Dagur - 27.05.1959, Blaðsíða 1

Dagur - 27.05.1959, Blaðsíða 1
Fylgizt með því sem gerist hér í kringum okkur. Kaupið Dag. — Sími 1166. Dagum DAGUR kemur nsest út laugar- daginn 30. maí. XLII. árg. Akureyri, miðvikudaginn 27. maí 1959 28. tbl. Öldruð hjón og flugmaður fórusf Sjúkraflugvél var á leið frá Skagafirði til Reykjavíkur - Slysið varð á Snæfellsnesi Sá hörmulegi atburður varð á sunnudagskvöldið, að önnur sjúkraflugvél Björns Pálssonar fórst við fjallið Sátu á Snæfells- nesi. I vélinni voru hjónin Jón Guðnason frá Heiði í Sléttuhlíð í Skagafirði og kona hans Björg Sveinsdóttir, bæði um sjötugt, og flugmaðurinn Hilmar Daníelsson, Reykjavík, 27 ára. Flugvélin fór noður til að sækja Björgu og flytja hana í sjúkrahús. Báðar vélar Björns Pálssonar flugu norður þennan dag. Bjórn flaug þeirri vél, sem fór til Vopnafjarðar, einnig til að sækja sjúkling. Björn fann flak flugvélarinnar snemma á mánudagsmorgun á þeim stað er fyrr segir. Líkin voru flutt til Reykjavíkur með þyrilvængju. Þoka var á þegar slys þetta bar að höndum. Hagsfæff reksfursár Úfgeriarfél. Ak. h.f. G. A. gróðurseffi 4000 f rjáplönfur ið Miðhálssföðum í Öxnads! Mér er bæði ljúft og skylt að þakka Gagnfræðaskóla Akureyr- ar fyrir frábæra aðstoð við skóg- ræktina vorin 1958 og 1959. Síðastliðinn sunnudagsmorgun fóru nærri allir nemendur 4. bekkjar og nokkrir kennarar skólans vestur að Miðhálsstöðum í Öxnadal og gróðursettu þar 4000 trjáplöntur. Þessu verki var lokið á þrem tímum og unnið af þeim þegnskap, gleði og krafti sem á aS vera einkenni íslenzkr- ar æsku. Með þessu verki hafa 4. bekkingar G. A. frá vorinu 1959 reist sér minnismerki, sem lifir, stækkar og hækkar löngu eftir að dagar ungmennanna. sem verkið unnu, eru taldir. Það er mjög skemmtilegt og vel viðeigandi að síðasta verk nemendanna á Vegum skólans skuli vera ræktunarstarf. Væri óskandi að sem flestir skólar landsins færu að dæmi Gagn- fræðaskóla Akureyrar í þessu efni. Þorsteinsdagur. Laugardaginn 30. maí verður aðalskógræktarferðin að Mið- hálsstöðum farin. Þess er fastlega vænst að menn mæti vel til skóg- ræktar þann dag. Takmarkið er að gróðursetja þá 5000 plöntur. Farið verður frá Hótel KEA kl. 3 e. h. Framhald á 5. sitSu. Árni Jónsson syngur á Akureyri n. k. f östud. Árni Jónsson, tenór, syngur á vegur Tónlistarfélags Akureyrar næstk. föstudagskvöld í Nýja^ Bíó kl. 9. Fritz Weisshappelverð- ur við hljóðfærið. Árni hefur getið sér góðan orð- stýr í söngnámi sínu erlendis í vetur og á nú ýmsra góðra kosta völ þar. Aðgöngumiðar eru bornir þessa dagana til styrktarfélaga og verða einnig afhentir við inn- ganginn. Nýir félagar geta snúið sér til Haraldar Sigurgeirssonar á skrifstofu bæjarins. Félagið bætti hag sinn verulega - Af labrögð voru góð - Yfir 20 millj. kr. voru greidd í vinnulaun Kviknaði í nialbik- unarvél f gær kviknaði í tjöru í mal- bikunarvél víð áhaldahús bæjar- ins viS Glerárgötu. StóSu logar og reykur hátt í loft upp. Slökkviliðið réði niðurlögum eldsins" á skammri stundu, en malbikunarvélin mun hafa skemmzt mikið. Tjón varð ekki að öðru leyti. Vísitalan óbreytt Kauplagsnefnd hefur reiknað vísitölu framfærslukostnaðar í Reykjavík 1. maí 1959 og reyndist hún