Mjölnir


Mjölnir - 29.06.1972, Blaðsíða 1

Mjölnir - 29.06.1972, Blaðsíða 1
Mjölnir Ekki talin ástæda til að leigja skip til síldaúeitai XXXV. árgangur. Fknmtudagur 29. júni 1972 5. tölublað. Nýju tekjustofnalögin gerbreyta fjárhagsafkomu Siglufjarðar Á síðasta þingi beitti rflrisstjórnin sér fyrir mjög víð- tæknm breytingum á lögum um tekjustofna sveitarfélaga. í þessum breytúigum felast bæði stóraukuar tekjur til þeirra sveitarfélaga, sem um árabil hafa verið í f járhags- vandræðum, og einnig það, að ríkið yfirtekur nú allan löggæzhikostnað og að verulegu leyti þann. kostnað, sem sveitarfélögin höfðu áður vegna greiðslna til sjúkra- samlaga og Tryggingarstofnunar ríkisins. Þegar bornár eru saman bráðabirgðatölur um rekstur Sigluf jarðarbæjar 1971 og fjárhagsáætlun fyrir 1972, kemur eftirfarandi í ljós: Tekjur: Útsv., aðst.gjöld, Jöfuunarsjóður, aukaframl. Fasteignaskattar Framl. jöfnunarsjóðs Vegna afn. skiftiútsv. Gjöld: Bráðabirgðatölur 1971 Framl. til sjúkrasaml. Kostn. við löggæzlu Til almannatrygginga Aætlun 1972 Breyting 26:455.þús. 25.830 ,þús. ¦* 625 þús 1.712 — 6.500 — +4.788 — 5.402 ~ .6.500 — +1.098 — 657 — 960 — + 303 — Hækkun tekna 5.564 þús Aætlun 1972 Breyting 4.222 þús. 2.250 þús. 1.972 þús. 1.762 — fellur niðuri 2.114 —- 3.550 — fellur niður 4.260 — Lækkun gjalda 8.346 þús. Hér er áætlað, að löggæzlukostnaður og framlagið til almanna- trygginga, sem nú falla niður hefði, ef það hefði verið lagt á núna, verið um 20% hærra en sl. ár. Hækkun tekna og lækkun gjalda hjá Sigluf jarðarkaup- stað vegna nýju tekjustofnalaganna er því kr. 13.910.000,oo Grerbreytt afkoma lallri fjárhagsafkomu bæjarins, Hiklaust má fullyrða, að hin eins og raunar má sjá á þessu nýju tekjustofnalög gerbreyta yfirliti. Það skal tekið fram, að tölur þær, sem hér eru birtar, eru teknar úr eiginhandarriti bæjarstjórans, hvað snertir reikningsyfiriitið fyrir 1971, en úr tillögum bæjarstjórnarimeiri- hlutans hvað viðkemur áætlun- um ársins 1972. Sízt oftalið Mjölnir vill benda á, að íull ástæða er til að ætla, að hér sé hagnaður Siglufjarðar af hinni nýju lagasetningu sízt oftalinn. Blaðið álitur t. d. að tekjur af útsvörum, aðstoðargjöldum og aukaframlagi jöfnunarsjóðs séu áætlaðar allt að 1 milljón kr. of lágt, og að auki séu lands útsvör of lág áætluð. Breytir strax Þessi bætti hagur kaupstaðar- ins kemur þegar á þessu ári mjög greinilega í ljós í mjög auknu framkvæmdafé, og einn- ig í auknum afborgunum skulda. Tjtgjöld til vegamála, sem eru lang stærsti fram- kvæmdaliður bæjarins, hækka t. d. úr kr. 2.556 þús. í fyrra upp í 8.883 þús. 1972, eða um rúmlega 6,3 millj. kr. Mjölnir vill að lokum bæta fyrir vanrækslu bæjaryfirvalda og fiytja ríkisstjórninni og þing meirihluta hennar þakkir Sigl- firðinga fyrir nýju tekjustofna- lögin. Aldarfjórðungs afmæii millilandaflugs Loftleiða Þann 17. júní sl. voru liðin 25 ár síðan fyrsta íslenzka millilandaflugvélin fór fyrstu áætlunarferðina til útlanda. Var það Skymastervélin Hekla, eign Loftleiða ,sem flaug til Kaupmannahafnar með 37 far- þega 17. júní 