Þjóðviljinn - 12.02.1991, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 12.02.1991, Blaðsíða 2
FRETTIR Ríkismat sjávarafurða Oryggisnetið eflt Unnið að frekari framþróun núverandi kerfis i sjávarútvegsráðuneytinu og Ríkismatinu Vegna mikilla framfara ann- arra þjóða í skipulagi eftir- lits og fyrirkomulagi afurða- mats hefur nú verið hafist handa hjá Rikismatinu og sjáv- arútvegsráðuneytinu um frek- ari framþróun þess kerfis sem við búum við í dag. Þetta kemur ftam í síðasta fréttablaði Ríkismatsins. Þar er greint frá því að í kjölfar aukinnar umræðu um mengun í heiminum verji opinberir aðilar í Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu og víðar nú meiri tíma og pening- um í að endurskipuleggja sín eft- irlitskerfi og leiðbeiningarstörf í sjávarútvegi. Gísli Jón Kristjánsson fisk- matsstjóri segir að ef til vill séu Islendingar að missa það forskot sem þeir hafa haft á þessu sviði, en eins og kunnugt er þá eru gæði, hreinlæti og heilbrigði íslenskra sjávarafurða sífellt mikilvægari þættir í samkeppninni við aðrar þjóðir. Fiskmatssjóri segir að Kan- adamenn séu komnir með besta kerfið í dag á sviði eftirlits og leiðbeiningarstarfa í sjávarútvegi, en þeir hafa fylgt sömu línu og mörkuð hefur verið hjá Ríkismat- inu. Fiskmatsstjóri segir að við getum margt af þeim lært en það sé hinsvegar spurning um vilja og peninga. Þótt fáir efist um gildi þeirrar starfsemi sem miðar að því að efla hina jákvæðu ímynd íslenskra sjávarafurða, finnst forráðamönn- um Ríkismatsins að starfsemi stofhunarinnar hafi oft mætt litl- um skilningi og að hlutverk henn- ar hafi ekki verið metið sem skyldi. -grh Endurkröfur Langmest vegna ölvunaraksturs Endurkröfur vátryggingarfé- laga á tjónvalda í umferð á síð- asta ári námu alls ríflega 18 milj- ónurn króna og nam hæsta end- urkrafan rúmlega 1,6 miljón króna. Yfir 90% var vegna ölv- unaraksturs. Samkvæmt umferðarlögum eignast vátryggingarfélag, sem greitt hefur bætur vegna tjóns af völdum ökutækja, endurkröfurétt á hendur þeim, sem tjóni olli af ásetn- ingi eða stórkostlegu gáleysi. Á síðasta ári afgreiddi endur- kröfunefnd vátryggingarfélaganna alls 154 mál. Af þeim samþykkti nefndin endurkröfur að öllu leyti eða hluta í 149 málum. Þar áttu hlut að máli 123 karlar og 26 konur. Aðrar ástæður en ölvun réðu endurkröfum í 10 tilvikum. Árið 1989 voru ástæður endurkröfu vegna ölvunar í 120 málum, en aðr- ar ástæður réðu endurkröfu í 13 málum. Ölvunartilvikum hefur því farið hlutfallslega fjölgandi milli áranna 1989 og 1990, eða um 3%. Hjá tjónvöldum, sem endur- krafðir voru vegna tjóna af völdum ölvunar, reyndust 62 hafa um og yf- ir 2 prómill vinandamagn í blóði, þar af 6 um og yfir 3 prómill. En eins og kunnugt er þá telst ökumað- ur óhæfur til stjórna ökutæki ef vín- andamagn í blóði hans nemur 1.20 prómill eða meira. -grh Bolludagur var í gær. - Þá gleymdi þjóðin um tíma öllum kaloríuvanda og hámaði I sig um niiljón bollur. Þeir munu svo enn bæta við sig í dag með saltkjöti