Mjölnir


Mjölnir - 11.01.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 11.01.1950, Blaðsíða 1
o ^^ 2. tölublað. Miðvikudagur 11. janúar 1950. 13. árgangur. Bæjarmátestefnuskrá Sósíalistafélagsitis á Siglufirði fyrir kjertímabii 1950—1054, Sósíalistar telja, að foöfuðverkefni bæjarstjórnar Sigluf jarðar næsta kjör tímabil verði að uppræta þá óreiðu og það öngþveiti, sem nú ríkir í f jár- máluni bæjarins og koma þeim á öruggan grundvöll, og að efla atvinnu- líf ið í bænum. 1. Fjármál bæjarins: ISósíalistafélagið á Siglufirði tel- ur, að fyrsta verkefni bæjarstjórn- arinnar á kjörtímabilinu 1950-'54 verði að reisa við f járhag bæjarins úr því öngþveiti, sem hann er nú í. Fjárhagsáætlanir verði afgreiddar án tek juhalla. Kappkostað verði um að undirbúa þær vel og framfylgja hinum ýmsu liðum þeirra. Unnið verði að því að fá útsvarslöggjöf- inni breytt í það horf, að allur at- vinnurekstur í bænum verði út- svarsskyldur og að aukinn verði sem mest atvinnurekstur, sem gefi bæjarf élaginu tekjur og tryggi at- vinnu bæjarbúa. Útgjöldum bæjar- ins verði stillt í hóf og kappkostað um að f ara sem gætilegast með f é bæjarins. Forðast skal að íþyngja mönnum með útsvarsálögum, en lögð áherzía á að innheimta álögð útsvör sem bezt. 2. Atvinnumál: Næsta stórverkefni, sem liggur f yrir bæjarst jórn, er að byggja upp innri höfnina og reisa þar nauð- synleg mannvirki. Lögð verði rík áherzla á að f á hentugt dýpkunar- tæki. Dráttarbrautin verði fullgerð og tekin í notkun fyrir vorið. Rík áherzla verði lögð á að bæta skil- yrði til móttöku fiskjar, söltunar og hraðfrystingar, og athugaðir möguleikar fyrir fiskþurrkun, er raforka verður fyrir hendi, ,og til aukinnar þorskútgerðar. Kappkostað verði um að f á síðari vélasamstæðuna í rafstöðina við Skéiðsfoss á tilsettum tíma. Þar sem full nýting stöðvarinnar er eini möguleikinn til þess að virkj- unin geti borið sig f járhagslega, — Einnig verði kappkostað um að endurbæta innanbæjarkerfið örugglega, m.a. með því að leggja raf taugarnar í jörðu. Fylgt verði fast eftir umsókn bæjarstjórnarinnar um einn hinna 10 togara, sem ríkisstjórnin er að láta smíða} ^Bretlandi, Unnið verði að því á k jörtímabilinu að f á til bæj- arins a.m.k. 10 góða og hentuga þorskveiðibáta. Fyrsta skrefið í þá átt verði, að bærinn kaupi tvo góða báta og selji þá hér í bænum, ef kaupendur f ást, en reki þá ella sjálf ur. Unnið verði af alefli að því, að reist verði hér lýsisherzluverk- smiðja, tunnuverksmiðja og niður- suðuverksmiðja auk annars iðn- aðar, sem hagkvæmur þætti. Vinna ber að aukinni gatnagerð eftir því sem fjárhagur bæjarins leyfir. Bærinn stuðli að því að reist- ir verði verkamannabústaðir með allt að 30 íbúðum og greiði fyrir því með útvegun lóða og á annan hátt, sem nauðsynlegt þykir. 3. Menntamál: Með tilliti til þess að gagnfræðaskólinn býr við ger- samlega ónothæf húsnæði og barna skólinn við ófullnægjandi húsnæði, verði kappkostað um að reisa svo fljótt sem aðstæður leyfa hús yfir báða Sjkólana. Bókasafn bæjarins skal bætt eftir föngum. 4. Heilbrigðismál: Reist verði nýtt s júkrahús og lögð áherzla á að fá til þess úr ríkissjóði sama styrk og veittur er til fjórðungssjúkra- húsa. Athugaðir verði möguleikar á því að taka gamla sjúkrahúsið fyrir elliheimili. 5. Hitaveita:- Kappkostað verði um, að bærinn fái eignarrétt á jarð- hitasvæðinu í Skútudal og síðan framkv. þar jarðboranir og rann- sóknir með nýtingu fyrir augum. 6. íþróttamál: Sundlaugin verði gerð nothæf fyrir vorið og hún full- gerð innan tveggja ára. Unnið verði að því, í samráði við íþróttafélög bæjarins, að koma upp íþróttasvæði á hentugum stað. 7. Mjólkurbú bæjarins: Stuðlað verði að meiri ræktunarf ramkv og fullkominni tækninotkun á mjólk- urbúi bæjarins með það fyrir aug- um, að réksturinn verði eins hag- kvæmur og náttúruskilyrði levfa. Hörmulegt sjóslys | Mótorbáturinn Helgi frá Vestmannaeyjum ferst á Faxaskeri. —10 menn drukkna. Mótorbáturinn' Helgi frá Vestniannaeyjum var s.l. laugardag á ferð frá Reykjavík tií Vestmaiinaeyja, sjóveður var hið versta, austan rok og brini. Eítir hádegi yar báturinn í vari við Eyjarnar, en lagði svo á stað tii hafnar og fór Mná venjulegu bátaleið, svo kaliað Faxasund. Skömmu eftir idtlkkan þrjú um daginn var Heigi kominn í smidiö við Faxasker og fékk þar á sig stórsjó. Virðíst svo sem véiin haf i stöðvast, jþví rétt á eitir rak hami upp á Skerið og brotnaði svo að segja samstundis. Um þetta leyti fór veður enn versnandi og gerði fárviðri. Björgunartilraunir voru gerðar, en sökum veðurofsans varð við eklíert ráðið. Loks á mánu- dag tókst að brjótast á björgunarbáti út í skerið, fundust þar tvö lík. Á Helga voru 10 menn, þ.