Íslendingur


Íslendingur - 05.02.1947, Blaðsíða 1

Íslendingur - 05.02.1947, Blaðsíða 1
XXXIII. árg. MiSvikudagur 5. febrúar 1947. 5. tbl. GUNNAR THOKODDSEN BORGARSTJÓRI I REYKJAVlK Á aukafundi bæjarstjórnar Reykjavíkur í gær sótti Bjarni Benediktsson um lausn fra borgarstjörastörf- um. Var það samþykkt, og Gunnar Thoroddsen, prófess- or og alþingismaður, jafn- framt kjörinn borgarstjóri í hans stað með 8 atkvæðum. 6 seðlar voru auðir. Ekkert hefir enn frétzt um það, hver mimi taka við kennslustörfum Gunnars við Iagadeild háskólans, en þar hefir hann kennt réttarfar; stjórnarfarsrétt og stjórnskip unarrétt. Enginn efi er á því; að Gunnar Thoroddsen mun skipa borgarstjóraembættið með mestu prýði,en lagadeild háskólans er mikil eftirsjá að honum, ef hann hverfur frá skólanum. Lýöræöisflokkarnir mynda ríkisstjðrn undir tor- sæti formanns Alþýfluflokksins. „SAMVINNAN" FLUTT TIL AKUREYRAR „Samvinnan" tímarit Sambands ísl. samvmnufélaga hefir nýlega flutt /bækistoð sína til Akureyrar. Jónas Jónsson hefir látiS af ritstjórn tíma- ritsins, aS eigin ósk, en til bráða- birgSa tekur Haukur Snorrason við Vitstjórninni. Er fyrsta heftið komið út undir hans ritstjórn. Er það fjöl- breytt að efni og myndarlegt að öll- um frágangi. ÞaS er bæði eðlilegt og sjálfsagt, að samvinnufélögin gefi út tímarit um samvinnumál fyrir félaga sína. Hinsvegar er þess að vænta, að for- ustumenn samvinnufélaga bænda láti af þeirri óþolandi háttsemi sinni að verja fé samvinnumanna úr öllum flokkum til þess að styðja ákveðin pólitísk málgögn. Slíkt getur ekki orðið til annars en spilla fyrir sam- yinnuhreyfingunni. Alltot lág fjárveiting til heima- vistarhúss Menntaskólans. Verkið stöívast eí, ekki fæst meira fe. Ah/arlega horfir nú um smíði hins nýja heimavistarhúss Menntaskólans á Akureyri, ef ekki fæst meira fé til hússins en áætlað er í fjárlagafrum- varpi fyrir árið 1947. Framlag ríkis- ins til húsasmíðarinnar á þessu ári er áætlað 250 þús. kr., en yfirsmiður hússins, Stefán Reykjalín, húsasmíða meistari telur ógerlegt að halda verk- inu áfram, ef ekki fást um 900 þús. kr. til hússins. Ein álma hins mikla heimavistar- húss er þegar að mestu fullsteypt. Er það sá hluti hússins, sem ætlaður er námsmeyjum til íbúðar. Þessa álmu mun þó ekki auðið að taka til afnota, fyrr- en aðalhúsið er fullsteypt, því að bæði er allt leiðslukerfi hennar tengt við leiðslur aðalbyggingarinn- ar og borðsalur verður í kjallara að- albyggingarinnar, en eldhúsið í þeirri álmu, sem lokið er við að steypa. Stefán Reykjalín hefir tjáð skóla- meistara, að naumast muni annað fyrir hendi en stöðva alla vinnu við húsið, ef fjárveiting fæst ekki hækk- uð, því að mjög vafasamur hagnað- ur sé að því að leggja fé í að full- gera þessa áhnu hússins íil þess að láta hana'standa ónotaða og upphit- unarlausa um óákveðið árabil. Skólameistari, Sigurður Guðmunds- son, hefir þegar ritað menntamála- ráðherra og tjáð honum,' hversu al- varlegt það sé, ef stöðva þurfi nú smíði