Þjóðviljinn - 12.02.1991, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 12.02.1991, Blaðsíða 3
FRETTIR Útvegsbankahúsið Dómhús við Lækjartorg Kaupverðið tæpar 200 miljónir króna. Aðsetur héraðsdómstóls í höfuðborginni eftir stjórnkerfisbreytinguna íjúli á næsta ári Ríkissjóður keypti í gær Út- vegsbankahúsið við Lækj- artorg af íslandsbanka fyrir tæpar 200 miljónir króna, eða hvern fermetra á um 47 þúsund krónur. Ákveðið hefur verið að í framtíðinni verði þar aðsetur héraðsdómstóls í höfuðborginni og næsta nágrenni eftir stjórn- kerfisbreytinguna í dómsmál- um sem keinur til framkvæmda á næsta ári. Kaupverð hússins er virði þess samkvæmt fasteignamati 1. desember 1990 og greiðist með skuldabréfi til níu ára. Skulda- bréfið er verðtryggt samkvæmt byggingarvísitölu og með föstum 6,7% vöxtum. Fyrsta afborgun er þann 31. desember í ár. Áætlaður kostnaður við að koma dómstólunum fyrir í húsinu er um 115-120 miljónir króna. Gert er ráð fyrir verulegri endur- nýjun á fyrstu og annarri hæð í aðalhúsi og á fjórðu hæð í norður- byggingunni, svokölluðu Páls- húsi. Stefnt er að því að húsið verði tilbúið til notkunar þann 1. júní 1992 þegar Borgardómur, Saka- dómur Reykjavíkur, Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum og að hluta til embætti borgarfógeta sameinast í einum dómstól, Hér- aðsdómi Reykjavíkur. Að mati kaupenda má búast við umtals- verðum margfeldisáhrifum í mið- bænum með tilkomu sérstaks Dómhúss við Lækjartorg, sem mun efla þar mannlíf og viðskipti. Samningurinn um kaup ríkis- sjóðs á Útvegsbankahúsinu á ræt- ur að rekja til stofnunar íslands- banka hf. árið 1989, en þegar rík- ið seldi hlutabréf sin í Utvegs- bankanum hf. var því meðal ann- ars áskilinn forkaupsréttur að þessari gömlu húseign bankans. -grh AB Austurlandi Einar Már í ððru Hjörleifur Guttormsson al- þingismaður verður í efsta sæti lista Alþýðubandalagsins á Austurlandi i þingkosningun- um í vor. Einar Már Sigurðsson sem er frá Neskaupstað líkt o Hjörleifur er í ððru sæti þriðja sæti er Þuríður Backman Egilsstöðum og í því fjórða er Álfhildur Ólafsdóttir Vopna- firði. Sigurður Ingvarsson Eski- firði er í fimmta sæti. Á fundi kjördæmisráðs um listann lögðu Seyðfirðingar til að sjötti maður á listanum Bjöm Grétar Sveinsson Höfn í Horna- firði tæki sæti Einars Más sem tæki fjórða sæti, en þar sem hvor- ugur þeirra léði máls á þessu þá var tillagan dregin til baka. Seyð- firðingarnir voru horfhir af fundi ráðsins þegar listinn var einróma samþykktur s.l. föstudag. Asgeir Magnússon formaður kjördæmisráðsins sagði að for- valsnefhdin hefði raðað á lista eft- ir settum reglum og hefði verið leitast við því að dreifa sætunum eftir stöðunum einsog reglur gerðu ráð fyrir, en að ekki hefði komið til að gengið yrði framhjá því að Hjörleifur og Einar Már hefðu fengið langflest atkvæða í forvalinu. En Seyðfirðingar höfðu gagnrýnt að tveir menn frá Nes- kaupstað væru í tveimur efstu sætunum. Ásgeir sagði að í stóru kjördæmi væri ekki hægt að gera öllum til hæfis, en hann taldi víst að mikill meirihluti Seyðfirðinga myndi styðja þennan lista. í sjöunda sæti er Örn Ingólfs- son Breiðdalsvík, þá er Oddný Vestmann í áttunda sæti, Guðrún R. Aðalsteinsdóttir Höfn í Horna- firði er í því níunda og neðsta sæt- ið skipar Aðalbjörn Bjömsson Vopnafirði. -gpm Bridge Omar Sharif á Flugleiðamót Kvikmyndaleikarinn og hjartaknúsarinn Omar Sharif verður í hópi keppenda á niunda opna Flugleiðamótinu í bridge, sem haldið verður á Hótel Loftleiðum um helgina. Alls verða fjórtán erlendir spilarar á mótinu og auk Sharifs eru þar heimsþekkt nöfn eins og Paul Chemla frá Frakklandi, Zia Mahmood frá Pakistan og lands- lið Austurríkis sem varð Evrópu- meistari fyrir fimm árum. Þegar hafa yfir 200 spilarar skráð sig til leiks og þar á meðal allir sterkustu