á.m. tveir Siglfirðingar, þeir Arnþór Jóliannisson og Gísli Jónasson, sjö menn voru frá Vestmannaeyj- um en einn frá Ölafsfirði. Öll þjóðln er harmi lostin útaf þessum sorglega atburði, og þá ekki sízt Siglfirðingar, sem sjá hér á bak tveim góðum drengj- um, dugnaðar og atorkumönnum, sem mikill skaði er að missa. Mjöhiir vottar aðstandendum hinna látnu sjómanna samúð sína og hluttekningu í sorg.þeirra. GREINARGED með bæjarmálastefnuskrá Sósíalistafélagsins á Siglufirði. Fyrst í stað hlýtur aðalverk- efni bæjarstjórnarinnar að verða yiðreisnarstarf. Sam- stjórn kratanna, íháldsins og Framsóknarflokksins á Siglu- f jarðarkaupstað undanfarið, s— undir forustu Gunnars Vagns- sonar, hefur verið með slíkum endemum, að sííks eru ekki dæmi annarsstaðar. Eftir íþessa happasnauðu samstjórn hinna þriggja flolkka er svo komið, að Sigluf jarðanbær er í vanskiium við aliar peningastofnanir og flesta, sem hann hefur haft við- skipti viðv Það hefur verið ibruðlað með fé bæjarins í full- komnu ábyrgðarleysi, útsvör og önnur bæjargjöld verið illa inn- heimt. Stórefnuðum mönnum hefur liðist að greiða ekki út- svör sín en aftur á móti gengið hart að verkamönnum. I stuttu máli sagt: Svo illa er nú komið, að takist eklki að fá strax 1200 til 1500 þúsund króna lán, verð- ur trauðla komist hjá bæjar- gjaldþroti. En þó iánið fáist, og ibæjargjaldþroti verði forðað í bili, þá tekur það langan tíma, með sparneytinni og ráðdeildar- samri stjórn að koma fjárhag bæjarins í viðunandi horf, með- an það viðreisnarstarf stendur, verður ekki hægt að ráðast í neinar framkvæmdir að ráði. — Það er brýn nauðsyn, að undir- toúa betur f járhagsáætlanir en gert hefur verið undanfarið og ieggja niður þann sið, sem tek- inn var upp 'í tíð G. Vagnssonar að fara ekkert eftir fjárhags- áætiun í fjármálastjórn bæjar- ins. Það verður naumast ran deilt, að það er höfnin, sem er fjöregg Siglufjarðar fjárhags- lega. Þess yegna verður upp- bygging innri hafnarinnar að ganga fyrir öllu öðru þegar til einhverra framkvæmda kemur, en skilyrði til þess að hægt sé að byggja upp innri höfnina er að höfnin eignist sjáif hentugt dýpkunartæki. Auðvelt mun að fá slík tæki keypt erieridis, og það þolir enga bið að hefjast handa um það mál. Strax verð- ur #að ganga endanlega frá skipulagi innri hafnarinnar og gera þar ráð fyrir aðstöðu til stóraukinnar þorskútgerðar, — viðleguplássi fyrir fiskibáta, — söltunarhúsi og hraðfrystihúsi. Þá er sjálfsagt að láta fara fram ítarlega rannsókn á hvort tiltækilegt þætti að koma upp' fiskþurrkunarihúsi, þegar stækk un rafveititnnar væri iokið og raforka væri fyrir hendi. Starfræksla .sliks fyrirtækis útheimtir mikla vinnu, og það myndi einmitt verða á þeim it'íma árs, sem atvinna er hér minnst. 1 eins miklum siglinga- og útgerðarbæ og Siglufirði, er það ekki vanzalaustaðhafaenga dráttarbraut. Nú er bygging. litlu dráttarbrautarinnar norðan hafnarbryggjunnar að verða iokið, þessa dráttarbraut verð- ur að notast við næstu áxin, en það þarf stráx að taka álkvörð- un um rekstur hennar og undir- búa hann. Er þá hægt, ef strax er að þessu gengið að hefja óhindi^aða starfrækslu dráttar- brautarinnar fullgerðrar fyrir vorið. Það hafa verið fest kaup á síðari vélasamstæðunni tii Skeiðsfossorkuversins og málið er nokkuð undirbúið, en eins og flest annað hjá þeim bæjar- stjórnarmeirihluta, sem stóð að ráðningu G. Vagnssonar, er mál- ið þá hvorki heilt né hálft. Ber brýna nauðsyn til að ta'ka það öðrum ogfastari tökum, enda er stækkun rafveitunnar eina leiðin til að hún geti borið sig, um leið er það skilyrði fyrir auknum iðnrekstri í bænum. En um leið og stækkunín er fram- kvæmd, þarf einnig að hugsa fyrir endurbótum á raftauga- Ikerf i bæ jarins, sem nú er í hinu mesta vandræða ástandi. Það stefnuskráratriði sósíal- ista, við þessar kosningar, að bærinn kaupi einn hinna nýju togara og tvo góða fiskibáta, er . (Framhald á 4. síðu)

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.