Þjóðviljinn - 30.11.1943, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 30.11.1943, Blaðsíða 8
r. r Up bopglnni Næturlæknir er í Læknavarðstöð Reykjavíkur, Austurbæjarskólanum, sími 5030. Útvarpið á inorgun: 18.30 Dönskukennsla, 2 flokkur. 19.00 Enskukennsla, 1. fiokkur. 20.20 Tónleikar Tónlistarskólans. Strengjasveit leikur undir stjórn dr. Urbantschitseh: „Næturljóð", (Eine kleine Nachtmusik) eftir Mozart. 20.45 Erindi: Búddatrúin og þróun hennar (Sigurbjörn Einarsson prestur). • 21.10 Tónlistarfræðsla fyrir ungl- inga, IV (Hallgrímur Helgason. tónskáld). 21.40 Hljómplötur: Kirkjulög. Stúdentablaðið kemur út á morg- un. Að útgáfunni standa öll stjórn- málafélög háskólastúdenta. Blaðiðs er rúmlega 30 síður að stærð og er með fjölbreyttu efni, sögum, kvæð- um og ritgerðum. Blaðinu lýkur með akademiskum annál. Frágangur er allur hinn' vandaðastl og blaðiði myndum prýtt. Aðalfundur Blindravinafélags ís- laiuls var haldinn í fyrradag. Blindraheimilissjóður félagsins er nú orðinn rúmlega 178 þús. kr. Þar. af er safnað af sérstakri fjársöfn- unarnefnd um 115 þús. kr. Verður nánar skýrt frá starfsemi félagsins, í blaðinu, einhvern næstu daga. Gjafir til Blindraheimilis: S. T. Ó. 500 kr. S. G. 300 kr. O. E. 750 kr. G. S. 100 kr. Á. <E. B. 1000 kr. S. E. G. 700 kr. H. A. 1000 kr. H. E. 1000 kr. — Alls 5350 kr. — Áður auglýst 67,225 kr. — Samtals 72,575 kr. Með þökkum móttekið. Fjársfifn- unarnefnd. Gjafir og áheit til Vinnuheimilis- sjóðs S. í. B. S.: Frá Ó. P. P. af- mælisgjöf (afh. af S. Vagnss.) 50 kr. Frá Gamalli sveitakonu 10 kr. Frá Guðm. SVeinssyn Sveinseyri (Safnað) 500 kr.' Frá N. N. (afh. af Sigr. Haraldsd.) 100 kr. Frá Magnúsi Jónssyni, vélsm. (afh. af Andrési Straumland) 100 kr. Beztu þakkir til gefendanna. Stjórn S. í. B. S. Skrifstofa Sambands ísl. berkla- sjúklinga er í Lækjargötu 10 B uppi, sími 5535. Þar er veitt móttaka á heitum og gjöfum í VinnuheimihV sjóð sambandsins. Fjölmsnnur fundur um bindindismál þJÓPVIUINN Albýðuflokkurinn and- stæður Reykvíkingum Hrafnarnir kroppa augus hvor w öOrum Hörð átök í eíci deild um ftveytmgu á löjpim um eignar- og notkunarrétfe jarðhita. í gær var til 2. umræðu í eíri deild irumvarp um Ikæytrngn á lögum um eignar- eg notkunarrétt járð&ita. ••»••#•»»» nýja mó •••»• Þingstúka Reykjavíkur hélt fund um bindindismál í Lista- mannaskálanum í gærkvöld. Fundurinn var mjög fjölsóttur. Þorsteinn J. Sigurðsson setti fundinn. Þá var flutt erindi eft- ir Ólaf Björnsson kaupmann á Akranesi, sem sjálfur gat ekki mætt á fundinum vegna veik- inda. Að því búnu las Þóra Borg kvæðið Ingiríður með undir- leik Emilíu Borg, en þar næst flutti Sigfús Sigur- hjartarson erindi. Á milli at- riða var sungið, en Pétur Sig- urðsson sleit fundinum með ræðu. Helgi Helgason stjórnaði fundinum. Þetta mun vera einn fjölmennasti fundur sem hald- inn hefur verið um langt skeið í Reykjavík, um bindindismál. ÁsKrífíðrsímí Þjöðviljans er 2184 Frumvarpið var flutíí í neðri deild af tveimur Alþýðuflokks- mönnum, og er aðalefni þess það, að ríkið skuli aðstoða við rarmsóknir jarðhita og greiða að hálfu kostnað við. boranir eftir heitu vatni, ef þær eru framkvæmdar- með jarðborum ríkisins. Meirihluti allsherjarrrefndar neðri deildar,. sem fékk málið til meðferðai^. vildi gerai á því tvær breytingar. Aðra* þár að ríkið skyldi borga hinni tiltekna hluta kostnaðar við