Íslendingur


Íslendingur - 10.05.1950, Blaðsíða 1

Íslendingur - 10.05.1950, Blaðsíða 1
XXXVI. árg. »—. ¦!...¦......-I maMBMMB Miðvikudagur 10. maí 1950 wMmmwsmmmmámmmmaa&mmBmM 21. tbl. FISKIMJÖLSVfNNSLA HÁFIN 1' KROSSÁNES8 í síðustu viku lögðu togarar Út- gerðarfélags Akureyringa h.f. fyrs'.a vorafla sinn upp í Krossanesverk- smiðjuna, og hefir hún nýlega hafið fiskimjölsvinnslu úr aflanum. Um helgina hafði hún unnið úr 82 tonn- um af karfa, 266 tonnum af öðrum fiski og 104 af fiskúrgangi (hausum og beinum). í fyrramorgun kom Kaldbakur inn fullfermdur eftir 5 daga veiði- ferð, og munu um 350 tonn af afl- anum hafa farið í bræðslu. Svalbak- ur kom í gær. Um 30 menn vinna nú við Krossa- nesverksmiðjuna í tveim vöktum. Er að þessari starfsemi mikil atvinnu- bót, auk þess sem þessi hagnýting aflans verður til að bæta afkomu út- gerðarinnar og verksmiðjunnar i senn. __X— FJÓRIR BÁTAEIGENDUR SÆKJA UM AÐ MEGA STUNDA DRAGNÓTA- VEIÐI í SUMAR Eigendur 4 báta, er stundað hafa fiskiveiðar hér í firðinum til sölu í bænum og nágrenni, hafa leitað full- tingis bæjarstjórnar til að fá undan- þágu frá banni við dragnótaveiði á Eyjafirði á sumri komanda. Lá svo- hljóðandi tillaga í málinu fyrir bæj- arstjórnarfundi í gær frá bæjarráði: „Þar sem fyrirsj áanlegt er, að vandræði verði með að afla neyzlu- flskjar i bæinn, ef dragnótaveiði verður algjörlega bönnuð í Eyja- firði, leggur meiri hluti bæjarráðs til, að bæjarstjórn mæli með því, að 4 bátum, ekki stærri en 12 brúttó- smálestir hver, verði leyft að veiða neyzlufisk handa bænum og nær- sveitum með dragnót innan land- helgi." —X— AÐALFUNDUR KAUPFÉL. EYFIRÐINGA var haldinn í bænum dagana 4. og 5. þ. m. Attu sæti á honum 178 full- trúar frá 24 deildum félagsins, auk stjórnar, forstjóra og endurskoð- enda. Framkvæmdastj óri kvað af- komu félagsins hafa versnað svo á árinu, að það gæti nú ekki greitt arð af sölu erlendrar vöru né heldur brauðarð, en lyfjabúin mundi greiða arð sem að undanförnu. Ástæður félagsmanna gagnvart félaginu bötn- uðu á árinu 1949 'um l^ milljón króna. I árslok voru í félaginu 5023 menn og konur, þar af í Akureyrar- deild 2154. Iönskólanum slitifl 30 nemendur íitskriíasf IðnskóTanum á Akureyri var b'itið laugardaginn 29. apr- íi. Alls höfðu 130 nenitendur inn- ritazt í skólann á skólaárinu, þar af rösklega 100 iðnnemar, en 30 iðnnemar, allir úr 4. bekk skólans luku burtfararprófi og fengu af- hent fullnaðarprófsskírteini sín við þetta tækifæri. Hæstar ein- kunnir á burtfararprófi hlutu að þessu sinni Kristján Helgi Bene diktsson, málari, I. eink. 8,95, Jón Guðmann Albbrtsson, vélsm. I. eink. 8,90 og Haraldur Ólafs- son, rakari, I. eink., 8,50, en hæstu einkunnir í skólanum öll- um hlutu hins vegar Blængur Grímsson, húsasmiður, I. ág. tink. 9,10, og Kristján Árnason, íennismiður, I. ág. eink. 9,00, en þeir voru báðir nenlendur í 3. bekk. Verðlaun