Þjóðviljinn - 16.01.1991, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 16.01.1991, Blaðsíða 6
Ólafur Haukur: Under Your Skin. Olafur Haukur áensku Leikrítið „Milli skinns og hörunds " komið út íNew York Leikrit Ólafs Hauks Símon- arsonar, „Milli skinns og hör- unds", sem Þjóðleikhúsið frum- sýndi 1984, er komið út á ensku undir heitinu „Under Your Skin" í þýðingu Ingu Birnu Jónsdóttur. Verkið birtist í Ieik- ritasafninu Drama Contempor- ary, sem gefið er út i New York og er nýjasta bindi ritsafnsins helgað nútímaleikritun á Norð- urlöndum. Ólafur Haukur Símonarson hefur lagt drjúgan skerf að leikrit- un síðustu ár og auk þessa verks m.a. samið leikritin ,^Kjöt" og ,3ílaverkstæði Badda" (sem er nú sýnt í Háskólabíó undir nafninu ,,Ryð" \ kvikmyndagerð Lárusar Ymis Óskarssonar), - syo ekki sé minnst á söngleikinn „Á köldum klaka", sem Borgarleikhúsið sýnir um þessar mundir. Drama Contemporary er eina leikritsafhið sem út kemur í Bandaríkjunum og eingöngu helg- að erlendri leikritun. Meðal ann- arra norrænna höfúnda í ritinu að þessu sinni eru Tbr Aage Brings- værd frá Noregi og Ulla Ryum frá Danmörku. Með útgáfunni vilja Bandaríkjamenn minna á að leik- ritun Norðurianda dó ekki út með Strindberg og Ibsen, heldur dafnar þar leiklist á heimsmælikvarða sem vitnar um gamla og gróna leikhúshefð. ÓHT MENNING Fegurð og leyndardómar r Arngunnur Yr sameinar málverk og skúlptúr á sýningunni „ Varanlegum menjum " á Kjarvalsstöðum - Þú málar, smiðar og blandar saman ólíkum efnum. Er auðvelt að sameinaþessi vinnubrögð? - Ég hef ágæta aðstöðu í vinnustofunni í San Francisco og þótt ég væri dálítið hrædd við tré- smíðaverkstæðið í byrjun, þá hef ég mjög gaman af svona vinnu núna. Ef hugmyndirnar útheimta einhverja sérstaka útfærslu þá verður maður að tileinka sér ýmis vinnubrögð. - Nú eru verkin þin þannig að sjálft efhið, vax, plast, marmara- plata, röntgenmynd, þurrkaðar rósir ogfleira, dregur að sér at- hygli skoðandans. Ertu ekkert smeyk við að fólk gleymi sér við að skoða handverkið þitt og ný- stárleg efni, en inntak myndanna farifram hjáþvi? - Nei, þetta er hluti af öllu saman, lokaútkomunni. Mikil- vægast er að hafa sjálfur tilfínn- ingu fyrir því og fínnast það spennandi. Marmaraplata í þessu samhengi er hluti af heildinni og minnir á ákveðna hluti, er hluti af heildarlausninni. Síðan eru líka önnur verk sem ég hef unnið í þessu samhengi en sýni ekki, þar sem ég er kannski komin út í aðra sálma. Eg gæti líka beitt sjónræn- um brögðum til að heilla, - það er í sjálfu sér auðvelt að gera verk sem „hrífa" áhorfandann, en stundum getur hluturinn sjálfur haft sterkari þýðingu en það að „endurgera" hann. Fólk spyr mig stundum: „Getur þetta verið lista- verk eftir þig, fyrst þú hefur ekki gert það sjálf?" - og á þá við hvernig ég innlima efhi og hluti. En þetta er ekki spurningin, held- ur hvernig hlutunum er komið á framfæri, hvað sett er saman til að skapa nýja þýðingu. Frelsí áhorfandans - Lœknar eru búnir að skil- greina nokkrar meinsemdir