Íslendingur


Íslendingur - 11.10.1950, Blaðsíða 1

Íslendingur - 11.10.1950, Blaðsíða 1
XXXVI. árg. Jakob Kristinsson sextíu ára. Jakob er fæddur á Akureyri 2. okt. 1890, sonur Kristins Jóns- sonar, vegaverkstjóra og Ingi- bjargar Helgadótrur, mætra heið- urshjóna. Ungur fór Jakob að heiman til vinínu bæði við landbúnað og sjó- mennsku eins og þá var algengt og reyndist snemma ágætur dugn aðar- og verkmaður. Þó hann viæri mikill dýravinur og hefði yndi af skeppnum varð þó sjór- inn hans aðal vettvangur. Miðvikudagur 11. október 1950 41. tbl. Menntaskölinn á Akur- eyri settur s.L timmtutl. Var hann nokkur ár háseti, síð- an mótoristi og var ungur orðinn formaður á vélbátum og eftir- sóttur vegna dugnaðar og afla- sældar. Árið 1924 hóf hann svo eigin útgerð á 5 tonna vélbát er hann keýpti að hálfu á móti .öðrum. Var hann formaður á þessum bát og aflaði svo af bar, og gekk þessi útgerð svo vel, að þeir fé- lagar gátu Iátið byggja annan bát mikið stærri og mjög vandaðan að öllu og iók Jakob við honum 1930, og eignaðist hann síðar einn og var með hann bar til syn- irnir tóku við formennskunni, en Jakob við stjórn í landi. Það er óhætt að fullyrða, að öll þau mörgu ár sem Jakob gerði út, þá vegnaði útgerð hans æfin- lega vel og það þó á erfiðum kreppuárum væri. Má það þakka hans framúrskarandi árvekni og dugnaði og hversu mikill hirðu- og nýtnismaður hann var með veiðarfæri og annað er útgerð- in átti. Bátur hans Svanur II. bar af öðrum bátum, svo vel var hann hirtur. Það má segja, að Jakobi félli aldrei verk úr hendi, því þann tíma á vetrum sem ekki var róið notaði hann dyggilega íil að yf- irfara veiðarfæri s'n og staind- setja bæði þau, bát og annað, svo allt var í fullkomnasta standí er veiðar hófust að nýju, en hann byrjaði venjulega að róa á undan öðrum síðari hluta vetrar. Jakob er giftur Filipíu Valdi- Menntaskól.nn á Akureyri var sett- ur í hátíðasal skólans 5. okt. s. 1. og hófst athöfnin kl. 1,30 e. h. með því ' ¦ \ að sunginn var skólasöngunnn: ! „Undir skólans menntamerki." I setningarræðunni gat skóla- meistari, Þórarinn Björnsson, þess i að 70 ár í sögu skólans væru runnin, j og hefðu um 2500 gagnfræðingar útskrifast úr skólanum frá því hann hóf starf sht á Möðruvöllum í Hörg- árdal. Skólameistari gat þess og að sam- kvæmt nýju skólalöggjöflnni, sem nú væri komin til framkvæmda væri hin gamla þriggja ára gagnfræða- deild menntaskólans hér úr sögunni, og yrði 3. bekkur (1. bekkur mennta deildarinnar) nú með nokkuð breyttu sniði. Þá skýrði hann og frá því, að hon- um og rektor menntaskólans í Reykjavík, Pálma Hannessyni, hefði i verið falið að semja nýja reglugerð fyrir menntaskólana, og verður nú farið eftir henni enda þótt hún hafi ekki enn verið slaðfest, en ætlunin er að fá nokkra reynslu af henni fyrst. Um 320 nemendur sækja skólann í vetur og er þeim skipt í 14 deildir. Nokkrar breytingar hafa orðið á kennaraliði skólans. Vernharður Þorsteinsson tekur aftur við kennslu eftir ársleyfi. Her- mann Stefánsson hverfur aftur til starfa, en hann gat ekki kennt s. 1. vetur vegna lasleika. Sleindór Stein- dórsson hefur kennaraleyfi í vetur, en Halldór- Þormar, stud. scient., annast kennslu hans. Friðrik Þor- valdsson, sem í fyrra hafði frí til þess að ljúka prófi í Þýzku og marsdóttir, mjög myndarlegri ágætiskonu, og eiga þau sex dugnaðar- og myndarbörn, fimm syni og eina dó'.tir. Eru þau: Viktor skipstjóri, Kris'inn skip- stjóri, Haraldur kaupmaður, Valdimar og Þorsteinn verzlun- armenn og frú Þórdís. Jakob varð fyrir áfalli með heilsuna fyrir nokkrum árum og varð að hætta störfum við sjó- inn, en stundar nú ofurlítinn bú- skap sér til yndis. Eg óska þessum heiðursmamni í tilefni af þessum merku tíma- mótum, gæfu og gengis. H. Frönsku við háskólann í Edinborg, ¦ er kominn aLur að skólanum, Dr. Kristinn Guðmundsson kennir bók- j hald í vetur. Guðbrandur Hlíðar, dýralæknir, og Jón Þorsteinsson, lögfræðingur, kenna ekki í vetur. Skólameistari gat þess í ræðu sinni, að vonir stæðu til þess, að nokkur hluti miðbyggingar heima- vistarhússins nýja yrði tilbúinn til notkunar um áramót, en efnisskort- ur hefur til þessa hamlað, að hægt væri að fullgera bygginguna. Skólameistari lauk orðum sínum með hvatningarorðum til nemenda um ástundun, bindindissemi og hóf- semi í