Þjóðviljinn - 04.03.1949, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 04.03.1949, Blaðsíða 8
OpASSíUiUt; leysa rogaraoeiíuna Ivorngt íbaldid vili ad bæ|ar$(ji»rniit hafi nokkurt fruHikvæiM a<> iatisn deiiuitnar Á íundi bæjarstjórnar í gær flutti Sigfús Sigurhjartar- son f. h. sósíalista cftirfarandi tillögu: „Þar scm Ijóst er að stöðvun togaraflotans veldur þjóð- inni, Reykjavíkurbæ og bæjarútgerð Reykjavíkur lítt bæri- íegu tjóni, skorar bæjarstjórnin á alla þá sem lilut eiga að niáli, að gera allt sem auðið er t:I að Ijúka togara- delíinmi tafarlaust. Fari svo, móti vonum bæjarstjórnarinnar, að deilan dragist enn á langinn, heimilar hún bæjarráði í samráði við sjávarútvegsnefnd, að leita samkomulags við stjórnir anoarra bæjarútgerða að gera ráðstafanir til að koma bæj- artogurunum á veiðar“. Borgarstjóri flutti ]»ví næst tilíögu samhljóða fyrri- hluta tlllögu Sigfúsar og voru þær bornar upp samtímis og samþykktar einróma, en hvorugt íhaldið vildi heyra jiað nefnt að bæjarstjórnin liefði frumkvæðið að því að koma bæjartogurunum á veiðar og va-r síðari hluta tillögu Sig- fúsar ví'jað til bæjarráðs samkvæmt tillögu aðstoðarí- haMsins. I stuttri framsöguræðu fyrir BorgarstjÓrínn skylái tillögunni benti Sigfús á það ekki! tjón sem stöðvun togaranna ylli þjóðinni, hver dagur þýddi um hálfrar millj. króna tap í erlendum gjaldeyri. Stöðvunin vær þó sérstaklega alvarleg fyr ir Reykjavíkurbæ Vegna þess hve margir togarar eru gerðir út héðan og útgerð þeirra veiga mikill þáttur I atvinnulífi bæj- arins. Bæjarstjórn gæti því ekki ann að en lýst vilja sínum að óska eftir að deilan leystist sem J1 Borgarstjóri kvaðst ekki skilja hvað Sigfús ætti við með síðari hluta tillögu sinnar og óskaði nánari skýringar, — sem Sigfús veitti honum. Aðstoðaríhaldið þjón- ustureiðubúið Aðstoðaiíhaldið lét ekki standa á þjónustu sinni við stóra íhaldið í þessu máli. Full- fyrst. En færi svo að deilan jtrúi þess, - Helgi Sæmundsson, drægist á langinn bæri bæjar- lagði til að síðari hluta tillögu stjórn einnig að hafa samstarf Sigfúsar væri vísað til bæjar- við aðra aðila að bæjarútgerð ráðs! um að koma bæjarreknum tog- Venjan er að íhaldið geri það urum á veiðar. Isjálft að vísa til bæjarráðs til- 1 1 jlögum og málum sem það er á jmóti en hefur ekki hugrekki til, jvegna almenningsálitsins í bæn úm, að drepa hreinlega við at- kvæðagreiðslu í bæjarstjórn- inni. 1 þetta sinn þurfti aðstoð- aríhaldið að fá skjalfesta þjón- ustu sína við stóra íhaldið, með því að taka af þvi ómakið að vísa till. Sigfúsar til bæjarráðs. — Eru nú fá tækifæri látin ó- notuð til að fjölga krönsunum á grafargöngu Alþýðuflokksins. Bæjarfélög: ekki ábyrg- ari en einstaklingar! Hallgrímur Benediktsson (þessi sem íhaldið lagði til rekstursfé i Steypustöðina), kvaddi sér hljóðs og lýsti yfir því að bæjarfélög hefðu ekki meiri ábyrgðartilfinningu og væru ekki ábyrgari gagnvart al menningi heldur en einstakir Frá flokksskrif- stofunni Þeir félagar cða aðrir éf kvnnu að vilja fá blöð sósíalista utan af