bridgespilarar landsins. I verðlaun eru 650 þús- und krónur sem skiptast á milli 6 efstu para og þriggja efstu sveita á mótinu sem hefst með parakeppni á föstudagskvöldið næstkomandi. -grh Heimamarkaður forsenda markaðssetningar Þau mistök áttu sér stað í Nýju Helgarblaði Þjóðviljans sl. föstu- dag, að í undirfyrirsögn við grein Einars Vals Ingimundarsonar, Vetni: Orkugjafi framtíðar, að heimamarkaður varð að heims- markaði og gjörbreyttist þá merk- ing setningarinnar. Rétt átti undirfyrirsögnin að vera svona: Þróun heimamarkað- ar er forsenda markaðssetningar í Evrópu. Flotinn gæti nýtt vetni á næstu fimm árum og olíuinnfiutn- ingur minnkað um 50%. Einar Valur og lesendur eru beðnir velvirðingar á þessum mis- tökum. Ritstj. ÞORMÓÐUR RAMMI HF. TEKJUVIRÐISMAT Heildartekjur .................................................... Framlegð ........................................................... Afskrifár ................................................................( Vextir langtímalána (8% af 550 mkr.) ..................( Vextir afuröalána (10% af 90 mkr.) ......................( HagnaÖur ......................................................... Mat miöað viö 10% arösemiskröfu .................. Mat miöaö við 15% arösemiskröfu .................. Framlegð 14,20% Framlegð 12,60% Framlegð 11,70% 1.020 1.020 1.020 145 : 62)( : 44) ( : 9)( 129 62)( 44)( 9)( 119 62) 44) 9) 30 14 4 300 200 140 93 40 27 Taflan sýnir mismunandi niðurstöðu á verði hlutabréfa Þormóðs ramma hf. eftir breytilegrí framlegðarprósentu og mismunandi arðsemiskröfu. Taflan er unnin af fjármálaráðuneytinu, en fyrsti dálkurínn og 10 prósent arð- semiskrafa er niðurstaða Rfkisendurskoðunar varðandi verðmæti hlutabréfa fyrirtækisins. Hvað kostar eitt fyrirtæki? Fjármálaráðherra dregur í efa hæfni Ríkisendurskoðunar til að meta verðmæti hlutabréfa í Þormóði ramma hf Páll Pétursson var mótfallinn sölunni og telur ráðherrann hafa gaukað jólagjöj að félögum sínum Þriðjudagur 12. febrúar 1991 ÞJÓÐVILJINN — SÍÐA 3 Olafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra gagn- rýndi Ríkisendurskoðun harkalega fyrir skýrslu stofn- unarinnar um sölu hluta hluta- bréfa ríkisins í Þormóði ramma hf. Siglufirði. í utandagskrár- umræðu i Sameinuðu þingi í gær. En Ólafur Ragnar hafði farið fram á umræður um skýrsluna á þingi auk úttektar á Ríkisendurskoðun. Ríkisendur- skoðun komst að þeirri niður- stöðu að hlutabréf Þormóðs ramma hf. væru 250-300 miljón króna virði, en að við söluna voru bréfin metin á 150 miljón- ir króna. Og kom það mat fram í skýrslu sem fjórir þingmenn Norðurlandskjördæmis vestra höfðu beðið um varðandi söl- una. Fagleghæfni Olafur Ragnar dró í efa að Rikisendurskoðun gæti faglega lagt mat á verðmæti hlutabréf- anna og fann hann skýrslu stofn- unarinnar flest til foráttu. Hann gagnrýndi sérstaklega að stofnun- in hefði komist að einni klipptri og skorinni niðurstöðu og benti á að eðlilegra hefði verið ef stofn- unin hefði tekið fyrir mismunandi forsendur í mati sínu og þannig fengið breytilega niðurstöðu. Fjármálaráðherra sagði að forsendur Rikisendurskoðunar í mati sínu væri ekki í takt við raunveruleikann og að tölur varð- andi hvorttveggja framlegð og arðsemi væru óeðlilegar auk þess sem stofnunin stæði í hugtaka- ruglingi. Benti Ólafur Ragnar á, og vitaaði til töflu sem er birt hér að ofan, að væri framlegðarpró- sentunni breytt lítilsháttar færi matið á hlutabréfunum umsvifa- laust niður í 140 miljónir króna. Hann sagðist þess viss að hluta- bréfin lici'ðu verið seld langt yfir raunvirði. Ólafur Ragnar taldi framlegð- arprósentu Ríkisendurskoðunar (dálkur 1 í töflunni) allt of háa og benti á að stofhunin hefði miðað við stöðu fyrirtækisins eitt undan- farið ár en ekki þrjú undanfarin ár sem hefði verið eðlilegra. Hann vildi