Tíminn - 02.12.1995, Blaðsíða 20

Tíminn - 02.12.1995, Blaðsíða 20
Laugardagur 2. desember 1995 Vebrib (Byggt á spá Veburstofu kl. 16.30 í gær) • Suburland: Subaustan kaldi og súld e6a smáskúrir í fyrstu. Síban vaxandi austanátt, hvassvibri og rigning sí&degis. Hiti 4 til 8 stig. • Faxaflói til Breibafjarbar: Su&austan kaldi og smáskúrir framan af. Gengur í allhvassa noröaustanátt meö rigningu síödegis. Hiti 4 til 8 stig. • Vestfiröir til Stranda og Noröurlands vestra: Sunnan kaldi og úrkomulítiö. Allhvöss eöa hvöss noröaustanátt og rigning síödegis eöa í kvöld. Hiti 3 til 8 stig. • Noröurland eystra og Austurland aö Glettingi: Sunnan kaldi og léttskýjaö. Hvöss suöaustanátt og rigning síödegis. Hiti 4 til 8 stig. • Austfiröir: Sunnan kaldi og súld í framan af. Suöaustan hvassviöri og rigning er líöur á daginn. Hiti 5 til 8 stig. • Suöausturland: Suöaustan hvassviöri eöa stormur og rigning. Hiti 6 til 8 stig. Prófsteinn á jafnlaunastefnu BSRB krefst hibstœbra launabóta og VSÍ hefur sam- þykkt fyrir ASÍ- félaga: „Vib munum berjast fyrir því ab fá þab sama og ASÍ-félagar hafa fengib, enda finnst okkur þab eblilegt," segir Sigríbur Kristins- dóttir, formabur Starfsmanna- félags ríkisstofnana sem eitt ab- ildarfélaga BSRB hefur sagt upp gildandi kjarasamningi. En meballaun dagvinnulauna fé- lagsmanna SFR eru 78 þúsund krónur á mánubi. Á formannafundi BSRB í fyrra- kvöld var samþykkt ab aöildarfé- lög bandalagsins mundu ekki- standa sameiginlega aö uppsögn kjarasamninga. Hinsvegar krefst fundurinn þess aö BSRB-félagar Reykjavíkurborg skreytti sig fyrir 187 milljónir í fyrra: Risnukostn- aðurinn álíka og fór í snjó- moksturinn Reykjavíkurborg varbi árib 1994 rúmlega 187 milljónum króna í hátíbarskreytingar á sjálfa sig — upphæb sem hvaöa drottning önnur gæti verib fullsæmd af. Enda var þetta meira en 3/4 hlutar af þeim fjármunum sem öll sveitarféiög í íandinu vörbu í þessu skyni á árinu, samkvæmt Sveitasjóbareikningum Hagstof- unnar. Kostnaöur Reykjavíkurborgar vegna gestamóttöku, gjafa og risnu á árinu var tæplega 86 millj- ónir, sem er rétt um helmingur af samanlögöum risnukostnabi allra sveitarfélaga í landinu. Greiösla fyrir gestamóttöku og risnu var t.d. litlu lægri upphæö heldur en borgin þurfti aö verja í snjómokst- ur og hálkueyöingu á árinu, sem kostaöi tæplega 93 milljónir kr. Til aö átta sig betur á þessum upphæöum má benda á aö hátíba- skreytingarnar kostubu sem svarar 7.300 kr. á hverja fjögurra manna fjölskyldu í borginni og risnan 3.300 krónur eöa samtals 10.600 kr. á fjölskyldu í skreytingu og risnu. Snjómoksturinn kostaöi sem svarar 3.600 kr. á fjölskyldu. Samanlagöur 366 milljóna kostnaöur vegna þessara 3ja skemmtilegu og nauösynlegu út- gjaldaliöa, svarar t.d. til um 5% af öllum útsvarstekjum borgarinnar. Og þetta er aö heita má sama upp- hæð og kostaði ab reka Borgar- skrifstofurnar í fyrra. ■ dagar til jóla fái sambærilegar launabætur og samið