Þjóðviljinn - 17.10.1968, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 17.10.1968, Blaðsíða 7
Fíiwmifcudaigur 17. ofc&Sbar 1968 — iWÖBViXJTNN — SÍÐA f Frá kosningabaráffunni! Bandarik'junum WALLAC Grein eftir Sven Öste, fréttaritara norska blaðsins Dagbladet í Washington Fyrir tíu áruim reyndi George Corley Wallace í 'fyrsta sdnn að komast til harra awetorða f stjórnmáliuim, en hann var sdgr- aður, gerði sér grein ryrir or- sökuim ósigursdns og diró sínar ályktandr: Haran bafði ekiki sýnt kynþáttahatur sitt nógu rœki- lega og skyldi aldrei láta þá linlku henda sig fraimar. Eða með eigin orðutn: „I was out-nigguhed amd, no on's goin' to out-nigguh rae aigain" Og hann hefur sibaðið við þetta fyrirheit — og þrátt fyrir ¦ það að hanin nieflndi aildrei orð- >ið „niggari" skilja aillir boðskap hans.. 1 uimrætt skipti árið 1958 var harun að berjast uim ríkissfciíóra- stöðuna í Aflabaima — niú sitefn- ir hairun á æðsta emibætti bjóð- arinnar með lærdðm simin og og boðskap. Að sjálfsögðu kemst hann ekki imm í Hvíta húsið, ekki i betta simm. a.m.k. 20 prósent? En hann fær kannski tuttuigu prósent atkvæða, ekki er ólífc- íegt að allt að 15 midliónir kjós- erada imuni styðja hann. Hann er einn af. hinuim „þrernur stóru" í baráttuinni uim stöðuna sean leiðtogi hins frjálsa heiims. Hann er nefndur í sömu andrá og Riöhard Nixon og Huibert Hwmphrey, hanm. veku'r athygii, ummæli hains eru rakin, hainn er talinn jafnoki hinna. Þessi George C. Wallace. Frjálslyndur Það var sam sagt fyrir tíu áruim að hainn fékk köllunina. George Walace á kosningafundi. Hanin hóf stiórnimélafteiril sinn í Alabama sem ,,fi-iálsiyradur'' með rætur í þeiim vinsœilu hefð- um, sem hafa verð þýðimgar- mikið stiórmimálaafll í mörgum suðurríkjunuim og stuðiaði m.s. að sigri hins alrætnda Huey Long, sem var einvaidur í Lou- isiana á f jórða áratugnuim. Hann reyndi að ná afckvæðum hvítra fátæklinga ag , stefna hains bar nokfeum svip aí só- síallisrna — það var eikki kym- þáttaimólið sern mótaði slag- orðin — staða blökkuimainna var klár. George Walilaoe hafði' sem sagt alit aðra baráttustöou og alit aðrar hefðir að baki, en „barónarnir" i suðurríkjunuim, stiornmélaimennirnir af hinum volduigu æifcfcum, svo sem Tal- medge og Byrd George Wallace f agnað í , Chicago. -$ Ályktun 30. Iðnþings fslendinga; Aistaða sé sköpuð til fram- haklsmenntunur iðnaðarmunna Sigur Til viðbótar þeim ályktunum iðhþings, sem, Þjóðviljinn hefur áður birt, fara hcr á eftir sani- þykktir þingsins um fræðslu- mál, afurðalán fyrir iðnaðinii ok Iðnaðarbankann. Afurðalán fyrir iðnaðinn 30. Iðnþing íslemdinga telur brýna naðsym að fimma leiðir til þess að ' iðnaðurinn verðd ekki afsfciptur við ráðstöfun þess f j'ármagns, sem veitt hefur ver- ið til fraimileiOsluatvinnuvoganna rneð enduirkau'puim Seðtabank- ans á afurðavíxiuim, eiMs og verið hefur. Fræðslumál I. 30. Iðnþing Isdendinga faignar þéirri þróun seim átt hefur sér stað í fræðsiuímiáluim iðnstétt- anna frá síðasta iðnþingi. Með setningu nýrrar roglu- gerðar um iðnfræðteilu og miýj- uim námsskrám iðnskólamna er markvisst unnið að því að hrinda í frarnfcvæimd þeim nýmœiluim, sern grundvöllur var lagður að með lögum um iðnfræð'silu. frá 1966. - Þingið hvetur til þess, að þegar á yfirstandandi sfcólaári verði fylgt sem ítariegast hin- um nýju námsskrám, til þess að reynisia, er geti orðið grund- vöilur áframhaldamdi sfcarfs . á þessu sviði fáist sem fyrst. Það er skoðuin þimgsims að með hinum nýju némsskráim sé sfcofnt í.'rétta átt, þ.e. að auk- inni menntun og fræðsilu iðnað- armanna. Þinigið leggur