boranirnar, eins þó að viðkomandi bæj'arfé- lag ætti jarðborana, sem notaðir væru. Hina þá, að lögin skyldu ná til þeirra borana eftir heitu vatni, sem þégar eru- hafhax og nú standa yfir. Þessar breytingar raiða að j því,' að Reykjavík og Æoireyri, ! sem þegar hafa riðið á. vaðið með þoranir eftir heitu vatni, verði latnar sitja:við sama borð hvað þetta snertir, um styrk frá ríkinuv eins og þeii- staðir, sem síðar koma. Mundi það muna Reykjavíkurbai: um 400 þúsund krónur. En fulltrúar Alþyðuflokksins, og Framsoknar í allsherjar- nefnd lögðust á móti hreyting- unum, og hið sama gerðu allir fulltrúar þessara flokka við atkvæðegreiðsluna í efri deild. Um Framsóknarflokkinn var það áður kunnugt, að honum er ekkert annt um málefni Reyk víkinga. En með þessu hefur einnig Alþýðuflokkurinn opin- berað, að hann er andstæður hagsmunum Reykvíkinga og vill ekki að ríkið veiti þeim samskonar aðstoð í þessu efni, og öðrum landsmönnum. Þrátt fyrir þetta voru breyt- ingatillögurnar samþykktar, með atkvæðum sósíalista og' sjálfstæðismanna. Annað, sem vakti athygli í sambandi við þessa umræðu, var það, að borgarstjórinn í Reykjavík og fyrverandi forsæt isráðherra, Hermann Jónasson, skeyttu skapi sínu hvor á öðr- um;. iheð óþvegnu götústráks- orðbragði — annar fyrir ómögu- lega stjjám bæjarmálefna Reykjávíkur, hinn fyrir sáma í stjórnlandsins, sællar minning- ar. Það Memur stundum fýrir, að hrafnarnir kroppa augun hvor úr öðrmn; Flugvirkið „Maiy iknn** (Air Force) Stórfelldasta flugmynd nú- tímans. Aðalhlutverk: JOHN GARFIELD. HARRY CAREY. Sýnd kl. 6.30 og 9. Börn fá ekki aðgang. KVENHETJAN - (Joan of Ozark) JOE E. BROWN. JUDY CANOVA. Sýnd kl. 3 og 5 Bönnuð hornum yngri ent. 12 it&. TJARNAB BÍÓ m*m*m í hjarta og hug i • (Always In My heart). • Söngvamynd með söngkon- S unni GLORIA WARREN | MINERITCH. • • og munnhörpuhliómsveit • MINEVITEH. Í 'Sýnd samkvæmt áskoraa i kl. 5. 7 og 9. : KAUPIÐ ÞJÓÐVILJANN Sjafir jtil vinouhaBlis íyrir berklasjúkltoga Frumvarpið um að undan- þyggja ga'fir til vinnuhælis fyr ir berklasjúklinga skatti var af- greitt til efri deildar í gær. Sú breyting hefur verið gérð á frumvarpinu að það gildir að- . eins til eins árs. Enn m fellt að stör- stúten fáilmeiriluta í stjörit heilsuhæl- isiiEfyrirdrykkjifneníi Frumvurpid um tíeilsuhœli fyrir- drykkjumenn var Ul' þriðju wmrœðu í neSri deiW v. gœr.. Sigfus Sigurhjartarson,. sem ekki gat verið við aðra umr. málsins sökum lasleika, gerði nú tíEraun til að leiðrétta aftur þær skemmdir, sem Finnur Jónsson gerði á fruntvarpinu við að'ra umræ&M, er hann kom því: til vegar, að Storstúkunni slcyldi aðeins; tryggðUr einn fulltrúi af þr.emur -í stjórninni, lagði" Sigfús til, að Stórstúkan fengi tvo af þremur stjórnar- nefndarmöianum, ennfremur að stjórnin skyldi starfa án launa, svo tryggt væri að ekki yrði sótzt eftir þessum störfum af fjárgírugum mönnum, heldur þeim, sem áhuga hafa á mál- inu. Sú tillaga var samþykkt en hin féild með 15 atkvæðum gegn 11 að viðhöfðu nafnakalli og málinu síðan vísað til efri deildar, en þar þarf það áð fara gegnum eina umræðu enn. Þessir þingmenn greiddu at- kvæði með því, að Stórstúkan fengi 2 fulltrúa í stjórninni: Áki Jak., Einar Olg., Emil Jóns son, Jak. Möll., Jóhann Jós., Lúðv. Jós., Páll Þorst., Sigf. Sigurhjartar., Sig. Guðna., Sig. Thor., Þóroddur Guðm. En á rnóti greiddu þessir atkvæði: Jör. Brynj., Ásg. Ásg., Eyst. Jóns