einnig meina að ávöxtunar- krafan sem stofhunin hefði reikn- að með væri alltof lág og benti á að 10 prósentin sem Ríkisendur- skoðun reiknaði með meira en helmingi lægri en reiknað væri með víða erlendis. Þá benti ráðherrann á að Rík- isendurskoðun hefði í engu reynt að meta verðmæti bréfanna á al- mennum markaði. Og sagði Ólaf- ur að framkvæmdastjóri verð- bréfadeildar íslandsbanka Sigurð- ur B. Stefánsson hefði talið í des- ember s.l. þegar bréfin voru seld I BRENNIDEPLI Fjármálaráðherra sagði aðforsendur Ríkisendurskoðunar í mati sinu væri ekki i taktvið raunveruleik- ann og að tölur varð- andi hvorttveggja framlegð og arðsemi væru óeðlilegar auk þess sem stofnunin stæði i hugtakaruglingi. að þau vasru ekki tæk á verðbréfa- markaði. Markaðurinn ráði Ólafur Ragnar sagði að mark- aðsverðið væri eina rétta verðið þ.e. það verð sem, seljandi væri tilbúinn til að selja á og það verð sem kaupandi væri tilbúinn að kaupa á. „Ætlum við að endurrreisa það hagkerfi sem er að falla í Sov- étríkjunum?" spurði hann. Hann sagði að í niðurstöðu Rikisendur- skoðunar fælist að stofhunin tæki ekki mark á markaðnum. Fjár- málaráðherra taldi það undaríegt ef talsmenn frjáls markaðar á ís- landi teldu nú rétt að fara til Rík- isendurskoðunar og spyrja hana um verð hlutanna í stað þess að láta markaðinn sjá um þá hlið málanna. Að lokum, eða eftir tæpa tvo klukkutíma, sagði Ólafur Ragnar að hann hefði sýnt fram á það með óyggjandi rökum að niður- staða Ríkisendurskoðunnar væri hæpin og beinlínis villandi og sagðist hann á þessu stigi ekki vilja taka dýpra í árinni en svo. Páll Pétursson þingmaður Framsóknarflokksins í Norður- landskjördæmi vestra og fýrsti beiðandi umræddrar skýrslu Rík- isendurskoðunar tók næstur til máls og gagnrýndi hann Ólaf Ragnar harkalega. Sagði hann fjármálaráðherra hafa vaðið elg- inn í hartnær tvo tíma án þess að hafa hrakið rök Rikisendurskoð- unar í einu eða neinu. Hann taldi rétt að miða við eitt ár en ekki þrjú varðandi framlegðarreikn- ingana þar sem staða fyrirtækis- ins hefði verið bætt fyrir tilverkn- að fjármálaráðherra. Páll sagði að fyrirtækið hefði liklega skilað 1220 miljón króna hagnaði á síð- astaári. Ámótisölunni Þá gagnrýndi Páll söluna á hlutabréfunum í Þormóði ramma hf. sem hann var og er mjög mót- fallinn. Hann taldi að Olafur Ragnar hefði fært félögum sinum á Siglufirði jólagjöf með sölunni því hún hefði verið gjöf. Ólafur sagði að hann hefði engin tengsl við kaupendurna og hefði fyrir söluna aldrei hitt þá. Páll taldi að réttast hefði verið að ríkissjóðður hefði haldið hluta- bréfunum, en að næstbesti kostur- inn hefði verið að selja 200 Sigl- firðingum bréfin en ekki að sam- eina Dröfh hf., Egilssild hf. og Þormóð einsog gert var. Páll sagði að hagsmunum rík- issjóðs heí'ði veríð fómað með sölunni, en hann taldi að fyrirtæk- in tvö sem um er getið að ofan hefðu verið ofmetin, bæði af Ól- afi Ragnari og af Ríkisendurskoð- un. Líkt og Páll lýsti Pálmi Jóns- son, Sjfl., því yfir að Ríkisendur- skoðun ætti fyllsta traust skilið og að til hennar væri borið fyllsta traust. Hann taldi hinsvegar að menn bæru ekki fullt traust til fjármálaráðherra. Pálmi sagðist ekki mótfallinn sölu hlutabréfa ríkisins, en taldi hér rangt að mál- um staðið. Hann sagði að við söl- una hefði í engu verið gætt jafh- ræðissjónarmiða né viðskipta- sjónarmiða. Pálmi gagnrýndi að hlutabréfin hefðu ekki verið aug- lýst og þeir 175 Siglfirðingar sem hefðu viljað kaupa fyrirtækið hefðu verið hunsaðir. Ólafur Ragnar taldi hlutabréfin hafa ver- ið nægilega auglýst þó það hafi einungis verið gert á Siglufirði þar sem eitt skilyrði sölunnar hefði verið að fyrirtækið héldi áfram að starfa á Siglufirði og að kvóti skipa félagsins færi ekki úr héraði. -gpm

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.