vera 100 stig eða óbreytt frá grunntölu vísitölunnar 1. marz 1959. . formerK sfarfsemi Sam æk Aðalfundur þess var haldinn 20. þ. m. Jónas Kristjánsson, formaður sambandsins, skýrði frá starf- seminni á liðnu ári. En aðalvið- fangsefni SNE er einkum þrí- þætt. Fyrst má nefna sæðingar- stöðina að Grísabóli, í öðru lagi er þar rekið svínabú og síðast, en ekki sízt, er svo hin nýja bú- fjárræktarstöð að Lundi. Eins og áður hefur verið skýrt frá hér í blaðinu, hefur SNE rekið umfangsmikið og eftirtekt- arvert kynbótastarf í nautgripa- ræktinni á undanförnum árum. Samband nautgriparæktarfé- ]aga Eyjafjarðar er 30 ára. Það var stofnað af 6 nautgriparæktar- félögum og var hlutverk þess að vinna að kynbótum á nautgripa- stofninum og einnig að auknum skilningi bænda fyrir umbótum í fóðrun og hirðingu nautgripanna. Nautgriparæktunarfélögunum f SNE hefur nú fjölgað um helm- ing og starfið orðið meirá og fjólþættara. Sæðingarstöðin hefur verið rekin í 13 ár við vaxandi þátttöku bændanna. Og telja má, að þær framfarir í nautgi-iparæktinni, sem náðst hafa á þeim tíma, megi að meira eða minna leyti rekja til áhrifa frá Sæðingarstöðinni. Búfjárræktarstóðin að Lundi hefur nú starfað í 3 ár. Þar eru um 140 nautgripir að staðaldri og á öllum aldri. Þar er búið að af- kvæmaprófa kynbótanautin Ægi og Völl, kvíguhópar undan Þela og Fylki eru hálfnaðar með sitt tilraunaskeið og í haust ganga dætur þeirra íra og Týs undir prófið og enn eru tveir kvígu- hópar í uppeldi, undan þeim Galta og Mýra. Á Lúndi og Rangárvöllum eru nálega 200 dagsláttur ræktað land, sem bæði er notað til beitar cg slægna. Yfir 3 þús. kýr hafa verið sæddar með árangri frá Sæðing- arstöð SNE á síðasta ári. Sam- kvæmt skýrslum hafa 52 kýr á sambandssvæðinu mjólkað yfif 20 þús. fitueiningar. Bókfærð, skuldlaus eign SNE var rúml. 1 milljón króna. Bústjóri að Lundi er Sigurjón Steinsson búfræðikandidat frá Ölafsfirði, en fjósameistari Kristian Buhl, danskur búfræð- ingur, sem hér hefur dvalið all- mörg undanfarin ár. Tilráuna- starfið er framkvæmt undir stjórn Ólafs Jónssonar ráðu- nauts. : ' ' í stjórn SNE eru: Jónas Krist- jánsson, formaður, og meðstjórn- endur Kristinn Sigmundsson, Arnarhóli, og Árni Jónsson, til- raunastjóri. Á aðalfundinum voru, meðal annarra gesta, Ólafur Stefánsson, ráðunautur B. I., og Jóhannes Eiríksson, bústjóri að Laugar- dælum. Aðalfundur Útgerðarfélags Ak- ureyringa h.f. var haldinn í Sam- komuhúsinu á Akureyri 19. þ. m. Helgi Pálsson, formaður félags- stjórnar, rakti í stórum dráttum starfsemi félagsins á síðasta ári og drap á þýðingu hennar fyrir bæjarfélagið. Gísli Konráðsson framkvæmda^ stjóri gerði grein fyrir reiknings- legri afkomu, las sundurliðaða reikninga félagsins og svaraði að því loknu nokkrum fyrirspurn- um. Reikningarnir voru síðan sam- þykktir samhljóða. Afli togaranna. Hér fer á eftir yfirlit um afla togaranna á árinu 1958 (töiur ekki nákvæmar, sleppt eða fyllt upp, eftir ástæðum): Kaldbakur fór 18 veiðiferðir, þar af 1 á ísfisk erl. og 1 á salt- fisk. Afli 4790 tonn fiskjar, 65 tonn lýsi. Svalbakur 24 veiðiferðir, þar af 1 á ísf. erl. Afli 4746 tonn, lýsi 109.7 tonn. Harðbakur fór 21 veiðiferð, allar innl. Afli 