áherzilu á að aðstaða skapist tll framhailds- mennifcunar hérlontíis fyrir iðn- ' aðanmenm, svo sem tíðkast hjá gramnþióðunuim, til þess aðbrúa hið miMa bil, sem er á milli iðnskóia og tæknifræðiprófs. II. 30. Iðnþing Isiendinga miinnir á þá staðreynd, að bezta fjár- fesiting hverrar þjóðar er flóflg- in í þeiim fiármunum, sem var- ið er til uppbygginigar skóla- og fr*e0siukerfisins. Jafnframt vek- ur þingið athygli á því 'að verií- og tækniimennfcun er uindirstaða iðnþróunar hverrar þjóðar. Með þetta hvort tvegg-ja I huga leggur Iðnþingið rólka áhorzlu á nauðsyn þess, að tryggt verði nægoamílegt fjár- magn til stofn- og reksturs- kostnaðar iðnskólanna. ¦ sem eru ein meginumdirstaðá ailirar verk- og tæfcnimenntunar i landimu. Skorar þimgið á fjárveitinga- yaidið að koma þegar á næstu fjánlagum til móts við hinar ríku þarfir iðnfræðsluinnar í þessuim efnum. S Iðnaðarbanki Islands hf 30. Iðnþing íslendiniga telur efliinigu Iðmaðarbankams mikil-. væga fyrir vöxt iðnaðarins í landimu og beinir þeirri ^sfeor- un til þeirra, sem viija efla iðnað landismanna, að beina við- skiptum sínum tii bamfcans. Iðnþingið teiur óeðlilegt. að Iðnaðarbamkanum sé synjað að opna útibú frá bankanum, þa,r sem sýnt er að það þjóni hagsmunum iðnaðarims, einsu og t.d. í KópavagL Iðnþimgið ítrekar fyrri ósikir sínar þess efmis að Iðmaðarbamk- anum verði veitt heimild til gjaldeyrisvarzlumair, svo að bamfcinn geiti veitfc viðskipta- mönnum sfnum alhliða banfca- þjónustu. Iðnþimgið krefst þess, að á meðan iðnaðurinn hefur mjög takimarfcaðam. aðgamg að því fjármaigni, sem bumdið er í Scðlaban'kanum til emdurkaupa afurðavíxia, verði bindiskylda Iðnaðarbanka Mamds hf. stór- lega mimmkuð eða jafnvel felld niður að fullu, tilt þess að ið'n- aðurinm hafi greiðari aðgamig að lánsfé en nú er. En George Wallace, dlómiairi úr t smábæ nofckrum, lét í mimmi pokainm í kosniniguinum um rík- isstjóraembættið árið 1958 — hanm var „outniggued". En hann tók afbur upp bar- áttuina fjórum árum síðar við hinn söguflræga „Big" Jim Pol- som. Géorge Waliáoe er guð- hræddur maður, kannski þafck- aði hairun forsjóninmi fyrir sig- urinm. En það er staðreynd að Big Jim var blindfullur frommi fyrir ölBum siónvarpsvélunum á síðasta sifcóra kosningafundi sinum. Það varð of mikið — meira að segja fyrir kjósendur i Alabama Uppskriftin En þá haf ði WaMace líka lært uppsikriftima og i ræðu simmi, þegar hamn sor einibættiseið sinn sem ríkisstjári í Alabama vann hann enn heilaigra heit: „Og ég hieiti aðskilnaði kyn- þátfca í dag, aöskiinaði á morg- un og aðskillmaði um aila ei- lífð.'4 Stutt eilífð Til eru lamgar eiilífðir og stutt- ar. Þegar samibamdsstiórnim i Washimigton gaf þá fyrirskipun að boði dómistola skyldi hlýtt og hásfcóiinn í Alabaima skyldi opnaður þeldökkum sifcúdentum, sitóð George Waliace á tröpp- um hásltolams, eins og hann hafði heitið, til að stöðva inn- rásina. En herimiri hafðd verið kvaddur á vettvang, og hörð á- tök virtust fraimumdain — og Wamiaoe rlkisstilóri hvarf út 1 gögnuim bafcdyr, eflfcir að hafa látið nægilega bera á andstöðu Fagnandi fylgismenn Wallace í Milwaukee. sinni. Þetta var í iúní 1963 og George Wailace var orðdnn þjóð- frægur — hetia fyrir mörgum í . suðurríkiumum, en dálítið spaugilegur náumigd í augum margra 'í noröurrikiuinuim. Alabania of lítið fylki Á næsta ári sýndi hsmn að Alabama var orðið of lítið fylki fyrir hanm og kastaði sér út i barátfcuna í forsetakosmdngum fyrir útnefningu sem^forsetaefni Demókrata — hamm giekk á holm við Lyndon Johnsom í möngum noi-ðurríkium — og fékk 35n,'0 af aitkvæðum Demókrata í Wis- comsdn, 30 prósent í Inddana og 43 prósent í Maryflamd. Enn var of snernmt að láta verulega til sfcarar sfaríða em hann hafði reynt á kraftana og fengið áhuigann. Herferðin Fyrir herfeirðina mifclu, kosm- imigaibaráttuma 1968 og stofnun eigin filokks, þurfti Wallace emn að hafa trygga sfcöðu í Alabaima. Ríkisstióratíð hans var út- runmin árið 1966 og samkvæmt stiórnarsikrá fylkisims var efcki hæigt að endurkiósa hann: Þetta var smáatriði sem hægt var að lagfæra með.'