og baunum, enda fastan framundan. Mynd: Kristinn. Kosningar Grænirframívor Grænt framboð hefur ákveð- ið að bjóða fram til alþingis þann 20. apríl næstkomandi. Á fundi sem Græningjar héldu fyrr í þessum mánuði ákváðu þeir að fara fram í vor vegna góðra undirtekta í siðustu borgarstjórnarkosningum. Fram- boðið er opið öllum áhugamönn- um um umhverfismál. Grænt framboð mun leggja megináheslu á eftirfarandi mál í kosningabaráttunni: „— Islendingar taki skýra af- stöðu gegn Persafióastríðinu. - Hætt verði fyrirhuguðum áformum um nýtt álver og leitað verði að lausnum varðandi at- vinnuuppbyggingu s.s. marvæla- og vatnsútflutning, ferðamanna- iðnað og aðrar greinar þar sem hin hreina og ómengaða ímynd okkar nýtist okkur vel. - Tekinn verði upp mengunar- skattur sem leggist á fyrirtæki í samræmi við þá mengun sem þau valda." Vinnuhópur framboðsins hef- ur undanfarið unnið að nauðsyn- legum formsatriðum og gert skoðanakönnun um skipan efstu sæta. BE Hagtíðindi Einstæðum mæðrum fjölgar Tæplega 7300 kjarnafjöl- skyldur eru föðurlausar í Iand- inu. Einstæðir feður eru hins vegar 553 og á framfæri þeirra eru færri börn en á framfæri einstæðra mæðra. Einstæðum mæðrum á landinu ðllu fjölgaði um 300 á inilli árana 1989 og 1990. Þetta kemur fram ásamt fleiri athyglisverðum tölulegum upplýsingum í Hagtíðindum frá því í desember 1990. Einstæðar mæður eru hlut- fallslega flestar í Reykjavík. Höf- uðborgin er jafnframt, ásamt Ak- ureyri, í hópi þeirra fáu staða á landinu þar sem konur eru tölu- vert fleiri en karlar. Karlar eru fleiri en konur í allflestum hrepp- um og bæjum landsins. Margir eru vissulega ógiftir í verinu því að ógiftir karlar eru fleiri en konur í mörgum byggð- um landsins. En í Reykjavík búa um 7500 fráskildar konur en að- eins tæplega 4000 karlar sem eins er ástatt um. Þó má gleðja þær makalausu með því að í heild eru fleiri ógiftir karlar í höfuðborg- inni en konur. Hér munar þó ekki eins miklu og úti um land eins og t.d. á Vestfjörðum þar sem ókvæntir karlar eru nokkuð fjöl- mennari en ógiftar konur. BE Söngvakeppnin Nína f ramlag Islands Lagið Draumur um Nínu eftir Eyjólf Kristjánsson, í flutningi höfundar og Stefáns Hilmarssonar, sigraði í undan- keppni söngvakeppninnar. Nína verður því framlag íslands í Söngvakeppni sjónvarpsstöðva í Róm á ítalíu í vor. Það voru sigurvegararnir frá því í fyrra, þeir Hörður Ólafsson og Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, sem veittu Nínu harðasta sam- keppni. -Sáf Kraft-miklir tónieikar Kraft-miklir tónleikar verða í Norræna húsinu á morgun, mið- vikudaginn 13. febrúar kl. 12.30. Flutt verður amerísk samtímatón- list eftir William og Leo Kraft. Eiríkur Örn Pálsson leikur á trompet og Pétur Grétarsson á slagverk. Megas á Tveimur vinum Nk. fímmtudagskvöld verða stórtónleikar á skemmtistaðnum Tveir vinir og annar í fríi. Þau sem stíga á stokk eru: Megas og hans Hættulega hljómsveit, en auk Megasar er hljómsveitin skipuð þeim Guðlaugi Óttarssyni gítar, Birgi