landi, Mjölni á Siglnfirði, Verkamanninn á Akureyri, Baldur á Isafirði, Eyjablaðið i Vestmannaeyjum, Dögun á Akranesi, geta snúið sér til okk ar nú þegar. I þessum blöðum gefst ykkur tsekifæri til þess að f.vlgjast með gangi má!a í átt- högum ykkar. Deildaformenn í Sósíalistafélagi Reykjavíkur eru beðnir að hafa samband víð flokksskrifstofuna í dag. Þeir aðgöngumiðar sem enn eru ósóttir að samsæti Sósíal- istafélags Reykjavíkur í tilefni af fimmtugsafmæli Jóns Rafns- sonar og Björns Bjarnasonar verða afhentir í skrifstofu Sós- íalistafélags Reykjavíkur í dag, föstudaginn 5. marz. Samsætið verður í Tjarnar- café sunnudaginn 6; marz kl. 8.30 síðdegis. 01 geirsson og Skúli GuSmundsson leggja til að frum varp Framsóknar uin breytingu á fjárhagsráSslög- iinuró verði saml Minniblqti fjárhagsnefndar, Einar Olgeirsson og Skúli Guðmundsson skiluðu í gær nefr.daráliti um frumvarp Framsóknarmanna um hrevtingar á lög- um iim fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verð- lagseftirlit. Er nefndarálitið þannig: „Frumvarpi þessu var vísað til fjárhagsnefiidar 2. nóv. s. 1. Meirihluti nefndarinnar vill enn fresta afgreiðslu málsins, en undirritaðir telja hins vegar ekki fært að fresta málinu lengur, þar sem nú er mjög Iiðið á Jiingtímann og niæla þeir með því að frumvarpið verði samþykkt. Alþingi, 2. marz 1949. Skúli Guðmundsson. Einar OJgeirsson.“ Stofuláfiadeild sjávaratvcgsíns þarf að geta lialdið áfram starfi Frumvarp Einars Oigcirssonar og Áka "" lakobssonar komið til 2. umræðu , > Frumvarp Einars Olgeirssonar og Áka Jakobssoijár úm breytingu á lögum um stofnlánadeild sjávarútrvegsins var- til 1. urar. í neðri deild í gær, og fór tll 2. umnéðn og sjávarútvegsnefndar. 1 framsöguræðu benti Einar á að fé stofnlánadeildar færi Ný söngkona Afstaða Framsóknar til menningariitnar: Guðlaugur Rósin- kroEiz þjéðleikhús- stióril Orlofsfrum- varpið komið tit 2. umræðu S v a v a Þjóðviljamim hcfur borizt eftirfarandi frétt frá Mennta- málaráðuneytinu: „Menntamálaráðuneytið hef- ur skipað Guðlaug Rósinkran/. Þjóðleikhússtjóra frá 1. marz 1949 að telja og jafnframt leyst, Frumvarp Hermanns Guð- hann frá störfum í Þjóðleikhús; mundssonar og Sigurðar Guðna ráði. i sona-r um lengingu á orlofstím- Frá sama tíma hefur Vil- anum í þrjár vikur og tilsvar-' hjálmur I>. Gíslason, skólastjóri, andi hækkun orlofsfjár fór um- j verið skipaður í Þjóðleikhúsráð,' ræðulaust og án mótatkvæða samkvæmt tillögu Framsóknar! til 2. umr. og féíagsmálanefnd- flokksins, og jaínframt formað ar neðri deildar. ur ráðsins. Vilhjálmur Þ. Gíslaj Mál þetta hefur þegar vakið son verður einnig bókmenntaleg mikinn áhuga meðal verka- ur ráðunautur leikhússins.