Ísafold - 19.08.1885, Blaðsíða 1

Ísafold - 19.08.1885, Blaðsíða 1
íeit.ir át á raiðvikudagsmorjna. 'íerí jrganjsins (55-60 íki) ttr.i erblis 5 kr. Borgist tjnr miBjan júl'inánuð. ÍSAFOLD. (skrifl.) biindin vií áramót, ó- jild nema komin sje !il úlj. Ijrir 1. itl Mjreiísiasloia : Isaloidarcrenlsni. i. sai. XII 36. Reykjavík, miðvikudaninn 19. ágústmán. 1885. 141. Alþingi 143. Sandeyðingin í Kangárvallasýslu. 144. Ólafur prestur þorvaldsson (minningarstef). Tnnlendar Irjettir. Auglýs. Forngripasafnið opið hvern mvd. og ld. kl. 1-2 Landsbókasafnið opið hvern rúmhelgan dag kl. 12-2 útlán md., mrd. og ld. kl. 2—3 Sparisjóður Kvíkur opinn hvern mvd og ld. 4-5 Veðurathuganir í Keykjavík, eptir Dr.J. Jónassen | Hiti (Cels.) | Lþinælir I Veður.ilt. ágÚ6t|ánóttujumhád.| fm. | em. | fm. M. 1 2. F. 13. F. 14. L- '5- S. 16. M. 17. }?. 18. + 8 + 10 -t 9 + 10 + II + 11 + 14 29,q 29,9 29,9 29,9 29,9 29,8 ""•9,9 30 30,1 30 30 29.9 29,9 29.9 V h I) Sv h b Sv hv b Svh d 0 1) n d A hvd em. Sv h d Sv h d Sv hv d 0 b Nv h 1) 0 d Sa hv d Umliðna viku hefur optast verið hægð á veðri, aöahittin hefur verið útsynningar (Sv.) með skúrum, einkum var talsverð úrkoma li. 14 t dag er aust- an-landssynningur, dimmur fyrir hádegi og litur úr- komulega út, nokkuö hvass en hlýr. Alþingi. Lög frá alþingi. þessi lög hafa við bætzt frá því síðast: 10. Lög um hluttöhu safnaða í veitingu brauða. 1. gr. jiegar brauð í þjóðkirkjunni losn- ar, tekur söfnuðurinn þátt í veitingu þess eptir reglum þeim, er nú skal greina. 2. gr. þegar auglýst hefur verið, að prests- embætti sje laust, og hinn ákveðni umsókn- arfrestur er út runninn, skal landshöfðingi, þegar fleiri en 3 hafa sótt um embættið, er allir fullnægja hinum almennu skilyrð- um fyrir því, að geta haft á hendi prests- embætti í þjóðkirkjunni, með ráði biskups velja þrjá af umsækendum til kosningar, er honum virðist hafa bezta hæfilegleika til þess að geta komið til álita við veitingu embættisins. Hafi að eins 3 slíkir menn sótt um brauð, má landshöfðingi á sama hátt velja tvo þeirra til kosningar. 3. gr. Umsóktiarbrjef þau, er þannig hafa verið valin vtr, og bæði umsóknarbrjef- in, hafi að eins 2 sótt um embættið, sendir biskup með athugasemdum þeim, er hon- um virðist ástæða til að gjóra, til hlutað- eigandi prófasts, en prófastur skal sjá um, að þau verði lögð fram og liggi til sýnis í 2 vikur á einhverjum hentugum stað í prestakallinu. Ef sóknarnefndin eða sókn- I arnefndirnar í prestakallinu láta eigi prófast j vita, áður frestur þessi er liðinn, að söfnuð- ] urinn ætli sjer eigi að nota kjörrjett sinn, j skal prófasturinn stofna til fundar fyrir allt ' prestakallið, áður aðrar 2 vikur sjeu liðnar, j og skal auglýsa fund þennan svo sem þörf gjörist. Um umsækendur þá, sem í kjöri eru, skal á þessum fundi öllum þeim með- limum þjóðkirkjunnar, sem búsettir eru í prestakallinu, og óspillt mannorð haia, gef- inn kostur á að greiða atkvæði, ef þeir eru orðnir fullra 25 ára, þegar kosningin fer fram, bg hafa atkvæðisrjett á safnaðafund- um samkvæmt lögum nr. 5 frá 27. febr. 1880, sbr. lög nr. 10 frá 12. maí 1882. 4. gr. Kjörstjórn skal stýra kosningum; er prófastur formaður hennar, en hver sókn- arnefnd í prestakallinu kýs í hana 2 menn. 5. gr. Sóknarnefnd hver semur skrá yfir þá sóknarmenn, er kosningarrjett hafa eptir 3. gr., og sjer um að skráin liggi til sýnis fulla viku á undan kjördeginum á ein- hverjum hentugum stað fyrir sóknarbúa; eptir þeirri skrá fer kosningin fram. Nú kærir einhver, að sjer hafi verið sleppt úr skránni, eða að annar hafi heim- ildarlaust verið tekinn á skrána, og skal hann þá í seinasta lagi koma fram með kröfu sína eða mótmæli á sjálfum kjördegin- um, og leggur kjörstjórnin því næst úr- skurð sinn á málið, áður en gengið er til atkvæðagreiðslu. 