Þjóðviljinn - 04.03.1949, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 04.03.1949, Blaðsíða 8
æprsfjérn Beykpvlkur skorar á ú a að Seysa fogaradelluna fafarfans Ilvoriigl ilistldM vill nð bæjarstjórniit hafi m10kkiirt írmtikvæ<> i a<f lausn deilunmðMr iifAegiu i. A íundi bæjarstjórnar í gær flntti Sigfús Sigurhjartar- öojn f..Jh. sósíalista cftirt'arandi tillögu: „Þar scm Ijóst er að stöðvun togarafIotans veldur þjóð- inni, Reykjavíkurbæ og bæjarútgerð Reykjavíkur lítt bæri- »egu tjóni, skorar bæjarstjórnin á allá. þá sem hlut eiga að uiáli, að gera allt sem auðið er til að Ijúka togara- deilunni tafarlaust. Fari svo, móti vonum bæjarstjórnarinnar, að deilan dragist enn á langinn, heimilar hún bæjarráði í samráði við sjávarútvegsnefnd, að leita samkomulags við stjórnir annárrá bæjarútgerða að gera ráðstafanir tíl að koma bæj- artogurunum á veiðar". Borgarstjóri flutti því næst tillögu samhljóða fyrri- hhita tlllögu Sigfúsar og vom þær bornar upp samtímis og samþykktar einróma, en hvorugt íhaldið vildi heyra það nefnt að bæjarstjórnin hefði frumkvæðið að því að koma bæjartogurunum á-veiðar og var síðari hluta tillögu Sig- ffásar víjað til bæjarráðs samkvæmt tillögu aðstoðarí- iiaWlsins. I stuttri framsöguræðu fyrir tillögunni benti Sigfús á það tjón sem stöðvun togaranna ylli þjóðinni, hver dagur þýddi um hálfrar millj. króna tap í erlendum gjaldeyri. Stöðvunin vær þó sérstaklega alvarleg fyr ir Reykjavíkurbæ Vegna þess hve margir togarar eru gerðir út héðan og útgerð þeirra veiga mikill þáttur i atvinnulífi bæj- arins. Bæjarstjórn gæti því ekki ann að en lýst vilja sinum að óska eftir að deilan leystist sem íyrst. En ' færi svo að deilan drægist á langinn bæri bæjar* stjórn einnig að hafa samstarf við aðra aðila að bæjarútgerð um að koma bæjarreknum tog- urum á veiðar. Ný söngkona Svava Einars. Ný söngkona, Svava Einars, kemur fram í Gamla Bíó á laug ardaginn kemur. Hún er Reyk- víkingum kunn frá fyrri árum, þar sem hún hefur sungið í út- varp og á hljómleikum Tónlist arfélagsins. Hún hefur og leik ið vandasöm hlutverk hjá Leik félaginu og í óperettusýningum fyrir nokkrum árum. Svava Einars var nemandi þeirra Haralds Björnssonar og Péturs Jónssonar ,en hefur síð- ustu þrjú árin stundað nám við Tónlistarskólann í Kaupmanna Framhald á 6 siðu Borgarstjóríitii skyldi þetta ekki! Borgarstjóri kvaðst ekki skilja hvað Sigfús ætti við með síðari hluta tillögu sinnar og óskaði nánari .skýringar, ¦— sem Sigfús veitti honum. Aðstoðaríhaldið þjón- ustureiðubúið Aðstoðaríhaldið lét ekki standa á þjónustu sinni við stóra íhaldið í þessu máli. Full- trúi þess, ¦ Helgi Sæmundsson, lagði til að síðari hluta tillögu Sigfúsar væri vísað til bæjar- ráðs! Venjan er að íhaldið geri það sjálft að vísa til bæjarráðs til- lögum og málum sem það er á móti en hefur ekki hugrekki til, vegna almenningsálitsins í bæn um, að drepa hreinlega við at- kvæðagreiðslu í bæjarstjórn- inni. í þetta sinn þurfti aðstoð- aríhaldið að fá skjalfesta þjón- ustu sína við stóra íhaldið, með því að taka