heimavistarhússins. Bendir hann á þá miklu hættu, sem því sé samfara að láta nemendur búa í hinu eldfima skólahúsi, og sé því knýjandi nauðsyn að Ijúka sem allra fyrst smíði nýja heimavistarhússins. Öllum, sem til þekkja, munu vera ljós þau sterku rök, sem að því styðja, að gengið verði með od/Ii og egg að því að fullreisa þetta nýja heimavistarhús M. A. Vitanlega þarf ríkið í mörg horn að líta með fjár- veitingar, en hér er í húfi öryggi fjöl- margra skólanema, og er því þess fastlega að vænta, að Alþingi láti ekki fjárskort verða því til fyrir- stöðu að hægt verði sem allra fyrst að koma öllum heimavistarnemend- um skólans í eldtraust húsnæði. Söngskemmtun GuSna Alijeríssonar. Guðni Albertsson söng einsöng með undirleik Ólafs Einarssonar í Nýja Bíó sl. fimmtudagskvöld og endurtók 'söng sinn á sunnudaginh. Eins og Guðni gat um í viðtali við blaðið um daginn, hefir hann ekki sungið opinberlega uin 10 ára skeið. Var því mjög eðlilegt, að hann væri ekki fyllilega örugguu- á söngpallin- um. Háði það honum nokkuð á fyrri söngskemmtun hans, en á sunnudag- inn hafði hann alveg náð sér á strik. Guðni hefir ágæta söngrödd og er óvenju mikil fylling í röddinni. Er röddin blæfögur og virðist hann kunna vel að beita henni. Söng hann bæði íslenzk og erlend lög, mörg þeirra erfið, en leysti þó viðfangs- efnin vel af hendi, einkum á seinni söngskemmtuninni. Hefir Guðni tvímælalaust sönghæfileika, sem verðskulda, að þeim sé gaumur gef- inn. 'Undirleikur var ekki nægilega ör- uggur og veitti söngvaranum ekki nauðsynlegan stuðning. Er píanó- leikarinn sennilega óvanur að leika undir einsöng. Aðsókn að söngskemmtunununr var mjög sæmileg.- Var söngmanninum vel fagnað og varð hann bæði að endurtaka lög og syngja aukalög. Gagnfrœðaskóli Akureyrar fœr brjóstlíkan af Þorsteini M. Jónssyni SÍBASTLIÐINN fimmtudag var afhjúpað í Gagnfræðaskólanum á Akureyri brjóstlíkan af Þorsteini M- Jónssyni, skólastjóra. Er líkan þetta gert af Ríkarði Jónssyni og gefið skólanum af Siemendum og kennur- um. Athpfn þessi var mjög hátíðleg. Flutti Jóhann Frímann, kennari, að- alræðuna, en auk harts talaði formað- ur skólanefndarinnar, Áskell Snorra- son, og Þorsteinn M. Jónsson, þakk- aði þá vinsemd, sem sér væri sýnd með þessari gjöf til skólans. Þorsteinn M. Jónsson hefir unnið mikið og gott starf fyrir Gagnfræða- skólann á Akureyri og má tvímæla- laust teljast í fremstu röð íslenzkra skólamanna. ForsætisráÖherra mun Jýsa stefnu hinna** nýju stjórnar á Alþingi í dag. Stjómmálaöngþveiti því, sem staðið hef ir á fjórða mánuð, lauk loks í gær. Seint í fyrrakyöld hafði náðst fullt samkomulag um myndun þriggjá flokka ríkisstjómar undir fprsæti Stefáns Jóhanns Stefánssonar. og tók hin nýja ríkisstjóm við störfum í gær. Hinn aýi forsætisráðherra mun kyrnia stjórn sína fyrir Alþingi í dag og birta stefnuskrá hennar. Hefst fundur í sameinuðu þingi kl. 2 og verður útvarpað frá fundinum. Eftir fjögurra mánaða þjark hefir loks tekiztað mynda starfhæfa