Þjóðviljinn - 16.09.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 16.09.1970, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 16. september 1970 — 35. árgangur — 209. tölublað. Hatröm barátta forystumanna Framsóknar Þórarínn alvarlega hræddur um sig í prófkjörinu í Rvk. T<r Framsófcnairimenm í Reykja- vík hafa niú birt firamiboðs- listann við prófkjörið fyrir al- þingiskosningarnar, og ersilag- urinn mdlld þeirra sem berj- ast þar unn að komast í efstu saetin jafnvel enn hatraimari en innan Sjálfstæðtíslflökksins. Tveir ungir og framgjairnir menn, Balldur Ósikarsson og Tótmias Karttsson bítast svo hart uim að komast í þriðja saeti listans í stað Kristjáns Thorlacíusar seim þar var í síðustu kosninguim, að hinir virðulegu bingwieinn Þórarinn Þórarinsson og Ednar Agústs- son eru orðnir alvarlega hræddir uim siig í efstu sætun- mn. •k Vitað er að þdngimennirnir höfðu áður gert samikomiulag sín á mitttti uim að styðja hvor amman í efstu sæti listans, era eftir að skreklkinn setti aivar- lega að þeim við haimaigang þeirra Baldurs og Tómasar, haifia þeir hvor uim sig gengið uim meðal Framsóknarimanna og grátbeðið þá um stuðming og er fóstbræðralagið þá glleymit. ¦^r Þessir kveinstafir þdng- mainmainna hatfla lítt hrært hjörtu fttofcksimamna þeirra til meðauimkunar, og er það spá kunnugra að úrsliten í þedm gráa leik sem fraim fer þessa dagana meðal forystumianna Fraimsóknar í Reyfcjaivífc verði helzt Kristjáni í hag, en tví- sýnt er enn hivort þiwgmenn- irnir standast áMaup hinna ungu mainna, en þeir hafa báðir mjög góða aðstöðu. til Þórarinn orðinn uggandi um þingsætið að beita áróðrd sínum, ainnar er erindreki floktosins en hdnn settur ritstjóri Tímans. Telja ekki ástæðu til að vara við herjatínslu við álverið Af opinberri hálfu hefurhvorki verið bannaft né varað við berja- tínsilu í nágrenni álversins í Straumsvík og telja héraðslækn- irinn og heilbrigðisfulltrúi Hafn- arf.jaroar ekki ástæðu til slikra ráðstafana að sinni. Margir ílbúar Gairðalhjrepps og Hafnaitfriarðar áffita þó varhuga^ vert og forðast að beina börnum sínum til berjatínslu á þessu svæði í Kapellulhraumi og jafn- vett stærra svæði í négrennd bæj- emna>, þar sem fiólk óttast áhrif flúonmengunair flrá áHverinu í Straumi. Að því er heilbrigðisfulltrúi Hafnarlfjarðarbæjar, Sveinn Guð- bjartsson, saigði blaðinu í gær, tajdi hanm ektoi ástæðu til að bamma berjaitínslu á svæðinu, þair, semj flúormengunin, sem að vísu Palme vill hvorks pest né kóleru STOKKHÓLMI 14/0 — Olof Palme, forsætisráðheinra' Svíþjáð- ar, aagði í dag aið tdiraundr stjárnanamdstöðunnar tdl þess að nota umrnæli hans um 'pest og kóleru í kosningabairáttunni væri dæmigerð borgairaleg tilraun td'l að forðast málefnialegár uxnræð- ur. Palme sagði þessi umdedldiu or"ð á blaðamiannafundd, þegar hann var spurðar um það á hvorum hann hefði meira traust í uitaniríkismiálum, Gösta Boh- miamn, varafonniannd Frjálslyndia flokksins, eða C. H. Heirmiansson, leiðtoga kommúnista. Palme swaraði þvi þá tiil að það væri ekki unnt að velja mdlli pestar og kóleru. f ræðu sem Palme hélt í Stokkhólmi, sagðist hann hafa gefið langa yfirlýsinigu um það, hvað þa*ð skipti M-tiiu mál; að gera upp á milli andstæðinga sinna, og hefði hann notað þetta franska orðtæki til að