1947. Tók það flug sjö klukkustundir. Nú fer þota Loftleiða þessa sömu ferð á 2 klst. 50 mín. 1 árslok 1947 var heildar- tala starfsmanna Loftleiða 52, og heildarveltan það ár rúm lega 3,7 millj. kr. Nú er starfs- liðið um 1300 manns, fastráön- ir, en fleira yfir annatímann. Lætur nærri, .að um 1% verk- færra Islendinga starfi hjá Loft leiðum. Veltan sl. ár var rum- lega 2,7 milljar'öar kr. Landkymúng Framlag félagsins til íslenzks atvinnulífs er þó meira en starfsmannafjöldi segir til um. Félagið rekur umfangsmikla landkynningu, en hún er ein undirstaða allra ferðamála, sem eru orðin stór atvinnugrein. 1963 hófu Loftleiðir boð skipulagðra viðdvala erlendra farþega á Islandi, og var fyrst um einn sólarhring að ræða, en síðan voru viðdvalirnar lengdar, og nú eiga farþegar Loftleiða kost á þriggja daga skipulagðri viðdvöl á Islandi allán ársins hring. Alla daga eru farnar tvær kynnisferðir um Reykjavík með leiðsögu- manni, og alla daga ein austur yfir fjall, Grullfoss- Geysis- Þingvallahringinn að sumarlagi, en til Hveragerðis aðra árstíma. Fyrsta árið tóku 1798 viðdvalar boði félagsins, en í fyrra 14.888. Árangur viðdvalar- boðanna og baráttu Loftleiða fyrir eflingu ferðamála olli því, að sUórnin ákvað að reisa hótel í Reykjavík. Var það opnað 1. maí 1966, og var þá stærsta og nýtízkulegasta hótel landsins. Siðar var bætt við 110 herbergj um. Er Hótel Loftleiðir nú sambærilegt við beztu erlend hótel. Skrifstofur Loftleiðir hafa eigin "skrif- stofur í mörgum löndum í Evrópu og Ameríku, auk fjölda umboðsmanna allt frá Hong Kong til Jóhannesarborgar og margra borga í Suður-Ameriku. Mestu umsvif Loftleiða í Kv- rópu eru í Luxemburg, þar sem um 150 manns starfa hjá félaginu. Vestan hafs er New York mesta bækistöð félagsins. Annálsverður kapítuli Fyrsta starfsár sitt fluttu 1 maímánuði s. 1. var fundur haldinn í Alþingishúsinu um síldarleit fyrir Norðurlandi í sumar. Á fundinum voru þing- menn úr Norðurlandskjördæm- unum báðum og af Austurlandi og jafnframt Jakob Jakobsson, fiskifræðingur, og Jón L. Arn- alds, ráðuneytisstjóri í Sjávar- útvegsmálaráðuneytinu. Rætt var einkum um þann mögu- leika, að fengin yrðu eitt eða tvö skip með góðum skipstjór- um til vardlegrar síldarle.itar fyrir Norður- og Austuflandi, en uppi hafa verið raddir um, að ekki sé nægilega fylgzt með hugsanlegum sildargöngum. Jakob Jakobsson dró í efa, að rétt væri að leggja mikla á- herzlu á síldveiðar fyrir Nf>rð- ur- eða Austurlandi að þessu sinni. Hvað snertir norska síld- arstofninn, þá værum við Isljnci ingar að reyna að fá Norðmenn til að takmarka veiði sína á þessari síld sem allra mest, svo að stofninn fengi tækifæri til að vaxa, og því væri hæpið af Islendingum að sækja fast í þann stofn á sama tíma. Hins vegar væri það svo með íslenzka síldarstofninn, að veið- ar hefðu verið bannaðar fyrir sunnan og vestan land í þeim tilgangi að vernda stofninn, og það væri að sjálfsögðu í algerri andstöðu við anda þessa banns, ef farið yrði að veiða íslenzka síldarstofninn fyrir norðan og austan. En jafnvel þótt