var um á almenna vinnu- markaönum og minnir á aö kjara- samningar þeirra voru geröir á sömu forsendum og samningar ASÍ og VSÍ. Þessari kröfu ætlar BSRB aö fylgja eftir meö öllum til- tækum ráöum. Formannafundurinn bendir einnig á máli sínu til stuönings aö meöallaun BSRB-félaga eru um 10 þús. krónum lægri á mánuði en almennt gerist hjá ASÍ. Af þeim sökum telur fundurinn að það sé engin jafnlaunastefna ef ætlunin er að skilja félagsmenn aðilarfé- laga bandalagsins eftir í launaþró- uninni. Aftur á móti lítur BSRB á þaö sem mikilvægan áfanga aö ríkis- stjórnin hefur ákveðiö að koma til móts við kröfur bandalagsins og hætta við fyrirhuguð áform aö skerða kjör aldraðra, öryrkja og atvinnulausra á næsta fjárlagaári. BSRB vekur hinsvegar athygli á því að í yfirlýsingu ríkisstjórnar um kjaramál er ekki vikið einu orði að áformum um innritunar- gjöld á sjúkrahús, sem boðab er í fjárlagafrumvarpinu. BSRB ítrekar mótmæli sín við slíkri kerfisbreyt- ingu og þeim áformum ríkis- stjórnar að aftengja upphæðir í tekjuskattskerfinu vísitölum, eins og t.d. persónuafslátt, barna- og vaxtabætur. -grh Niöurstaöa meirihluta fulltrúa ASI í launanefnd kann aö draga dilk á eftir sér innan verka- lýöshreyfingar. Hlíf í Hafnarfiröi: Það hefur glibnað á milli Séra Valgeir Ástrábsson, sóknarprestur Seljakirkju, ogfyrrverandi nemendur Seljaskólans sem áttu stóran þátt í ab fjármagna kaup á kirkjuklukkum fyrir Seljakirkju; Úlfar Hinriksson í mibib og Bjarki Már Magnússon t.h. Tímamynd CS Nemendur Seljaskóla söfnuöu stórfé fyrir kirkjuklukkum. Sóknarprestur Seljakirkju: „Þetta er einstætt afrek" Nemendur Seljaskóla tóku sig til árib 1987 og söfnuöu stórfé til ab kosta kirkjuklukkur í Seljakirkju. Á rúmu einu og hálfu ári safnabist hátt á abra milljón ab núvirbi og verba klukkurnar teknar í notkun á morgun. Nemendurnir höfðu ýmnis járn í eldinum til fjármögnunar, m.a. var staðið að jólakortasölu og maraþon- íþróttum. Féb var formlega afahent í mars 1991 en það er fyrst núna sem lokið er við frágang kirkju- turnsins. Skólastjóri Seljaskólans, Hjalti Jónasson, verður fulltrúi nemendanna við vígsluna. Séra Valgeir Ástráðsson segir þetta bera því vitni að unglingar hafi mjög jákvæða afstöðu til kirkjunnar sinnar. „Það er ekki einfalt mál að vinna þetta starf á svona skömmum tíma, jafnvel þótt skólinn sé stór. Þetta er einstætt afrek og stærsta gjöf sem nokkur íslensk börn hafa gefið kirkjunni sinni." -BÞ „Klofningur innan ASÍ er kannski ekki orbinn en þab hefur glibnab á milli, enda verulegur meining- armunur," segir Sigurbur T. Sig- urbsson, formabur Hlífar í Hafn- arfirbi. En hann ásamt forystu- mönnum flestra annarra abildar- félaga Verkamannasambandsins eru hundóánægbir meb nibur- stöbu meirihluti fulltrúa ASÍ inn- an launanefndar. Hann telur líklegt að aðildarfélög Verkamannasambandsins sem sagt hafa upp samningum, með ríflega 20 þúsund félagsmenn, muni hafa samráb sín í milli um næstu