undir- slirik* það. færi illa með aMan. gróður og þá likia berjalyngið, vaeri ekki swo mdkdl, að hætta stafaði afi nieyalu berjainna. Saigði hamn heilbrigð- isyfirvöld bæjairins fylgijast stíft með þeim athugunuim seim gerðar væru á svæðinu og myndu iþegar í stað gera stoar kröfur gagravairt álverksmjðjunni ef þörf gerðist. Héraðslæknirinn Grimur Jóns- son, kvaðst m. a, vegna skrifa Þjóðviljans, hafa beint fyrir- spum um þetta efini till flúor- nefndarinnar sem ritoið hefur sikdpað til rannsókna á menigusn frá álverinu. Hefði fonmaður hennar, Pétur Siigutrjtóinssoin, að vísu ekki svarað beint, en í við- talli hans við útvarpið hefðikom- ið fram, að ekkert lægi fyrir um að hætta staiaði að þessu leyti frá álverinu, a.m.k. ekki enn. og kvaðst héraðsilœknirinn hafa litið á þá yfirilýsingu sem svar og því ekki varað við berjatínslu áþessu svæði. Hins vegar sagði hann að þær aithuganir sem gei'ðar hefðu verið í sumair segðu ekki neitt um hvernig ásbandið yrði í fraimtíðirani og yrði haildið áfraim að fylgjast með mælingum á menguininni. Kvenfélag sósíalista Kvenfélag sósíalísta heldur félagsfund á morgun, fimmitudaginn 17. septem- ber, kl. 8.30 e.h. í Félags- heimili prentara Hverfis- götu 21. Dagsfcrá: Herdís Ólafsdóttir segir frá kvennaráðstefnii Eystras altsvikunnar. Erla Isleifsdóttir segir frá Ifsrð til Sovótrdkijanna. önnur mál. Kaffiveitingar. Félagskonur mega taka með sér gesti. Stjórnin Þórarin Jónsson Tónleikar til heiðurs KAIRO 15/9 — Egyptar sfeýrðu frá því í kvöld að þeir litu svo á að tilraunuim Bandarikjamanna til að koma á friði fyrir botni Mið'jarðarihafs væri nú lokið. Hins vegar myndu þeir halda vopnahléið meðan Israeilsimenn ryfu þaö ekki. Riad utanríkisráðherra Bgypta- lands sagði á blaðaroannai£undi í Kadro að það væri nú augljóst að Bandarikjamenn hefðu hætt tilraunum sínum til að miðla máOum og tekiö upp að nýju þá Egyptar telj'a Bandarikin hafa hætt málamiðlun sinni stefou sína að styðja árasarsitefnu Israelsmanna. Hann sagðd að Egyptar myndu halda áfram að vi.nna að friði og taldi hann að nú væri nauðsynlegt að taka upp að nýju tillögur Frakka um fiórveldaráöstefnu í þeim tilgangi að framkvæma ákvörðun örygg- isráðsins frá 22. septemiber 1967. Ástæða þessarar yíSrttiýsingar utanrikisráðherrans var að sögn hans sú ákvörðun Bandarikda- manna að veita Israelsimönnuim mdkla efnahaigsaðstoð og selja. þeim herflugvélar af Phantom- gerð, og önnur vopn. Fyrsti landsfundur bókavarða Staða í bókasafnsmálunum og f ramtíðarverkef ni rædd Fyrsti landsfundur íslenzkira bókavarða verður settur í Sólheimaútibúi Borgarbókasafns Reykjavíkur n.k. fimmtudagskvöld og stendur fundurinn yfir fram á sunnu- dag. Er búizt við að fundinn sæki um 70 bókaverðir víðs- vegar að af landinu. Er megintilgangur fundarins að gera grein fyrir núverandi ástandi í bókasafnsmálum og ræða framtíðarskipulag þeirra og verkefni. Það er Bókavarðaifélag íslands sem genigst fyrir fundinum en í félaginiu, sem verður 10 ára í lok þessa árs eru nú rúimlega 60 félaigsmenn. Foirmaður félagsins er Óskar Ingimarssion og ræddi hann í gær við fréttamenih á- samit Eiríki Hreini Fisnnbogasyni borgarbókaverði, forima.nni undir- búningsnefndar og Önnu Guð- mundsdóttur yfirtoókaiveirði í Hafh- arifirði, er edniniig á sseti í uind- irbúningsmefndinini. Eirikur