Neisti


Neisti - 07.10.1949, Blaðsíða 2

Neisti - 07.10.1949, Blaðsíða 2
 NEiiatf — NEISTI— VIKUBLAÐ [Utgefamdi: AlþýðufLfél. Sigluf j. Ábyrgðarmaður: J ÓLAFUR H. GUÐMUNDSSON j Áskriftagjald kr. 20,00 árg. —( Gjalddagi blaðsiris er 1. júlí Afgr. bl. er í Aðalgötu 22 Ihaldið og Kommar mynda meirihluta (Framhald af 1. síðu) starfsemi í garð bæjarfélagsins. Hitt var smakkleysa af honum að vera að reyna að snúa sig út úr jþessu með allskonar fáránlegum dylgjum og getsökum í garð ann- ara' bæjarfulltrúa. Ragnar Jóhann- esson er ekki það heimskur, að hann veit vel, að ekkert af þvi, sem hann kom fram með, þó satt hefði verið, gat réttlætt það að víkja bæjarstjóra fyrirvaralaust frá starfi. Fulltrúar kommúnista lýstu andstyggð sinni á tillögu Péturs og fannst hún ódrengileg, og kannske einmitt af þeim ástæð- um hefur þeim fundizt sjálfsagt að greiða henni atkvæði. Fulltrúar Alþýðuflokksins mót- mæltu þessari tillögu og færðu að jþví sterk rök, að engar þær ástæð- ur væru f yrir hendi, sem réttlætt gætu fyrirvaralausa brottvikningu bæjarstjóra. — Frávísunartillaga Ragnars var síðan felld með 5 atkv. gegn 4 og tillaga Péturs öíðan' samþykkt með atkvæðum Sjálfstæðisflokksins og kommún- xsta, gegn atkvæðum 3ja fulltrúa Alþýðuflokksins og Framsóknar- mannsins. — Með þessari sam- fþykkt skriðu ihaldið og kommún- istar í flatsængina og mynduðu meirihluta, sem þó hvorugur þeirra vill,bera nokkra ábyrgð á. Afleiðingar fyrir bæjarf élagið. Undanfarin 5 síldarleysisumur hafa lagst með ofurþunga á þetta bæjarfélag. Beinar tekjur bæjar- ins og hafnarinnar hafa brugðizt svo að segja algerlega. Rauðka hefur tapað. Önnur fyrirtæki bæj- arins hafa einnig tapað. Togarinn tapaði á s.l. ári, og svo mætti lengi telja. Þetta viðurkenndu allir bæj- arfulltrúarnir. Þeir fimmburarnir sem í heiminn komu á umræddum bæjarstjórnarfundi, gátu heldur ekki néitað þessum staðreyndum!" Þeir gátu heldur ekki neitað því, að enginn bæjarstjóri hefði verið þess megnugur að ráða síldargöng um, eða afla togarans. Þar með er það viðurkennt, að ekki ^r 'hægt að saka Gunnar Vagnsson um það. Þá er það einnig viðurkerint, að bærinn og fyrirtæki hans hafa lagt fram mjög háar upphæðir til fjárfestingar (togarinn ofi.) án þess að taka lán. Þetta skapar vissulega greiðsluvandræði, þó að auknar eignir skapist hjá bænum. ÖU þessi greiðsluvandræði voru bæjarfuUtrúunum löngu kunn, og iþað af skýrslu, sem bæjarstjóri hafði gefið allsherjarnefnd. Út af þessum greiðsluvandræðum hafði Gísli iSirjurðsson 'i samráði við bæjarstjóra flutt tillögu um það, að Allsherjarnefnd tæki að sér að ráða því hvaða reikningar o.g í hvaða röð þeir skyldu greiðast. — Allsherjarnefnd virðist hafa skilið erfiðleika (aðallega bæjargjald- kera) á skiptingu lítils fjár !