6. gr. Sjerhver sá, er kosningarrjett hef- ur og vill greiða atkvæði, skal koma sjálf- ur á kjörfund. Atkvæðagreiðslan skal fram fara munnlega, og skulu tveir af kjörstjór- unum taka við atkvæðunum við kjörskrá hverja. |>egar öllum, er viðstaddir eru og hafa kosningarrjett, hefur verið gefinn kostur á að greiða atkvæði og þau rituð í kjörbækurnar.skal atkvæðagreiðslunni lokið, en þó eigi fyr en klukkustund er liðin, frá því kosningar hófust. 7. gr. Kjörstjórnin semur skýrslu urn það, er fram hefir farið á kjörfundinum, og sendir hana ásamt kjörskránum og umsókn- arbrjefunum o. fl. til landshöfðingja, þegar frestur sá er liðinn, sem ræðir um í 8. grein. 8. gr. Nú vill einhver koma fram með kæru viðvíkjandi kosningu þeirri, er fram hefur farið, og verður hann þá að senda kæru síua skriflega til formanns kjörstjórn- arinnar, áður en vika sje liðin frá því kosn- ingin fór fram, ef henni skal nokkur gaumur gefinn ; en formaður kjörstjórnarinnar skal senda landshöfðingja kæruna ásamt áliti kiörstjórnarinnar. 9. gr. Ef að minnsta kosti helmingur safnaðarlima þeirra í prcstakallinu, er kosn- ingarrjett hafa, hafa tekið þátt í kosning- uuni og einhver af umsækendum hefir hlot- ið að minnsta kosti helming atkvæða þeirra, er greidd bafa verið, verður honum gefið veitingarbrjef af hlutaðeigaudi stjórnarvaldi, hafi kosningin farið fram eptir 3.-8. gr. laga þessara, eða sjeu eigi þeir gallar a, sein eptir atvikum geti haft veruleg ahrif á úrslit hennar ; ella skal við veiting em- bættisins taka það tillit til þeirra óska, er hafa kouiið fram af hálfu safnaðarins, er álitið verður að rjett sje. 10. gr. Nú hefur laust brauð verið aug- lýst á venjulegan hátt, og hinn ákveðni um- sóknarfrestur er útrunninn, og hafi þá ekki nema einn, er fullnægi hinum almennu skilyrðum fyrir að þjóna prestsembætti í þjóðkirkjunni, sótt um brauðið, þá skal ept- ir kosningarreglum laga þessara leita tillögu safnaðarins um, hvort hann heldur kjósi að brauðið verði veitt þessum eina umsækj- anda, eða prestsþjónusta í brauðinu verði fyrst um sinn falin á hendur nágranna- présti eða nágrannaprestum, verði því við komið, eða settur verði prestur til að þjóna brauðinu til braðabirgða, geti hann fengizt. 11. gr. Kostnaði við prestakosningar skulu sóknarnefndirnar jafna niður á alla safnað- armenn í prestakallinu, þá er atkvæðisrjett hafa samkv. 3. gr. Kindagi á því gjaldi er hinn fjórtándi dagur, frá því uiðurjöfnunin og hverjum greiða skulí var auglýst á kirkju- fundi. Kærur út af fjárheimtu þessari er heimilt að bera upp á hjeraðsfundi prófasts- dæmisins, og leggur hann fullnaðarúrskurð ámálið. Ejett er að taka gjöld þessi lögtaki. 12. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. dag jan- úarmánaðar 1887. 11. Lög um friðun hvala. 1. gr. Allir hvalir, nema tannhvalir og smáhveli, svo sem hnýsur, höfrungar og mar- svín, skulu friðhelgir fyrir alls kyns skot- um hvervetna í landhelgi, svo fyrir land ut- an sem á flóum og fjörðum inni, frá 1. rnaí til 31. október ár hvert, nema í ísvök sje, fastir á grynningum eða hamlaðir á annan hátt þvílíkan. Eigi nui heldur hvali skjóta á öðrum árstíma á fjörðum eða vogurn, með- an síldarveiði er þar stunduð. En reka má hvali á laud og drupa, el' það or gjört meö

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.