Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 19

Fréttablaðið - 22.05.2018, Blaðsíða 19
Jón Guðmundsson Lögg. fasteignasali jon@fastmark.is Guðmundur Th. Jónsson Lögg. fasteignasali gtj@fastmark.is Gísli Rafn Guðfinnsson Aðstoðarmaður fasteignasala gisli@fastmark.is Elín D. Wyszomirski Lögg. fasteignasali elin@fastmark.is Magnús Axelsson Lögg. fasteignasali magnus@fast- mark.is Hallveig Guðnadót- tir Skrifstofustjóri hallveig@fastmark. is Heimir Fannar Hallgrímsson hdl. og lögg. fasteignasali heimir@fastmark.is Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI Eignin verður til sýnis i dag frá kl. 17.15 – 17.45 Björt og vel skipulögð 100,7 fm. íbúð á 2. hæð, að meðtalinni sérgeymslu í fjölbýlishúsi með tveimur lyftum. Stofa/borðstofa er rúmgóð og björt með stórum gluggum til vesturs og útgengi á vestursvalir. Eldhús með upprunalegri innrétt- ingu. Þrjú svefnherbergi. Gengið út á svalir úr einu herberginu. Búið er að endurnýja allt ofnakerfi í íbúðinni. Sameign hússins er öll mjög snyrtileg. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 41,9 millj. • Vandað og vel skipulagt 200,0 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 30,0 fm. bíl- skúr á einstökum útsýnisstað við Bæjargötu 4 í Urriðaholti í Garðabæ. • Eignin skilast fullfrágengin að utan og með frágenginni lóð með viðarverönd til suðurs og hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hita- lögnum undir. Að innan skilast eignin tilbúin undir innréttingar. Allir gluggar í húsinu er ál/ tré gluggar. • Húsið er teiknað af Baldri Svavarssyni hjá Úti - Inni arkitektum og er virkilega fallegt með bogadregnu þaki, mikilli lofthæð á efri hæð og fallegri gluggasetningu. Verð 84,9 millj. Ljósheimar 14-18. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð - laus strax. Bæjargata – Nýtt parhús í Urriðaholti í Garðabæ. Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45 Falleg og sjarmerandi 80,9 fm. íbúð á 1. hæð, jarðhæð við Brekkustíg. Fallegir loftlistar, rósettur, viðarfjalir og panell á veggjum gefa íbúðinni mikinn karakter. Stofa með gluggum til suðurs og austurs. Útgengi er úr íbúð út í fallegan, skjólgóðan og afgirtan bakgarð. Upphituð geymsla á baklóð með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Skipt var um gler íbúðar og gluggar málaðir að utan fyrir 2 árum síðan. Góð íbúð á þessum vinsæla stað í gamla Vesturbæ Reykjavíkur. Verð 42,9 millj. Góð 73,1 fm. íbúð á 1. hæð, jarðhæð, að með- talinni sér geymslu á þessum eftirsóttum stað við Fálkagötu. Stofa með gluggum til suðurs. Rúmgott svefnher- bergi. Hvítmáluð innrétting í eldhúsi. Frábært staðsetning í göngufæri við Háskóla Íslands. Hagaskóli og Vesturbæjarlaug í næsta nágrenni. Verð 32,9 millj. Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45 Góð 128,4 fm. efri sérhæð ásamt 25,1 fm. bílskúr við Breiðás í Garðabæ. Húsið stendur hátt og út- sýni úr íbúðinni er frábært. Borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Hjónaherbergi með fataherbergi innaf. Eldhús og baðherbergi er endurnýjað. Lóðin er hornlóð 927,0 fm. að stærð. Hæðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 49,9 millj. Brekkustígur 19. 3ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi. Fálkagata 12. 2ja herbergja íbúð. • 243,5 fm. parhús á tveimur hæðum að með- töldum 29,5 fm. bílskúr við Dimmuhvarf 7b í Kópavogi. Eignin er vel staðsett í lokaðri götu. Mikil kyrrð umhverfis eignina. • Húsið afhendist fokhelt að innan, en fullfrá- gengið að utan með steyptri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir, en að öðru leyti afhendist lóð grófjöfnuð. • Tvennar svalir, til suðurs og norðurs. Suðursvalir eru um 30 fm. Glæsilegt útsýni af norðursvöl- um, m.a. að Esjunni, Úlfarsfelli og yfir Elliðavatn. • Um 3ja metra lofthæð er á efri hæð hússins, en 2,6 metrar á neðri hæð. Afhending eignarinnar er við kaupsamning. Auðvelt er fyrir kaupanda að gera skipulagsbreytingar að innan þar sem húsið skilast fokhelt án innveggja. Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45 Mjög fallegt 115,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á baklóð við Óðinsgötu 6a auk 6,0 fm. geymsluskúrs á lóð hússins. Alrými, sem í eru eld- hús og stofa með flotuðu og lökkuðu gólfi, gólfhita, aukinni lofthæð og fallegum viðarbitum í loftum. Auk þessa eru á hæðinni baðherbergi og herbergi/ vinnuaðstaða. Á neðri hæð eru sjónvarpsstofa, eitt herbergi og þvottaherbergi. Lóðin er skjólsæl og afgirt með tyrfðum flötum og hellulögn og er sameiginleg með húsinu nr. 6. Verð 57,9 millj. Dimmuhvarf – Kópavogi. Nýtt og vel staðsett parhús. Óðinsgata 6a. Einbýlishús á baklóð.Breiðás 11 - Garðabæ. Efri sérhæð ásamt bílskúr. Eignin verður til sýnis i dag frá kl. 17.15 – 17.45 Mjög mikið endurnýjuð 118,6 fm. íbúð á tveimur hæðum, 1. hæð, í átta hæða lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Stór afgirt viðarverönd í suður með tengi fyrir heitan pott. Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og öll tæki, bæði baðherbergin, gólfefni og alla skápa og innihurðar. Einnig er íbúðin öll nýmáluð að innan. Mjög snyrtileg sameign. Verð 48,9 millj. Virkilega falleg og frábærlega staðsett 77,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs í nýmáluðu fjölbýlishúsi við Engjahlíð. Nýtt og mjög fallegt harðparket er á öllum gólfum nema votrýmum og íbúðin er öll nýlega máluð að innan. Rúmgóð stofa með útgengi á verönd til suðurs þar sem nýtur sólar frá morgni og fram til um kl. 20.00 á kvöldin. Húsið var málað að utan árið 2016 og lítur mjög vel út. Eignin stendur við opið svæði og frá henni nýtur útsýnis yfir Stekkjarhraunið. Tveir leikskólar og Setbergsskóli eru í góðu göngufæri. Verð 39,5 millj. Lautasmári 5 – Kópavogi. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum. Engjahlíð 5 – Hafnarfirði. Fín 3ja herbergja íbúð. Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 • Einstaklega glæsileg 4ra-5 herbergja 140,6 fm. efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi auk 30,1 fm. bíl- skúrs á Seltjarnarnesi. • Eignin var öll innréttuð árið 2007. Kristín Brynja Gunnarsdóttir innanhússarkitekt hjá Einrúm arki- tektum hannaði íbúðina. Innréttingar eru allar sér- smíðaðar úr eik. Ítalskar Dolche Casa flísar eru á gólfum. Lofthæð íbúðarinnar er mjög mikil, eða allt að 4,5 metrar og víða er innfelld lýsing í loftum. • Eignin er upphaflega teiknuð sem 5 herbergja íbúð með 3 svefnherbergjum og 2 stofum, en í dag er eitt svefnherbergi og þrjár stofur í eigninni. Tiltölulega auðvelt væri að skipta hjónaherbergi aftur í tvö herbergi og útbúa svefnherbergi í sjón- varpsstofu ef vill. Verð 87,9 millj. Skólabraut 4 - Seltjarnarnesi. Glæsileg efri sérhæð. Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá - Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun. OP IÐ HÚ S Í D AG OP IÐ HÚ S Í D AG OP IÐ HÚ S Í D AGOP IÐ HÚ S Í D AG OP IÐ HÚ S mI Ðv Iku DA G Óskum eftir einbýlishús á einni hæð neðarlega í Fossvogi. Húsið má þarfnast standsetningar. OP IÐ HÚ S mI Ðv Iku DA G 2 2 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :5 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 1 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 3 0 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 9 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -D 3 7 C 1 F D A -D 2 4 0 1 F D A -D 1 0 4 1 F D A -C F C 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 B F B 0 4 8 s _ 2 1 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.