Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 28

Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 28
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl 17.30-18.00 Stigahlíð 64 105 Reykjavík Verð: 218.000.000 Einbýlishús í sérflokki sem var endurnýjað og uppgert 2008-2009. Allt efnisval er í hæsta gæðaflokki. Iinnréttingar eru sérsmíðaðar. Hurðir eru í yfirstærð. Góð lofthæð. Lúmex sá um lýsingahönnun. Alls eru 3 baðherbergi og eitt gesta salerni. 5 svefnherbergi öll með sérsmíðuðum fataskápum. Fataherbergi, baðherbergi og svalir eru í hjóna- svítu og einnig er baðherbergi inn af rúmgóðri svítu á neðri hæð. Eldhúsið er með miklum innréttingum, stórri eyju með marmara á borðum og vönduðum Miele heimilstækjum. Garðurinn er glæsilegur með veröndum og skjól- veggjum úr harðvið, heitur pottur, bekkir og falleg lýsing. Frábær staðsetning á þessum eftirsótta stað, húsið stendur á eignarlóð. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 7 Stærð: 350,3 m2 OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl 17.30-18.00 Mjög falleg, björt og góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með aflokaðri rúmgóðri timbur- verönd og bílskúr. Íbúðin er í góðu fjölbýli á frábærum stað í Lindahverfi Kópavogs. Samtals er eignin skráð 139,8fm og þar af er bílskúrinn 28,3fm. Svefnherbergin eru 3, þvottahús er innan íbúðar og stofa og eldshús rúmgóð og samliggjandi. Mjög góð aflokuð timburverönd fylgir eigninni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 4 Stærð: 139,8 m2 Galtalind 19 201 Kópavogur 56.900.000 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl 17.30-18.00 Falleg kjallaraíbúð á frábærum stað í Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 2ja herb íbúð skráð 64,7fm. Húsið hefur fengið gott viðhald m.a var skolp, dren og þakkantur endurnýjað árið 2000 og búið er að endursteina húsið fyrir allnokkrum árum. Stofan er rúmgóð, eldhús er með eldri innréttingu og innaf svefnherbergi er fataherbergi. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 64,7 m2 Drápuhlíð 18 105 Reykjavík 32.900.000 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl 18.30-19.00 Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að auki er sér geymsla í sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. Baðherbergi var endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 4 Stærð: 120,6 m2 Eskihlíð 18a 105 Reykjavík 49.900.000 OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl 18.30-19.00 Falleg, björt og rúmgóð íbúð á efstu hæð (2 hæð frá inngangi) á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Um er að ræða 140,1fm eign og þar af er geymsla 17,1fm með glugga. Húsið er viðhaldslétt og álklætt að mestu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, hjónaherbergi ,tvö rúmgóð barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, borðstofu og stofu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 4 Stærð: 139,8 m2 Haustakur 4 210 Garðabæ 66.900.000 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí. kl. 17:30-18:00 Vallartröð 4 200 Kópavogi Falleg og vel staðsett 2. herbergja íbúð með sérinngangi miðsvæðis í Kópavogi, samtals 59.1 fm. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og skipulagi hennar breytt þ.á.m. baðherbergi og eldhús. Um er að ræða bjarta og fallega íbúð í kjallara á frábærum stað, stutt í alla þjónustu. Góð fyrstu kaup. Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960 Herbergi: 2 Stærð: 59.1 m2 29.900.000 PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416 EÐA arnilar@fstorg.is Holtsvegur 29, íb. 202 210 Garðabæ 53.900.000 Rúmgóð, björt og afar falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi. Frábært og ótrúlega mikið útsýni yfir Urriðakotsvatnið, Setbergið, Hafnarfjörð og Suðurnesin. Fjallasýn og Snæfellsjökull sést í björtu veðri. Stæði í bílageymslu. Stór geymsla. Frábær staðsetning. Göngufjarlægð í leik- og grunnskólann, Urriðakotsskóla. Íbúðin tekur afar vel á móti, hlýleg og snotur. Sameign rúmgóð og snyrti- leg. Afgirtur garður/útisvæði við húsið, sem gengið er út á frá 2. hæð. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 Herbergi: 3 Stærð: 104,9 m2 Bílgeymsla OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl 18.30-19.00 Grandahvarf 8a 203 Kópavogur 62.500.000 Stórglæsileg 3-4herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi og bílskúr á þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er út í náttúruna. Sér bílastæði við hlið íbúðarinnar fylgir eigninni og er örstutt í innganginn frá stæðinu. íbúðin er einstaklega björt og rúmgóð. Allt efnisval er einkar vandað. Innréttingar eru úr hnotu og gólfefni eru einnig úr hnotu. Um er að ræða lítið fjölbýlishús með 6 íbúðum og aðeins tvær íbúðir eru á hæð. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 3-4 Stærð: 150,7 m2 Bílskúr Sérinngangur OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl.17:30-18:00 Berjarimi 9 112 Reykjavík 37.900.000 Stórglæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni yfir Reykjavík, 45 fm þaksvölum sem snúa í suður og vestur og stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin var öll tekin og endurnýjuð að innan árið 2007 á vandaðan og fallegan hátt. Íbúðin er með sérinngang af svölum og gluggar eru á henni í þrjár áttir. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 2 Stærð: 80,5 m2 Bílageymsla 45 fm þaksvalir OPIÐ HÚS miðvikudaginn 23. maí kl. 18:30-19:00 Ljósheimar 8 108 Reykjavík 42.500.000 Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er endurnýjuð að hluta. Baðherbergið er skipt í tvennt og báðir hlutar þess endurnýjaðir. Annað baðherbergið er með innréttingu og stórri sturtu og hitt er með innréttingu og salerni. Herbergin eru þrjú. Stofan er rúmgóð. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 4 Stærð: 101 m2 AÐEINS ÞRJÚ BIL ÓSELD Gjáhella 13 ??? 29.500.000 á bil Fasteignasalan TORG kynnur: Gjáhella 13 til afhendingar í september 2018. Byggingin er skráð iðnaðarhúsnæði með skrifstofum/vinnusto- fum á efri hæð. Húsið er stálgrindarhús á steinsteyptum járnbentum sökklum, með stálsamlokueiningum úr völsuðu stáli með einangrun á milli. Samkvæmt teikningum er húsinu skipt i tólf eignarhluta á tveimur hæðum. Stærða eignarhluta er 134,6 – 142,4 fermetrar. Enn er mögu- leiki á að sameina bil eða opna milli bila og samtengja. Lóð er skilað fullfrágenginni með malbikuðum bílastæðum. Olíugildra er til staðar frá niðurföllum neðri hæðar og bílaplani. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700 Stærð: 134,6 – 142,4 m2 HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610 Naustavör 16-18 200 Kópavogur Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 3-5 Stærð: 123,7 - 210 m2 SJÁVAR-ÚTSÝNI HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610 Lund 7-13 200 Kópavogur 56,8-128M Fjölbýlishúsin við Lund 7-13 eru 5 til 6 hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 2-4 Stærð: 101,9-196,8 m2 NÝJA R ÍBÚÐ IR OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl. 17.30-18.00 Holtsgata 19 101 Reykjavík 44.900.000 Fallega 3-4ra herbergja íbúð við Holtsgötu 19 í 101 Reykjavík, búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi. Eignin skiptist í anddyri/hol, eldhús, tvö svefnherbergi en lítið mál að bæta við þriðja svefnherberginu, tvær samliggjandi stofur með suðursvölum, baðherbergi með sturtu. Íbúðin er skráð 103,2 fm samkvæmt þjóðskrá og þar af er geymsla 5,3 fm. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 4 Stærð: 103,2 m2 BÓKIÐ SKOÐUN Þrastanes 9 210 Garðabæ 104.800.000 Vel skipulagt 300.5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni yfir borgina við Þrastanes á Arnarnesinu. Eignin skiptist í forstofu, 2 baðherbergi, stofu og borðstofu, opið eldhús, 4 svefnherbergi, stóra vinnustofu sem hægt er að breyta í tvö svefnherbergi, þvottahús og bílskúr. Eignin er skráð 300.5 fm þar af er bílskúr 41.3 fm. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580 Herbergi: 6 Stærð: 300.5 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. mai 18:30-19:00 Sogavegur 182 108 Reykjavík 51.900.000 Björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (miðhæð) við Sogaveg. Íbúðin er 111.2 fm, bílskúr 26.6 fm samtals 137.8 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Svefnherbergin eru stór og íbúðin er með gluggum til allra átta og því björt. Eignin skiptist í forstofu/gang, bað- herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, sameiginlegt þvottahús í sameign, geymslu og bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580 Herbergi: 5 Stærð: 137,8 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl 18.00-18.30 Hraunhamar, Álftanesvegur 210 Gbæ 129.000.000 EINSTÖK EIGN Á EFTIRSÓTTUM STAÐ. GULLFALLEGT EINBÝLISHÚS Í EINSTÖKU UMHVERFI Á STÓRRI SKÓGI VAXINNI HRAUNLÓÐ VIÐ BÆJARMÖRK GARÐABÆJAR OG HAFNARFJARÐAR. Húsið er 282 fm á einni hæð og skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarpsrými, opið eldhús, 3 bar- naherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi, þvottahús, og bílskúr. Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar. Innkeyrslan er hellulögð með hitalögnum. Hraunið og óspillt náttúran umlykur húsið. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580 Herbergi: 7 Stærð: 282 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl.17:30 – 18:00 Laugateigur 39 105 Reykjavík 49.900.000 Mjög góð 5 herbergja íbúð í þríbýli á vinsælum stað miðsvæðis í borginni, skjólsæll og fallega gróinn garður.Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur, rúmgott eldhús og endurnýjað baðherbergi, góður möguleiki er að bæta við 4 svefnherberginu. Parket og flísar á gólfum. Stutt er í alla þjónustu, skóla, íþróttasvæðið og sundlaugina í Laugardal. Skolp og rafmagn hefur verið endurnýjað. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 Stærð: 111,5 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. maí kl.18:30-19:00 Hraunbær 124 110 Reykjavík 34.900.000 Mjög góð 3ja herb íbúð í snyrtilegu fjölbýli , björt og rúmgóð stofa með útgengi á svalir út í fallega gróna lóð vel búna leiktækjum og einstöku leiksvæði fyrir börn, eldhús með hvítri innréttingu, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél í innréttingu, barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 Stærð: 83,7 m2 GLÆSILEG SVEITAVILLA Í SKORRADAL Hvammsskógur 43 311 Borgarnesi Verð: 89.900.000 Mikið útsýni úr húsinu yfir vatnið og til fjalla. Um er að ræða samtals 177 fm sveitavillu með afgirtri verönd m/heit- apotti, byggt 2008 og endurgert frá grunni og stækkað árið 2017. Að auki er u.þ.b. 40 fm geymslupláss. Allt húsið er með vandaðar innréttingar, vönduð tæki og gólfefni. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, sauna, sjónvarpsstofu, borðstofu, eldhús og stofu. Það er verönd í kringum allt húsið, svo er 98fm afgirt verönd fyrir ofan hús með heitapotti og 35fm verönd austan megin við húsið. Húsið er á eignarlóð. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 Herbergi: 6 Stærð: 177 m2 Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595 k r a f t u r • t r a u s t • á r a n g u rFaste ignasalan TORG Garðatorg i 5 210 Garðabær www.fstorg. is Sigurður Fasteignasali 898 6106 Hafdís Fasteignasali 820 2222 Árni Ólafur Fasteignasali 893 4416 Dórothea Fasteignasali 898 3326 Jóhanna Kristín Fasteignasali 837 8889 Þorsteinn Fasteignasali 694 4700 Berglind Fasteignasali 694 4000 Jón Gunnar Fasteignasali 848 7099 Þóra Fasteignasali 822 2225 Þorgeir Fasteignasali 696 6580 Sigríður Fasteignasali 699 4610 Garðar Fasteignasali 899 8811 Hólmgeir Lögmaður 520 9595 Hafliði Fasteignasali 846 4960 Hrönn Sölufulltrúi 692 3344 Lilja Sölufulltrúi 663 0464 VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU 2 2 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :5 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 1 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -B F B C 1 F D A -B E 8 0 1 F D A -B D 4 4 1 F D A -B C 0 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 B F B 0 4 8 s _ 2 1 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.