Þjóðviljinn - 25.06.1949, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 25.06.1949, Blaðsíða 3
-e-Láögartdaífur - 25‘>-,. júsni '1©49. ■m .n ■ •anm •m PJÖÐVTUmS tOíOk Búlgarar hefja franikvæínd i’iniin Vt' V n ára áætlunar „Búlgarar luku með ágætum árangri fyrstu efnahags- áætlun sinni; tveggja ára áæthm um árin 1947—48. Þrátt fyrir miklar eyðileggingar af völdum fasistastjórnar og örðugleika eftirstríðsáranna tókst í aðalatriðum aðalverk- efni tveggja ára áætlunarinnar að hef ja framleiðslugetuna á fyrirstríðsstig og hærra“, segir í grein eftir V. Julzari i esperantoblaðinu Internacia Kulturo. að þjóðartékjur Búlgara verði „Iðnaðarframleiðslan varð nærri 70% meiri en fyrir stríð og þróunarhraði þungaiðnaðar- ins mun meiri en. léttaiðnaðar- ins. ■ Handiðnaframleiðsla tók einnig miklum; i/vbreytingum. Mikill hluti handiðnamanna batzt samtökum í' frá'níléiðslu- samvinnufélögV Yfirleitt varð framleiðslan, bæði samvinnufé- laga og einstaklinga, jafnmikil og fyrir stríð. Búlgaría varð fyrir þremur miklum þurrkaárum í röð, (1945, 1946, og 1947). Einnig af öðrum ástæðum voru miklir erfiðleikar á skipulagningu landbúnaðarins. Þrátt fyrir það náðist líka á því sviði veruleg- ur árangur. Miðað við 1939 varð kornframleiðslan 103%, timburframleiðsla og loðskinn 165%. Einungis kvikf járræktin varð lægri, 91.5% 1948 miðað við 1939. Fiskafurðir urðu 40% meiri en 1939. Á þessu tveggja ára timabili (1947—48l) urðu samvinnubúin alstaðar það form sem nýsköp- un og vélvæðing landbúnaðar- ins fékk. í landinu eru nú á annað þúsund samvinnubúa og um 70 vélamiðstöðvar fyrir lándbúnaðinn. Framkvæmd tveggja ára á- ætlunarinnar bjó í haginn fyrir fimm ára áætlunina, en með framkvæmd hennar leggja Búlg arar grunn að sósíalismanum i landi sínu. ánna miðað við 1939 á að auk- ast um 20%. Gert er ráð fyrir að hinn samvirki hluti land- búnaðarins gefi 1953 af sér 60% allrar landbúnaðarfram- leiðslunnar. Framleiðsluaukingin öll (iðn- aður og landbúnaður) á að auk- ast um 78% miðað við 1948. um 78% Með þvi móti er gert ráð fyrir í lok fimm ára áætlunarinnar tvöfaldar á við 1939. Að framkvæmd tveggja ára áætlunarinnar gekk búlgarska þjóðin og þó fremst æska lands- ins með einlægri starfsgleði. Aðalkrafturinn kom innan frá, afl hinnar vinnandi alþýðu, lausrar undan oki fasista og heimsvaldas. Verulegrar hjálpar nutu Búlgarar frá hinum öðr- um alþýðulýðveldum og þó eink um frá Sovétríkjunum, með lýðræðislegri samvinnu sjálf- stæðra ríkja. Með sama hætti verður fimm ára áætlunin framkvæmd, en með henni munu Búlgarar efia sjálfstæði sitt og leggja grunn sósíaiismans 5 landi sínu.“ Internacia. Kulturo). .lémui" Sæmuud&E ÓIaíssc«&E . V erkalýðshreyf ingin heíur ekki lagt einn einasta eyri í eipmar “I Aðalverkefni fimm ára áætl- unarinnar (1949—1953) er iðn- væðing landsins og vélvæðing landbúnaðarins svo landið verði óháð auðvaldsheiminum. Hlut- fall landbúnaðarframleiðslu og iðnaðaðarframleiðslu er nú Á fundi Fulltrúaráðs verka lýðsfél. í fyrrakvöld hélt „varaforseti" ASl, Sæmund- ur Ólafsson, þá furðulegustu ræðu, sem enn hefur heyrzt um eignamál verkalýðsfélag- anna. Voru fullyrðingar hans svo ótrúlegar, að nærri stapp aði andlegri vanheilsu. Sæmundur tilkynnti sem sé að „Alþýðuflokkurinn einn hefði átt eignirnar frá upp- hafi, ætti þær enn og myndi eiga þær framvegis"! En „þegar Alþýðubrauð- gerðin var orðin nógu stór, hehntuðu kapítalistarnir, að henni yrði breytt í hlutafé- lag, þvi að það var ekki hægt að segja, hver ætti Alþýðu- brauðgerðina"! „Fulltrúaráðið var svo lát- eiga Aiþýðubrauðgerð- Ármannsmótið Framhald af 8. síðu. m. hlaupi; keppendur verða þar 10, m. a. Guðm. Lárusson, Örn 70:30, en er ætlað að verða í Clausen og Asmundur Bjarna- lok fimm ára áætlunarinnar 55:45, og verði enn lögð áherzla á þróun þungaiðnaðarins. 