Þjóðviljinn - 26.07.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 26.07.1970, Blaðsíða 1
Sunnudagur 26. júlí 1970 — 35. árgangur — 166. tölublað. :'XjjW29WÍ3íív.' ' , x '.y ^'¦¦lf$j&SB&+ ¦ ÉM$M^-y ", ^*6,?.*-* :\:*'r?:.*íá£&t ..........¦¦'.:'y.y'¦:.:--.': U-^::^. ':''.^:.:;';:'. ':'y -' : ælii^liÍiiÉ :.../:-v.¦;¦•;;¦;.¦;¦ . ¦ * :¦ •- :- ¦ ¦¦¦¦ :- ¦ ¦' :'¦ ... .,¦¦¦ ',.''" '/-^ :¦'.-¦¦ '-¦ -.¦':/'¦'¦/,//¦' V ¦¦¦'¦ -:.,:V:/ " ¦• ¦:.';\ --.„-. ¦..¦¦¦¦'*¦¦¦. »«*t. ..¦¦*'''¦¦¦ .¦:¦'¦¦'" ¦¦¦¦ ¦¦'¦¦" ¦ .¦.,,. ........ . /.'SS^í^^S Eiturloft yfír Tokíó TOKlÓ 25/7 — Borgaryifír- völdin í Tokíó hvöttu í gær, fostudag, borgarbúa til að halda sig sem mest inn- an dyra vegna mikillar mengunar í andrúmslofii. Mældist loftimengunin of- an við hættumörk í milj- ónaborginni annan daginn í röð. Sl. ménudag sarniþykktu heilbrigðisyfirvöldin í To- kíó að senda út aðvaranir til íbúanna, ef ðhreinindin í andrúmsloftinu færu fram úr ákveðnu marki Undan- farin dægur hefur fjöldi borgarbúa lagzt í rúmið vegna loftmengunarinnar. I Vegagerð við j i Norræna húsið I Þeir sem átt hafa leið að : ¦ Norræna húsinu undanfarna j ¦ daga hafa veitt l>ví athygli, : j að niiIviA umrót hefur verið j • þar í kring. Stafar það af \ • því, að verið er að endur- ¦ ¦ bæta veginn að húsinu, en • j hann hefur verið hálfgert : ¦ svað í bleytutíð, enda kannski ¦ ¦ von því þarna er jú mýri ¦ i undir, Vatnsmýrin. En úr : : þessu verður sem sagt bætt j • fyrir haustið. Er myndin tek- ¦ i in sl. föstudag af þessum ¦ 5 framkvæmdum. — (Ljósm. i ! Þjóðv. A.K.). ftalir flykkjast nú frá Libýu TRIPOLI 25/7 — Hundruðum saman hafa ItaUr lagt leið sína frá Libýu eftir að stjórnarvöld- in þar tiflkynntu, að eignir ít- alskra aðila yrðu teknar eignar- námi. Er búizt við að fiestir þeirra 19 þúsund Itala, sem búið hafa í Libýu, muni halda þaðan brott á næstu mánuðum. AB í Kópavogi Alþýðubandalagið í Kópa- vogi gengst fyrir sinni ár- legu sumarferð hinn 15. ágúst inn á Hveravelli. — Nánar auglýst síðar. Allir starfsmenn álverk- smiðjunnar í læknissko&un — er verksmiðjan hefur starfað í tvö ár ? Það er skylda lækna að láta mig vita um öll veik- indatilfelli sem læknar í Hafnarfirði kunna að verða varir við, — tilfelli sem kunna að stafa f rá aðstæðum í álverksmiðjunni í Straums- vík, sagði Grímur Jónsson héraðslæknir í Hafnarfirði er blaðamaður ræddi við hann í fyrradag. Læknamiðstöi rís nú á Egilsstöium E.gilsstöðum 24/7. I dag hófust frairnkværndir við byggingu læknamdðstöðvar á Eg- ilsstöðuim með því að Helgi Gísla- son á Helgafelli, formiaður s.iúkra- húsnefndar, tók fyrstu skóíllu- stunguna, en að því loknu hófst isrðýtuvinna. I fyrsta áfanga verður byggingin gerð fokiheld. Þetta er fyrsta læfcnamdðstöðin á Isllamdi sem byggð er saim- kvæimt breytíngiu þeirri á lækma- skipumarlögunutn, sem sarnþykkt var á Alþingi 22. apríl 1969. A. im.k. 2 læknishéruð rniunu stamda að læknamiðstöðinmi, þ.e. Austur- Egilsstaðahérað, Norður-Egils- staðahérað og væntanlega Bakka- gerðishérað (Borgarfjörður eystri) Fra<m(haild á 9. síðu. Frétt Þjóðviljans staðfest: Ritstjóra NLFÞ sagt upp og nýr ráðinn Grí.mur sagði aðspurður, að hann hefði ekki rannsakað starfsfólk álverksmiðjunnar sér- staklega. Hins vegar hefði hann athugað marga starfsmenn ál- verksrniðiunnar sem heimilis- læknir, Kvaðst hann ekki hatfa orðið var við nein tilfelli, sem kynnu að stafa frá umhverfiniu á vinnustaðnum. Þó sagði hann að einu sinni hefði hann sent mann í sérstaka rannsókn vegna þess að grunsemdir hefðu verið um að hann bæri sjúkdóm sem atvinnukringumstæður yllu. Var maðurinn rannsakaður nákvæm- lega á Landspítalanium, sagði Grímur, en ekkert kom í Ijós við þá rannsókn, sem benti til þess að um atvinnusiúkdóm væri að ræða. Grímur sagði að eftir tveggja ára"" samfellda starfræksiú ál- verksimiðjunnar myndi fara fram allsherjar læknisskoðun á öllum starfsmönnuim álbræðslunnar. Þessd læknisskoðun yrði frarn- kvæmd að frumikvæði álverk- smiðjust j órnarinnar. Börn og unglingar í Hafnar- firði fara nú óðurn að leita berja í Hafnarfjarðarhrauninu. Því spurði blaðamaður