Hreinn sagði að íbókia- safnsmiálum biðu mdkil verkefni á næsta leiti. Að þvi er varðar rannsókinabókasöfinin væri það bygging nýrrar þjóðarbókihDöðu, setmi reisa á á hornd Hringbraut- ar og Bdrlkdmels, en einndg væru f undiinbúningi eða ummið að bygginigum margra nýrra húsa fiyrir almenninigsibókasöfnin á ýmsuim sböðum úti á landi. Enin- fremur væru nú í undirbúningi ný lög um allmenninigsibókasöfn. Þá væri og stofnuin skólaibófca- saffina brýnt verkefni. Yrði fljall- að um öttl þessi mál á þinginu, sagði Eirdkur Hreinn. Þé koma út tvær bækur í satmlbandS við þdngið, semi vænt- anlega verða biblíur bókaivarða í arni Jonssyni Tónskáldafélag íslands gengst fyrir tónleifcum vegna 70 ára afmælds Þórarins Jónssonar tón- skálds, í Gamla bíói föstud.* 18. sept. kl. 19. Á tónleikuim þessum verða flutt eingönigu sönglög Þórarins og hafa fjögur laganna efciki ver- ið flutt á Isiandi Þessi fjögur lög, sem samin eru við þýzka texta, m.a. An. Die Sonine eftir Srhilier, voru mjög oft flutt í Þýzkalandd og nuitu þar ¦ mifeilla vinsælda. Flutning lagárina annast söngv- ararnir Eygttó Vitotorsdóttir og Guðmundur Jónsson, en þeim til aðstoðar verða Björn Olafsson konsertmeist;ari og Ólafur Vignir Albertsson. Aðgönigumiðar að tónileikunum veröa til sölu í Bófcabúð Lárusar Blöndal og á storifstofu Tón- skóldafélagsihs að Daufásvegi 40 sími: 24972. (Frá Tónstoáldatfélagi Islands). Veðurslof^n spáir að í dag verði suð-austan .golia og síðah ka.ldi' og ¦ M'tilsWatt'ar " rigning ' í Reykjavík og niíigitieinni. arhamdlbiók og Skiráninigairreglur. Haifa bæfcur þessar verið mörg ár í undirbúningd af þar til kjörn- um nefndum. Verða hinar nýju ilötokunar- og storásetningiarregll- ur kynfntar á landsfunddnum á föstudaiginn. Hefiur Ólafur F. Hjartar fflramsöigu um floikkunar- reglurnar en Ólafur Fálmason um storásetninigarreglurnar, en þeir hafa unnið að samningu þeirra hvor á sínu sviði. Eins og óður segir verður landsfiundiurinn settur með við- höfn tol. 20,30 á fimmtudags- kvölddð í Sólhedmaútdbúi Borgar- bókasaifnsins. Þingstörf fara hins wgar fram í Haigaskóla og heifj- ast þau tol. 9 á föstudagsmorgun með yfirflitserindum um íslenzfc nannsöknaírbókasöfn og íslenzk almenningsbókasöfn. Síðdegis þann dag verður fjailað uim Þjóðskjalasafn íslands og hér- aðsskjalasöfn og haindritadeild Dandsbókasafns Islands og farið í heimsókin í Safnhúsdð um kvöldið. Fyrir hádegi á laugardag munu békaiverðir almienriingsbokiasa'fna ræða í sinn hóp um lög uimi al- menningsbókaisöfn og launamál, en bótoaverðdr rannsóknalbófcar safna satmskrá rannsóknairbótoa- safna. Síðdegds verður mi.a. rætt ¦uim menntun bókawarða og fé- lagsimál. Meðal utmrœðuefna síðasta þinigs, sunnradag, verða bókasöfn og stoóttar og bókasafnsiþjónusta við vanheilai og sjúfca, en í lok umræðna verða dregnar saiman helztu niðurstöður þingsins og þdn'gi síðan sttitið. Hefur mennta- mélaráðherina móttötou í ráð- herrabústaðnum að þinglotoum Farþegaaukning á íslanh- ferðum erlendra llugfélaga Aukinn l'jöldi leggur lcið sína hingað til lands með þcim er- lendu flugfélögii.m, scm halda uppi áæthniari'crðuni til íslands, SAS og Pan American. Bæði fé- Iögin halda uppi vikulegum ferð- uni hingað, en um aukningu ferða verður ekki að 'ræða í nnjSg ná- inni