Íslendingur


Íslendingur - 10.09.1947, Blaðsíða 1

Íslendingur - 10.09.1947, Blaðsíða 1
^^i^^^JW- XXXIII. árg. x ÁÆTLA SSLANDI 20 MJÚ. DOLLARA Nejn sú, í julllrúadeild Banda- ríkjaþings, setn slcipuð var til þess að gera áœtlun um þarfir Evrópu- þjóðanna fyrir efnahagslega að- stoð Bandaríkjanna, afhenti í byrjun júlímánaðar utanríkis- málanefnd þingsins álitsgerð sína. Er þar áætluð fjárþörf 18 Evrópu- þjóða, og er Island meðal þeirra. Telur nefndin, að Island þurfi 20 milj. dollara, eða sein svarar 130 milj. ísl. króna, til þess að skapa jafnvœgi í viðskiptamálum, sín- um. „Þjóðviljinn" óskapasl mjög yf ir því, að nefnd þessi skuli leyfa sér að áœtla Islandi lánsfé. Telur blaðið, að hér muni vera um, að rœða dulbúna sölu á íslenzku landi. Aætlun þingnefndar þess- arar mun ekki byggð á neinni lánsbeiðni frá Islandi, en hins vegar er það harla ógáfuleg stað- hœfing, að allar Veslur-Evrópu- þjóðirnar séu að selja sig Banda- ríkjunum, þótt þær fái lúh hjá þeim. Verði talin þörf á að fá bráðabirgðagjaldeyrislán, munu kommúnistar heldur áreiðanlega ekki beðtúr um leyji til þess. Miðvikudagur 10. september 1947 35. tbl. ENDURSKODUN SKATTALAGANNA Ríkisstjórnin hefir nú skipað fimm maima nefnd til þess að endurskoða gildandi skatta- og úlsvarslög. Eiga sæti í nefnd þessari: Gunnar Viðar, hagfræðingur, sem er formaður nefndarinnar, Guðmundur I. Guð- mundsson/bæjarfógeti, Björn Björns son, hagfræðingur, Jón Ivarsson, forstjóri, og Steinþór Guðmundsson, kennari. Það er áreiðanlega ekki vanþörf á að taka skattalöggjöfina til rækilegr- ar athugunar og reyna að samræma hana og draga úr þeim feikilega kostnaði, sem skattheimtan hefir haft í för með sér. Eigi eignakönnunin að ná þeim tilgangi að færa skattafram- töl manna í viðeigandi horf, verður að stilla skatta- og útsvarsálögum svo í hóf, að menn noti ekki hverja smugu til þess að svíkja undan skatti. Kröfur ríkis og bæja á hendur borg- urunum eru nú orðnar svo óhófleg- ar, að óumflýjanlegt er að draga úr álögunum. Það er engin von til þess, öflun, ef allt er af þeim tekið í út- svör og skatta, og á hvað á þá að leggja skattana og útsvörin?, að menn leggi mikið að sér um fjár- Misstjárnin boðar til stéttaráðstefnu EkiS á Listigarðinn. Aðfaranótt sunnudags kom bifreiðarstjóri á lögreglustöoma og kvaðst hafa ekið á suðaustur horn Listigarðsins. Er þar ljótt um að litast, girðing'n broiin niður á alllöngu svæði og tvö tré brotin. Blaðinu er ekki nán- ar kunnugt um, hvernig þetta slys varð, en skemmdir- þessar eru mjög raunalegar. BÍLUM STOLI8 Á þriðjudagsnótt var tveimur bílum stolið hér á Akureyri. — Annar þeirra, lítill flutningabíll, A-343, fannst fyrir utan Glerá, en hinn, sem var stór herbíll (truck), fannst úti á Gíeráreyr- um. Hafði honum verið ekið á húsvegg og miklar skemmdir orðið á veggnum og nokkrar á bílnum. Margir fleiri bílar höfðu verið færðir úr stað. Höfðu ribbaldar þessir einkum lagt leið sína um norðurbrekk- una. Lögreglan biður alla þá, sem varir hafa orðið við grunsam- lega mannaferð á þ'essu svæði milli kl. 4—6 á þriðjudagsnótt, að gera lögreglunni aðvart. um efnahagsmái þjóðarinnar GLÆSILEG ÍÞEÓTTAAFREK. Islenzku íþróttamennirnir, sem keppt' hafa að undan- förnu í Noregi og Norður- landakeppninni í Svíþjðð, hafa unnið meiri afrek en hinir bjartsýnustu menn höfðu gert sér vonir um, enda hafa sumir þeirra vakio sérstaka athygli á þessum mótum. Haukur Clausen,sem er aðeins 18 ára„ sigraði í 200 metra hlaupi í Norðurlanda- keppninni á 26,9 sek. og setti nýtt Islandsmet. Þá varð Finnbjörn Þorvaldsson annar í 100 metra hlaupi á 10.9 sek. og var aðeins sjón- armunur á honum og Svían- um Strandberg, sem varð fyrstur. I Noregi vann Óskar Jónsson mjög glæsilegan sig- ur í 1500 metra hlaupi. . Þessir vösku piltar hafa með afrekum sínum orðið landi sínu til mikils sóma. Enskt lýsistökuskip strandar Stórskemmir bryggjuna á Dagverðareyri. Síðastliðinn sunnudag kom 800 smálesta brezkt tanksklp til Dagverðareyrar til að sækja lýsi. Var koma og brottför skips þessa harla söguleg. Þegar skipið lagði að byggju, var lægnin ekki meiri en svo, að keyrt var beint á bryggjuna og inn í hana miðja. Er bryggjan ónýt á 20 metra svæði og brotn- ir 16 staurar. Er þetta mjög bagalegt, því að nú þarf einmitt mikið að nota bryggjuna og