Baldurssyni trommur, Jóni Ólafssyni hljómborð og Har- aldi Þorsteinssyni bassa. Björk Guðmundsdóttir er gestur kvöldsins. Miðasala hefst kl. 21. Iðnskólinn fær hönnunarforrit Iðnskólanum í Reykjavík Fróði Bjömsson, framkvæmdastjóri Tölvustofunnar hf., afhendir Ingvari Ásmundssyni, skólameistara Iðnskólans í Reykjavlk, gjöf fyrirtækis sfns. voru nýlega gefin fimm forrit til kennslu í bókiðnaðardeild. Það var Fróði Björnsson, fram- kvæmdastjóri Tölvustofunnar hf., sem afhenti forritin. Hér er um að ræða hönnunarforritin Design Studio, Color Studio, Image Studio og Letra Studio frá fyrir- tækinu Letraset. Studio-forritin frá Letraset eru sniðin fyrir Mac- intosh tölvur. Þau eru ein full- komnustu forrit til sinna nota sem nú eru á markaði. Gjöfin gerir skólanum kleift að bæta verulega kennslu í þeim þáttum bókagerð- ar, sem snýr að hönnun og upp- setningu prentgripa. Vextir og peningamál í Bankaskólanum Steingrimur Hermannsson forsætisráðherra verður gestur bankamanna á ráðstefnu um vexti og peningamál í Bankamanna- skólanum, Laugavegi 101, i kvöld kl. 20.30. Skóf lustunga hjá Öryrkjabandalaginu Á laugardag var tekin skóflu- stunga að nýju fjölbýlishúsi sem Hússjóður Oryrkjabandalagsins reisir, en Hússjóðurinn verður 25 ára 22. febrúar nk. I húsinu verða 33 íbúðir, 2ja til 4ra herbergja. Eru þær m.a. gestaíbúðir sem verða leigðar MS-félaginu, en fé- lagið ætlar að koma upp dagvist- un og endurhæfíngaraðstöðu í tengslum við bygginguna. Þörf ibúðarhúsnæðis fyrir öryrkja er mjög mikil. í dag eru 300 manns á biðlista eftir íbúð. Tekjustofn Hússjóðs er fólginn í tekjuhluta hans frá íslenskri getspá, Lottói. í eigu sjóðsins eru 379 íbúðir víðs vegar á landinu, þar af 300 í Reykjavík. Stúdentar mótmæla sjóðshappdrætti Stúdentaráð Háskóla íslands hefur sent Óla Þ. Guðbjartssyni dómsmálaráðherra ályktun þar sem mótmælt er „aðför þeirri að einkaleyfi Happdrættis Háskóla íslands á peningahappdrætti sem frumvarp til laga um sjóðshapp- drætti til stuðnings flugbjörgun- armálum og skák er." í ályktuninni segir að það að greiða vinninga út í formi ríkis- skuldabréfa sé ekkert annað en peningahappdrætti og hljóti því að teljast árás á einkaleyfi það sem Happdrætti HÍ hefur til árs- ins 2000. Þessu er mótmælt og hvatt til endurskoðunar á frum- varpinu. ¦ Minnt er á að Happ- drætti HÍ borgar um 20% af brút- tótekjum sínum í einkaleyfisgjald til ríkissjóðs. Hræðslan við áhrif... „Hræðslan við áhrif í íslensk- um bókmenntum: Frá Pilti og stúlku til Síðasta orðsins" nefnist fyrirlestur sem dr. Rory Mc Turk, lektor í ensku við Leeds-háskóla, flytur í boði Stofnunar Sigurðar Nordals. Fyrirlesturinn verður í stofu 101 í Lögbergi í dag kl. 17.15 og er öllum opinn. Rory Mc Turk hefur skrifað mikið um islenskar bókmenntir, fornar og nýjar. Væntanleg er eftir hann bók um Ragnars sögu loðbrókar. Fyrirlesturinn verður fluttur á ís- lensku. 2.SÍÐA — ÞJÓÐVILJINN Þriðjuudagur 12. febrúar 1991

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.