síldveiðar við Norður- og Austuriand væru taldar eðlilegar og æskilegar, kvaðst Jakob ekki telja ástæðu til að leigja sérstök skip og senda þau til síldarleitar. Haf- rannsóknárskipið Bjarni Sæm- undsson færi í hinn árlega \Tor- leiðangur í júní, og fullyrti Jakob, að það hefði aldrei brugðist þau 18 ár, meðan síld veiddist við landið og slíkir leiðangrar voru farnir, að þá hefði ævinlega fundizt einhver síld. Fyfst væri því að sjá, hvort leiðangurinn sýndi, að einhver síld væri við landið. Auk þess yrði Árni Friðriksson og 4 erlend skip við rannsikn- ir og fiskileit við Norður- og Austurland í sumar. A fundinum kom það meðal annars fram hjá Jakobi Jakobs- syni, að ef þannig hefði nú slaðið á, að síldarstofninn væri stór, hefði tvímælalaust verið spáð góðu síldarsumri, því að skilyrðin væru nú góð. Eftir 1965 hefðu lifsskilyrði fyrir síldina verið mjög erfið fyrir Norðuriandi, og síðan hefði stofninn rýrnað vegna mikillar smásíldarveiði Norðmanna og lélegrar hrygningar. Bæjarstjórn þakkar tekjustofnalögin Á fundi bæjarstjórnar Siglufjarðar 27. þ. mán., þar sem afgreiddar voru fjárhagsáætlanir bæjarstofnana fyrir 1972, var eftirfarandi samþykkt gerð: „Bæjarstjórn Siglufjarðar lýsir yfir ánægju sinni með þær breytingar á lögum um tekjustofna sveit- arfélaga, sem gerðar voru á síðasta þingi, að því er varðar hlufl Siglufjarðarkaupstaðar, og þakkar háttvirtri ríkisstjórn forgang hennar í málinu." Samþykktin var gerð með 9 atkvæðum, nema síðasta setningin, þar sem ríkisstjórninni er þökkuð forganga hennar, sem var samþykkt með 6 atkvæðum gegn 1, en 2 sátu hjá. Loftleiðir 484 farþega, alla í innanlandSiflugi. 1971 flutti fc- lagið 300 þúsund farþega londa í milli. Sá kapítuli í flugsögu Loftleiða hófst hinn 17. júní fyrir aldarfjórðungi. Hann mun !alltaf verða eftirminnilegur í sögu áætlunarflugferða yfir Norður-Atlandshafið, og áreiðan lega varðveitast vel í annálum Islendinga, en þess vegna hafa nú verið rifjuð upp nokkur minnisatriði frá ferli hans Stjórn Loftleiða skipa nú Kristján Guólaugsson hæsta- réttarlögmaður, sem er formað- ur hennar, Alfreð Elíasson aðal- framkvæmdastjóri Loftleiöa, E. K. Ölsen, flugrekstursstjóri Loflleiða, Einar Árna- son forstjóri og Sigurður Helgason, framkvæmdasijóri Loftleiða í New York, en hann er varaformaður félagsstjórnar- Ný röntgentæki Hinn 21. þ. mán. var frétta- riturum sýnd ný röntgen- tækjasamstaða, sem Sjúkrahús Siglufjarðar hefur eignazt. Ólafur Þ. Þorsteinsson sjúkra- húslæknir sýndi tækin og gerði grein fyrir notagildi þeirra, um fram eldri tækin. Taldi hann, að tæki þessi, sem eru þýzk að uppruna, væru mjög fullkomin. Tækin kosta uppsett um hálfa fjórðu milljón króna. Kvenfélag Sjúkrahú'ssins gaf hluta sjúkrahússins í tækjun- um, 1,2 milljónir króna. Hefur félagið þá lagt til hins nýja sjúkrahúss nálægt fjórum milljónum króna. Stendur Sjúkrahúsið, og bæjarbúar allir í mikilli þakkarskuld við félag- ið, fyrir þá ómetanlegu aðsloð, sem það hefur veitt malefnum sjúkrahússins frá upphafi.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.