son, Finnur Jóns., Garðar Þorst. Gunnar Thor., Ing. Jóns., Jón Pálm., Jón Sig., Páll Zoph., Sig. Hlíðar, Sig. Kristj., Sig. Þórð., Skúli Guðm., St. Jóh. St., Frumvarpið var síðan afgreitt út úr deildinni með öllum greiddum atkvæðum gegn at- kvæði Sigurðar Kristjánssonar, hann vildi ekki svona hæli heldur hæli fyrir taugabilaða menn. Bifreiðastöðin Hreyfill tekur íil starfa 1. desember Stöðin verður þar sem öeysir er nú Samvinnufélagið Hreyfill opnar á morgun (1. des.) nýja bifreiðastöð í húsi sínu við Kalkofnsveg, þar sem bifreiðastöðin: Gieysir hefuc verið. Bfreiðastíið þessi heitir HreyfiII sX Samvinnufelagið Hreyfill er félag allmargra sjálfseignarbif- reiðastjóra og munu þeir hafa í hyggju að bæta úr ýmsum á- göllum seirt verið hafa á rekstri og afgreiðsiu bifreiðastöðva hér í bænum.. 'Munu þeir leggja áherzlu á að hafa nægan og góðan bíla- kost fyrir viðskiptavini sína, sem vænttanlega eiga eftix að verða margir, og þá eigi síður leggja áherzlu á að hafa góða bifreiðastjóra og; fljóta af~ greiðsíu. Stjórn félagsiris skipa þessir bifreiðastjórar: Sænskir stúdentar lýsa óbEit sinni á menningarhatri nazista Dagblaðið Nya Daglig Alle- handa birti nýlega grein í til- efni af alþjóðadegi stúdenta. frumvarp í efri deild um t'rani- verk, sem na-nðsyn ber til að Þar segir, að sænskir stúdent- ar geti ekki lokað augunum fyrir því, að Þýzkaland er það land, sem mest hefur á sam- vizkunni vegna skerðingar á frelsi annarra þjóða og þving- unarráðstafana á sviði and- legra mála. Sænskir stúdentar geta ekki lengur látið þessi mál liggja í þagnargildi. Þeir hljóta að mótmæla því, að háskólum og öðrum skólum hefur verið lok- að og stúdentar ofsóttir og líf- látnir". Blaðið sagði enn frem- ur, að um leið og sænskir stú- dentar héldu upp á daginn í petta sinn, vonuðust þeir til, að þjáningar stúdenta í hernumdu löndunum tækju brátt enda og að menntunarskiíyrði almenn- ings yrðu aukin. Bergsteinn Jónsson, formaður. Ingjaldur ísaksson, varaform. Ingvar Sigurðsson, gjaldkeri. Þorgrímur Kristinsson, ritari og Tryggvi Kristjánsson. Norðmennirnir 8 er Þioðverjar myrtu Nánari upplýsingar eru nú iyrir hendi um Norðmennina 8 er Þjóðverjar tóku af lífi fyrir skömmu í Þrándheirni. Árne Johansen reyndi að flýja, er hann var handtekinn, en var skotinn í báða fætur af Gestapo- mc(nnum (leynilögreglan þýzka). Hann var áður fyrr formaður Æsku lýðsfylkingar verkamanna í Þránd- heimi. Langseth var kosinn formaður Æskulýðsfylkingar verkamanna i Suður-Þrændalögum rétt fyrir stríðið. Gustav Gundersen var verka- maður, kvæntur og átti tvö börn. • Heidar Wáhrdal var húsameist- ari, kvæntur og átti tvö börn. Bróðir hans Carsten var skrifstofu- maður. Báðir voru þeir bræður kappsamir þátttakendur í bindind- ishreyfingunni. Arvid Hustad var kvæntur syst- ur þeirra Wáhrdals-bræðra. Haakon Johnsen var varafor- maður Verkamannaflokksins í | Þrándheimi og bæjarfulltrúi, þótt hann væri aðeins 29 ára að aldri. Kolbjörn Wiggen var skrifstofu- maður hjá Landssambandi norskra samvinnufélaga og var félagi í Æskulýðsf ylkingu, Verkamanna- flokksins. Hann var 25 ára gamall. Gamall maður slasast Framh. af 1. síðu. í gær og taldi læknirinn í Hafn arfirði líkur til að höfuðkúpan væri brotin. Eyjólfur á heima á Jófríðar- staðavegi 7. í Hafnarfirði og er 69 ára að aldri.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.