uppbót á þessi vonbrigði verður fjöl- skyldan nú að vinna baki brotnu næstu áratugi til að verða þó ekki rekin út úr þessari jarð- nesku paradís". Nú' fer að vora og fjölmargir. hyggja á húsbyggingar á þessu ári. Ástæða er til þess, að vanda. vel 'allan undirbúning og fylgjast með nýjungum. Blaðið náði tali af bygginga- fulltrúa bæjarins, Jóni Ágústs- syni, en hann er byggingaiðn-

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.