af því ómakið að' vísa till. Sigfúsar til bæjarráðs. — Eru nú fá tækifæri látin ó- notuð til að fjölgá krönsunum á grafargöngu Alþýðuflokksins. Bæjarfélög ekki ábyrg- ari en einstaklingar! Hallgrímur Benediktsson j (þessi sem íhaldið lagði til rekstursfé í Steypustöðina), kvaddi sér hljóðs og lýsti yfir því að bæjarfélög hefðu ekki meiri ábyrgðartilfinningu og væru ekki ábyrgari gagnvart al menningi heldur en einstakir ' atvinnurekendur. — Væri ekki 'athugandi fyrir þénnan hátt- virta bæjarfulltrúa að útskýra hversvegna Reykvíkingar eru að kjósa bæjarstjórn fyrst hún er ekki ábyrgari fyrir velferð • bæjarbúa heldur en hvaða ein- staklingur sem lætur sér detta í hug að hagnast á atvinnu- rekstri ? Eða ber að taka þessi orð sem hreinskilna yfirlýsingu $jálfstæðisflokksins um að |hann telji meirihluta bæjar-l stjórnarinnar fulltrúa slíkra manna 'eh ekki almennihgs í bænum?.. Frá flokkssloiff- stofunni Þeir félagar.eða aðrir 'et kynnu að vilja fá blöð sósíalísta utan af landi, Aljölni á Siglufirði, Verkamanninn á Akureyri, Baidur á Isafirði, Eyjablaðið í Vestmannaeyjum, Dögun á Akranesi, geta snúið sér til okk ar nú þegar. 1 þessum blöðum gefst ykkur tækifæri til þess að fylgjast með gangí mála í átt- högum ykkar. Deildaformeiín í Sósialistafélagi Reykjavikur eru beðnir að hafa sanaband víð flokksskrifstofuna í dag. Þeir aðgöngumiðar sem enn eru ósóttir að samsæti Sósíal- istafélags Reykjavíkur í tiléfni af fimmtugsafmæli Jóns Rafns- sonar og Björns Bjarnasönar verða afhentir í skrifstofu Sós- íalistafélags Reykjavíkur í dag, föstudaginn 5. marz. Samsætið verður í Tjárnar- café sunnudaginn 6; marz kl. 8.30 síðdegis. Olgeirsson cíg Skuli sson leggja til ai$ frum- Framsókoar um breytingu á f járhagsráSsIög- unuiit verði samþykkt Minnihluti fjárhajísnefndar, Einar Olgeirsson og Skúli Guðmundsson skiluðu í gær nefndaráliti um frumvarp Framsóknarmanna um breytingar á lög- um uin f járhagsráð, innflutningsverz;Iun og verð- lagseftirlit. Er nefndarálitið þannig: „Frumvarpi þessu var vísað til fjárhagsnefiídar 2. nóv. s. I. Meirihluti nefndarinnar víll enn fresta afgreiðslu málsins, en undirritaðir telja hins vegar ekki fært að fresta málinu lengur, þar sem nú er mjög liðið á þingtímaUn og mæla þeir með því að frumvarpið verði samþykkt. Alþingi, 2. marz 1049. * Skóli GuðmundssOn. Einar Olgeiiseon." íiíanacieild sjávarátvegsin,s þarf að geta haldið áfram starfi Frumvaip Einars Olgcirssonar og Áka' ^^ lakobssonar komíð HI 2. umrœðu | Frumvárp Einars Olgeirssonar og Áka Jakobssoí)&r úm ; breytingu á lögum um stofnlánadeild sjávarúlrvegsins var- til 1. umr. í neðri deild í gær, og fór til 2. umrséðu og. sjávarútvegsnefndar. ¦ , i. ¦. 