fyrir beztu iðn- teikningar er gerðar voru í skól- anum á skólaárinu hlutu þeir Matthías Björnsson, húsasmið- ur, og Jón Guðmann Albertsson, vélsm., en Ingólí'ur Ólafsson klæðskeri, hlaut viðurkenningu fyrir beztu fríhendisteikningu skólans að þessu sinni. Nemendur 4. bekkjar færðu við þetta tækifæri Jóhanni Frí- mann, skólastjóra, fagra og verð mæta bókagjöf, en hann kvaddi brautskráða nemendur með ræðu og sagði skólanum slitið. Margt gesta var viðstatt athöfn þessa, er öll var hin virðulegasta. ' i -,>-'; v" '•"•• ¦ .¦.•.'¦¦,•'."•,-."-- ¦:*^--;-r Einkunnir brottskráöra nemenda ISnskólans á Akureyri 1950. Aðalblerg Pétursson múrari, IJ. 6,00, Baldur H. Aspar prent- ari, III. 5.87 (Mestum hluta prófs ins lokið 19.9), Baldvin Har- aldsson, múrari, III. 5.69, Björn Vilh. Magnússon húsgagna smiður III. 5,44, Einar Bjarg Helgason bifvélavirki, III. 5,77, Geir Guðl. Jónsson, vélvirki II. 6,80, Halldór Árnason, skósmið- ur, II. 6,26, Hannes Húnfjörð Pálmason, múrari, I. 7,66, Har- íddur Ólafsson rakari, I. 8,50, Hjálmar Pétursson, úrsm., III. 5,42, Hreinn Svavarsson, rafv. II. 6,13, Ingi Einars Árnason, múrari, III. 5,75, Jón Þórisson. múrari, III. 5,80, Jón Bernharðs- son, múrari, III. 5,14, Jón Guð- mann Albertsson, vélv., I. 8,90. Stjórn F. U. S. Varðar k Akureyri Jón Guðmundsson, múrari, III. 5.83, Jón Kr. Friðriksson, raf- vélavirki, III. 5.33, Jón Steinar Marinósson, rafvirki, III. 5.88, Jón Viðar Tryggvason, múrari, II. 7.00, Jón Þorsíeinsson, bifvéla virki, III. 5.12, Kristján H. Bene- diktsson, málari, I. 8.95, Matt- hías Björnsson, húsasmiður, I. 8.23(Mestum hluta prófsins lok- iÖ 1949), Pétur Breiðfjörð Frtey- steinsson, gull- og silfursmiður, II. 6.16, Sólveig Hulda Zophon- íasdóttir, hárgreiðslumær, II. 6.17, Svanlaugur ólafsson, bif- vélavirki, I. 7.32, Sverrir Her- mannsson, húsasmiður, IIC6,30, Tryggvi Georgsson, múrari, II. Q.Z\j Valgarður Frímann, rafv. I. 7.38, Þorvaldur Skúli Siverts- son, úrsmiður, II. 7.20, Örn Stein þórsson, prentari, I. 7.53. fsland hernumiö fyrir 10 árum. Þann 10. maí 1940 gerðust ein mestu stórtíðindi í sögu Islands. Brezkt herlið sté á land í Reykjavík snemma morguns, tók bæinn á vald sitt, útvarpið og landsímann og lok- aði vegum út úr bænum. Var þetta upphaf að hernámi landsins, er eigi linnti fyrr en eftir lok heimsstyrjald- arinnar. I íslendingi, sem út kom þann dag, segir svo frá tíðindum (en engar fréttir voru þá fengnar frá Reykjavík): „Brezka útvarpið skýrði frá því í morgun, að brezk herskip væru kom- in til íslands, og tækju Bretar land- ið undir vernd sína, Hefðu þeir séð, við innrásina í Danmörk, að sama hætta vofði yfir Islandi og því ákvarðað að verða fyrri til. Engum stjórnarháttum yrði breytt á íslandi og því skilað aftur að styrj aldarlok- um. Símasambandslaust hefir verið í dag við Reykjavík og lítur út fyrir, að bærinn sé á valdi Breta. Frá Rík- isúlvarpinu