ríkis- stj órn á Islandi. Um kl. 23 í fyrra- kvöld hafði náðst fullf samkomulag milli Alþýðuflokksins, Sj álfstæðis- flokksins og Framsóknarflokksins um stj órnarsamstarf þessara flokka. Á ríkisráðsfundi kl. 16 í gær var síðan endanlega gengið frá skipun stjórnarinnar og gefinn út nýr for- setaúrskurður um starfaskiptingu ráð herra. Sá úrskurður verður ekki birt- ur fyrr en á þingfundi kl. 2 í dag, en starfaskiptingu hinna nýju ráðherra mun þó í stórum dráttum vera þessi: Steján Jóhann Stefánsion fer með forsæti ráðuneytisins og félagsmál. Emil Jónsson fer með samgöngu- mál og viðskiptamál. Bjarni Benediktsson fer með utan- ríkismál og dómsmál. Jóhann Þ. Jósefsson fer með fjár- mál og atvinnumál, önnur 'en land- búnaðarmál. Bjarni Asgeirsson fer með land- búnaðarmál, þar undir raforkumál. Eysteinn Jónsson fer með mennta- mál, flugmál, kirkjumál og landhelg- ismál. Stefnuskrá stj órnarinnar hefir enn ekki verið birt, en forsætisráðherra mun skýra frá henni á fundi í sam- einuðu Alþingi kl.-.2 í dag, Verður útvarpað frá fundi þessum. Enn er ekki vítað, hvort allir þing- menn lýðræðisflokkanna styðja hina nýju ríkisstjórn, en það mun vænt- anlega kom í ljós í dag. Þjóðin öll mun fagna því, að ný ríkisstjórn hefir verið myndiið, og hún treystir því, að hin nýja stjórn gangi með atorku og einhug að lausn hinna margvíslegu vandamála, sem úrlausnar bíða. Hún væntir þess jafn framt, að haldið verði áfram því um- bótastarfi, sem hafið var í tíð fyrr- verandi stjórnar, en rofið á hinn óheillavænlegasta Jiátt af þeim flokkn um, sem mest hafði gasprað um ein- lægni sínu í nýsköpunarstarfinu. Á þessu stigi málsins er ekki hægt að segja nánar frá stefnu hinnar nýju stjörnar, en öll þjóðholl öfl munu óska, henni farsældar í hverju góðu máli, sem hún reynir að hrinda í framkvæmd. SKÁKMEISTARI , ÍSLANDS TEFLIR VIÐ AKUREYRINGA SÍÐASTLIÐIÐ fimmtudagskvöld tefldi skákmeistari Islands, Asmund- ur Ásgeirsson, fjölskák við 20 menn úr Skákfélagi Akureyrar. Urðu úrslit þau, að Ásmundur hlaut 11% vinn- ing, en Skákfélag Akureyrar 8V2- Keppnin fór fram að Hótel KEA og stóð um 3 klukkustundir. Ásmundur vann Bjarna Jóhannes- son, Hafstein Halldórsson, Olaf Gíslason, Sverri Áskelsson, Sigurð Halldórsson, Jón Karlsson, Þórhall Jónasson, Björn Axfjörð og Albert Sigurðssori. Hann tapaði fyrir Jó- hanni Snorrasyni, Jóni Ingimarssyni, Steinþóri Helgasyni, Unnsteini Stef- ánssyni, GuSmundi Jónssyni og Birni Halldórssyni, en gerði jafntefli við Guðmund Eiðsson, Margeir Stein- grímsson, Jónas Stefánsson, Harald Bogason og Halldór Ólafsson. MERKILEG NÝUNG HJÁ SAMVINNU- TRYGGINGUM SAMVINNUTRYGGINGAR hafa ákveðið, að bifreiðar þær, sem tryggðar eru hjá félaginu og verða sjaldan fyrir tjóni, fái mikla lækkun á tryggingariðgjöldum sínum. Er hér um eftirtektarverða nýung að ræða, sem vænta má, að hvetji bif- reiðastjóra til aukinnar varfærni og stuðli þannig að meira öryggi í um- ferSamálunum.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.