1 framsöguræðu benti Eina,r á að fé síofiilánadeildar færi Atsta8a Framsóknar til merwingar,innar: Guðlaugur Rósin- kranz þf óðleikhús- stjóri! Þjóðviljanum hcfur borizt eftirfarandi frétt frá Mennta- málaráðuneytinu: „Menntamálaráðuneytið hef- ur skipað Guðlaug Rósinkranz Þjóðleikhússtjóra frá 1. marz 1949 að telja og jafnframt leyst, Frumvarp Ilermanns Guð- hann frá störfum í Þjóðleikhúsí mundssonar og Sigurðar Guðna ráði. I sonar um lengingu á orlofstím- Frá sama tíma hefur Vil-' anum í þrjár vikur og tilsvar- hjálmur Þ. Gíslason, skólastjóri, andi hækkun oiiofsfjár fór um- verið skipaður í Þjóðleikhúsráð,! ræðulaust og án mótatkvæða samkvæmt tillögu Framsóknar, til 2. umr. og félagsmálanefnd- flokksins, og jafnframt formað ar neðri deildar ur ráðsins. Vilhjálmur Þ. Gísla son verður einnig bókmenntaleg ur ráðunautur lcikhússins." öit þverrandi, þar sem afborg- anir af lánum deildarinnar færu til að borga láa hennar hjá seðlabankanum. Alþingi hefði upphaflega skyldað -seðinbank- ann að lána 100 milljónir króna í deildina, en nú væru ekki orðnar eftir af því nema 87 milljónir króna. Nauðsynlegt væri að stofnlánadeildin hefði ekki minna fé til úmráða en 100 milljónir króna og gæli haldið áfram lánastarfsemi. Miða breytingar frumvaf-þs þeirra Einars og Áka að þvi að svo megi verða, og enn- fremur að vextir af lánum seðla. bankans til stofnlánadeildar skuli reiknast 1% (í stað 2.4% nú) og gæti deildin, sem lán- ar út með 2]/2% vöxtnm þá grætt 1—ÍM; milljón kr. á ári, miðað við 100 milljóna kr. , veltufé, og með því móti orð- I ið færari að gegn þjóðnytja- | hlutverki ,sínu. Einar sýndi fram á að L>ands' bankinn hefði prýðilega efni á Mál þetta hefur þegar vakið þessu, hann græddi nú 15—16 Orl varpið komið l\\ 2. umræðu Nvtt blað í Boraarnesi Sósíalistafélag Borgarness hefur hafið úgáfu á fjölrituðu blaði sem nefnist „Röðull" og kom fyrsta eintak þess út 1. mikinn áhuga meðal verka- manna, er hafa fullan áhuga á að fylgja því eftir og láta það ekki .,sofna" á Alþingi. Háskólafyrirlestur á sænsku. Dr. Sven B. F. Jansson flytur fyrir- lestur í háskólanum i dag kl. 6,15. Fyrirlesturinn fjallar um víkinga ferðirnar, eins og þær koma fram í sænskum rúnaristum, og fyrirles- arinn sýnir skuggamyndir af hin- um merkari rúnasteinum, sem hann taiar um. — Sven Jansson yar sænskur sendikennari hér fyr- marz s.l. I því er að finna ávarp' ir nokkrum árum og er fjölda- frá blaðstjórninni, grein um at- mörgum Isiendingum að góðu vinnumál Borgnesinga, greinar um gjálfstæðismálið, kvæði o.fl. Ritnefnd blaðsins skipa Björn Kristjánsson ,Geir Jónsson og Ragnar Olgeirsson. kunnur. Á siðari árum hefur hann ásamt próf. Wessén annazt útgáfu á sænskum rúnaristum. Arið 1S44 gaf hann út rit um Biriks sögu rauða og hlaut dóktbrsnafnbót - - Framhald á 6 síðu. milljónir króna árlega, og al- 'veg ástæðulaust að sá gróði verði allur á seðlabankanum og sparisjóðsdeildinni; stof nlána- deildin sem er ein deild bank- ans, ætti raunverulega fyr- ir því að fá sem svarar 1—l'.o milljón króna af gróða hans., Einar taldi að þörf væri gagngerðra breytinga á lögun- um um stofnlánadeild sjávár- útvegsins ef de^É&ffætti að geta annað því^vewefni að > yeita sjávarútveginum ódyr stofnlán, en þeir fiutningsmenn hefðu ekki talið líklegt að þýddi. eins og .nú stæði á að flytja róttækar breytingartillögur. j

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.