Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 25
Með þér alla leið 569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is . Verð: 55,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 18:15 - 18:45 Glæsileg fjögurra herbergja hæð við Barmahlíð í Reykjavík Eignin er 112 fm Tvö svefnherbergi og tvær stofur Hægt að nýta aðra stofuna sem svefnherb. Sérinnangur - Suðursvalir Sérgeymsla í kjallara Barmahlíð 47 105 Reykjavík . Verð: 46,7 millj. OPIÐ HÚS fimmtudaginn 24. maí kl. 18:00 - 18:45 Falleg 106,3 fm 4-5 herbergja íbúð á 1. hæð með 20,3 fm bílskúr Eldhús, bað, gólfefni og fleirra endurnýjað fyrir um 10-15 árum Endurnýjað skólp, dren, múr á bílskúr fyrir stuttu og þak 2018 Álftamýri 6 108 Reykjavík . Verð: 51,9 millj. OPIÐ HÚS fimmtudaginn 24. maí kl. 17:30-18:00 Glæsileg íbúð að stærð 132,6 fm í viðhaldléttu lyftu húsi. Íbúðin er hin vandaðasta, falleg og stílhrein hönnun að baki. Íbúðin er afar björt, með 3 rúmgóðum svefnherb. Eikar innréttingar og skipulag einstaklega gott Kórahverfið er fjölskylduvænt umhverfi Skólar leikskólar, íþróttamannvirki sundlaug og þjónusta í göngu færi Ásakór 3 203 Kópavogur . Verð: 43,9 millj. OPIÐ HÚS fimmtudaginn 24. maí kl. 17:00 - 17:30 íbúð 204 Glæsileg 77,2 fm 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi Sérlega glæsilegar innréttingar Yfirbyggðar 21,9 fm suðursvalir Laus strax Skipholt 11-13 105 Reykjavík . Verð: 28,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 18:15 - 18:45 Eignin er vel skipulögð 81,8 fm 3ja herbergja, gott innra skipulag Rúmgott eldhús með borðkrók Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi Fallegt útsýni og fínar sólríkar svalir Möðrufell 1 111 Reykjavík . Verð: 38,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 17:15 - 17:45 íbúð 402 Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð 86 fm með suður svölum Nýlegt baðherbergi Tvö góð svefnherbergi og stofa Stóragerði 10 108 Reykjavík . Verð: 64,0 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl.17:00 - 17:30 Fallegt einbýlishús á þremur hæðum við Jófríðarstaðaveg 6 í Hafnarfirði ásamt bílskúr Húsið er alls 213,4 fm Fimm svefnherbergi Möguleiki á að loka alveg á kjallara og leigja út Jófríðarstaðavegur 6 220 Hafnarfjörður . Verð: 61,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 18:00 - 18:30 íbúð 104 - fyrir 55 ára og eldri Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér garði Skráð stærð er 123,9 fm en íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi Þangað er hægt að sækja ýmsa þjónustu og félagslíf Boðaþing 10 203 Kópavogur . Verð: 47,5 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 17:00 - 17:30 Falleg og vel skipulögð 80,8 fm (gólfflötur ca 100 fm) 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni Samtals er eignin því 102,4 fm Hjallavegur 6 104 Reykjavík . Verð: 41,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl.17:00 og 17:30 íbúð 103 - fyrir 55 ára og eldri Glæsileg 93,8 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð - Stór sólpallur í suður Björt og skemmtileg íbúð Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi Þar er ýmis þjónusta í boði og félagslíf Laus strax Boðaþing 10 íbúð 203 Kópavogur . Verð: 43,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl.17:30 til 18:00 Íbúð á fyrstu hæð tvö svefnherbergi 20,5 fm bílskúr samtals 104,8 fm Hvassaleiti 6 103 Reykjavík . Verð: 35,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 16:30 – 17:00 56 fm íbúð á 2. hæð, horníbúð og því björt Mjög hátt til lofts í íbúðinni, stórar svalir Geymsla/þvottahús á hæðinni Skólavörðustíg 8 101 Reykjavík . Verð: 47,0 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 18:00 - 18:30 Rúmgóð 121 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð Sérafnotaréttur - sérinngangur er í íbúðina Stæði í bílageymslu Gvendargeisli 48 113 Reykjavík . Verð: 48,2 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl.17:00 -17:30 Falleg hæð ásamt rislofti Samtals 97 fm að stærð Þrjú svefnherbergi Tvískipt stofa Tvennar svalir Njörvasund 1 104 Reykjavík . Verð: 