“ Nvtt Mað » í Boraarnesi Ný söngkona, Svava Einars, ’ atvinnurekendur. — Væri ekki kemur fram í Gamla Bíó á laug 'athugandi fyrir þennan hátt- ardaginn kemur. Hún er Reyk- virta bæjarfulltrúa að útskýra víkingum kunn frá fyrri árum, hversvegna Reykvíkingar eru þar sem hún heíur sungið í út- að kjósa bæjarstjórn fyrst hún varp og á hljómleikum Tónlist er ekki ábyrgari fyrir velferð arfélagsins. Hún hefur og leik bæjarbúa heldur en hvaða ein- ið vandasöm hlutverk hjá Leik staklingur sem lætur sér detta blaði sem nefnist „Röðull“ og félaginu og í óperettusýningum í hug að íyrir nokkrum árum. manna, er hafa fullan áhuga á að fylgja því eftir og láta það ekki ,,sofna“ á Alþingi. Háskólafyrirlestur á sænsku. Dr. Sven B. F. Jansson flytur fyrir- lestur i háskólanum i dag kl. 6,15. Fyrirlesturinn fjallar um vikinga ört þveiTa.ndi, þar sem afborg- anir af lánum deildarinnar færu til að borga lán. hennar hjá seðlabankanum. Alþingi hefði upphaflega skyldað seðiabank- ann að lána 100 milljónir króna í deildina, en nú væru ekki orðnar eftir af þvi nema 87 milljónir króna. Nauðs.ynlegt væri að stofnlánadeildin hefði ekki minna fé til umráða en 100 milljónir króna og gæíi haldið áfram lánastarfsemi. Miða breytingar frumvafps þeirra Einars og Áka að þvi að svo megi verða, og enn- fremur að vextir af lánum seðla. bankans til stofnlánadeildar skuli reiknast 1% (í stað 2.4 % nú) og gæti deildin, sem lán- ar út með 2Y>% vöxtum þá grætt 1—1V2 milljón kr. á ári, miðað við 100 milljóna kr. veltufé, og með því móti orð- ið færari að gegn þjóðnytja- hlutverki sínu. Einar sýndi fram á að Larids " bankinn hefði prýðilega efni a þessu, hann græddi nú 15—16 milljónir króna árlega, og al- veg ástæðulaust að sá gróði verði allur á seðlabankanum og sparisjóðsdeildinni; stofnlána- deildin sem er ein deild bank- ans, ætti raunverulega fyr- ir því að fá sem svarar 1—1',2 ferðirnar, eins og þær koma fram ! milljón króna af gróða hans.> í sænskum rúnaristum, og fyrirles- Sósíalistafélag Borgarness hefur hafið úgáfu á fjölrituðu| arinn sýnir skuggamyndir af hin- um merkari rúnasteinum, sem , _ hann talar um. — Sven Jansson hagnast a atvinnu- kom fyrsta eintak þess Út 1.1 var sænskur sendikennari hér fyr- rekstri ? Eða ber að taka þessi marz s.l. I því er að finna ávarp ir nokkrum árum og er fjöida- Svava Einars var nemandi orð sem hreinskilna yfirlýsingu frá blaðstjórninni, grein um at- mörgum Isiendingum að góðu þeirra Haralds Björnssonar og $jálfstæðisflokksins um að vinnumál Borgnesinga, greinar Péturs Jónssonar ,en hefur síð- I hann telji meirihluta bæjar-1 um sjálfstæðismálið, kvæði o.fl. ustu þrjú árin stundað nám við stjórnarinnar fulltrúa slíkra Ritnefnd blaðsins skipa Björn Tónlistarskólann í Kaupmanna manna en ekki almennings i Kristjánsson ,Geir Jónsson og Framhald á 6 síðu Ibænum? Ragnar Olgeirsson. kunnur. A siðari árum hefur hann ásamt próf. Wessén annazt útgáfu á sænskum rúnaristum. Árið 1944 gaf hann út rit um Eiríks sögu rauða og hlaut dóktorSnafnbót Framhald á 6 síöu. Einar taldi að þörf væri gagngerðra breytinga á fögtin- um um stofnlánadeild sjávár- útvegsins ef dejJcHp^r'ætti að geta annað því Iwvefiwefiri að veita sjávarútveginum ódyr stofnlán, en þeir flutningsmenn hefðu ekki talið líklegt að þýddi eins og nú stæði á að flytja róttækar breytingartiilögur.;

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.