skref. Hann útilokar ekki aö félögin muni grípa til aðgerða og minnir á að margt af því sem áunnist hefur í launa- og réttindamálum launafólks hefur ekki nábst án átaka. Aftur á móti er talið að úskurður Félags- dóms í kæru VSÍ á hendur Baldri á ísafiröi muni hafa fordæmisgildi um framhaldið. Reiknab er með niður- stöðu í því máli innan tíðar. Biskup heimsækir Vestfirði Um helgina verður Biskup Islands á Flateyri, Súðavík og á ísafirði. Hann verður á Flateyri í dag, laugardag, og fundar með forsvarsmönnum safnaðar og bæjar. Á morgun kl. 14.00 verbur messa í Súðavík þar sem biskup predikar. Að henni lok- inni verður fundur með heima- mönnum. Annað kvöld verður að- ventusamkoma í ísafjarðarkirkju þar sem biskup flytur ávarp. -BÞ KK slasast í bílslysi: Hlaut áverka á hné og brjósti Övíst er hvort tónlistarmaburinn Kristján Kristjánsson, öbru nafni KK, kemur meira fram opinber- lega á þessu ári, en hann hlaut áverka á hné og brjósti í bílslysi í Hvalfirbi aðfaranótt 1. des. sl. Hann mun þó vera á batavegi. i tilkynningu frá Japis í gær er fyrirhuguðum útgáfutónleikum KK í Loftkastalnum á morgun, sunnu- daginn 3. desember aflýst. Á þeim tónleikum ætlaði KK að kynna fyr- ir aðdáendum sínum nýútkominn geisladisk, sem nefnist Gleðifólkið og var hljóðritaður fyrir skömmu undir stjórn Eyþórs Gunnarssonar. -grh Talið er að vel á annan tug þús- unda félagsmanna aöildarfélaga ASÍ fái ekki þá viöbót á desemberupp- bót sem samib var innan launa- nefndar vegna þess ab þeir hafa fyr- ir ákvæði í samningum um hærri desemberuppbót en almennt er á alm. markaðnum. Þab eru einkum þeir sem vinna hjá ríki, sveitarfélög- um og stórfyrirtækjum. Þar fyrir ut- an eru skilyrðin fyrir uppbótinni harðlega gagnrýnd af hálfu forystu- manna VMSÍ, en þau kveða á um það að ab launamaður þurfi að hafa unnið í minnst 20 vikur, eða rúma fjóra mánuði. Formaður Hlífar segir að þetta komi í veg fyrir að margt láglaunafólk sem hefur verið í stop- ulli vinnu njóti þessara kjara. Samkvæmt samkomulagi innan launanefndar hækkar jólauppbótin úr 13 þús. kr. í 20 þúsund kr. og kemur hún til framkvæmda eftir 8. des. n.k. en þá eiga að liggja fyrir niðurstöbur úr atkvæðagreiðslum félaga um tillögu nefndarinnar. Á næsta ári hækkar desemberuppbót- in svo í 24 þús. krónur. Meö öllu, þ.e. hækkun desemberuppbótar, hækkun skattleysismarka í 60.660 kr. um mitt næsta ár og áformuö niðurfelling á verðlagshömlum á einstökúm flokkum matvæla er tal- ið kaupmáttur ASÍ-fólks aukist um 1% - 2%. Framlag atvinnurekenda til sam- komulagsins í launanefnd og áframhaldandi friðs á vinnumark- aði er metið uppá 800 miljónir króna. Þá er talið að framlag ríksins, sem m.a. fellst í því að hætta við fyrirhuguð skerðingaráform í fjár- lagafrumvarpi um atvinnuleysis- og almannatryggingabætur, auk við- bótarfrádrátts á lífeyrisiðgjöldum launafólks, er metið uppá einn mil- jarð króna. -grh

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.