hefir heldur ekkert heyrst. Frétzt hefir, að Bretar hafi farið inn á Seyðisfjörð og Eskifjörð. Þá hefir einnig heyrzt, að Canada hafi tekið Grænland á sitt vald. Enn- fremur bárust þær fregnir í morgun, að þýzkur her hefði í nótt íarið inn í Holland og Belgíu og tekið Luxem- burg." Stjórn og varastjórn VárSar. Standandi f. v.: Snorri Kristjánsson, gjaldkeri, Gunnar G. Schram, jormaður, 'Gylfi Pálsson, Sigurður Steindórsson, ritari. — Sitjandi f. v.: Magnús Oskarsson, varaformaður, Magnús Björnsson, Vignir Guðmundsson, Olafur Einarsson. — Á myndina vantar Huga Asgrímsson og Sigurð Ringsted. Ungir Sjálfstæðismenn hetja úlgáíu tímarits Fyrsta hefti „Stefnis" komið út. Samband ungra Sjálfslæðismanna hefir nú ráðizt í útgáfu tímarits, og heitir það „Stefnir". Á það að koma út 4 sinnum á ári, 100 bls. í hvert sinn, og kostar árgangurinn 25 krón- ur. Er það mjög lágt verð, miðað við lesmál. Áherzla verður lögð á, að ritið flytji fjölbreytt efni. Verða þar fræðandi greinar um stjórnmál og þjóðmál, en jafnframt margskon- ar efni eingöngu til skemmtunar. •—• Ritstjórar verða fyrst um sinn Magnús Jónsson lögfr., fyrrv. ritstj. íslendings og Sigurður Bjarnason alþ.m. Magnús Jónsson, prófessor og fyrrv. alþingismaður gaf um eitt skeið út tímarit, er hann nefndi Stefni. Kom það út um nokkurra ára skeið og flutti margar góðar greinar um þjóðmál í anda Sjálf- slæðisstefnunnar, en auk þess marg- víslegt efni. Hefir hann nú látið ungum Sjálfstæðismönnum nafn rits ins í té. Síðar gáfu nokkrir ungir Sj álfstæðismenn út tímaritið „Þjóð- ina", en frá því eru nú liðin nokkur ár. Hinn nýi Stefnir mun fást í Bóka- verzlun Axels Kristjánssonar, og geta væntanlegir kaupendur skrifað sig þar á lista. Æltu þeir Sjálfstæð- ismenn, er áhuga hafa fyrir að kaupa Stefni, að skrifa sig sem fyrst, því að upplag ritsins verður ákveðið með hliðsjón af áskrifendafjölda. FJÁRLAGAFRUMVARPIÐ FYRIR ALÞINGI I byrjun þessa mánaðar skilaði fjárvei^inganefnd Alþingis nefndar- áliti sínu um fjárlögin. Samkv. til- lögum nefndarinnar verða niður- stöðutölur frumvarpsins 262.3 milj. krónur tekjumegin en 242,7 milj. kr. gjaldamegin. Rekstrarhagnaður um 19,6 milj. króna. Á sj óðsyfirliti er hins vegar gert ráð fyrir 13,8 milj. kr. greiðsluhalla. Hækkuðu gjöldin á rekstraryfirliti um nál. 18 milj. króna í meðförum nefndarinn- ar. Fulltrúi kommúnista í fjárveit- inganefnd skilaði séráliti, en Hanni- bal Valdimarsson skrifaði undir á- lit meirihlutans með fyrirvara. Út- varpað verður 3. umræðu um frum- varpið, væntanlega í kvöld og annað kvöld. Bdlasúlt í Bretlandi Bólusóttar hefir orðið vart í London og víðar í Englandi. Hafa íslenzk heilbrigðisyfirvöld ákveðið strangt eftirlit með því að veikin berizt ekki hingað með skipum eða flugvélum. Allir, sem fara héðan til Bretlands, verða bólusettir áður.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.