hvívetna. Giæsilegt happdrætti Sjálfstærjisílokksins Sjálfstæðisflokkurinn efnir nú á þessu hausti til happdrættis til styrktar flokksstarfsemi sinnar: Er happdrætti þetta, hvað vinninga áhrærir, eitt hið glæsilegasta, sem átt hefir sér stað hér á landi. Vinningar eru 25 og er andvirði þeirra samtals kr. 80 þús., er, þar um að ræða ýmis konar Rafha- rafmagnstæki og ferðir til útlanda og heim aftur, bæði með skipum og flugvélum. Hér er því eingöngu um úrvalsvinninga að ræða og er ábatavonin mikil. Happdrættismiðar eru seldir í Bókaverzl. Axels, Bókaverzl. Gunnl. Tr. Jónssonar, afgreiðslu íslend- ings, skrifstofu Sjálfstæðisflokksins, Hafnarstræti 101 og víðar. Freistið gæfunnar. — Kaupið miða í glæsileg- asta happdrætti ársins. Skortur á varahlutum í öryggistæki biíreiða. Fró aðalfundi Félags ísl. bifreiðaeftirlitsmanna. Ár 1950, laugardaginn 30. sept., kl. 2.15 e. h. var aðalfundur í Félagi íslenzkra bifreiðaeftirlitsmanna sett- ur og haldinn í húsakynnum Bif- reiðaeftirlits ríkisins, Borgartúni 7, Reykjavík. Formaður félagsins, Gestur Ólafs- son, setti fundinn, og tilnefndi fund- arstjóra Geir Bachmann, Borgarnesi og fundarritara Snæbjörn Þorleifs- son, Akureyri. Mæltir á fundinum voru 17 félagar. FYRIR FUNDINUM LÁGU ÞESSI MAL: I. Skýrsla stjórnarinnar: Formað- ur, Gestur Ólafsson, flutti skýrslu stjórnarinnar fyrir liðið starfsár. Kom hann víða við og rakti ýtar- ¦lega gang kaupgj aldsmálanna og skýrði fyrir fundarmönnum, hvað áunnizt hefði og benti m. a. á, að samþyk'kt hefði verið að færa laun forstöðumanns upp um einn flokk, ennfremur að hækkaðir yrðu Lveir fulltrúar úti á landi. II. Skýrsla gjaldkera: Gjaldkeri félagsins, Sverrir Samúelsson, las upp endurskoðaða reikninga félagSi ins, útskýrði nokkra liði þeirra og kvað i félagssjóði nú vera krónur 2841.90 og í utanfarasjóði krónur 6046.65. Umræður um reikningana voru engar, þeir bornir upp og sam- þykktir athugasemdalaust. III. Stjórnarkosning: Fráfarandi stjórn var öll endurkosin og skipti hún þannig með sér verkum: For- maður Gestur Ólafsson, varaformað- ur Snæbjörn Þorleifsson, ritari Geir Bachmann, gjaldkeri Sverrir Samú- elsson og fjármálaritari Bergur Am- bjarnarson. Endurskoðendur reikn- inga félagsins voru endurkosnir, þeir Jón Olafsson og Hjörleifur Jónsson. Trúnaðarmaður í Trúnaðarráð Starfsmannafélags ríkiss^ofnana var kosinn Gestur Ólafsson og til vara Viggó Eyjólfsson. IV. Erindi: Gestur Ólafsson flutti greinargott erindi um utanför sína og Jóns Ólafssonár. Skýrði hann fundarmönnum frá ferðalaginu út og sagði frá starfi og tilhögun alls- herjarþings Sambands bifreiðaeftir- litsmanna á Norðurlöndum, er þeir sátu. Rómaði hann mjög mó'.tökur og kynningu við starfsbræður þeirra á Norðurlöndum og gat þess, að næsta allsherjarþing færi fram í Sví- þjóð 1952. Fulltrúaþing mundi verða á næsta sumri, en ekki væri endanlega ákveðið, hvar það yrði. Komið gæti til mála, að það yrði háð í Reykjavík. Að erindinu var gerður góður rómur. LEIKHÚSMÁL, 9. árg. 3.—4. hefti er nýkomið út. Er ritið kallað „vígsluhefli Þpðleik- hússins" og er miklum mun stærra en venjulega. Er í því fjöldi greina •og mesti sægur af myndum. í því eru t. d. leikdómar eftir þá Ásgeir Hjartarson, Lárus Sigurbjörnsson, Sigurð Grímsson, Loft Guðmunds- son. Ritstjórinn (Haraldur Björns- son) á þar margar greinar, svo sem: Vígsla Þióðleikhússins, Um Shake- speare, Fyrsta óperusýning á íslandi, Listamannaþingið 1950. Kvikmynd- ir, Félag íslenzkra listdansara o. fl. Hallgr. Valdimarsson skrifár um leikstarfsemi á Akureyri 1950. Ým- islegt fleira er í ritinu. Er það ó- venjulega vel vandað að öllum frá- gangi. V. Erindi: Forstöðumaður Jón Ólafsson flutti erindi um störf bif- reiðaeftirlitsmanna í Danmörku og Svíþjóð, sem hann hafði rækilega kynnt sér í sumar, er hann dvaldi þar í mánaðartíma að afloknu alls- herjarþinginu, er háð var í Kaup- mannahöfn dagana 11., 12.. og 13. ágúst. Var erindið mjög fróðlegt og lærdómsríkt fyrir fundarmenn. VI. Prófin í Danmörku: Formað- ur Gestur Ólafsson ræddi nokkuð um prófin og bílaskoðunina i Dan- mörku og lýsti fyrir fundarmönn- um, hvernig vegaeftirlitið væri fram- kvæmt þar. VII. Ökuskólar: Forstöðumaður Jón Ólafsson ræddi um^ bifreiða- Framh. á 4. síðu p

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.