sjúk- linga á rðnlgenmyndunum á sýn- ingunni... - Þær eru nú samt ekki valdar með tilliti til þess sem læknarnir sjá, fyrir mér eru röntgenmynd- imar álíka leyndardómur og fyrir venjulegt fólk. - Nú eru þarna ákveðnar fjögurra mynda seriur, er þetta unnið eftirfastri áætlun? - Já, ákveðið plan er á bak við þetta allt, en ég vil ekki gefa of mikið upp, þótt ég geri grein fyrir heildarhugmyndunum við sköp- unarferlið i sýningarskrá. Það þarf að vera visst ftelsi fyrir áhorfandann að lesa úr verkunum það sem honum hentar. Listamað- urinn sjálfur getur ekki verið með eina rétta svarið. Það er engin ein leið að verkunum. Ég vinn verkin út frá tveim sjónarmiðum, hug- myndalega og fagurfræðilega. Hugmyndin og efnið tala saman, skapa tengsl. - Ertþú eins ogfleiri málarar „ að vaxa upp úr málverkinu " og inn ískúlptúrinn? - Nei, þrívítt form heillar að vísu, en ég held ég yfirgefi ekki málverkið, þótt ég sé farin að vinna meira með rýmið. Kassa- verkin með röntgenmyndunum fannst mér t.d. henta vel, vegna þess að ég er að fást við það sem er leyndardómsfullt. Svo er spennandi að læra eitthvað nýtt, vinna með önnur efhi. - Nú býrðþú i San Francisco, hvernig er að koma i heimsóknir hingað? - Alltaf jafn yndislegt. En ég hef dvalið mikið erlendis, bjó í Kanada sem unglingur í fímm ár, á Nova Scotia, ásamt foreldrum mínum og kom svo heim til að ljúka menntaskóla. A sumrin vann ég m.a. á ítalíu og í Þýska- landi. Ég var svo tvo vetur í Myndlista- og handíðaskólanum í Reykjavík og fékk það nám að fullu metið í Kaliforníu og lauk þar BFA-prófí frá málaradeild frá San Francisco Art Institute 1986. Síðan hef ég starfað hérlendis, í Amsterdam og i San Francisco. Maðurinn minn, Lawrence Andrews, er líka myndlistarmað- ur, vinnur aðallega við vídeó-list og gerir í því sambandi einnig skúlptúra. Og í sjálfu sér er ein- r 1 1 íí I I ! 'é. s I I I I I I L. Stuöningsmenn Más Guðmundssonar boða til fundar á Kornhlöðuloftinu HANN Á ERINDI Á ALÞINGI •Efnahagslegur stöðugleiki: Traust atvinnulíf - velferð fólksins •Sameign auðlindanna: Kvótaleiga í fiskveiðum arðbær orkunýting •Afkomuöryggi fjölskyldnanna: Skatfkerfi til tekjujöfnunar - samfelld og virk húsnæðisaðstoð - dagvist fyrir öll börn •Alþjóðleg aðlögun: ísland í Evrópu, utan EB - sjálfstæð þátttaka •lylenntasókn: Islensk fræði og rannsóknir -útflutningur sér- þekkingar - Þjoðarbókhlaða Stuðningsmenn Más Guðmundssonar í forvali Alþýðubandalagsmanna í Reykjavíkurkjördæmi boða til kynningarfundar á Komhlöðuloftinu (milli Lækjarbrekku og Torfunnar) fimmtudags- kvöldið 17. janúar, frá kl. 20.30 - 23.00. Fundarstjóri: Ólafur H. Torfason, ritstjóri Umræðustjóri: Halldór Guðmundsson, Máli og menningu Stutt ávörp: Arthúr Morthens, kennari. 11ilclur Jónsdóttir, framkvæmdastjóri. Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna. Már Guðmundsson hefur framsögu og svarar fyrirspurnum. ALLIR VELKOMNIR : ¦ I I I I i I í I íi I I Amgunnur Yr við verk sitt „Varasöm ást" á Kjarvalsstöðum. Mynd: Krist- inn. kennilegt hve fáir íslendingar stunda lítið slíka myndbandagerð, en það er mikið um að vera í víd- eólist um allan heim. Þótt hér í þessu litla samfélagi sé ótrúlega margt að gerast á listasviðinu má kannski segja að það vanti fleiri greinar, meiribreidd í viðfangs- efnin. Margir Islendingar kannast ,t.d. ekkert við Steinunni Vasulka, sem er víðþekkt- ur og fær vídeólistamaður og býr í Santa Fe. En það er athyglisvert, að þegar ísland ber á góma erlend- is, er það yfirleitt tengt framlagi okkar á menn- ingarsviðinu, það man fólk úr sjónvarpsþáttum og öðrum fjölmiðlum. - Nú eru margir með fordóma gagnvart Banda- ríkjunum og þeim lista- mönnum sem þar hafa dvalið... - Það er rétt, þetta kemur upp. En þetta byggist á mikilli fáfræði, fólk gerir sér miklar ranghug- myndir um bandarískt listalíf. Það er ekkert fullkomið, en þeir sem hafa samanburðinn við önnur lönd vita að þar er menning ekki siðri en annars staðar. ÓHT „/ Varanlegum menjum vildi ég sýna innri likamann sem ver- öld sem við í raun þekkjum og skiljum ekki, og höfum lítið vald yfir. Hann er sem tákn hins övar- anlega og óörugga, í senn leynd- ardómsfullur og fagur, og ógn- vekjandi og Ijótur. Eg vildi reyna að sameina hugmyndir um and- ann og holdið sem eitthvað skylt frekar en aðskilið." (Úr sýningarskrá). Óður til sameinaðrar Evrópu Reykjavík og Selfoss: Nýárstónleikar Sinfóníu- hljómsveitarinnar í anda Vínartónlistarinnar. Fimm börn með einleik Arlegir Nýárstónleikar Sin- fóniuhljómsveitarinnar verða i Háskólabíói annað kvöld kl. 20 og á laugardaginn kl. 16:30. Auk þess verða þeir fluttir í íþróttahúsinu á Selfossi á fóstudagskvöld kl. 20:30. Á efnisskrá verða fjölmörg verk, flest í anda Vínartónlistar- innar, eftir evrópsk og amerísk tónskáld, t.d. Frakkana Marc- Antoine Charpentier og Charles Gounod, ítalann Luciano Berio, Þjóðverjann Jóhannes Brahms, Danann Hans Christian Lumbye, Bandaríkjamanninn Leroy And- erson og Austurrikismennina Franz von Suppé, Jóhann Strauss eldri og yngri. Einleikarar verða 15 talsins, tíu úr röðum Sinfóníuhljómsveit- arinnar og auk þess fimm börn, þrjú úr Tónlistarskóla íslenska Suzukisambandsins og tvö úr Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Hljómsveitarstjóri er Austur- ríkismaðurinn Peter Guth, sem hefur þrjú sl. ár stjórnað Vínar- tónleikum hljómsveitarinnar og fór með hana um Vestfirði 1989. Hann hefur sjálfur valið verkin á efhisskránni og segir að þau myndi óð til sameinaðrar Evrópu, Peter Guth, stjómandi Nýárstón- leikanna og fyrsti konsertmeistari Sinfóntuhljómsveitar Austurríkis: ( Vlnarborg finna menn frelsið vegna opnunar lanmdamæranna til Austur-Evrópu. en í Vinarborg finni menn skýrt fyrir þvi frelsi sem fylgi opnun landamæra nágrannarikjanna og að tónlistin endurspegli þessa sameiningu. Guth er um þessar mundir fyrsti konsertmeistari Sin- fóníuhljómsveitar Austurríkis. ÓHT 6.SÍÐA — ÞJÓÐVILJINN Miðvikudagur 16. janúar 1991 . .. íí',;1..iíi!í)Jjj'a .'. w#'ív .'i'r. • . • < ' < •• < -

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.