5030 tonn, lýsi 101.1 tonn. Slétbakur fór 22 veiðiferðir, þar af 1 á ísf. erl. Afli 4938 tonn, lýsi 108 tonn. Alls fóru því togararnir 85 veiðiferðir og öfluðu 19.5 þús. tonn. Lýsisframleiðsla nálega 384 tonn. Einn togaranna, Svalbakur, skilaði 494.5 þús. kr. hagnaði. — Fæoiskostnaður hans var og mun lægri en hinna togaranna. Ráðstöfnn afla. Til frystingar tók félagið 13733 tonn, í herzlu 1768 tonn og til söltunar 1268 tonn. 234 tonn af nýjum fiski voru seld frá skipun um og 668 til vinnslu í Krossa nesi. Utan Akureyrar (innan- lands) voru seld 1373 tonn og til útlanda 461.2 tonn. Framleiðslan. Hraðfrystihúsið framleiddi á árinu 152920 kassa af freðfiski til útflutnings (úr 3908 tonnum af fiski), 86 kassa til sölu innan- lands (2.3 tonn), 48.6 tonn af refafóðri, 14 tonn af sóltuðum þunnildum, 3 tonn söltuð roð, 11.2 tonn af heilfrystum flatfiski, 24'tunnur af hrognum, 794 kg. af upsalýsi og 7015 tonn af ís. Framleiðsla á skreið nam 333.5 tonnum, og.frá fiskverkunarstöð 358.7 tonn. Úrgangur til Krossa- nesverksmiðju frá öllum vinnslu- greinum nam 9222 tonnum. DAGUR kemnr næst út laugardag. 30.maí. Vinnulaun. Vinnulaun námu alls 20.746 millj. króna. Til skipshafna voru greíddar 11.6 millj., til frysti- hússins 5.7 millj., til skreiðarverk unar 584 þús., saltfiskverkunar 596 þús., netaverkstæði 672 þús., akstur 129 þús., laun bifreiða- stjóra 254 þús. o. s. frv. Hagnaður. Togarar félagsins, frystihús og aðrar eignir var samtals afskrifað um kr. 4.112.817 krónur og standa nú togararnir í 14.827.673 krón- n. Reksturshagnaður á árinu varð kr. 2.442.680.60, og sam- þykkti aðalfundurinn samhljóða þá tillögu stjórnarinnar að verja honum óskiptum til afskrifta á eldri skuldum félagsins. Þá var gengið til kosninga. Til stjórnarkjörs kom aðeins einn listi fram, og varð hann því sjálf- kjörinn. Stjóm félagsins. Síjórn félagsins skipa nú: Helgi Pálsson, Jakob Frímannsson, Jónas G. Rafnar, Albert Sölvason og Tryggvi Helgason. Varamenn: Gunnar H. Kristjánsson, Gísli Konráðsson, Eyþór H. Tómasson, Jón M. Árnason og Jóhannes Jósefsson. Endurskoðendur voru kjörnir Ragnar Steinbergsson og Þórir Daníelsson. Þeir þorðu ekívi Framsóknarmenn fóru þess á leit við meirihluta stjórnar- skrárnefndar í Ed., að þrí- flokkamir féllust á, að lögin um nýja skipan kjördæmanna tækju ekki gildi nema kjós- endur samþykktu það við al- menna atkvæðagreiðslu. Þessu var neitað, og sýndi það ljóslega að þeir treystu ekki málstað sínum svo vel, að þeir þyrðu að leggja hann undir dóm kjósendanna til staðfestingar eða synjunar. Þríflokkarnir treysta ekki málstað sínum vel, en vona að flokksböndin haldi og menn kyssi á vöndinn af einskærri flokkshlýðni. Flokkarnir, sem ekki þora að leggja málið EITT SÉR undir dóm þjóðarinnar, mega ekki koma því fram hjá dómi hennar. Það eiga kjósendur að sjá um í kosningunum í vor. Um kjördæmamálið eitt er kosið í vor. Á þinginu í sumar verður eingöngu fjallað um kjördæmamálið. Einn þáttur stjórnarskrár- innar hefur verið gerður að hraklegu kaupskaparmáli í höndum þríflokkanna. Þessir flokkar heyja stríð við þjóð- rækni og átthagatryggð. En hver vill fylgja þeim?

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.