framtíð, og flug SAS fil líollamls fellur niður í vctur af ýinsum orsökum. Um 1500 manns haifla komið hingað til lands með vélum Pan American það sem af er þessu ári. Hefiur umtalsverð aufcning átt sér stað siðustu árin, en nokk- fraimtóoimmi, en það eru Flotokun-Vur afturtoippur hefur verið í ár, sökum vinnudeilnanna í vor, að þvi er starfsmaðuir Pan American tjéði blaðinu í gær. Þeir, sem hdngað koma á vegum Pan Am- erican eru yfirledtt ferðamienn frá Bandarritejunum eða sunnain út álfu, dveljast hér gjarnan nokkr- ar vitour, og flara héðan aftur með vðlum fólaigsins. Pan Amer- ioan notar á þessari áætflunar- leið þotu af gerðinni Boeing 707. Félagið hefur lítið gert af því að auglýsa ferðir til íslands í er- lenduim blöðum og bæklingum, en nú nýverið var gefinn út dálítill bæklingur um Island og honum dredft í . vélar félagsins. Islaindsflug SAS heifur jafnan verið í náinum tengslum við Grænlandsflug Flugfélags Is- lands, en þessi tengsll hafa verið >imsum enöðleikum háð yfir vetrarménuðina, m.a. vegna veð- urskilyrða og a£ þeito sökumfell- ur áætttunairfflug SAS hingað til lands niður frá og með degdnum dag til næsta vors. Um 1200 Grænlandsifiairþegar höfðu fráára- mótum til 1. septemiber viðfcomu á Isiandi, en auk þeirra flutfcu fflugvélar SAS um 900 farþega til Islands á þessu tímabili. Vélar Flugfélagsins fluttu á sama tíma tuþb. 2000 fiarþega á vegum SAS á fluigleiðdinni Kaupmannahöfn — Beykjavík — Kaupmannaihöfn, að sögn Birgis Þorhalllssonar fram- kvasmdastjóra SAS í Reykjavík. SAS hefur etoki étoveðið að fjölga ferðum til Islands um sumarmiánuðina, en auiglýsinga- herferð fyrirtækisdns fyrir Isilandi hefur borið imiikinn árangur að sögn Birgis Þórhallssonar, og gætir hans ekki einungis í aukn- ingu fiarþega á vegum SAS held- ur ednmig í aufcnum farþegafjölda íslenzku flugfélaganna. Fylkingiin Nýr starfskjarni innah starfs- hóps I verður opnaður í kvöld í Tjarnargötu 20 kl. 8.30. Fylk- ingarfélagar sem ekki eru virkir í starfshópum eru hvattir til að mæta. — ÆFR. Prófkjörslisti Sjálfstæðismanna birtur: Sveinn í Héðni er fallinn — Olafur hættur vií aS hætta ^r Morgunblaðið birtir í gær prófk jörsllsta S jálfstæðismanna hér í Reykjavík og eru 35 nöfn á listanum. Það vekur sérstaka athygli, að á listann vantar nafa eins af núverandi þingmönnum Sjálfstæðisf lokks íns í Reykjavík, Svcins í Héðni, en sem kunnugt er er taiid að hann hai'i staðið að dreiKbréfinu fræga um daginn s«m mestan úlfaþyt vakti í röðum Sjálfstæðismanna, eins og Þjúö.viljinn hclur skýri. ftá. Virðist þetta einstaklingsfram- tak Sveins hafa borið annan árangur en hann ætlaði og orðið honum að falli í und- irbúningi prófk,jörsins, en kannski hefur þingsætið verið Sveini glatáð hvort sem var. -Ar Olafur Björnsson virðist hins vegar hættur við að hætta þingmennsku, a. m. k. tekur hann pátt í prófkjörsbarátt- unni, cn það er e.t.v. bara gert til þess að hefna dreifi- bréfsins. Gunnar Thoroddsen „fyrrver- andi hæstaréttardómari" er einnig á listanum. Gunnar er sem sagt „snúinn aftur" eins og annar frægur nafni hans gerði á undan honum, þótt af öðrum ástæðum sé. Og nú er spurningij, bara þessi: Endur- tekur sagan sig og bíður Gunnar Thor hel í hildarlcik stjórnaiál&baráfóunnar?

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.