29,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 17:00 - 17:30 Þriggja herbergja risíbúð við Hvammsgerði í Reykjavík Eignin er 55,7 fm Tvö svefnherbergi Útigeymsla fylgir Sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara Hvammsgerði 10 108 Reykjavík . Verð: 29,7 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 12:15 - 12:45 3ja herbergja íbúð á 1. hæð Alls 63 fm m sérgeymslu Þvottahús innan íbúðar Nýlegt rafmagn Kleppsvegur 60 104 Reykjavík Nánari upplýsingar veitir: Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali jon@miklaborg.is sími: 695 5520 . Verð: 56,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 17:00 - 17:30 Falleg og vel um gengin endaíbúð á efri hæð Gott innra skipulag, eignin er samt. 116,6 fm Stórt og bjart stofu og eldhúsrými, fallegt útsýni Tvö góð svefnherbergi, sér baðherbergi innaf hjónaherbergi Þvottahús er sér innan íbúðar Maltakur 3B 210 Garðabær . Verð: 29,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl.17:00 til 17:30 Tveggja herbergja íbúð á 2. hæð í vesturbæ Kópavogs Eigninni fylgir rými á 1 hæð sem er skráð sem bílskúr en gæti nýst sem vinnustofa Eignin er 56,1 fm, þar af er bílskúrsrými 14,9 fm - Björt og falleg Þríbýlishús Skjólbraut 4 200 Kópavogur . Verð: 50,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 17:00 - 17:30 Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 139,4 fm íbúð á 1.hæð með útgengi á rúmgóða lóð til suðurs í góðu fjölbýlishúsi með lyftu við Andrésbrunn 8 Íbúðinni fylgir 28,6 fermetra bílskúr (inn í fermetaratölu hér að ofan) með hita, rafmagni og rennnandi vatni Andrésbrunnur 8 113 Reykjavík . Verð: 44,5 millj. OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 22. maí kl. 17:30 - 18:00 Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð að stærð 117,4 fm Á efstu hæð (3.hæð) í litlu fjölbýli Herbergin öll mjög rúmgóð. Útgengt út á svalir úr stofu. Þvottahús innan íbúðar. Metnaður lagður í fallegt og hlýlegt heimili Fordæmi er fyrir að íbúðir á 3. hæð geti fengi leyfi til að stækka upp í ris Útsýni lætur engan ósnortinn Næfurás 10 110 Reykjavík Nánari upplýsingar veitir: Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali pall@miklaborg.is sími: 893 9929 Nánari upplýsingar veitir: Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958 Nánari upplýsingar veitir: Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali svan@miklaborg.is sími: 697 9300 Nánari upplýsingar veitir: Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali svan@miklaborg.is sími: 697 9300 Nánari upplýsingar veita: Axel Axelsson, lögg. fasteignasali axel@miklaborg.is sími: 778 7272 Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 Nánari upplýsingar: Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 Nánari upplýsingar: Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 Nánari upplýsingar: Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 Nánari upplýsingar veitir: Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali pall@miklaborg.is sími: 893 9929 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Nánari upplýsingar veita: Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali atli@miklaborg.is sími: 899 1178 Nánari upplýsingar veitir: Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958 Nánari upplýsingar veitir: Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali svan@miklaborg.is sími: 697 9300 Nánari upplýsingar veitir: Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali svan@miklaborg.is sími: 697 9300 Nánari upplýsingar veitir: Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali jon@miklaborg.is sími: 695 5520 Nánari upplýsingar veita: Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali atli@miklaborg.is sími: 899 1178 2 2 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :5 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 4 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -A 7 0 C 1 F D A -A 5 D 0 1 F D A -A 4 9 4 1 F D A -A 3 5 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 A F B 0 4 8 s _ 2 1 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.