í marga staði og samþykkti þetta. Það var því síður en svo, að öllum bæjarfulltrúum væri ekki ljóst, hvernig málin stóðu. Þess- vegna Var kosin 4 manna nefnd til til þess að rannsaka enn ítarlegar fjárhagsástæður bæjarins, gera ráðstafanir til úrbóta og gera til- lögur um ráðstafanir til aukinnar atvinnu í bænum. Það er mjög athyglisvert, að það er í þessari 4 manna nefnd, sem fram kemur tillagan um brottvikningu bæjar- stjóra. Ber að skilja þetta svo, að þær einu ráðstafanir, sem Pétur Björnsson og sálufélagar. hans komu auga á, væru þær að víkja bæjarstjóra? Fyrir þessu vanta rök og upplýsingar. Allir ókunnir, log utan Siglufjarðar, hljóta að líta svo á. Þessi sama nefnd taldi brýna nauðsyn bera til þess að senda menn á fund ríkisstjómar- innar til 'þess að leita aðstoðar. Er það virkilega svo, að Pétur Björns- son og félagar hans telji, að þá för væri ekki hægt að fara fyrr en búið væri að víkja bæjarstjóra frá störfum? Enn verður að heimta skýr svör. Allir bæjarfulltrúar og bæjar- stjóri höfðu gert sér ljós þau vand kvæði, sem þarf að leysa. Allir vildu gera sitt bezta. En einmitt þá flytur Pétur Björnsson þessa marg umræddu tillögu. Var þetta gert til þess að sundra samstarfi? Var Pétur Björnsson að gera til- raun til þess að spilla fyrir hags- munamálum bæjarins, eða var svona nauðsynlegt að reka bæjar- stjórann, að til þess þyrfti að fórna einhug þeirra, sem bæjar- málunum eiga að stjórna? Enn Vantar skýr svör. Fulltrúar íhalds- ins og kommúnista hafa hér skap- að sér þunga ábyrgð. Þeir hafa gert sitt til að telja þeim, sem ekkert þekkja til mála á Siglu- firði trú um, að bæjarstjórinn sé afbrotamaður, sem víkja beri taf- arlaust frá starfi. En þeir, sem til þekkja skynja, að hér eru á ferð- inni pólitískir loddarar, sem hugsa um það eitt að reyna að ná sér niðri á pólitískum andstæðingi, en. meta að engu hagsmuni þess bæj- arfélags, sem þeir eiga að stjóma. Og nú er ástandið þannig, að eng- inn bæjarstjóri er !i bænum og ekkert framkvæmdarvald. Herr- arnir, sem ráku bæjarstjórann, hafa sem sé ekki getað komið sér saman um skiptingu á ránsfegn- um. Hvór kennir öðrum um það öngþveiti, sem skapast hefur og sem er óleyst. Pétur Björnsson heimt- aði,að bærinn yrði settur strax undir eftirlit. Ekki verður svo skilist við þennan bæjarstjórnarfund að þess sé ekki getið, að fulltrúi Sjálf stæðismanna, Pétur Björnsson, flutti tillögu um það^ að bærinn yrði settur undir opinbert eftirlit. Þess má þó geta öllum öðrum bæjarfulltrúum til verðugs hróss, líka kommúnistum, að þeir felldu þessa tillögu. Það skal ósagt látið, hvort hér er um að ræða heiguh- liátt við að mæta erfiðleikunum og gera tilraun til þess að leysa þá, eða almenna fyrirlitningu fyrir sjálfstæði bæjarfélagsins. Og nú reyna þeir að afsaka sig. Fulltrúarnir 5 -— fimmburarnir, sem getnir voru með nafnakalli á bæjarstjórnarfundinum 4. okt. og fæddust samstundis — reyna nú að afsaka sig á allan hátt. Ekkert samkomulag er og bróðurþel lítið á kærleiksheimilinu. Þeir gera vanmátta tilraunir til þess að skjóta sér bak við Alþýðuflokk- inn með rangri tilvitnan í tillögur og ranga túlkun á ummælum bæj- arfulltrúa Alþýðuflokksins, og er það hrekkur ekki, þá hreina föls- un. Kommúnistar hafa lengi setið á svikráðum við bæjarstjóra, og iþegar þeim barst tækifærið upp í hendurnar, skorti þá manndóm til þess að meta hag bæjarins fram yfir ímyndaðan pólitískan ávinn- ing. Enginn gat vænzt neins dreng- skapar af þeirra hendi í garð póli- tísks andstæðings, allra sízt, er hann var Alþýðirflokksmaður. — Það má að vísu ætla, að Gunnar Jóhannsson hafi haft nokkra löng- un til þess að gefa bæjarstjóra kost á að verja mál sitt. En Gunn- ar hlýðir alltaf þv!