efni til viðgerða einnnig torfeng ið. Skipið tók fullfermi af lýsi, en skipstjórinn þekkti sýnilega ekkert til siglingaleiðarinnar og sigldi beint út með ströndinni og strandaði skipið á Gæseyrarodd anum. Tók skipstjóri þá til þess ráðs að dæla lýsinu í sjóinn, og varð að dæla út 60 smálestum, áður en skipið komst á flot. Er sjórinn á þessu svæði allur þak- inn lýsi. Missa Bretar þarna í sjóinn lýsi fyrir rúmar 150 þús. krónur. ÁFENGISVERZLUNINNI LOKAÐ. Um hádegi fyrri þriðjudag lokaði bæjarfógeti útsölu áfeng- isverzlunar ríkisins á* Akureyri vegna óvenjumikilla áfeng's- kaupa síðustu dagana og óláta ölvaðra manna, en hér voru margir aðkomumenn af síld- arskipum. Munu hinar litlu sum artekjur sumra hafa farið að verulegu leyti fyrir áfengi. Seldi verzlunin áfengi fyrir 36 þús. kr. á mánud. og 12 þús. kr. til hádegis á þriðjudag. • Merkilen tilrain tii þess aí leysa vandamálin með samkomaiagi lannþega og framlei&enda. Vegna þess, hve alvarlega horfir í atvinnu- fjárhags- og gjaldeyr- ismálum þjóðarinnar, hefir ríkisstjórnin ákveðið að kveðja full- trúa frá launastéttunum pg samtökum framleiðenda til sjávar og sveita á ráðstefnu í Keykjavík til þess að athuga með hverjum hætti verði unnt að vinna bug á aðsteðjandi vandkvæðum og um þátttöku stéttanna í því að tryggja arðhæran atvinnurekstur í landinu. Þannig er að orði komizt í 'til- kynningu, sem ríkisstjórnin gaf út þann 6. september. Jafnframt er þess getið, að eftirgreindum aðilum hafi verið boðið að senda einn fulltrúa bver á ráðslefnu þessa, sem á að hefj- ast í Alþingisbúsinu, fimmtudaginn 11. sept. kl. 4 síðdegis: Alþýðusam- andi Islands, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Farmanna- og fiski- mannasambandi Islands, Félagi ís- lenzkra iðnrekenda, Landssambandi iðnaðarmanna, Landssambandi ísl. útvegsmanna, Sjómannafélagi Reykja víkur, Stéttarsambandi bænda, Verzl- unarmannafélagi Reykjavíkur - (Iaun- þegadeild) og Vinnuveitendafélagi íslands. Erfitt viðfangsefni. Hér í blaðinu hefir hvað eftir ann- að yerið á það bent, að óumflýjan- legt væri að kalla saman slíka ráð- stefnu framleiðenda og launþega, því að dýrtíðarvandamálið yrði aldrei leyst á happasælan hált nema með frjálsu Æamkomulagi þessara aðila. Margir munu vantrúaðir á, að ráð- stefna þessi beri mikinn árangur, env úr því verður reynslan að-skera, og því verður ekki trúað að óreyndu, SprengiBg; í miSstöð. Um kl. 9 á laugardagsmorg- un sprakk næturhitunardúnkur í kjajlara Hótel Akureyri. Var sprengingin svo mikil, að glugg- ar úr kjallaranum þeyttust ut a götu og gólfið í salnum lyftist upp, en borð féllu um koll. — Miklar skemmdir urðu í kjali- ara hússins af sprengingu þess- ari. að samtök þessi eigi ekki þá þegn- hollustu að leggja einstrengingsleg stéttarsjónarmið á hilluna, þegar um er áð ræða efnahagslega framtíð þj óðárheildarinnar. HiW dylst engum, að viðfangsefn- in eru mjög erfið úrlausnar. Atvinnu- vegirnir fá ekki risið undir fram- leiðslukostnaðinum og afurðirnar ó- seljanlegar fyrir það verð, er vér þurfum. Takist ekki að lækka fram- leiðslukostnaðinn eru engar líkur til að liægt verði að gera út á vetrarver- tíð," og óhugsandi að greiða uppbæí- ur á fiskinn eins og í fyrra. Aætlað- ar gjaldeyristekjur hafa stórlega rýrnað vegna lélegrar síldarvertíðar, og stórfé vantar til margvíslegra framkvæmda. Þá hafa landbúnaðar- vörur nú þegar verið stórlega hækk- aðar í verði og óhugsandi að greiða þá verííhækkun niður úr ríkissjóði. Þessi verðhækkun er eðlileg vísitölu- hækkun til bænda, þvíað þeirra vísi- ,tala er ekki reiknuð út nema einu sinni á ári. Oheppilegt var þó að láta þessa hækkun koma til fram- kvæmda fyrr en séð varð um árang- ur stéttaráðstefhunnar. Leiðir ri! úrbófa. Hér skal engum getum að því leitt, hvaða leiðir séu líklegastar til úr- bóta, eri hvaða leið, sem farin verð- ur, hefir vafalaust margvíslegar kvaðir í för með sér. Höfuðatriðið er að koma því svo fyrir, að kvaðir þessar komi réttlátlega niður, því að þá er með fullri sanngirni hægt að krefjast þess, að þjóðin taki þær á sig. Það er ekki fjarri lagi, að ráð- stefna þessi sé prófsteinn á getu þj óð- arinnar til sjálfstaíðis, og mega hinir vænlanlegu fulltrúar stéttasamtak- anna gjarnan hafa þetta hugfast.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.