Þjóðviljans Grím hvort hánn teldi hætbu- lau&t að tína ber í nágrenini verksmiðjunnar. Sagði Grímiur að þetta mál-. væri í hönduim stjórnskipaðrar nefndar og ætti hún að segja til um ef mengun- in í grennd vérksmiðjunnar væri háskaleg. Væri sér ekki kunn- ugt urri neinar slíkar tilkynning- ar'frá nefndinni enn. . L'oks ¦ var, héraðslæknirinn spurður umi afskipti hans af méielfnum barnaheirnilisins í Glaumbæ, en þar var ákveðið að leggja niður starfrœkslu barnaheimilis einkum vegna ná- lægðar við verksmiðiuna. Kvaðst Grímur: hafa verið móttfaliinn því að reka barnaheimili svo að segja ' undir • verksmiðjuveggnum og vonandi verður það regla í fraimtíðinni, sagði ¦ héraðslækn- irinn að lokum. Gísli HalUérsson viriisthafa Alhert alveg í vasa sínum I vetur var greint frá því hér í Þjóðviljanum að Ólafi Hanni- balssyni hefði verið sagt upp ritstjórastörfum við málgagn hannjbalista „Nýtt land, frjálsa þjóð"- — 'frá og með áramótum. Hins vegar hefði þeim hanni- balistum gengið svo illa að íá mann til þess að gangast undir það ok að ritstýra blaðinu að Ólafur hefði fengið að hanga þar áfram fram eftir vetri. Var þó mjög mikil óánægja með rit- stjórn hans og ólýðræðisleg Tíinniibrögð — til dæimis í EFTA- málinu — innan aðstandenda- hóps blaðsins. Þegar Þjóðviljinn hafði birt þessa frétt var henni óðara hafnað í blaði hannibal- ista. Þessi neitun blaðsins var aðeins aumlegt yfirklór — upp- sögnin vofði yfir Ölaifi t>g frétt Þ.ióðviljans var í öllum atriðum rétt. Nú hefur hún líka verið staðfest. Fyrir nokkru tók nýr ritstjóri við litla bíaðinu með langa nafninu og Ólafur hvarf frá því. Var þó látið heita svo að ráðning hins nýja ritstjóra væri aðeins til bráðabirgða. Gísli Menn innan íþróttaihreyf- ingarinnar hafa að vonum velt því fyrir sér hvernig sambúðin gangi með þeim Al- bert Guðmundssyni og Gísla Halldórsisyni innan borgar- málaiflokks Siálfstæðisflokks- ins. Hafa ýmis sitvfk gerzt að undanförnu — einkum í sam- bandj við íþróttahátíðina, sem gefia tilefni til sporninga. Þegar stjórn íþróttasam- bands íslands minntist 50 ára afmælis síns var ákveðið að heiðra ýmsa íþróttafröimuði með gulimerki ÍSÍ. Þá voru meðal annarra heiðraðir for- menn allra séirsiambandanna innan ÍSÍ nema Knafbtspymiu- sambands íslands. Formiaður þess er eins og kunnuigt er Alibert Guðmundsson. Hins vegar var varaformaðurinn heiðraður með guliimeirkinu! ÍSÍ hélt sérstakan afmælis- hátíðarfund og þar komu auð- vitað allir helztu forustu- menn íþróttasamtakanna — nema formaður Knattspyrnu- sambands íslands, Albert Guðmundsson borgiarfuiltrúi í Reykjavík! Og þegar íþrótta'hátíðinni lauk birtist í Morgunblaðinu stutt klausa umi Benedikt Waage fyrrum forseta ÍSÍ. Þessi klausa var eftir Albert Guðmundsson, þar sem hann minnti á merkilegt framlag Benedikts til íþróttamála — um leið og bann gagnrýndi að Benedikts skyldi ekki minnzt sérstakleg.a í sam- bandi við íþróttahátíðina. Var þetta auigljóslega sneið til for- seta íþróttasaimbainds fsiands, Gísia Halldórssonar! Þannig er sambúð þessara mianiia innan íþróttaisamtak- anna — en þegiar keimur í pólitikiina, inn í borgairsrjórn, fallast þeir óvinir í faðma. Þannig gerðist það á fyrsta fundd borgarstjómiar eftir kosningar að Alfreð Þorsteins- son og Sigurjón Pétursson fluttu í sameiningu tiliögu um endurskoðun á leigu fyrir íþró'ttainiannvirki. Var í þessu sambandi minnt á bágan fjár- hag íþrótitafélaganna, sem einimitt Albert hefur gert mjög að umtalsefni á opin-. beruim vetitvangi áður en hann kom í bDrgarstjórn, vel að merkja. Þegar þessi tillaga var borin undir atkvæði í borgarstjórninni Maut hún ekki atkvæði né annars kon- ar stuðning Alberts Guð- mundssonar Hann beygði sig gjörsamlega undir Gísla Ha-11- dórssion í þessu máli og tók þátt í því að vísa þessari ein- földu en sijálfsögðu tillögu frn borgairstjóirn. Þannig er karl- mennska Alberts í borgarmál- unum, þó að m.iög tíðkist hin breiðu ¦ spjótin í viðskiptum þeirra f élaga utan borgar- stjórnarinnar og SjáMstæðis- flokksins. i^fe*»J»«*K*fc<«fc*fcÉ»fci«h«

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.