1 því skyni er áætlað að fjár- festing í nýjum framleiðslutækj um verði 83% allrar fjárfest- ingar í iðnaðinum. Lögð verður áherzla á stíflu- byggingar, raforkustöðvar og vérksn^i,ðjubyggingar. Áætjað er að raforkuframleiðsla hafi í lok fimm ára áætlunarinnar þnefaldazt frá 1948, vélsmíði sexfaldazt og kolaframleiðslan aukizt um 63%. Fyrirhugað ér að vinna bug á.‘ erfiðleikum . kornframleiðsl- -: uiínar með aukinni vélvæðingu og nútimatækni. Vélamiðstöðv- umJandþúnáðarins á að fjölga 10 þús. 'íog s eveit- firðingabúð. son. Hástökk: Halldór Lárus- son, Sigurður Friðfinnsson, o. fl. 400 m. hlaup: Magnús Jóns son, Sveinn Björnsson, Ingi Þor steinsson og Sigurður Björns- son, allir úr KR. Kringlukasti: Gunnar Huseby, Gunnar Sig- urðsson, Friðrik Guðmundsson o .fl. 100 m .hlaup drengja; hástökk kvenna; og loks 4x100 m. boðhlaup og tugþraut. Þess skal getið að fyrir börn kostar aðgangur að móti þessu kr. 3.00. Þetta verður síðasta keppni finnsku iþróttamánna hér, því| á morgun fara þeir austur að: Gullfossi; Geysi og á ÞingveíH.if; í boði bæjarstjórnar ReykjayV^ ur. Á mánudagskvöldið halíía Ármenningar íþróttamönnunum og fararstjóra þeirra, Yrjö Nora, kvéðjusamsæti’ ’ í Breið- . •• i ið ina“! Eftir að hafa skýrt frá þessu öllu, lýsti Sæmundur þvi yfír allt að einu, að „AI- þýðubrauðgerðin hafi verið hlntafélag frá upphafi"! Þegar að þvi atriði kom, : hverjir héfðu raunverulega ' skapað_ þessar eignir og væru því siannir eigendur þeirra, upplýsfi „varaforsetinn" þetta: „Verkalýðshreyfingin hcf ur ekki lagt einn einasta eyri í eignirnar"! „Verkalýðsfclögin lögðn aldrei fc í Alþýðnhúsið h. f.! Hfnsvegar „gaf Alþýðuflokk- nrinn þeim fclögum, er það vildu þiggja, hlntabréf í AI- þýðuhúsinu h. f.“! Það ber aðeins að harma, að „varaforsetinn“ skuli hafa lumað á þessum sjónar- miðum þar til eftir að Hæsta réttardómur féll. Hæstirétt- ur hefði áreiðanlega getað sparað sér þriggja ára strit hefði Sæmundur flutt honum fregnirnar í tíma. Hinsvegar sýnir ræða Sæ- mundar nákvæmlega hugsun arhátt—■Alþýðuf irrkksbrodd- anna eins og hann er: Hann slær striki yfir áratuga fórn fúst starf verkalýðshreyfing arinnar í Reykjavík, neitar þeim um nokkra hlutdeild í sköpun hinna stolnu eigna, jafnvel svívirðir þau með þvíy að Alþýðuflokkurinn hafi. „gefið“ þeim hlutabréf, þegar öll þjóðin veit, að það voru foringjar Alþýðuflokks- ins, sem gáfu sjálfum sér hlutabréf í eignunum! Ræða Sæmundar er rétt mynd af því, hvemig þessi tégund pólitiskra stigamanna sekkur niður í undirdjúp spillingarinnar í skjóii log- *' beigaðs -nþjéftwrðar/ ■f Prófessor Russel) Scott, sem dvalizt hefur hér á landi undanfarna fimm mánuði og hélt námskeið í Ésperanto í Vestmannaeyjum og Horna- firði, er nýlega. farinn heim til Englands. Hann )ét ve) yfir dvö)inni hér á )andi og þeim á rangri, sem varð af starfi hans. Próf. Scott varð esperantisti 1930, og várð það með þeim hætti, að ' þogai hann var að prófa. nemendur í frönsku í Ox- ford það ár (próf. Scott hefur prófað um 50' þúsund manns í írönsku), var haidið þar í borg- inni 22. a)þjóðaþing esperant- ista. Þetta varð ti) þess, að hann fór að kynna sér ajþjóða- má)ið, og kom hann þegar auga á uppe)dis)egt gi)di hins auð- )ærða og rökrétta má)s. Hann te)ur, að