því að breyta einu atriði f plaggimu, en allt f einu sló löggiafarþing Alabama út updan sér. Nokkrir furðuHegir dagar liðu, þar sem fylkisstióir- inn var kallaður „eimvaldur', „haturspred.ikari", „grafari lýð- ræðisins" og „lærisveiinin Adolfs Hit^iers." En þetta stökk af honum eins og vaitn af gæs og hanti sirÁlaði út trompinu sínu, edginkonu sinni Lurleen Hún hafði rétt í þessu genigið undir uppskurð vegma krabba- meins og í lamgri kosmingabar- áttunni var hún eims. og bleik- ur skuggi sem fylgdi Wallace af ejmum fundinum á anmian. En sigurimin var vís og í sifcað Waiaace kom Wallace. Eftir nokfcra uppstourði emm, lézt hún í vor og George Wallace yfir- gaf fyikisstiórahöllina — en þá var herferðin að hinu rnikla takmarki komdin ved af sfcað. Hamm vvar vaxinn upp úr Ala- bama effcir 10 ára stjórnimiála- afsMpti, 49 ára að aldri. Ótti Nú fflýgur hamn mdli fyMd- anna í Bamdiaríkiuiniuini moð ótta að vopni. Hann situr eins og frosdmm við stólinn við Mið flugmanmsins í göimlu DC-7 fluigvélinml, kyrrlátur, spenntur hriáður. Og' kemur sem postuii skelfingarinrtar og úr ræðustól- unuim leiikur hamn á allt það * öryggisieysi og allain þainm óifcta sem áheyrendur hans eru haildn- ir. Hamm stdllir upp í röð og regilu öllum smáum og stórum diöflum, sem st.iórna, þvæ/la og ergia ,,hinn alimenna heiðariega Bandarfkj'amamn". En hanim tailar ekki lengur um blessum kynþáttaaðskilmað- ar og nauðsyn þess að „halda niggu,runum í stoefjum". Þess þarf ekki — allir áheyr- endur hams vita að djöfullinn er svartur. Sönglög eftír OdJ- geir Krístjánsson ^Vor við sæinn" er heiti ú nýúfckomnu raótnahefti, sem hef- ur að geyma' 26 lög eftir Odd- geir Kristiánssom. Þetfca eru sönglög við lj'óð og texfca ým- issa höfumda, flest við kvæðd Asa í Bæ og Árna úr Eyium Aðrir höfuindar lióðanna eru Jóhann Si'guriónsson, Steih- grímur Thorsteinsson, Tómas Guðmundsson, Þorteinn Valdi- marsson, Sigurður Einarsson og Loftur Guðmumdson. Oddgeir Kristiánsson tónskáld fæddist f Vestmannaeyium 16. nóvemiber 1911. Foreldrar hans voru hiónin Kristián Jónsson trésmíðairnedstari og Elín Odds- dóttir. Hann var við prentnám Framhald á 9. síðu. Kórskóli safnuðanna er tekinn til starfa Eins og fram kom í fréttum í fyrri viku var þá hafinn inn- ritun í Kórskóla safnaðanna , Reykjavík en þar var fyrirhug- aft, að æskufólki gæfist kostur á raddþjálfun. Skóli sem þessi er aligjör ný- lunda hér á lamdi og er ætlað- ur ^ll að betrumbæfca söng kirkiukóranna í framtiðinni. Hafði Þióðviljimm tal af Hrefnu Tynes pem er ritari í stjórn Kirkiukórasambands Reykiavík- urprofastsdæmis og spurðist fyrir um aðsókn að skólanum. Þetta . gekk framar vonum, sagði Hrefna,og eru nemend- ur þegar orðnir 14, sex pi'ltar og 8 sfcúlkur. Er þetta -fólk á 'aldr- inum 13 til 30 ára, flest þó um tvftugt. Dr. Róbert A. Otfcósson prótf- aði 'söngfálkið og hefst siðan kennsla af fulluim krafti í «kól- anum %á morgun, en enm er hægt að bæta við fleiri nemenduim. Kenmslan fer fram að Fríkirkju- vegi 11 og eru kennarar dr. Ró- bert og EMsabet Erlingsson.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.