Í sem flokkurinn leggur fyrir hann. Má nærri geta, að maður, sem hefur opinberlega beðist afsökunar á því að láta fé- laga Steinþóru (konuna sína) hafa flokksleg áhrif á sig, (sem urðu þess valdandi, að hann kom með ásakanir í garð félaga Aðal- björns Péturssonar) mundi ekki leggja sig í neina flokkslega hættu fyrir Gunnar Vagnsson og rétt málefni. En kommúnistar verða að sitja uppi með þá skömm, að hafa haft hagsmuni bæjarfélags- ins að engu og myndað nú meiri- hluta í bæjarstjórn með íhaldinu. Þá ábyrgð hafa þeir á sig tekið, og undrar það engan, að þeir hafi heldur valið þá leið en að koma drengilega fram við Gunnar, þó að það kynni að hafa kostað setu S hans sem bæjarstjóra, — með hlut leysi þeirra, — í nokkra mánuði. Allt öðru máli er að gegna um íhaldið. Þar er það aðeins lítill hluti flokksins, sem hlut á að máli undir forystu Stefáns og SchiÖth. Mikill meiri hluti flokksis, og þá sérstaklega þeir, sem hafa skömm á, kommúnistum, fordæma þetta atferli. Þeir vilja virina að fram- ^ gangi bæjarmála af heilum hug, og fyrirlíta eins og allir góðir drengir þessa fruntalegu fram- komu og skammast sín flokksins vegna fyrir þau afglöp, sem fram- in hafa verið í nafni ha-ns. Það er vitað, að þessi hópur manna kom þar hvergi nálægt, og að þeir mundu hafa beitt áhrifum sínum .. til þess að koma í veg fynr það. ? Stefán og félagar sitja nú uppi með skömmina og fyrirlitningu allra þeirra f jölmörgu Siglfirðinga, sem þykir vænt um bæinn sinn. bg vilja ekki láta slík endemi ber- ast út um landsbyggðina. En þessir menn virðast ekki kunna að skammast s'in. Seinast í dag birta þeir eftirfarandi í blaði sínu: „Það er rétt að leggja áherzlu ' á, að á sama tíma og 4 manna nefndin samþykkir einróma,, að fjárhagur bæjarins sé þannig, að ENGA BH) ÞOLI að leita að- stoðar ríkisstjórnarinnar bregð- ur Gunnar Vagnsson sér í sumar frí." (Leturbreyting Neista). Þessir herrar bera ekki mikla . virðingu fyrir sannleikanum, og Iþað er eins og þeir búist við, að ! engir lesi blað þeirra aðrir en hálf- vitar. Á annarri síðu blaðsins er að finna tilvitnaða samþykkt. Hún er gerð á fundi 4 manna nefhdarinnar 1. október 1949. Nú er það vitað, sannað og upp- lýst, að Gunnar Vagnsson fór úr > bænum þriðjudagskvöld 27. sept- ember. Hvernig átti Gunnar Vagns- son að vita um samþykkt, sem gerð yar 1. október og haga ferðum sínum nokkrum dögum áður (27. sept.) í samræmi við það? Hvað halda þeir Siglfirðings- > menn að hægt sé að ganga langt í lygi og blekkingum. Trúa þeir virkilega að hægt sé að bjóða fólki upp á annað eins og þetta ? En einmitt þetta litla dæmi ber glöggt vitni málflutningi þeirra Stefáns og Schiöths í þessu máh sem öðrum. Þeir munu uppskera eins og þeir hafa til sáð: Verðskuldaða fyrir- litningu allra góðra manna, jafnt flokksbræðra sinna sem annarra.

x

Neisti

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Neisti
https://timarit.is/publication/848

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.