a))t málanám eigi að byrja á esþeranto-námi, ineð því að málið skerpir áfar ve) skilning némendanna á málum yfir)eitt. Próf. Scott skrifaði j eftirfarandf grein fýrir hið nýja b)að Sambands íéletízkrá esper- antista, Vocó de - • Isla.ndD, og. mun hún birtást i- næsta töliý blaði þess (að sjálfsögðu á es-; peranto). Greinin heitir: „Þýð- Ing tsiands fyrir espeianto- hreyfinguna," og varpar hún; skýru ijósi á það, hve ómetan- )egt gi)di það gæti háft, ef ís- )enzka þjóðin og í'Sl'enzk'',sÍ jórn- arvöld sýna þá framsýni að verða fyrst allra þjóða til að innleiða alþjóðamálið. í skóla sina. Ó.SJrt. Norðurlandaþjóðirnax visi heimin- um veginn á þessu sviSi. skUninga pg samúðar þjóða í milli, eins og , þær hafa gert á ýmsum öðrum svi* um. Mér virðist því að skynsam- legt væri tfyrir Alþjóðasamban* esperantista að beina kröftum sin- um á sviði útbreiðslustarfsins eink um að Norðurlöndum, þar ser» virðist vera mest von um skjótax. árangur. ■^. Hvers vegna valdi ég þá hi? minnsta af Norðurlöndunum og þa.ð þeirra, þar sem esperanto- hreyfingin er einna veikust, til a* starfa lítillega í fyrir málefni al- þjóðamálsins? Auðvitað einmitt vegna smæðar landsins; því a.9 þúsund esperantistar á Islandt mundu hafa jafnmiki) áhrif og tugþúsundir í löndum með maig- falt meiri íbúaíjölda. Þó að Norðuriandaþjöðirnar lík ist mjög mikið hver •annai'rt & sviði menningar, bókmennta og þjóðfélagsmála, þá eru þær mál- farslega jafn sundurgreindar og þær þjóðir, sem tala rómönsk mál. Rómanskar þjóðir geta sennilega á helmingi skemmri tíma tileinkað , f, «.C* f ser meginatriðin 1 csperanto- vcgna þess, hve margir prÖsJ,ofnar í mál- málum; en .Norðurlandaþjóðirnar þurfa sökum smæðar sinnar meira að halda á sameiginlegu máli, og ég dreg í efa, að munurinn á mögu leikum til að nema esperanto verði mikill, eftir að komið er yfir byrj- unaratriðin. ■f Eg hef þess vegna þá von, að Þegar ég því nú í júnímánuði kveð íslenzku esperantistana, sem hafa sýnt mér vináttu og gestrisni á árinu 1949, vil ég segja við þá að skilnaði: Þið hafið þrefaldað tölu ykkar á síðastliðnum tveimur árúm. Þrefaldið hana á sama hátt fyrir júníbyrjun 1951. Þá mundu þriðju tvö árin þýða svo marga esperantista (27-falda tölu stríðs- áranna), að jafnve) fræðsluyfir- völd, sem væru á móti#esperanto, ættu erfitt með að standa á móti því, að aiþjóðamálið yrði innleitt í skóla landsins. Þetta yrði árið 1953 eða 1954. Þá yrði málefni okk ar líka búið að taka framförum í öðrum löndum, og að minnsta kósti hin Norðurlöndin mundit fýlsja dtaemi Islands. önnur lönd mundu ef til vill bíða nokkur ár til að sjá árangurinn í þeim lönd um, sem ruddu brautina. En ég tet að á sviði hinnar nýju aukningar málefnisins eftir striðið rækti ís- lenzku osperantistarnir þýðingar- mesta jarðveginn. Þeir þurfa þvi- að starfa af fullum krafti og fá ;alla mögulega aðstoð frá öðrunt löndum, cinkum Bandaríkjunurn, þa r sem — vegna ■ algeriega and- stæðra skilyrða í þessu efni — cr aðeins hægt að vonast eftir al- mennri innlciðingu esperantos, þe’g ar sýnilegt er, að ekki verður langt þangað til, að allar þjóðir heims innleiði það í skóla sina. Russell Scott. Þjóðréttarnefnd SÞ bom nýiega saman 4 fyrsta fnnd sinn I New York. Hún fjállar om hvaða. • ákVseði gilda um sbipti rikja í miHi. MeðliBáir hénnar era frá vinsöri » mýndinni- Koretski frá SovétrBi jonom, Hqbóob Bandaríkjoncm, Ram , ■ <.-. lndJasdi ogrAandkpBraoBío. - - .«■% • 's+i: ■r-v4v ' .-.v. »• * ■'•í.-.vaíui

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.